intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Phân tích nội bộ

Xem 1-20 trên 4842 kết quả Phân tích nội bộ
 • Ebook Mấy vấn đề về quản lý nhà nước và củng cố pháp quyền trong lịch sử Việt Nam (Tập II): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Từ truyền thuyết qua thư tịch cổ, thử nhận định vài quan hệ luật tục thời đại Hùng Vương; Về cải cách của Hồ Quí Ly; Bộ máy đô hộ và hệ thống pháp luật của nhà Minh đặt ở nước ta dưới thời thuộc Minh (1407-1427); Chủ đích, phương châm xây dựng và thực thi pháp luật của Gia Long;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf90p viblackpanther 24-05-2023 1 1   Download

 • Ebook Mấy vấn đề về quản lý nhà nước và củng cố pháp quyền trong lịch sử Việt Nam (Tập II): Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự phát triển nhà nước và pháp luật Việt Nam; Tư tưởng pháp quyền Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh; Hình luật ở Nam Bộ thời kỳ chín năm kháng chiến; Giải quyết khiếu nại và nghĩa vụ hành chính qua các thời;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf108p viblackpanther 24-05-2023 1 1   Download

 • Tài liệu "Du ký Việt Nam - Tạp chí Nam Phong 1917-1934 (Tập III)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Lược ký đi đường bộ từ Hà Nội vào Sài Gòn; Cuộc xem cổ tích miền Đông Bắc tỉnh Hải Dương; Quảng Xương danh thắng; Trẩy Chùa Hương; Cuộc đi chơi Sài Sơn; Cuộc thưởng ca ở Làng Hữu Thanh Oai;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf292p viblackpanther 25-05-2023 1 1   Download

 • Bài viết tập trung phân tích về cơ sở lý luận của việc phân loại hình phạt chính, hình phạt bổ sung áp dụng đối với người phạm tội. Đồng thời thông qua kinh nghiệm lập pháp học hỏi trong pháp luật từ một số quốc gia trên thế giới, bài viết đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về nội dung này.

  pdf7p mitmit01 18-05-2023 2 2   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách Lịch sử Đảng bộ xã Xuân Giang (1945-2010) phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Đảng bộ xã Xuân Giang lãnh đạo nhân dân tích cực tăng gia sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1976 - 1985); Đảng bộ xã Xuân Giang lãnh đạo nhân dân thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (1986 - 2010). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf105p dangnhuy08 15-05-2023 1 1   Download

 • Cuốn sách "Những tình huống pháp luật phổ biến" giới thiệu những huống pháp luật thường gặp trong cuộc sống, được tác giả bình luận, phân tích dựa trên căn cứ pháp luật hiện hành. Ngoài ra, mỗi tình huống được minh họa bằng những hình vẽ sinh động giúp cho người đọc cảm thấy gần gũi, dễ hiểu, dễ tiếp thu các nội dung về pháp luật để vận dụng vào đời sống hàng ngày. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

  pdf85p besfriend03 08-05-2023 3 1   Download

 • Trong cuốn sách "Học chủ tịch Hồ Chí Minh - Chúng ta học gì", cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng khẳng định: Hồ Chủ tịch thu góp tất cả tinh hoa của dân tộc Việt Nam và tinh hoa của thế giới văn minh, của nhân loại tiến bộ. Cho nên ngày nay dân tộc Việt Nam ta học Hồ Chủ tịch. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

  pdf72p besfriend03 08-05-2023 3 2   Download

 • Nội dung tác phẩm đề cập hai vấn đề lớn là đạo đức cách mạng và chủ nghĩa cá nhân - hai vấn đề ảnh hưởng đến sự sinh tồn của Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Nêu bật những ưu điểm của cán bộ, đảng viên, Người cũng chỉ rõ những khuyết điểm, thiếu sót của họ, thẳng thắn vạch rõ sự nguy hại của chủ nghĩa cá nhân, nêu lên những biện pháp cụ thể, toàn diện và kiên quyết nhằm khắc phục những ảnh hưởng xấu của chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách.

  pdf157p besfriend03 08-05-2023 1 1   Download

 • Cuốn sách "Nghệ thuật trả lời phỏng vấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh" bao gồm các bài viết, trả lời phỏng vấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh được tuyển chọn từ bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập (gồm 15 tập) do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành năm 2011. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

  pdf237p besfriend03 08-05-2023 2 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Kiến trúc máy tính: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Bộ xử lý trung tâm CPU; hệ thống nhớ; hệ thống vào ra. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf100p dangnhuy08 15-05-2023 11 3   Download

 • Cuốn Địa chí Yên Phong sẽ góp phần tích cực giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước , niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau, qua đó phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, chiến thắng đói nghèo và lạc hậu, xây dựng Yên Phong trở thành một huyện giàu mạnh, văn minh, tiến bộ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 dưới đây!

  pdf122p dangnhuy08 15-05-2023 1 1   Download

 • Đại Nam liệt truyện là một bộ sách có quy mô khá đồ sộ trong kho tàng thư tịch cổ viết bằng chữ Hán của Việt Nam, do cơ quan làm sử chính thức của nhà Nguyễn là Quốc sử quán biên soạn vào giữa thế kỷ XIX. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây!

  pdf299p dangnhuy08 15-05-2023 1 1   Download

 • Nội dung cuốn sách "Truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Tân Bắc (2004-2020)" ghi lại những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Tân Bắc đã giành được trong những năm 2004 - 2020. Đây là một tài liệu quý, góp phần tích cực cho công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trên địa bàn xã.

  pdf66p dangnhuy08 15-05-2023 1 1   Download

 • Bài viết Nghiên cứu quá điện áp trong trang trại điện gió dưới tác động của dòng điện sét trình bày kết về nghiên cứu về QĐA trong trang trại điện gió khi xảy ra sét đánh vào tuabin gió, phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến QĐA sét trong trang trại điện gió như tham số của dòng điện sét, hệ thống nối đất của tua bin để từ đó đề xuất các giải pháp nhằm giảm QĐA trong trang trại điện gió.

  pdf6p vifalcon 16-05-2023 3 2   Download

 • Bài viết Mô hình đại học đa ngành và trường hợp cơ cấu khối ngành đào tạo tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội tổng quan về mô hình trường đại học đa ngành đồng thời cũng là một sơ bộ phân tích cơ cấu khối ngành đào tạo tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

  pdf7p vifalcon 16-05-2023 1 1   Download

 • Tài liệu bồi dưỡng kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực môn Toán (Mô đun 3.2) gồm các nội dung chính sau Sử dụng phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập trong dạy học, giáo dục học sinh tiểu học môn Toán; Xây dựng công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập và sự tiến bộ của học sinh tiểu học về phẩm chất, năng lực đối với môn học, hoạt động giáo dục môn Toán; Sử dụng và phân tích kết quả đánh giá theo đường phát triển năng lực để ghi nhận sự tiến bộ của học sinh và đổi mới phương pháp dạy học môn Toán.

  pdf113p hoangnhanduc09 11-05-2023 6 2   Download

 • Bài viết Thành lập bản đồ phân bố nồng độ khí NO2, SO2 khu vực Hà Nội từ dữ liệu viễn thám Sentinel-5P trình bày việc sử dụng hình ảnh từ vệ tinh Sentinel-5P phân tích các chất ô nhiễm SO2, NO2 tại thành phố Hà Nội, nơi được coi là có mức độ ô nhiễm không khí cao. Kỹ thuật này có thể được sử dụng làm cơ sở cho các nhà nghiên cứu khác tiến hành các nghiên cứu đánh giá về chất lượng môi trường không khí ở các thành phố khác tại Việt Nam.

  pdf8p videadpool 05-05-2023 1 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Hoàn thiện hệ thống chấm điểm xếp loại khách hàng trong cho vay tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hải Vân" là nghiên cứu, tổng hợp những vấn đề lý luận liên quan đến hệ thống xếp hạng tín dụng của Ngân hàng thương mại; khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đang áp dụng tại BIDV Hải Vân; đề xuất một số giải pháp về xếp hạng tín dụng nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng tại BIDV Hải Vân.

  pdf123p besfriend04 04-05-2023 1 1   Download

 • Ebook Cấu trúc dữ liệu & thuật toán: Phần 2 gồm có những nội dung cụ thể sau: Chương 6: Bảng; Chương 7: Cấu trúc dữ liệu ở bộ nhớ ngoài; Chương 8: Các chiến lược thiết kế thuật toán; Chương 9: Sắp xếp; Chương 10: Các thuật toán trên đồ thị. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf132p runthenight09 05-05-2023 3 1   Download

 • "Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 7 năm 2022-2023 - Trường THCS Dương Nội" giúp các em học sinh ôn tập kiến thức chuẩn bị cho bài thi học kì 2 sắp tới, rèn luyện kỹ năng giải đề thi để các em nắm được toàn bộ kiến thức môn học. Chúc các em ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao.

  pdf8p bongbay01 05-05-2023 1 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phân tích nội bộ
p_strCode=phantichnoibo

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2