Pháp lệnh quảng cáo

Xem 1-20 trên 32 kết quả Pháp lệnh quảng cáo
 • Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16 tháng 7 năm 2003 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo. Nay, đề phù hợp với tình hình thực tế, Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT như sau

  doc6p lananh 15-07-2009 556 85   Download

 • "Pháp lệnh quảng cáo" quy định các hoạt động quảng cáo, quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động quảng cáo. Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Những quy định chung, hoạt động quảng cáo, hoạt động quảng cáo có tính chất nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf14p doinhugiobay_06 07-12-2015 18 1   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Pháp lệnh quảng cáo", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Hoạt động quảng cáo có yếu tố nước ngoài; quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân hoạt động quản lý quảng cáo; quản lý nhà nước về quảng cáo; khen thưởng và xử lý vi phạm. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf13p doinhugiobay_06 07-12-2015 11 1   Download

 • HỘI NGHỆ SĨ NHIẾP ẢNH VIỆT NAM TẠP CHÍ NHIẾP ẢNH Số: ……../ HĐQC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG QUẢNG CÁO Căn cứ Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11, ngày 14/ 06/2005 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Căn cứ Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL của UBTVQH ngày 16/11/01 và Nghị định của CP số 24/2003/NĐ - CP ngày 13/03/03 hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Quảng cáo. Hôm nay, ngày ... tháng ...

  pdf1p thandongdatviet2010 08-01-2010 382 58   Download

 • Nghị định số 24/2003/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo do Chính phủ ban hành

  pdf14p manhquynh 10-10-2009 176 49   Download

 • Thực trạng pháp luật về phân cấp thẩm quyền quản lí nhà nước đối với hoạt động quảng cáo Hiện nay, việc phân cấp thẩm quyền quản lí nhà nước đối với các hoạt động quảng cáo được quy định tại các văn bản pháp luật chủ yếu là: Pháp lệnh quảng cáo năm 2001; Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh quảng cáo;

  pdf7p dontetvui 23-01-2013 113 27   Download

 • Mẫu Đơn xin phép ra phụ trang, phụ bản; kênh, chương trình chuyên quảng cáo theo phụ lục 1 THÔNG TƯ SỐ 79/2005/TT-BVHTT NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2005 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH QUẢNG CÁO

  doc1p lananh 15-07-2009 395 23   Download

 • Mẫu Giấy phép ra phụ trang, phụ bản; kênh, chương trình chuyên quảng cáo theo phụ lục 2 của THÔNG TƯ SỐ 79/2005/TT-BVHTT NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2005 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH QUẢNG CÁO

  doc2p lananh 15-07-2009 140 11   Download

 • Chậm ban hành văn bản hướng dẫn Theo Báo cáo Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quảng cáo của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, hoạt động quảng cáo hiện nay được điều chỉnh bởi Pháp lệnh Quảng cáo được QH thông qua năm 2001 và có tới 13 văn bản quy phạm pháp luật do QH, UBTVQH ban hành chứa quy định về quảng cáo, kèm theo hàng chục nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành các văn bản quy phạm ph...

  pdf3p bibocumi25 09-01-2013 41 8   Download

 • Pháp lệnh này quy định về hoạt động quảng cáo; quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động quảng cáo.

  doc10p gachip 14-05-2009 476 143   Download

 • Pháp lệnh số 39/2001/PL-UBTVQH10 về Quảng cáo do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành

  pdf11p lawvhxh15 19-11-2009 618 46   Download

 • Pháp lệnh này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam. Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác thì áp dụng điều ước quốc tế đó.

  doc11p luatsulecao 04-04-2011 58 7   Download

 • Hơn 17 năm đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo(1986-2003) chúng ta đa đạt được nhiêu thành tựu trên tát cả các lĩnh vực Kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội.

  pdf53p nhattruong 07-07-2009 824 536   Download

 • Do đó các quy định của bộ luật dân sự về quyền sử dụng đất thường mâu thuẫn và không phù hợp với quy định ban hành sau này của luật đất đai, tính ổn định của pháp luật không cao. - Về bán đấu giá tài sản liên quan đến BĐS: hiện nay, trên thực tế việc bán đấu giá tài sản nói chung và tài sản là BĐS cũng như quyền sử dụng đất cùng một lúc được điều chỉnh và quy định trong nhiều văn bản pháp luật khác nhau như: Bộ luật dân sự, pháp lệnh...

  pdf34p muaythai2 18-10-2011 42 16   Download

 • MÙA XUÂN ĐẾN, người đàn ông trẻ trung (là tôi) nghĩ đến khu vườn của mình. Vâng, một lần nữa tôi lại tìm kiếm để mua dụng cụ làm vườn trên mạng. Dường như chúng ta đang đối mặt với lệnh cấm sử dụng các ống phun nước vào mùa hè năm đó, tôi đã tìm được giải pháp cho việc tưới tiêu và giữ nước cho khu vườn của mình.

  pdf5p butmaulam 23-09-2013 41 7   Download

 • Thông tư số 78/2008/TT-BVHTTDL về cấm quảng cáo thuốc lá do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2005/TT-BVHTT ngày 12 tháng 5 năm 2005 của Bộ Văn hoá-Thông tin hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh quảng cáo và Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP của Chính phủ về cấm quảng cáo thuốc lá

  pdf2p lawvhxh3 16-11-2009 276 208   Download

 • Thông tư số 79/2005/TT-BVHTT về Pháp lệnh Quảng cáo do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16 tháng 07 năm 2003 của Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 03 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo

  pdf6p duongyenngoc 23-10-2009 71 17   Download

 • Thông tư 43/2003/TT-BVHTT về việc thi hành Pháp lệnh Quảng Cáo do Bộ Văn hoá- Thông tin ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng Cáo

  pdf17p quyenlinh 23-10-2009 108 9   Download

 • Việc thực thi các quy định trong pháp lệnh thư viện về thư viện Quốc gia Việt Nam Mặc dù tất cả các bước sóng ánh sáng đều có hại, nhưng tia cực tím (UV) là có hại nhất đối với các tư liệu lưu trữ vì cường độ năng lượng cao của nó. Tiêu chuẩn cho phép của tia cực tím là 75cmW/l. Ánh sáng mặt trời và ánh sáng vonpham - halogien hoặc đèn thạch anh, đèn sạc sử dụng kim loại halide hoặc thuỷ ngân với cường độ cao, và đèn huỳnh quang là một số nguồn...

  pdf8p banhbeovodung 26-06-2013 29 6   Download

 • Thông tư 43/2003/TT-BVHTT về việc thi hành Pháp lệnh Quảng Cáo do Bộ Văn hoá- Thông tin ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng Cáo

  pdf16p lawdt6 02-12-2009 72 5   Download

Đồng bộ tài khoản