Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ

Xem 1-20 trên 43 kết quả Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ
 • Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất

  doc3p chanhson 19-08-2009 116 13   Download

 • Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất tại Việt Nam

  doc4p chanhson 19-08-2009 112 6   Download

 • Pháp lệnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất

  pdf4p lawbds7 06-11-2009 58 4   Download

 • Pháp lệnh số 37-L/CTN về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành

  pdf0p lawbds8 22-11-2009 77 7   Download

 • Pháp lệnh số 37-L/CTN về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất tại Việt Nam do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành

  pdf5p lawbds8 22-11-2009 54 3   Download

 • Để góp phần phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, bình ổn giá, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, của ngừơi tiêu dùng và lợi ích Nhà nước.

  doc8p salt_sweet 24-11-2009 385 73   Download

 • Hợp đồng kinh tế là sự thoả thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết về việc thực hiện công việc sản xuất, trao đổi hàng hoá, dịch vụ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và các thoả thuận khác có mục đích kinh doanh với sự quy định rõ ràng quyền và nghĩa vụ của mỗi bên để xây dựng và thực hiện kế hoạch của mình.

  doc13p hoangvungtau 22-10-2010 245 73   Download

 • Hợp đồng kinh tế: Theo Pháp lệnh hợp đồng kinh tế năm 1989, hợp đồng kinh tế là sự thỏa thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết về việc thực hiện công việc sản xuất, trao đổi hàng hóa, dịch vụ, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và các thỏa thuận khác có mục đích kinh doanh với sự quy định rõ ràng quyền và nghĩa vụ của mỗi bên để xây dựng và thực hiện kế hoạch của mình.

  pdf85p cugiai1311 01-11-2012 107 30   Download

 • "Ebook Hệ thống các văn bản pháp luật về Thuế thu nhập cá nhân đã được sửa đổi bổ sung" trình bày về: luật thuế thu nhập doanh nghiệp, nghị định, thông tư quy định chi tiết về việc thi hành luật thu thuế thu nhập doanh nghiệp. Tài liệu giúp các bạn hiểu hơn về luật pháp nước ta để có thể thực hiện quyền và nghĩa vụ nạp thuế đúng theo quy định.

  pdf148p thuytrangseven 16-09-2014 41 17   Download

 • Nghị định số 85-CP về việc thi hành Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất do Chính phủ ban hành

  pdf10p lawdt12 02-12-2009 81 9   Download

 • Nghị định số 85-CP về việc thi hành Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất do Chính phủ ban hành

  pdf2p lawqds5 09-12-2009 47 2   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Pháp lệnh quảng cáo", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Hoạt động quảng cáo có yếu tố nước ngoài; quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân hoạt động quản lý quảng cáo; quản lý nhà nước về quảng cáo; khen thưởng và xử lý vi phạm. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf13p doinhugiobay_06 07-12-2015 11 1   Download

 • Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ của thanh niên; trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và xã hội đối với thanh niên; tổ chức thanh niên.

  doc12p luatsulecao 04-04-2011 63 5   Download

 • Luật này quy định về việc trưng mua, trưng dụng tài sản; quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc trưng mua, trưng dụng tài sản; quyền và nghĩa vụ của người có tài sản trưng mua, trưng dụng; quyền và nghĩa vụ của người khác có liên quan đến việc trưng mua, trưng dụng tài sản.

  doc20p luatsulecao 04-04-2011 52 5   Download

 • Nghị định 11-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về Quyền và Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất tại Việt Nam

  doc5p chanhson 19-08-2009 219 4   Download

 • Nghị định số 85-CP về việc thi hành Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất do Chính phủ ban hành

  pdf11p lawbds7 06-11-2009 48 4   Download

 • Nghị định số 11-CP về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất tại Việt Nam do Chính Phủ ban hành, để quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất tại Việt Nam

  pdf5p lawbds8 22-11-2009 68 3   Download

 • Nghị định số 18/CP về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được nhà nước giao đất, cho thuê đất do Chính Phủ ban hành, để quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được nhà nước giao đất, cho thuê đất

  pdf6p lawbds8 22-11-2009 74 3   Download

 • Để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chức đạo đức tốt, có trình độ, năng lực và tận tụy phục vụ nhân dân, trung thành với tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Căn cứ vào hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 Căn cứ vào nghị quyết của quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 2 về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 1998 Pháp lệnh này quy định về cán bộ, công chức....

  pdf11p thuyha 24-06-2009 3979 308   Download

 • Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ban hành ngày 02 tháng 07 năm 2002.

  doc50p thanhvan5449 02-12-2010 277 83   Download

Đồng bộ tài khoản