Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa

Xem 1-11 trên 11 kết quả Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa
 • Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá nước ngoài vào Việt Nam số 42/2002/PL-UBTVQH10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

  doc10p giangdien 18-08-2009 166 38   Download

 • Nghị định 150/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá nước ngoài vào Việt Nam

  doc9p giangdien 18-08-2009 157 25   Download

 • Nghị định số 150/2003/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá nước ngoài vào Việt Nam do Chính phủ ban hành

  pdf9p lawtm5 29-10-2009 57 5   Download

 • Pháp lệnh được ban hành nhằm tăng cường quản lý nhà nước về kinh tế, tạo điều kiện để hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả, hạn chế những ...

  doc11p theprince9x 13-10-2010 91 14   Download

 • Pháp lệnh số 42/2002/PL-UBTVQH10 về tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá nước ngoài vào Việt Nam do Ủy ban thường vụ Quốc Hội ban hành

  pdf12p lawtm7 29-10-2009 92 15   Download

 • Luận án: Pháp luật chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu và cơ chế thực thi tại Việt Nam nhằm nghiên cứu một cách có hệ thống các vấn đề lý luận, các quy định về bán phá giá và chống bán phá giá được quy định trong Pháp lệnh chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh để từ đó làm sáng tỏ các vấn đề này và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực áp dụng pháp luật trong lĩnh vực nêu tr...

  pdf12p luanan014 17-07-2014 59 16   Download

 • Quyết đinh số 4236/QĐ-BCT Gia hạn thời gian điều tra vụ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng phân bón DAP và MAP nhập khẩu vào Việt Nam. Căn cứ Pháp lệnh số 42/2002/PL-UBTVQH10 ngày 25 tháng 5 năm 2002 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam;...

  pdf2p bachma49 29-12-2017 2 0   Download

 • Tham khảo tài liệu 'pháp lệnh số 42/2002/pl-ubtvqh10 về tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá nước ngoài vào việt nam do ủy ban thường vụ quốc hội ban hành', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p lawxnk4 10-11-2009 48 5   Download

 • Quyết định số 2968/QĐ-BCT Áp dụng biện pháp tự vệ. Căn cứ Pháp lệnh số 42/2002/PL-UBTVQH10 ngày 25 tháng 5 năm 2002 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam;

  pdf13p bachma47 15-12-2017 8 0   Download

 • Quyết định số 2847/QĐ-BCT điều tra áp dụng biện pháp tự vệ. Căn cứ Pháp lệnh số 42/2002/PL-UBTVQH10 ngày 25 tháng 5 năm 2002 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam;

  pdf6p bachma47 15-12-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 920/QĐ-BCT áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu. Căn cứ Pháp lệnh số 42/2002/PL-UBTVQH10 ngày 25 tháng 5 năm 2002 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam;

  pdf16p bachma47 15-12-2017 3 0   Download

Đồng bộ tài khoản