intTypePromotion=1
ADSENSE

Pháp Luật Hoa Kỳ

Xem 1-20 trên 2236 kết quả Pháp Luật Hoa Kỳ
 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: nội dung cơ bản của pháp luật việt nam và pháp luật hoa kỳ về bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf133p vascaravietnam 21-08-2012 294 83   Download

 • Ấn phẩm của Chương trình Thông tin Quốc tế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, năm 2004 GIỚI THIỆU Hệ thống pháp luật Hoa Kỳ Công việc hàng ngày của các tòa án trên toàn nước Mỹ là đưa ra các quyết định ảnh hưởng đến số phận của hàng ngàn người.

  pdf131p phalinh5 07-07-2011 371 71   Download

 • Phần 1 Tài liệu tham khảo Khái quát hệ thống pháp luật Hoa Kỳ giới thiệu tới người đọc các nội dung: Hệ thống pháp luật Hoa Kỳ; lịch sử và tổ chức của hệ thống tư pháp liên bang; danh giới tài phán và lập chính Tài liệu; các luật sư, nguyên đơn và nhóm lợi ích trong thủ tục tố tụng; thủ tục tố tụng hình sự. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf140p doinhugiobay_06 07-12-2015 151 30   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Khái quát hệ thống pháp luật Hoa Kỳ, phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Thủ tục tòa án dân sự, các thẩm phán liên bang, việc thực thi và các tác động của các chính Tài liệu tòa án, hiến pháp của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf116p doinhugiobay_06 07-12-2015 106 21   Download

 • Trên cơ sở quy định của pháp luật Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, bài viết tập trung phân tích, chỉ rõ một số quy định về hợp đồng có giá trị lớn trong pháp luật của Hoa kỳ và Vương quốc Anh. Từ đó, tác giả đưa ra một vài kiến nghị, gợi ý cho pháp luật Việt Nam về vấn đề này.

  pdf11p vishani2711 16-04-2020 11 1   Download

 • Trong bài viết này, tác giả phân tích tiêu chuẩn quốc tế về bảo hộ tác phẩm dịch, pháp luật Hoa Kỳ, pháp luật Việt Nam. Trên cơ sở đó, đưa ra khuyến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo hộ tác phẩm dịch.

  pdf9p vianthony2711 15-04-2021 17 0   Download

 • Hoa kỳ Hệ thống pháp luật Hoa Kỳ có nhiều cấp, có thể là nhiều hơn hầu hết các nước khác. Nguyên nhân một phần là do có sự phân chia giữa luật liên bang và bang. Để hiểu được điều đó, cần nhắc lại rằng lịch sử Hoa Kỳ không phải hình thành từ một quốc gia, mà là một liên minh 13 khu vực thuộc địa, mỗi khu vực đều độc lập tách khỏi Anh Quốc.

  pdf5p phalinh5 07-07-2011 208 27   Download

 • Hiến pháp có quy định cụ thể về việc cấm các bang thông qua một số loại luật nhất định (tham gia ký hiệp ước với nước ngòa i, phá t hà nh tiền). Điề u VI (Điều khoản tối cao) cũng không cho phép luật của bang trái với Hiến pháp và luật liên bang. Tuy vậy, một phần lớn hệ thống pháp luật vẫn thuộc quyền kiểm soát của bang.

  pdf7p phalinh5 07-07-2011 76 10   Download

 • Trước khi có Hiến chương liên minh và trước khi soạn thảo Hiến pháp Hoa Kỳ năm 1787, các khu vực thuộc địa, với tư cách là các thực thể có chủ quyền, đã có hiến pháp riêng bằng văn bản. Do đó, hệ thống tòa án bang đã bắt đầu phát triển từ thời kỳ thuộc địa đến nay.

  pdf7p phalinh5 07-07-2011 78 7   Download

 • Công ti trách nhiệm hữu hạn theo pháp luật Hoa Kỳ Phần nội dung khác mang tính trái vụ liên quan đến chính chủ thể kí kết thoả ước tập thể, bao gồm quyền và nghĩa vụ của tổ chức công đoàn và NSDLĐ hoặc hiệp hội NSDLĐ. Đó là nghĩa vụ bảo đảm hoà bình (trong thời gian thoả ước tập thể có hiệu lực không được để xảy ra các cuộc đấu tranh như đình công, bế xưởng...),

  pdf8p banhcauvong 25-05-2013 57 6   Download

 • Giải quyết tranh chấp hành chính bằng cơ quan hành chính theo quy định của pháp luật Hoa Kỳ Phần nội dung khác mang tính trái vụ liên quan đến chính chủ thể kí kết thoả ước tập thể, bao gồm quyền và nghĩa vụ của tổ chức công đoàn và NSDLĐ hoặc hiệp hội NSDLĐ. Đó là nghĩa vụ bảo đảm hoà bình (trong thời gian thoả ước tập thể có hiệu lực không được để xảy ra các cuộc đấu tranh như đình công, bế xưởng...),...

  pdf8p banhcauvong 25-05-2013 70 6   Download

 • Một trong những đặc điểm quan trọng nhất, thú vị nhất và có lẽ rối rắm nhất của tư pháp Hoa Kỳ là hệ thống tòa án kép; tức là tại mỗi cấp chính quyền (bang và quốc gia) có một hệ thống tòa án riêng. Do đó, có một hệ thống tòa án riêng cho mỗi bang, một cho Hạt Columbia (Washington, D.C) và một cho chính quyền liên bang.

  pdf19p phalinh5 07-07-2011 95 4   Download

 • Về vấn đề thẩm quyền xét xử tòa án, Quốc hội và Hiến pháp Hoa Kỳ, cũng như Quốc hội và hiến pháp bang, đã quy định chặt chẽ những loại vụ việc mà mỗi tòa án có thể xét xử. Chương này sẽ xem xét cụ thể xem Quốc hội có thể tác động lên hành vi tư pháp như thế nào thông qua việc thay đổi quy định những loại vụ việc thẩm phán được xét xử.

  pdf10p phalinh5 07-07-2011 58 4   Download

 • Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và các văn kiện liên quan chính thức có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 14 tháng 01 năm 2019 trong đó có yêu cầu các thành viên phải nỗ lực bảo hộ nhãn hiệu mùi hương và âm thanh. Trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của Hoa Kỳ đối với việc bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống, bài viết này phân tích, bình luận về điều kiện bảo hộ dấu hiệu đặc biệt và đưa ra một số kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình nội luật hóa việc bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống.

  pdf15p 035522894 17-04-2020 40 2   Download

 • Bài viết giới thiệu một cách khái quát các quy tắc được tòa án áp dụng trong các vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại do hành vi phản cạnh tranh gây ra tại Hoa Kỳ nhằm cung cấp thêm thông tin tham khảo trong việc hoàn thiện cơ sở lý luận và các quy định pháp luật về bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh ở Việt Nam hiện nay.

  pdf6p vinhsolax 13-09-2019 21 0   Download

 • Hệ thống hình phạt áp dụng đối với pháp nhân phạm tội trong pháp luật liên bang của Hoa Kỳ dựa trên triết lý khắc phục và ngăn ngừa hậu quả cũng như phòng ngừa tội phạm mới. Bài viết trình bày một số vấn đề chung về hình phạt đối với pháp nhân thương mại phạm tội theo pháp luật Hoa Kỳ, các hình phạt áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm tội theo pháp luật Hoa Kỳ.

  pdf8p viankanra2711 11-09-2020 16 0   Download

 • Bài viết trình bày quy định của pháp luật Hoa Kỳ, Nhật Bản và Việt Nam về khái niệm nhãn hiệu, quy định của pháp luật Hoa Kỳ, Nhật Bản, Việt Nam về các yếu tố có thể cấu thành nhãn hiệu, quy định của pháp luật Hoa Kỳ, Nhật Bản và Việt Nam về các loại nhãn hiệu.

  pdf10p viankanra2711 11-09-2020 25 1   Download

 • Việc đào tạo các luật sư và hành nghề luật ở Mỹ đã có những bước phát triển theo thời gian. Ngày nay, các luật sư Mỹ hành nghề trong hàng loạt môi trường và hoàn cảnh khác nhau. Sự phát triển của nghề luật chuyên nghiệp Trong thời kỳ thuộc địa ở Mỹ (1607-1776), không có các trường luật để đào tạo những người quan tâm đến chuyên ngà nh luật. Một số người trẻ tuổi đã đến Anh để theo học luật và tham gia vào các hội quán của Hội luật gia Anh....

  pdf8p phalinh5 07-07-2011 119 24   Download

 • Tố tụng hình sự bắt đầu khi một đạo luật bị vi phạm và trải qua các giai đoạn bắt giữ, cáo trạng, xử sơ thẩm và phúc thẩm. Ở Mỹ không có một trình tự tố tụng hình sự hoặc dân sự thống nhất. Thay vào đó, hệ thống liên bang có một trình tự tố tụng ở cấp độ quốc gia, và mỗi bang và lãnh thổ có những quy tắc và quy định riêng tác động lên thủ tục tố tụng.

  pdf22p phalinh5 07-07-2011 101 18   Download

 • Mặc dù các nhóm lợi ích có thể được biết đến nhiều hơn vì những nỗ lực của họ nhằ m gây ảnh hưởng đến các quyết định của bộ máy lập pháp và hành pháp, nhưng họ cũng theo đuổi các mục tiêu chính sách của họ ở tòa án. Một số nhóm nhận thấy hệ thống tòa án dễ lĩnh hội những nỗ lực của họ hơn so với bộ máy lập pháp và hành pháp của chính phủ. C

  pdf11p phalinh5 07-07-2011 111 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1052 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Pháp Luật Hoa Kỳ
p_strCode=phapluathoaky

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2