intTypePromotion=1
ADSENSE

Pháp luật hợp đồng

Xem 1-20 trên 4738 kết quả Pháp luật hợp đồng
 • Bài viết tiến hành phân tích quy trình thực hiện lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án, phát hiện những vướng mắc và tồn tại trong quá trình thực thi các quy định pháp lý có liên quan, từ đó đưa ra một số gợi ý nhằm tháo gỡ các khó khăn, đảm bảo tính pháp lý của các dự án, hướng đến một thị trường bất động sản hiệu quả và minh bạch hơn, hướng đến hoàn thiện các quy định pháp lý về hoạt động lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án, bảo đảm tính hợp pháp, tính đồng bộ và khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động này.

  pdf14p viellenkullman 13-05-2022 1 0   Download

 • Trên cơ sở phân tích, làm rõ bản chất pháp lý của hòa giải thành là hợp đồng điều đình (dàn xếp), tác giả phân tích chỉ rõ một số quy định của pháp luật Việt Nam chưa tiếp cận đúng đắn bản chất đó. Từ đó, tác giả đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện một số quy định về vấn đề này.

  pdf12p viellenkullman 13-05-2022 1 0   Download

 • Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích các quyền tài sản theo Bộ luật Dân sự năm 2015, xác định các quyền tài sản có thể sử dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng tín dụng; làm rõ điều kiện pháp lý của tài sản bảo đảm là quyền tài sản và đưa ra các kiến nghị hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng tín dụng bằng quyền tài sản.

  pdf13p viellenkullman 13-05-2022 0 0   Download

 • Tài liệu "Hợp tác phát triển sinh kế cộng đồng - Kinh nghiệm và thực tiễn" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Lịch sử hình thành và phát triển của tổ chức cộng đồng; Môi trường pháp luật và những vấn đề thường gặp; Tổ chức, quản lý hoạt động tổ chức cộng đồng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf56p viginnirometty 04-05-2022 7 1   Download

 • Tài liệu "Những điều cần biết về ký kết và thực hiện hợp đồng dân sự" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung về ký kết hợp đồng dân sự; Quá trình ký kết hợp đồng; Cấu trúc của hợp đồng; Phân loại hợp đồng dân sự; Hợp đồng chính và hợp đồng phụ; Hợp đồng có đền bù và hợp đồng không có đền bù;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf73p viginnirometty 04-05-2022 1 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Những điều cần biết về ký kết và thực hiện hợp đồng dân sự" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các hợp đồng dân sự thông dụng; Các hợp đồng có mục đích chuyển quyền sở hữu đối với tài sản; Hợp đồng trao đổi tài sản; Hợp đồng vay tài sản; Hợp đồng dịch vụ; Hợp đồng gia công; Hợp đồng cầm cố tài sản;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf116p viginnirometty 04-05-2022 1 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Các tình huống đất đai thường gặp" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Làm gì khi bị mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Hợp đồng chuyển nhượng đất bằng giấy viết tay; Nhờ người khác đứng tên chuyển nhượng đất; Hàng xóm lần chiếm đất;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf74p viginnirometty 04-05-2022 3 1   Download

 • Tài liệu "Cứu hộ, cứu nạn hàng hải - Nhận biết về pháp luật và kỹ năng" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Quy chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển và trong vùng nước cảng biển; Thông tin trong hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trên biển và trong vùng nước cảng biển; Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf46p viginnirometty 04-05-2022 2 1   Download

 • Tài liệu "Chính sách cơ chế tài chính với hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và phát triển kinh tế nông thôn" tập hợp một số văn bản quy phạm pháp luật về cơ chế, chính sách tài chính hỗ trợ phát triển nông - lâm - ngư nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn. Đây sẽ là tài liệu hữu ích đối với các cơ quan quản lý, đơn vị, tổ chức, cá nhân quan tâm đến lĩnh vực này.

  pdf230p viginnirometty 04-05-2022 2 1   Download

 • Tài liệu "Những điều cần biết về Bộ luật lao động năm 2012" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Quy định chung về Bộ luật lao động năm 2012; Việc làm; Hợp đồng lao động; Cho thuê lại lao động; Học nghề, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf124p viginnirometty 04-05-2022 3 1   Download

 • Về bản chất, hợp đồng là sự thoả thuận giữa các bên nhằm làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự của các bên với nhau. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi tập trung nghiên cứu quy định về phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng giữa pháp luật Việt Nam pháp luật của Cộng hoà Pháp.

  pdf15p viindranooyi 09-05-2022 9 2   Download

 • Bài viết trình bày sơ lược về lịch sử và bối cảnh của Pháp khi sửa đổi pháp luật về hợp đồng; Những đóng góp trong cải cách pháp luật về hợp đồng tại Pháp; Xử lý các vấn đề mà pháp luật về hợp đồng đặt ra.

  pdf5p viindranooyi 09-05-2022 5 2   Download

 • Bài viết tập trung giới thiệu các nội dung mới của Bộ luật Dân sự năm 2015 liên quan đến những quy định chung về hợp đồng trên cơ sở phân tích, so sánh với các quy định tương ứng trước đó của Bộ luật Dân sự năm 2005, bao gồm các quy định về giao kết hợp đồng (1); thực hiện hợp đồng (2); xử lý việc không thực hiện đúng hợp đồng (3) như phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại, hoãn, chấm dứt và hủy bỏ hợp đồng.

  pdf16p viindranooyi 09-05-2022 7 2   Download

 • Bài viết này được thực hiện với mục đích góp cái nhìn và phân tích ở góc độ so sánh về hai vấn đề hay xảy ra tranh cãi trong thực tiễn liên quan đến lĩnh vực luật hợp đồng để hoàn thiện hơn nữa các quy định có liên quan.

  pdf15p viindranooyi 09-05-2022 7 2   Download

 • Hợp đồng xuất bản có một quy chế đặc biệt trong các hợp đồng liên quan đến quyền tác giả mà người xuất bản thường phải thương lượng. Cơ quan lập pháp bận tâm đến sự bảo hộ các tác giả, thật ra, đã chú ý hạn chế sự tự do hợp đồng của các nhà xuất bản và đặt phạm vi ký kết một hợp đồng xuất bản trong rất nhiều điều kiện. Trong phạm vi bài viết này, tác giả tìm hiểu quy định về hợp đồng xuất bản tác phẩm của Pháp, từ đó đề xuất những kinh nghiệm học tập cho Việt Nam trong việc xuất bản tác phẩm.

  pdf14p viindranooyi 09-05-2022 5 2   Download

 • Việc nghiên cứu pháp luật nước ngoài, so sánh với pháp luật Việt Nam, từ đó rút ra những điểm tiến bộ và những mặt còn hạn chế, đúc kết thành kinh nghiệm, bài học để hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam là một việc nên và phải làm, nhất là trong giai đoạn hội nhập hiện nay.

  pdf22p viindranooyi 09-05-2022 5 2   Download

 • Bài viết phân tích một số nội dung về Hợp đồng theo mẫu, bao gồm: Khái niệm, đặc điểm, vai trò ý nghĩa của Hợp đồng theo mẫu, các qui định của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam về Hợp đồng theo mẫu; Đưa ra một số nhận xét cũng như những vấn đề còn hạn chế trong quá trình thực thi pháp luật về Hợp đồng theo mẫu.

  pdf12p viindranooyi 09-05-2022 4 2   Download

 • Bài nghiên cứu sẽ tập trung phân tích nội dung chính của cải cách này và so sánh với các nội dung tương ứng của pháp luật Vương Quốc Anh và một số văn bản luật về hợp đồng quốc tế, bao gồm Nguyên tắc UNIDROIT và Nguyên tắc của Luật Hợp đồng Châu Âu. Bài nghiên cứu cũng đánh giá liệu các điều khoản mới liệu có đạt được mục tiêu đã đề ra là làm cho luật hợp đồng của Pháp thực sự trở nên dễ tiếp cận hơn, dễ dàng dự đoán hơn và hấp dẫn về mặt thương mại hay không.

  pdf18p viindranooyi 09-05-2022 8 2   Download

 • Bài viết tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận về hợp đồng BHNT, các điều kiện phát sinh trách nhiệm BTTH do vi phạm hợp đồng BHNT, qua đó chỉ ra các vướng mắc tồn tại liên quan đến của quy định pháp luật về trách nhiệm BTTH do vi phạm nghĩa vụ trong hợp đồng BHNT và đề xuất giải pháp khắc phục.

  pdf7p viindranooyi 09-05-2022 8 2   Download

 • Bài viết tập trung đề cập sự tác động của ý chí và tự do ý chí đến các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng như về chủ thể, về sự tự nguyện và những điều kiện có hiệu lực khác. Trên cơ sở đó, cho thấy hệ thống pháp luật về hợp đồng mới chỉ xem xét kết quả của sự thể hiện ý chí “sự thỏa thuận” mà chưa xem xét toàn diện bản chất ý chí và sự tự do ý chí của các chủ thể quyết định hiệu lực của hợp đồng.

  pdf12p viindranooyi 09-05-2022 12 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Pháp luật hợp đồng
p_strCode=phapluathopdong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2