Pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân

Xem 1-20 trên 49 kết quả Pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân
 • Bài viết này trình bày một phương pháp liên kết đỉnh hiệu quả cho dữ liệu phổ cộng hưởng từ hạt nhân (Nuclear magnetic resonance - NMR). Phân tích phổ cộng hưởng từ hạt nhân có nhiều tính năng mạnh mẽ, là một công cụ hữu ích cho cả phân tích định lượng và định tính. NMR và các kỹ thuật nhận dạng mẫu là công cụ kết hợp không thể thiếu được sử dụng thường xuyên trong hệ thống sinh học và trong ngành công nghiệp dược phẩm.

  pdf7p comamngo1902 30-03-2019 3 0   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Các phương pháp Vật lý ứng dụng trong Hóa học" của Nguyễn Đình Triệu biên soạn gồm các nội dung: Khái niệm về các phương pháp phổ, phương pháp phổ quay, phổ hồng ngoại và Raman, phương pháp phổ tử ngoại và khả kiến, phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân, phổ khối lượng. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf150p danhvi11 06-09-2018 59 15   Download

 • Quá trình tạo mixel của Pluronic L81 và L121 (copolyme tam khối PEO– PPO–PEO đối xứng) được khảo sát bằng phương pháp phân tích nhiệt vi sai (DSC). Tỷ lệ thành phần của các mắt xích polypropylen oxit (PPO) và polyetylen oxit (PEO) trong copolyme được xác định bằng phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân (1H-NMR). Từ kết quả các thí nghiệm DSC của các copolyme L81 và L121 cho thấy xuất hiện mũi vai (shoulder) ở phía nhiệt...

  pdf10p can_loc 27-07-2012 81 12   Download

 • Cuốn sách "Bài tập và thực tập Các phương pháp phổ" của Nguyễn Đình Triệu biên soạn gồm các câu hỏi và các dạng bài tập xoay quanh nội dung: Phổ hồng ngoại, phổ tử ngoại, phổ cộng hưởng từ hạt nhân, phổ khối lượng, kết hợp các phương pháp phổ. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf71p danhvi11 06-09-2018 37 10   Download

 • Cuốn sách "Bài tập và thực tập Các phương pháp phổ" phần 1 của Nguyễn Đình Triệu biên soạn gồm các câu hỏi và các dạng bài tập xoay quanh nội dung: Phổ hồng ngoại, phổ tử ngoại, phổ cộng hưởng từ hạt nhân, phổ khối lượng, kết hợp các phương pháp phổ. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf174p danhvi11 07-09-2018 28 6   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Phức chất - Phương pháp tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc", phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Phương pháp phổ dao động, phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân, phương pháp phổ thông khối lượng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf195p doinhugiobay_07 16-12-2015 88 36   Download

 • Bốn flavonoit, chrysin, hispidulin, baicalein, oroxylin A đã được cô lập từ cặn chiết etanol của lá cây núc nác bằng phương pháp sắc kí. Cấu trúc của chúng đã được xác định bởi các dữ liệu phổ hồng ngoại và phổ cộng hưởng từ hạt nhân.

  pdf6p nganga_02 09-09-2015 16 3   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Các phương pháp phổ trong hóa học hữu cơ" cung cấp cho người học các kiến thức: Phổ học cộng hưởng từ hạt nhân, các chiều trong cộng hưởng từ hạt nhân, chiến lược chung cho việc xác định cấu trúc của saponin dựa trên cơ sở các kỹ thuật cộng hưởng từ hạt nhân,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf165p bautroibinhyen8 17-12-2016 59 28   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9933:2013 về Tinh bột biến tính - Xác định hàm lượng hydroxypropyl - Phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân (nmr) proton quy định phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) proton để xác định hàm lượng hydroxypropyl của tinh bột biến tính dạng hạt.

  doc5p thangnamvoiva24 13-10-2016 10 1   Download

 • Nghiên cứu cấu trúc của hai thiosemicacbazon và phức chất Ni(II) của chúng bằng phương pháp phổ khối lượng và cộng hưởng từ hạt nhân

  pdf5p muananghe 05-08-2013 47 8   Download

 • Nội dung bài giảng "Phương pháp phổ"nghiên cứu các hợp chất hóa học cũng như các quá trình phản ứng hóa học. Khi tương tác với các bức xạ điện từ, các phân tử có cấu trúc khác nhau sẽ hấp thụ và phát xạ năng lượng khác nhau. Kết quả của sự hấp thụ và phát xạ năng lượng này chính là phổ, từ phổ chúng ta có thể xác định ngược lại cấu trúc phân tử.

  pdf67p cumeo5000 06-08-2018 21 3   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9612:2013 quy định phương pháp xác định nhanh hàm lượng dầu và hàm lượng nước trong các hạt có dầu thương phẩm bằng cộng hưởng từ hạt nhân (NMR). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc8p thangnamvoiva11 10-08-2016 10 1   Download

 • Bài giảng Các phương pháp phổ nghiệm xác định cấu trúc hợp chất hữu cơ cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ sở lý thuyết của các phương pháp phổ; Phổ hồng ngoại (IR); Phổ tử ngoại – khả kiến (UV–VIS); Phổ khối lượng (MS); Phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR); Xác định cấu trúc từ các loại phổ.

  pdf72p dongdong321 07-06-2018 69 25   Download

 • Từ phân đoạn dịch chiết ethylacetat của lá cây Khôi đốm (Sanchezia nobilis Hook.f.) thu hái ở tỉnh Nam Định và bằng phương pháp sắc ký cột đã phân lập được 3 hợp chất. Cấu trúc hóa học của các hợp chất này được xác định bằng phương pháp phổ như: phổ khối, phổ cộng hưởng từ hạt nhân. Các chất được xác định là: 9-methoxycanthin-6-on (1), 9-hydroxyheterogorgiolid (2), O-methyl furodysinin lacton (3). Các hợp chất này lần đầu tiên được phân lập từ cây Khôi đốm.

  pdf6p cathydoll4 21-02-2019 6 0   Download

 • Nội dung nghiên cứu là: Tổng hợp một số aurone với các nhóm thế khác nhau; xác định cấu trúc phân tử các chất tổng hợp được bằng phương pháp phổ hiện đại như phổ cộng hưởng từ hạt nhân (1H NMR và 13C NMR) kết hợp kĩ thuật phổ hai chiều (COSY, HSQC và HMBC) và phổ MS; khảo sát hoạt tính sinh học của các aurone đã tổng hợp được với 4 dòng tế bào ung thư là ung thư gan HePG2, ung thư phổi SK- LU-1, ung thư biểu mô KB, ung thư vú MCF7 và với tế bào thường NIH- T3.

  doc132p change14 07-07-2016 13 1   Download

 • Nội dung của luận văn: Tổng hợp hai auronol alphitonin và maesopsin; tổng hợp một số dẫn xuất nitrile của hai auronol alphitonin và maesopsin; xác định cấu trúc phân tử các chất tổng hợp được bằng phương pháp phổ hiện đại như phổ cộng hưởng từ hạt nhân (1H NMR và 13C NMR) kết hợp kĩ thuật phổ hai chiều (OSY, HSQ và HMB ) và phổ MS.

  pdf114p change15 08-07-2016 18 1   Download

 • Nội dung nghiên cứu là: Tổng hợp một số aurone với các nhóm thế khác nhau; xác định cấu trúc phân tử các chất tổng hợp được bằng phương pháp phổ hiện đại như phổ cộng hưởng từ hạt nhân (1H NMR và 13C NMR) kết hợp kĩ thuật phổ hai chiều (COSY, HSQC và HMBC) và phổ MS; khảo sát hoạt tính sinh học của các aurone đã tổng hợp được với 4 dòng tế bào ung thư là ung thư gan HePG2, ung thư phổi SK- LU-1, ung thư biểu mô KB, ung thư vú MCF7 và với tế bào thường NIH- T3.

  doc23p change14 07-07-2016 7 0   Download

 • Luận văn tổng hợp hai auronol alphitonin và maesopsin; tổng hợp một số dẫn xuất nitrile của hai auronol alphitonin và maesopsin; xác định cấu trúc phân tử các chất tổng hợp được bằng phương pháp phổ hiện đại như phổ cộng hưởng từ hạt nhân (1H NMR và 13C NMR) kết hợp kĩ thuật phổ hai chiều (OSY, HSQ và HMB ) và phổ MS. Sau đây là bản tóm tắt của luận văn.

  pdf17p change15 08-07-2016 9 0   Download

 • Cấu trúc hóa học của sodium alginate đã được xác định bằng phổ hồng ngoại (FTIR) và phổ cộng hưởng từ hạt nhân (1H- và 13C-NMR). Độ bền nhiệt của sodium alginate được khảo sát bằng phương pháp phân tích nhiệt trọng lượng (TGA). Kết quả cho thấy sự phân hủy của sodium alginate xảy ra trong khoảng nhiệt độ từ 200-550 ºC. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p bautroibinhyen16 09-02-2017 79 11   Download

 • Bài báo công bố kết quả tổng hợp camphor thiosemicacbazon, camphor 4-metyl-thiosemicacbazon và nghiên cứu cấu trúc của các hợp chất tổng hợp được bằng các phương pháp MS, CHHN-1H và CHHN-18C. Từ đó rút ra một số nhận xét về đặc điểm phổ khối và phổ CHHN-1H, CHHN-13C của chúng.

  pdf7p uocvong03 24-09-2015 41 7   Download

Đồng bộ tài khoản