Phát hành trái phiếu ra công chúng

Xem 1-20 trên 33 kết quả Phát hành trái phiếu ra công chúng
 • Mẫy Giấy cam kết bảo lãnh phát hành trái phiếu ra công chung theo Mẫu CBTP Phụ lục số 06B (Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2007/TT-BTC ngày 13 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính )

  doc4p lananh 16-07-2009 714 72   Download

 • "Mẫu thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng" trình bày các thông chính về tổ chức phát hành; trái phiếu chào bán; khối lượng vốn cần huy động; mục đích huy động vốn giá bán ra công chúng; số lượng đăng ký mua tối thiểu; thời hạn nhận đăng ký mua... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ nội dung hơn.

  doc1p lananh 16-07-2009 484 61   Download

 • Quyết định 787/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy định tạm thời về việc ngân hàng thương mại cổ phần đăng ký niêm yết và phát hành trái phiếu ra công chúng

  doc8p sontinh 18-08-2009 83 12   Download

 • Thông tư 75/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc phát hành trái phiếu ra công chúng

  doc35p sontinh 18-08-2009 77 10   Download

 • Phát hành trái phiếu: Kênh huy động vốn hiệu quả Phát hành trái phiếu ra công chúng thực sự là một kênh huy động vốn hiệu quả, tiết kiệm, chi phí phát hành đối với các DN tại các nước có thị trường vốn phát triển như Anh, Mỹ.

  pdf6p thanh_trieu 30-12-2009 402 164   Download

 • Phát hành trái phiếu ra công chúng thực sự là một kênh huy động vốn hiệu quả, tiết kiệm, chi phí phát hành đối với các DN tại các nước có thị trường vốn phát triển như Anh, Mỹ. Nhiều công ty cổ phần Việt Nam hiện đang huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán

  pdf17p maichi08 27-12-2010 74 19   Download

 • Công ty đại chúng Tổ chức phát hành trái phiếu ra công chúng Tổ chức niêm yết Công ty quản lý quỹ Công ty chứng khoán Công ty đầu tư chứng khoán Trung tâm giao dịch chứng khoán Sở giao dịch chứng khoán Các cá nhân có liên quan

  ppt29p insert_12 17-08-2013 42 6   Download

 • Mặc dù trong thời gian qua, công ty đã đầu tư vào trái phiếu chính phủ nhưng một số lượng lớn tiền phí bảo hiểm vẫn nằm dưới dạng tiền gửi ngân hàng. Tuy tiền gửi ngân hàng có tính thanh khoản cao nhưng lãi suất lại thấp hơn so với trái phiếu. Trong thời gian gần đây, cùng với trái phiếu chính phủ trung ương, các chính quyền địa phương, ngân hàng thương mại và doanh nghiệp phi tài chính cũng phát hành trái phiếu ra thị trường.

  doc3p ziwan 10-03-2009 636 213   Download

 • Phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng (IPO) :Khái niệm: là việc chào bán chứng khoán lần đầu tiên ra công chúng. Sau khi phát hành lần đầu ra công chúng, một công ty cổ phần sẽ trở thành công ty đại chúng (public company). Đối tượng mua cổ phần lần đầu: Người lao động trong doanh nghiệp Nhà đầu tư chiến lược Các nhà đầu tư khác (bao gồm cả nhà đầu tư nước ngoài)

  ppt9p oobye123456 05-08-2012 121 33   Download

 • Để hoàn thiện cơ chế huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ, hệ thống KBNN cần hướng vào các mục tiêu sau: Trái phiếu Chính phủ là công cụ chủ đạo tham gia hoạt động thị trường chứng khoán, thị trường vốn. Làm lành mạnh hoá nền Tài chính, lành mạnh tình hình tiền tệ, thị trường vốn trong và ngoài nước, khai thông quá trình lưu thông vốn ra thị trường quốc tế bằng cách phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế.

  pdf9p ttcao6 23-08-2011 55 14   Download

 • Thông tư 75/2004/TT-BTC về hướng dẫn việc phát hành trái phiếu ra công chúng do Bộ Tài chính ban hành

  pdf34p trieuhoang 17-10-2009 74 9   Download

 • Quyết định 787/2004/QĐ-NHNN về việc ban hành quy định tạm thời về việc ngân hàng thương mại cổ phần đăng ký niêm yết và phát hành trái phiếu ra công chúng do Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf6p trieuhoang 17-10-2009 60 6   Download

 • Trình tự thực hiện: - Đối với cá nhân, tổ chức: + Gửi Hồ sơ đăng ký chào bán cho UBCKNN trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc theo đường bưu điện gồm 01 bộ gốc và 05 bộ sao y bản chính, kèm theo file điện tử theo địa chỉ do UBCKNN quy định + Sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu phát hiện thông tin không chính xác hoặc bỏ sót nội dung quan trọng theo quy định phải có trong hồ sơ hoặc thấy cần thiết phải giải trình về vấn đề có...

  doc18p minhthanh 17-08-2009 381 91   Download

 • Đối tượng công bố thông tin Công ty đại chúng; Tổ chức phát hành thực hiện chào bán trái phiếu ra công chúng; Tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch; Công ty chứng khoán; Công ty quản lý quỹ; Công ty đầu tư chứng khoán;

  pdf49p butmauden 18-11-2013 35 5   Download

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 3 Thị trường chứng khoán sơ cấp cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về thị trường sơ cấp, phân loại chứng khoán, phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng – IPO, phát hành trái phiếu, phát hành cổ phiếu.

  pdf15p kyniemchieumua_09 20-12-2017 78 1   Download

 • Bài giảng Luật chứng khoán: Chương 5 - Pháp luật về chào bán chứng khoán trình bày các nội dung sau: Khái quát chung về chào bán chứng khoán, chào bán chứng khoán riêng lẻ, chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán ck tại NN của doanh nghiệp Việt Nam

  pdf7p kyniemchieumua_09 20-12-2017 15 1   Download

 • Chứng khoán là chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ, xác nhận các quyền và lợi ích hợp pháp của ngƣời sở hữu chứng khoán đối với tài sản hoặc vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán bao gồm : a. Cổ phiếu ; b. Trái phiếu ; c. Chứng chỉ quỹ đầu tƣ ; d. Các loại chứng khoán khác. 2. Phát hành chứng khoán ra công chúng là việc chào bán chứng khoán có thể chuyển nhƣợng đƣợc theo các điều kiện quy định. 3. Tổ chức phát hành là pháp nhân đƣợc phát hành chứng khoán...

  pdf486p hienvahieu 18-01-2012 150 52   Download

 • Thông tư số 01/1998/TT-UBCK về phát hành cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng do Uỷ ban chứng khoán nhà nước ban hành, để hướng dẫn Nghị định số 48/1998/NĐ-CP ngày 11/7/1998 về phát hành cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng

  pdf56p hienthuc 17-10-2009 119 28   Download

 • Mở đầu Huy động vốn đ-ợc hiểu là cách thức khai thác các nguồn vốn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động của doanh nghiệp. Hay có thể hiểu là biện pháp làm tăng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Chẳng hạn, một doanh nghiệp cần có 500 triệu VNĐ để thực hiện một dự án hay tài trợ cho các hoạt động của mình, để có đ-ợc số vốn này doanh nghiệp có thể phát hành và bán ra các chứng khoán nợ (chủ yếu là trái phiếu) hay chứng......

  pdf4p phalinh21 01-09-2011 38 10   Download

 • Quyết định số 80/2000/QĐ-UBCK về việc phát hành cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành, để sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/1998/TT-UBCK của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

  pdf5p lawdn10 31-10-2009 43 4   Download

Đồng bộ tài khoản