intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Phát triển công nghệ

Xem 1-20 trên 19940 kết quả Phát triển công nghệ
 • Thêu
tay
truyền
thống
là
nét
đẹp
văn
hóa
tinh
hoa
của
dân
tộc. Bài viết trình bày các vấn đề về bảo tồn và phát triển nghề thêu tay truyền thống. Nghề
thủ
công
nói
chung
và
thêu
tay
nói
riêng
vừa
là một
nhân
tố
mới
trong
nguồn
lực
phát
triển
kinh
tế, vừa
có
giá
trị
to
lớn
về
văn
hóa
và
thẩm
mỹ,
giúp
cân bằng
nhịp
sống
trong
xã
hội
hiện
đại.

  pdf3p vialicene 02-07-2024 0 0   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Cẩm nang các công nghệ thích hợp xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: hướng dẫn làm đường giao thông nông thôn, thi công nền đường, thi công mặt đường, bảo quản vận hành; các giải pháp và mô hình cấp nước nông thôn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf95p tuongmothua 11-07-2024 1 1   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Cẩm nang các công nghệ thích hợp xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: hướng dẫn xây dựng hầm khí sinh vật; hướng dẫn xây dựng trạm thủy điện công suất 1,2kW; hướng dẫn lắp đặt và vận hành tổ máy thủy điện 2÷3KW; giới thiệu công nghệ sản xuất một số loại vật liệu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf91p tuongmothua 11-07-2024 1 1   Download

 • Giáo
dục
thẩm
mỹ
thông
qua
hoạt
động
nghệ
thuật
là
phương
thức
quan
trọng
để
phát
huy
giá
trị
văn
hóa
truyền
thống,
hình thành
những
phẩm
chất,
nhân
sinh
quan,
củng
cố
hệ
giá
trị
văn
hóa truyền
thống
cho
học
sinh,
trong
đó
có
hoạt
động
trải
nghiệm
 làng
nghề.
Bài viết tập trung phân tích đổi mới cách thức tổ chức hoạt động trải nghiệm làng nghề trong nhà trường trung học phổ thông vùng đồng bằng sông Hồng.

  pdf5p vialicene 02-07-2024 0 0   Download

 • Nội
dung
bài
viết
là
kết
quả
từ
chuyến
khảo
sát, điền
dã
thực
tế
tại
một
số
Hội
quán
tỉnh
Đồng
Tháp. Đây
được xem
cơ
hội
cho
các
tỉnh
thành
Đồng
bằng
sông
Cửu
Long
có
điều
kiện
học
hỏi,
trao đổi,
vận
dụng
giúp
cho
vựa
lúa,
nông,
thủy,
hải
sản
được
cơ
hội
phát
triển
tốt
hơn
thời
gian
tới.

  pdf5p vialicene 02-07-2024 0 0   Download

 • Học phần "Quản trị công nghệ và đổi mới" trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp luận và nghiệp vụ về hoạt động quản trị công nghệ trong doanh nghiệp. Môn học phần cung cấp các kiến thức về đánh giá công nghệ, lựa chọn công nghệ, phân tích quá trình đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp, xác định được năng lực công nghệ và thực hiện chuyển giao một công nghệ;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc18p hoangvanlong23 16-07-2024 7 3   Download

 • Học phần "Lập kế hoạch kinh doanh" thuộc khối kiến thức chuyên ngành, nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh trong doanh nghiệp cho sinh viên đại học thuộc ngành quản trị kinh doanh. Với mục tiêu nhằm phân tích và áp dụng được các nội dung kiến thức thuộc môn Lập kế hoạch kinh doanh; Giúp người học phát triển các kỹ năng nhận thức và kỹ năng nghề nghiệp cần thiết trong khuôn khổ môn học Lập kế hoạch kinh doanh để có thể ứng dụng thành công trong thực tế;...

  doc19p hoangvanlong23 16-07-2024 1 1   Download

 • Môn học "Kinh tế quốc tế" được biên soạn nhằm trang bị kiến thức nền tảng về tự nhiên, xã hội và con người để phục vụ cho phát triển nghề nghiệp và tự hoàn thiện bản thân; nắm bắt được xu hướng phát triển toàn cầu hóa của các mối quan hệ kinh tế quốc tế ngày nay, nắm được nguyên tắc sử dụng các công cụ và chính sách mà chính phủ và ngân hàng trung ương sử dụng để can thiệp nhằm điều chỉnh những hoạt động kinh tế đối ngoại của quốc gia để đạt được mức phúc lợi tốt nhất.

  pdf13p hoangvanlong23 16-07-2024 0 0   Download

 • Môn học "Kinh tế phát triển" với mục tiêu giúp các bạn sinh viên có thể hiểu các khái niệm cơ bản về kinh tế như tăng trưởng, nghèo đói, bất bình đẳng xã hội; hiểu các phương pháp điều tra nghèo đói, hiểu các chính sách của chính phủ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf20p hoangvanlong23 16-07-2024 0 0   Download

 • Môn học "Chính phủ điện tử" với mục tiêu giúp các bạn sinh viên có thể hiểu được lịch sử phát triển và các quan điểm về ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào quản lý công; giải thích được các khung đánh giá và chỉ số phát triển của chính phủ điện tử; diễn giải được các yếu tố quyết định sự thành công của chính phủ điện tử;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf15p hoangvanlong23 16-07-2024 2 2   Download

 • Bài viết này trình bày nghiên cứu & thiết kế phát triển thử nghiệm một mô hình trợ giảng số ứng dụng trong giảng dạy ở trường đại học, sử dụng công nghệ AI và IoT. Ý tưởng thiết kế bao gồm các khía cạnh quan trọng được xét đến đó là dễ dàng thực hiện, chi phí thấp, có khả năng mở rộng ứng dụng trong thực tế.

  pdf9p vithomson 02-07-2024 0 0   Download

 • Bài viết nhằm phân tích, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển hoạt động Logistics trong thương mại điện tử tại Việt Nam. Với phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp nghiên cứu định lượng tác giả tiến hành thu thập 323 mẫu nghiên cứu là cá nhân và doanh nghiệp có sử dụng logistics trong thương mại điện tử.

  pdf12p gaupanda041 11-07-2024 0 0   Download

 • Cuốn sách "Hội nghị Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Xây dựng (Lần thứ 17)" gồm các bài báo cáo về: khoa học và công nghệ - nhân tố quan trọng góp phần vào phát triển bền vững ngành xây dựng; kiến trúc xã hội bền vững ở Việt Nam; thành tựu nghiên cứu khoa học và kết quả ứng dụng của các đề tài cấp Nhà nước của Viện Xây dựng Công trình biển, Trường Đại học Xây dựng; các kinh nghiệm và kết quả trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ở Khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng;...

  pdf185p tuongmothua 11-07-2024 3 2   Download

 • Nông nghiệp khu vực ven biển Việt Nam đang dịch chuyển tích cực theo hướng xanh, bền vững, áp dụng công nghệ để tạo ra các giá trị sản phẩm đạt chất lượng cao. Bài viết này khái quát những kinh nghiệm của các nước trên, từ đó rút ra bài học cho Việt Nam để phát triển hơn nữa nguồn nhân lực nông nghiệp vùng ven biển.

  pdf7p vialicene 02-07-2024 0 0   Download

 • Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế cùng với sự phát triển của mạng lưới giao thông, công nghệ thông tin đã tạo ra cơ hội kinh tế chưa từng có đối với các quốc gia, thúc đẩy sự hình thành các mạng lưới trung tâm thương mại quốc tế. Bài viết khái quát thực trạng và chính sách phát triển các khu thương mại tự do tại Trung Quốc nhằm rút ra một số bài học từ kinh nghiệm về phát triển mô hình khu thương mại tự do.

  pdf9p vialicene 02-07-2024 0 0   Download

 • Gành Đá Đĩa là di tích quốc gia đặc biệt, điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Phú Yên. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp khảo sát địa chất, phương pháp bay chụp bằng UAV, ứng dụng công nghệ GIS cho việc đo đạc, lập bản đồ, lập mô hình 3D của di sản địa chất Gành Đá Đĩa. Bài viết nghiên cứu các giá trị của di sản địa chất Gành Đá Đĩa phục vụ phát triển du lịch địa chất trên cơ sở ứng dụng phương tiện bay không người lái (UAV).

  pdf10p vialicene 02-07-2024 0 0   Download

 • Nghiên cứu này phân tích tài nguyên địa mạo khu vực tỉnh Điện Biên, đề xuất các giải pháp phát triển du lịch ở khu vực này. Đây cũng là một trong những mục tiêu đa chiều để củng cố kinh tế - xã hội và mục tiêu phát triển bền vững khu vực Điện Biên nói riêng, vùng Tây Bắc nói chung.

  pdf7p vialicene 02-07-2024 0 0   Download

 • Nghiên cứu sử dụng chỉ số dấu chân sinh thái và sức tải sinh học để xem xét mức độ quá tải thông qua sử dụng đất cho phát triển của tỉnh Bình Dương năm 2020. Kết quả nghiên cứu là cơ sở để xem xét mức độ thiếu hụt hay thặng dư sức chứa lãnh thổ tỉnh Bình Dương cho phát triển trong thời gian tới.

  pdf10p vialicene 02-07-2024 0 0   Download

 • Bài viết phân tích làm rõ được hiện trạng môi trường nước ở khu vực mỏ Núi Pháo, từ đó đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước, góp phần mang lại một cuộc sống an toàn về sức khỏe cho người dân nơi đây, cũng như hướng tới sự phát triển bền vững cho tỉnh Thái Nguyên.

  pdf8p vialicene 02-07-2024 0 0   Download

 • Bài viết đã đề xuất một số giải pháp bảo vệ và phát triển rừng theo hướng bền vững, bao gồm: tăng cường quản lý nhà nước; bảo vệ, phát triển, bảo tồn tài nguyên rừng và đất rừng; đẩy mạnh chuyển đổi rừng gỗ lớn gắn với chứng chỉ rừng bền vững; ứng dụng khoa học công nghệ trong bảo vệ và phát triển rừng; đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư, cán bộ viên chức trong thực hiện mục tiêu phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững.

  pdf8p vialicene 02-07-2024 0 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2