Phát triển điện

Xem 1-20 trên 12440 kết quả Phát triển điện
 • Bài tiểu luận Phương pháp sáng tạo khoa học ứng dụng trong phát triển điện thoại di động có các nội dung chính sau đây: giới thiệu sơ lược về một số nguyên tắc trong 40 nguyên tắc sáng tạo khoa học, giới thiệu tổng quan về lịch sử phát triển của điện thoại di động, phân tích các nguyên tắc sáng tạo đã được vận dụng và tác động, ý nghĩa của chúng.

  pdf26p acc_12 04-04-2014 83 25   Download

 • Với kết cấu nội dung gồm 6 chương, báo cáo đánh giá môi trường chiến lược: Dự án quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến 2030 (QHĐ VII) trình bày về mô tả tóm tắt dự án và các vấn đề môi trường chính liên quan đến QHĐ VII, diễn biến các vấn đề môi trường liên quan đến QHĐ VII, dự báo tác động đối với môi trường khi thực hiện QHĐ VII, ... Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  pdf262p thaodien102 16-11-2015 43 17   Download

 • Bài báo phân tích các vấn đề liên quan đến phát triển điện gió tại Nhà máy điện gió lớn nhất Đông Nam Á được đặt tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Nghiên cứu áp dụng phương pháp phân tích hệ thống với phân tích SWOT để xem xét và đánh giá một cách đầy đủ những thuận lợi, khó khăn trong việc phát triển điện gió ở Bình Thuận.

  pdf7p nganga_08 12-10-2015 56 15   Download

 • Đề tài Những nguyên tắc sáng tạo được ứng dụng trong phát triển điện thoại di động nhằm giới thiệu những nguyên tắc sáng tạo được dùng trong bài thu hoạch. Những nguyên tắc sáng tạo được ứng dụng trong phát triển điện thoại di động, lịch sử phát triển điện thoại di động qua các thời kỳ.

  pdf21p acc_12 04-04-2014 73 11   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Giải pháp thu hút và sử dụng các nguồn vốn đầu tư phát triển điện ảnh Việt Nam đến năm 2010 trình bày những vấn đề cơ bản về hoạt động điện ảnh và đầu tư phát triển điện ảnh Việt Nam, thực trạng thu hút và sử dụng các nguồn vốn đầu tư phát triển điện ảnh Việt Nam thời gian qua, phương hướng và giải pháp thu hút và sử dụng các nguồn vốn đầu tư phát triển điện ảnh Việt Nam đến năm 2010.

  pdf0p cuong300 24-05-2014 55 11   Download

 • Đề tài Tìm hiểu sự vận dụng các nguyên tắc sáng tạo trong quá trình phát triển điện thoại di động trình bày quá trình phát triển của điện thoại di động, phân tích ứng dụng các nguyên tắc sáng tạo trong phát triển điện thoại di động. Từ đó rút ra kết luận.

  pdf19p acc_12 04-04-2014 56 9   Download

 • Đề tài Những nguyên lý sáng tạo trong phát triển điện thoại và hệ điều hành trình bày vấn đề khoa học và các phương pháp giải quyết, đó là 40 nguyên lý sáng tạo cơ bản. Những nguyên lý sáng tạo trong phát triển điện thoại di động, những nguyên lý sáng tạo trong phát triển hệ điều hành.

  pdf60p acc_12 04-04-2014 31 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực huyện, thị xã', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p ee_traime 27-12-2010 67 6   Download

 • Đề tài Ứng dụng các nguyên tắc sáng tạo trong quá trình phát triển điện thoại di động trình bày các nguyên tắc sáng tạo cơ bản trong khoa học, các nguyên tắc sáng tạo trong quá trình phát triển điện thoại di động, và ứng dụng các nguyên tắc sáng tạo trong quá trình phát triển điện thoại di động.

  pdf25p acc_12 04-04-2014 38 5   Download

 • Chuyên đề công tác chuẩn bị cho phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về chủ trương phát triển điện hạt nhân; từng bước hoàn thiện khuôn khổ pháp lý; tăng cường năng lực quản lý nhà nước, nghiên cứu & triển khai, hỗ trợ kỹ thuật;...

  pdf19p codon_09 01-04-2016 6 1   Download

 • Đề tài nhằm tìm hiểu và xác định từng tiêu thức cụ thể khi đánh giá chất lượng nguồn nhân lực quản lý áp dụng trong doanh nghiệp, các yếu tố có thể ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực quản lý; đánh giá thực trạng chất lượng cán bộ quản lý của Ban Quản lý dự án Phát triển điện lực-Tổng công ty điện lực miền Bắc; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cán bộ quản lý của Ban Quản lý dự án Phát triển điện lực-Tổng công...

  pdf121p trangvo0502 18-05-2017 20 17   Download

 • Luận văn sẽ trình bày, nghiên cứu và phân tích có hệ thống những cơ sở lý luận về đào tạo và phát triển Nguồn nhân lực; tìm hiểu về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cùng với thực trạng công tác đào tạo và phát triển Nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

  pdf121p nguyenthungan1976 24-05-2017 20 14   Download

 • Tuy điều kiện thời tiết khí hậu, khắc nghiệt, nhưng Bình Thuận lại là tỉnh có nhiều tiềm năng phát triển công nghiệp điện gió, do có lợi thế chiều dài bờ biển 192 km và nguồn gió dồi dào. Phần lớn diện tích đất đồi tiếp giáp biển chưa sử dụng, có địa hình khá bằng phẳng. Qua khảo sát cho thấy, tiềm năng năng lượng gió trên địa bàn Tỉnh đạt công suất trên 5.000 MW, trước mắt có thể khai thác công suất 1.570 MW đạt hiệu quả kinh tế cao.

  pdf2p uocvongxua09 04-09-2015 24 9   Download

 • Ngày 23/7/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 114/2007/QĐ-TTg Phê duyệt "Kế hoạch tổng thể thực hiện Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020". Tạp chí Công nghiệp tóm tắt những nội dung chính về Quy hoạch dài hạn phát triển các nhà máy điện hạt nhân và thực hiện dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Việt Nam.

  pdf2p uocvongxua09 04-09-2015 18 5   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Điện gió" được biên soạn với mục đích ghi lại những kiến thức cơ bản của công nghệ điện gió cũng như những điều liên quan trong quá trình phát triển để bạn đọc và những người quan tâm đến việc phát triển điện gió có thêm một tài liệu tham khảo. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung tổng quát về điện gió, quá trình phát triển ứng dụng năng lượng gió, tua bin điện gió.

  pdf323p nhasinhaoanh_08 12-10-2015 92 59   Download

 • Trường ĐHKTQD Khoa kế hoạch và phát triển Thực tập tốt nghiệp Lời mở đầu Trong thời gian tìm hiểu và nghiên cứu tại Công ty đầu tƣ phát triển điện lực và hạ tầng – PIDI, qua quá trình tìm hiểu về nguồn nhân lực trong Công ty với mục đích hiểu về cơ cấu lao động của Công ty. Để thấy đƣợc vai trò của đội ngũ lao động trong Công ty cũng

  pdf12p kemoc10 05-08-2011 130 34   Download

 • Trường ĐHKTQD Khoa kế hoạch và phát triển Thực tập tốt nghiệp Công tác đào tạo và đào tạo lại trong giai đoạn vừa qua đã có nhiều bƣớc phát triển về chiều rộng và chiều sâu. Các hình thức đào tạo chuyên môn từ công nhân, kỹ thuật viên trung cấp đến kỹ sƣ đều đƣợc Công ty đầu tƣ phát triển điện lực và hạ tầng gửi đi đào tạo hoặc đào tạo trực tiếp. Lực lƣợng bổ sung từ số sinh viên mới tốt ...

  pdf10p kemoc10 05-08-2011 73 24   Download

 • Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ lao động ở Công ty đầu tư phát triển điện lực và hạ tầng – PIDI I.Yêu cầu nâng cao chất lượng lao động ở Công ty đầu tư phát triển điện lực và hạ tầng – PIDI. Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế nhƣ hiện nay,chất lƣợng lao động là điều kiện song còn của doanh nghiệp,nó ảnh hƣởng đến uy tín của doanh nghiệp trên thị

  pdf11p kemoc10 05-08-2011 75 22   Download

 • Các dự án điện gió sẽ được hưởng ưu đãi về tín dụng đầu tư, được miễn thuế NK với máy móc, thiết bị, nguyên - vật liệu; miễn - giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và hỗ trợ giá điện. Đây là những quy định về cơ chế ưu đãi đối với các dự án điện gió vừa được Thủ tướng ban hành nhằm tạo hành lang pháp lý cho việc phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch tại Việt Nam.

  pdf3p bibocumi18 09-12-2012 51 18   Download

 • Môn học Phương pháp nghiên cứu khoa học đã cung cấp các kiến thức hữu ích về việc áp dụng tư duy sáng tạo vào quá trình học tập và nghiên cứu khoa học. Đề tài Ứng dụng nguyên tắc sáng tạo trong sự phát triển hệ thống điện toán đám mây nhằm làm sáng tỏ vấn đề nguyên lý sáng tạo và phát triển hệ thống điện toán đám mây.

  pdf32p acc_12 04-04-2014 63 10   Download

Đồng bộ tài khoản