intTypePromotion=3
ADSENSE

Phát triển điện

Xem 1-20 trên 13331 kết quả Phát triển điện
 • Bài tiểu luận Phương pháp sáng tạo khoa học ứng dụng trong phát triển điện thoại di động có các nội dung chính sau đây: giới thiệu sơ lược về một số nguyên tắc trong 40 nguyên tắc sáng tạo khoa học, giới thiệu tổng quan về lịch sử phát triển của điện thoại di động, phân tích các nguyên tắc sáng tạo đã được vận dụng và tác động, ý nghĩa của chúng.

  pdf26p acc_12 04-04-2014 149 32   Download

 • Bài báo phân tích các vấn đề liên quan đến phát triển điện gió tại Nhà máy điện gió lớn nhất Đông Nam Á được đặt tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Nghiên cứu áp dụng phương pháp phân tích hệ thống với phân tích SWOT để xem xét và đánh giá một cách đầy đủ những thuận lợi, khó khăn trong việc phát triển điện gió ở Bình Thuận. Từ đó đề xuất một số giải pháp khắc phục những khó khăn hiện tại, thúc đẩy sự phát triển hiệu quả cho điện gió khu vực.

  pdf7p nganga_08 12-10-2015 118 23   Download

 • Với kết cấu nội dung gồm 6 chương, báo cáo đánh giá môi trường chiến lược: Dự án quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến 2030 (QHĐ VII) trình bày về mô tả tóm tắt dự án và các vấn đề môi trường chính liên quan đến QHĐ VII, diễn biến các vấn đề môi trường liên quan đến QHĐ VII, dự báo tác động đối với môi trường khi thực hiện QHĐ VII, ... Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  pdf262p thaodien102 16-11-2015 103 22   Download

 • Đề tài Những nguyên tắc sáng tạo được ứng dụng trong phát triển điện thoại di động nhằm giới thiệu những nguyên tắc sáng tạo được dùng trong bài thu hoạch. Những nguyên tắc sáng tạo được ứng dụng trong phát triển điện thoại di động, lịch sử phát triển điện thoại di động qua các thời kỳ.

  pdf21p acc_12 04-04-2014 91 11   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Giải pháp thu hút và sử dụng các nguồn vốn đầu tư phát triển điện ảnh Việt Nam đến năm 2010 trình bày những vấn đề cơ bản về hoạt động điện ảnh và đầu tư phát triển điện ảnh Việt Nam, thực trạng thu hút và sử dụng các nguồn vốn đầu tư phát triển điện ảnh Việt Nam thời gian qua, phương hướng và giải pháp thu hút và sử dụng các nguồn vốn đầu tư phát triển điện ảnh Việt Nam đến năm 2010.

  pdf0p cuong300 24-05-2014 67 11   Download

 • Đề tài Tìm hiểu sự vận dụng các nguyên tắc sáng tạo trong quá trình phát triển điện thoại di động trình bày quá trình phát triển của điện thoại di động, phân tích ứng dụng các nguyên tắc sáng tạo trong phát triển điện thoại di động. Từ đó rút ra kết luận.

  pdf19p acc_12 04-04-2014 84 10   Download

 • Đề tài Những nguyên lý sáng tạo trong phát triển điện thoại và hệ điều hành trình bày vấn đề khoa học và các phương pháp giải quyết, đó là 40 nguyên lý sáng tạo cơ bản. Những nguyên lý sáng tạo trong phát triển điện thoại di động, những nguyên lý sáng tạo trong phát triển hệ điều hành.

  pdf60p acc_12 04-04-2014 51 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực huyện, thị xã', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p ee_traime 27-12-2010 90 6   Download

 • Đề tài Ứng dụng các nguyên tắc sáng tạo trong quá trình phát triển điện thoại di động trình bày các nguyên tắc sáng tạo cơ bản trong khoa học, các nguyên tắc sáng tạo trong quá trình phát triển điện thoại di động, và ứng dụng các nguyên tắc sáng tạo trong quá trình phát triển điện thoại di động.

  pdf25p acc_12 04-04-2014 65 6   Download

 • Chuyên đề công tác chuẩn bị cho phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về chủ trương phát triển điện hạt nhân; từng bước hoàn thiện khuôn khổ pháp lý; tăng cường năng lực quản lý nhà nước, nghiên cứu & triển khai, hỗ trợ kỹ thuật;...

  pdf19p codon_09 01-04-2016 18 1   Download

 • Mục đích cơ bản của luận văn này là nghiên cứu cơ sở lý luận về năng lượng điện mặt trời, chính sách và thực hiện chính sách phát triển điện mặt trời; đánh giá thực trạng thực hiện chính sách phát triển điện mặt trời ở Việt Nam hiện nay, luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách và thực hiện chính sách phát triển điện mặt trời ở Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf98p anhinhduyet000 01-07-2019 40 10   Download

 • Bài viết trình bày lợi ích của việc phát triển điện gió và thực trạng phát triển điện gió ở các vùng nghiên cứu trong dự án Secoha. Ngoài ra, tác giả còn đề cập trong bài viết một số vấn đề môi trường chủ yếu: quan hệ giữa phát triển điện gió và môi trường, ví dụ về xung đột trong phát triển điện gió ở bờ tây Thụy Điển. Qua kết quả điều tra nghiên cứu trên cho thấy điện gió vẫn là một trong số ít các nguồn năng lượng mà khi khai thác sử dụng ít gây tác động tiêu cực tới môi trường nhất. Do vậy, đây là nguồn năng lượng cần được chú trọng phát triển trong chính sách năng lượng của Việt Nam.

  pdf11p thuynguyen2994 16-08-2018 27 1   Download

 • Nội dung luận văn gồm có 3 chương được trình bày như sau: Cơ sở lý luận về chính sách và thực hiện chính sách phát triển điện mặt trời; Thực trạng thực hiện chính sách phát triển điện mặt trời ở Việt Nam; Hoàn thiện chính sách và thực hiện chính sách phát triển điện mặt trời ở Việt Nam

  pdf15p anhinhduyet000 01-07-2019 8 2   Download

 • Đề tài nhằm tìm hiểu và xác định từng tiêu thức cụ thể khi đánh giá chất lượng nguồn nhân lực quản lý áp dụng trong doanh nghiệp, các yếu tố có thể ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực quản lý; đánh giá thực trạng chất lượng cán bộ quản lý của Ban Quản lý dự án Phát triển điện lực-Tổng công ty điện lực miền Bắc; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cán bộ quản lý của Ban Quản lý dự án Phát triển điện lực-Tổng công ty điện lực miền Bắc trong thời gian tới.

  pdf121p trangvo0502 18-05-2017 63 33   Download

 • Luận văn sẽ trình bày, nghiên cứu và phân tích có hệ thống những cơ sở lý luận về đào tạo và phát triển Nguồn nhân lực; tìm hiểu về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cùng với thực trạng công tác đào tạo và phát triển Nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

  pdf121p nguyenthungan1976 24-05-2017 65 30   Download

 • Tuy điều kiện thời tiết khí hậu, khắc nghiệt, nhưng Bình Thuận lại là tỉnh có nhiều tiềm năng phát triển công nghiệp điện gió, do có lợi thế chiều dài bờ biển 192 km và nguồn gió dồi dào. Phần lớn diện tích đất đồi tiếp giáp biển chưa sử dụng, có địa hình khá bằng phẳng. Qua khảo sát cho thấy, tiềm năng năng lượng gió trên địa bàn Tỉnh đạt công suất trên 5.000 MW, trước mắt có thể khai thác công suất 1.570 MW đạt hiệu quả kinh tế cao. Những điều kiện trên cho thấy Bình Thuận thích hợp với đầu tư điện gió.

  pdf2p uocvongxua09 04-09-2015 35 10   Download

 • Ngày 23/7/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 114/2007/QĐ-TTg Phê duyệt "Kế hoạch tổng thể thực hiện Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020". Tạp chí Công nghiệp tóm tắt những nội dung chính về Quy hoạch dài hạn phát triển các nhà máy điện hạt nhân và thực hiện dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Việt Nam.

  pdf2p uocvongxua09 04-09-2015 32 5   Download

 • Luật này quy định về quy hoạch và đầu tư phát triển điện lực; tiết kiệm điện; thị trường điện lực; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực và sử dụng điện; bảo vệ trang thiết bị điện, công trình điện lực và an toàn điện.

  doc33p angola 12-05-2009 1648 387   Download

 • Phần 1 Tài liệu Điện gió được biên soạn với mục đích ghi lại những kiến thức cơ bản của công nghệ điện gió cũng như những điều liên quan trong quá trình phát triển để bạn đọc và những người quan tâm đến việc phát triển điện gió có thêm một Tài liệu tham khảo. Phần 1 Tài liệu trình bày các nội dung tổng quát về điện gió, quá trình phát triển ứng dụng năng lượng gió, tua bin điện gió.

  pdf323p nhasinhaoanh_08 12-10-2015 139 78   Download

 • Trường ĐHKTQD Khoa kế hoạch và phát triển Thực tập tốt nghiệp Lời mở đầu Trong thời gian tìm hiểu và nghiên cứu tại Công ty đầu tƣ phát triển điện lực và hạ tầng – PIDI, qua quá trình tìm hiểu về nguồn nhân lực trong Công ty với mục đích hiểu về cơ cấu lao động của Công ty. Để thấy đƣợc vai trò của đội ngũ lao động trong Công ty cũng

  pdf12p kemoc10 05-08-2011 146 34   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phát triển điện
p_strCode=phattriendien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản