intTypePromotion=1
ADSENSE

Phát triển phôi

Xem 1-20 trên 3210 kết quả Phát triển phôi
 • Sự phát triển phôi thực vật là quá trình mà tạo ra một phôi từ một noãn thụ tinh bằng cách phân chia tế bào không đối xứng và sự khác biệt của các tế bào không biệt hoá thành các mô và cơ quan. Nó xảy ra trong quá trình phát triển hạt giống, khi hợp tử đơn bào trải qua một mô hình lập trình của tế bào phân chia trong một phôi trưởng thành [1] Một quá trình tương tự vẫn tiếp tục trong đời sống của cây trồng trong mô phân sinh của thân cây và rễ.....

  doc6p thiepha 18-06-2010 488 108   Download

 • Ở cây hai lá mầm: Sự phát triển phôi theo nghĩa hẹp, bắt đầu với hợp tử và kết thúc ở giai đoạn lá mầm. Sự phát triển thông qua các giai đoạn hình cầu, hình tim, hình ngư lôi và giai đoạn lá mầm có thể phân chia thành các bước có trình tự khác nhau, được đại diện ở 3 sự kiện chủ yếu

  ppt38p thiepha 18-06-2010 802 91   Download

 • Lớp Lưỡng cư (Amphibia) là loài phổ biến ở nước ta. Sự tồn tại của chúng đã góp phần tạo nên tính đa dạng sinh học, giữ một vai trò nhất định trong việc duy trì sự cân bằng của hệ sinh thái, trong sản xuất nông nghiệp và trong đời sống con người. Một trong những vấn đề nghiên cứu về đối tượng này là quá trình phát triển phôi và hậu phôi nhằm hiểu biết rõ quá trình phát triển của chúng, có những dẫn liệu chính xác phục vụ cho khoa học, đời sống và sản xuất của con người...

  ppt44p thuong_632 13-12-2012 215 65   Download

 • I. Tổng quan © Trứng, tinh trùng thành thục © Thụ tinh: - Tinh trùng di chuyển đến trứng theo hóa hướng động, tiếp xúc xâm nhập nhân nguyên đực - Trứng nhân nguyên cái - Hai nhân nguyên sao chép, hợp tử phân cắt © Phát triển phôi: hợp tử, phân cắt, phôi nang, phôi vị, phân đốt, xuất hiện các đặc điểm của ngành,

  ppt23p lydangthi 17-05-2011 376 58   Download

 • Nghiên cứu về “Ảnh hưởng của độ mặn đến sự phát triển phôi, sinh truởng và tỷ lệ sống của cá trê vàng từ sau khi nở đến 30 ngày tuổi” đã được thực hiện từ tháng 01/2009 đến tháng 07/2009 tại trại cá thực nghiệm Khoa Thủy Sản trường Đại Học Cần Thơ. Thí nghiệm đựơc bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với các độ mặn 2‰, 6‰, 8‰, 10‰, 12‰, 14‰,16‰ và môi trường nước ngọt làm đối chứng (0‰). Kết quả nghiên cứu cho thấy trong trường hợp sốc gây sốc độ mặn và tăng dần độ...

  pdf50p bandoctl 01-07-2013 166 52   Download

 • Bài giảng Sự phát triển phôi ở động vật có xương sống trình bày về quá trình phát triển cá thể; các tế bào sinh dục; hiện tượng thụ tinh, hình thái của sự phát triển phôi, phát triển phôi của trứng vô hoàng; tương lai của các lá phôi. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  ppt28p conchimnon32 26-06-2014 191 25   Download

 • Luận văn nuôi trồng thủy sản: Theo dõi một số chỉ tiêu sinh sản và quá trình phát triển phôi của cá hô (catlocarpio siamensis). Mời các bạn cùng tham khảo bài luận văn dưới đây.

  pdf45p kimkhanhkh 13-03-2014 85 23   Download

 • Đề tài đã nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn đến quá trình phát triển phôi, sinh trưởng tỷ lệ sống của cá sặc rằn từ bột lên giống. Qua 30 ngày ương nuôi cá sặc rằn thì nhận thấy tỷ lệ sống không cao, mặc dù cá sặc rằn dễ nuôi nhưng khi bị gây sốc bằng độ mặn thì cá không thể chịu đựng vì cơ thể nhạy cảm với môi trường. Khi được ương nuôi trong các nghiệm thức với các nồng độ muối khác nhau thì phôi cá sặc rằn phát triển bình thường ở các...

  pdf48p bandoctl 01-07-2013 94 22   Download

 • Bài giảng Sinh lý người và động vật: Sự phát triển phôi và tổ chức cơ thể trình bày sự phát triển của phôi, sự già và chết, mô động vật, biểu mô, mô liên kết, mô liên kết thật, mô thần kinh, các hệ cơ quan chính và chức năng chung của chúng,... Đây là tài liệu tham khảo ngành Sinh học.

  pdf8p elib_cntp 23-04-2014 110 20   Download

 • Bài thuyết trình nhóm Mô phôi động vật thủy sản: Quá trình phát triển phôi và các giai đoạn ấu trùng của Cua biển trình bày về quá trình phát triển phôi của Cua biển, các giai đoạn ấu trùng của Cua biển. Để nắm vững nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  ppt15p viphandangluu 24-10-2016 97 12   Download

 • Bài giảng Sự phát triển phôi và làm tổ nêu lên tiến trình tạo thành cá thể mới; hành trình tiến đến tử cung. Đặc biệt, bài giảng còn làm rõ quá trình phát triển của phôi thai theo từng ngày tuổi. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  pdf58p maiyeumaiyeu09 14-09-2016 54 9   Download

 • Chủ đề "Quá trình phát triển phôi của lớp chân bụng - Gastropoda" giới thiệu đến các bạn những nội dung về đặc điểm sinh sản của lớp chân bụng, quá trình đẻ trứng, thụ tinh và phát triển phôi , quá trình phát triển giai đoạn ấu trùng. Tham khảo nội dung bài thuyết trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

  ppt23p tranha55 24-09-2015 75 6   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chuyên đề "Quá trình phát triển phôi của nhóm lưỡng thê" dưới đây để nắm bắt được những nội dung về đặc điểm chung của lưỡng cư, đặc điểm sinh sản, qúa trình đẻ trứng, thụ tinh và phát triển phôi, qúa trình phát triển của giai đoạn ấu trùng. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  ppt30p tranha55 24-09-2015 50 6   Download

 • Mục đích của nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của hai yếu tố trên đến sự phát triển phôi của cá song chuột là nhằm xác định nhiệt độ và độ mặn tối ưu trong quá trình ấp trứng cá song chuột. Nghiên cứu này sẽ là cơ sở khoa học cho việc phát triển và hoàn thiện quy trình sản xuất giống cá song chuột trong thời gian tới.

  pdf6p nganga_08 12-10-2015 68 2   Download

 • Quá trình phát triển phôi của tôm bác sĩ (Lysmata amboinensis De Mann, 1888) được xác định với nguồn tôm mẹ thu thập tại Vịnh Nha Trang. Tôm mẹ sau khi đẻ ôm trứng được tách nuôi riêng để tiện theo dõi. Trứng tôm được ấp ở nhiệt độ nước 28-31o C, độ mặn 33-35 ppt và oxy hòa tan 3,54-3,98 ppm. Trứng đang ấp được thu hàng ngày và đưa lên quan sát trên kính hiển vi nhằm xác định các giai đoạn phát triển phôi của tôm.

  pdf7p advanger1 06-05-2018 14 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm khảo sát sự phát triển phôi sau sinh thiết. Qua nghiên cứu cho thấy phát triển của 50 phôi ngày 3 sau sinh thiết một phôi bào không ảnh hưởng đến phát triển phôi tại các ngày 4 và 5. Còn 20 phôi túi sau sinh thiết được đông lạnh bằng phương pháp thuỷ tinh hoá có tỷ lệ sống cao sau rã đông.

  pdf5p trieuiu123456 19-09-2018 25 0   Download

 • Nghiên cứu mô tả sự phát triển phôi và ấu trùng của cá KCLYN từ trứng thụ tinh đến khi phôi nở được phân chia theo các giai đoạn phát triển của cá xương. Giai đoạn kích hoạt trứng đánh dấu bằng sự xuất hiện 1 tế bào ở cực động vật (1h30’ sau thụ tinh). Giai đoạn phân cắt, khối noãn hoàng giữ nguyên không tham gia quá trình phân cắt, quá trình phân cắt trứng chỉ diễn ra ở khu vực đĩa phôi nằm phía cực động vật, chia nguyên phôi bào thành 64 phôi bào trên đĩa phôi (5h20’ sau thụ tinh).

  pdf9p guestgreat 12-05-2019 17 0   Download

 • Mục tiêu: Trình bày sự làm tổ, trình bày sự tạo phôi 2 lá Sự làm tổ là quá trình phôi tự vùi mình vào nội mạc tử cung để tiếp tục phát triển

  pdf19p womanhood911_07 04-11-2009 265 70   Download

 • Phát triển phôi sớm ở cá xương, lưỡng cư. Phát triển phôi sớm ở cá xương.Sự di cư của nhân phôi bào vào tế bào noãng hoàng.

  pdf34p meomay_12 26-12-2013 163 33   Download

 • Trứng ếch Phân cắt Phôi nang Phân hóa Phôi vị Phân hóa Mầm thần kinh Phân hóa Mầm cơ quan Phân hóa Nòng nọc Ếch Chu kỳ phát triển của ếch Đặc điểm cấu tạo trứng: Ếch đẻ trứng vào nước, mỗi trứng được bao bọc bởi màng noãn hoàng và màng sinh chất như tế bào trứng của cá loài động vật, ngoài ra còn có màng keo bao phủ bên ngoài. Màng keo có tác dụng làm cho trứng sau khi đẻ vào nước va thụ tinh, trứng có thể bám vào giá thể. ...

  pdf15p trautuongquan 25-02-2013 131 23   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phát triển phôi
p_strCode=phattrienphoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2