intTypePromotion=1
ADSENSE

Phát triển rừng

Xem 1-20 trên 1858 kết quả Phát triển rừng
 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng (sau đây gọi chung là bảo vệ và phát triển rừng); quyền và nghĩa vụ của chủ rừng.

  doc42p angola 12-05-2009 1429 248   Download

 • 1. Luật này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến việc bảo vệ và phát triển rừng tại Việt Nam. 2. Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó. ...

  pdf48p thanhan 10-07-2009 947 147   Download

 • Luật Bảo vệ và phát triển rừng của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 29/2004/QH11 ngày 3 tháng 12 năm 2004. Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đãđượcsửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10. Luật này quy định về bảo vệ và phát triển rừng.

  doc56p lawcao 21-09-2009 425 101   Download

 • "Thuyết trình Báo cáo Quản lý tài nguyên rừng: Luật bảo vệ và phát triển rừng" có kết cấu nội dung được chia làm 3 phần: phần 1 đặt vấn đề, phần 2 luật bảo vệ và phát triển rừng, phần 3 kết luận. Mời các bạn cùng tham khảo và nắm nội dung kiến thức cần thiết cũng như kiến thức về luật bảo vệ và phát triển rừng.

  ppt64p nguyenvantyenv 26-08-2014 357 62   Download

 • Phần 1 Tài liệu Khôi phục và phát triển rừng ngập mặn, rừng tràm ở Việt Nam trình bày các nội dung: Những nghiên cứu cơ sở về rừng ngập mặn - thực trạng và kiến nghị; hiện trạng nuôi trồng thủy sản kết hợp với rừng ngập mặn tại các tỉnh ven biển Việt Nam và đề xuất các mô hình lâm ngư kết hợp bền vững có hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf88p nhansinhaomong_02 07-10-2015 157 44   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Khôi phục và phát triển rừng ngập mặn, rừng tràm ở Việt Nam, phần 2 trình bày các nội dung: Kết quả xây dựng rừng phòng hộ ven biển và các mô hình lâm ngư kết hợp rừng ngập mặn, đặc điểm đất phèn và vấn đề trồng rừng tràm tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, tình hình kinh tế xã hội vùng phân bố chủ yếu rừng ngập mặn và rừng tràm tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf119p nhansinhaomong_02 07-10-2015 133 39   Download

 • Tây Nguyên có diện tích rừng lớn nhất Việt Nam. Đây là nguồn lực quan trọng cho phát triển vùng. So với các vùng khác trên cả nước, Tây Nguyên có đặc trưng là rừng tự nhiên còn nhiều, các doanh nghiệp nhà nước đang trực tiếp nắm giữ, quản lý một tỷ lệ rất lớn diện tích rừng. Việc bảo vệ và phát triển rừng hướng đến đa mục đích, gắn kết các khía cạnh kinh tế - xã hội và môi trường sinh thái đồng thời gắn với sinh kế bền vững cho người dân - nhất là các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên là cần thiết.

  pdf8p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 116 36   Download

 • Tham khảo tài liệu 'luật bảo vệ và phát triển rừng số 29 năm 2004', văn bản luật, tài nguyên - môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc53p nguyenhaohung1988 14-11-2010 191 33   Download

 • "Thuyết trình Báo cáo Quản lý tài nguyên rừng chuyên đề: Luật bảo vệ và phát triển rừng 2004" nhằm giúp bạn nắm bắt những kiến thức cần thiết về luật bảo vệ và phát triển rừng. Cùng tham khảo nhé.

  ppt30p nguyenvantyenv 26-08-2014 236 31   Download

 • Báo cáo chuyên đề "Luật bảo vệ và phát triển rừng 2004" trình bày các nội dung sau: bảo vệ rừng, phát triển và sử dụng rừng, quyền và nghĩa vụ của chủ rừng, kiểm lâm, giải quyết tranh chấp-xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, điều khoản thi hành.

  ppt26p nguyenvantyenv 26-08-2014 141 25   Download

 • Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế, Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 1991 đã phát sinh những hạn chế nhất định trong việc phát huy hiệu lực. Do đó, nước ta đã ban hành luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 để đưa ra những sửa đổi và bổ sung bộ luật cho phù hợp với tình hình thực tế. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt những nội dung cụ thể.

  pdf134p htc_12 10-05-2013 116 18   Download

 • Luận văn hệ thống các vấn đề lý luận liên quan đến phát triển rừng; phân tích thực trạng phát triển rừng huyện Hòa Vang thời gian qua; đề xuất phương hướng và giải pháp phát triển rừng huyện Hòa Vang đến năm 2020.

  pdf26p uocvongxua06 13-08-2015 78 16   Download

 • Bài giảng Luật Bảo vệ và phát triển rừng đưa ra một số văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành về Luật Bảo vệ và phát triển rừng. Bài giảng hữu ích với các bạn chuyên ngành Luật và những ngành có liên quan.

  pdf110p maiyeumaiyeu17 29-10-2016 117 14   Download

 • Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm phân tích thực trạng sinh kế của các hộ nông dân trên địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên từ đó xác định được mối quan hệ, những tác động và ảnh hưởng của sinh kế hiện tại đến phát triển rừng bền vững trên địa bàn huyện. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm đảm bảo sinh kế có khả năng tạo động lực phát triển kinh tế hộ và quản lý rừng bền vững trên địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

  pdf240p sohucninh321 09-07-2019 95 13   Download

 • Mục tiêu chung của đề tài nhằm phát triển rừng sản xuất một cách bền vững và có hiệu quả ở huyện Cam Lộ, từ đó từng bước nâng cao thu nhập cho người trồng rừng, đóng góp có hiệu quả hơn đối với sự phát triển kinh tế địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf126p bautroibinhyen5 01-12-2016 43 10   Download

 • Báo cáo tóm tắt: Kết quả rà soát cơ chế, chính sách liên quan đến triển khai kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2012 - 2020 nhằm rà  soát xác định các cơ chế, chính sách hiện hành còn phù hợp để tiếp tục áp dụng; các cơ chế, chính sách không còn phù hợp cần sửa đổi, bổ sung và các cơ chế, chính sách mới cần được xây dựng; trên cơ sở đó đề xuất lộ trình sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản QPPL liên quan đến cơ chế, chính sách thực hiện Kế hoạch BV&PTR giai đoạn 2012 – 2020.

  pdf49p hreanh 30-03-2015 73 9   Download

 • Bài giảng Xây dựng hàng rào Melaleuca nhằm kiểm soát xói lở bờ biển và phát triển rừng ngập mặn trình bày các nội dung: Giới thiệu về địa bàn nghiên cứu và bối cảnh, mục tiêu và cách tiếp cận, các hoạt động của dự án, các kết quản thu được và tác động của dự án, kết luận và kiến nghị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf21p namthangtinhlang_00 28-10-2015 82 9   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển rừng trồng sản xuất và hiệu quả rừng trồng sản xuất; đánh giá hiện trạng và tiềm năng phát triển rừng trồng sản xuất tại tỉnh Thừa Thiên Huế; đánh giá hiệu quả, đặc biệt là hiệu quả kinh tế của một số mô hình rừng trồng sản xuất; phân tích những nhân tố ảnh đến phát triển rừng trồng sản xuất tại tỉnh Thừa Thiên Huế;.... Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc172p bautroibinhyen5 01-12-2016 50 10   Download

 • Mục đích của Luận án là nghiên cứu quản lý nhà nước về xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng ở Tây Nguyên góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn cơ sở lý luận và đưa ra các khuyến nghị khoa học cho việc hoàn thiện quản lý nhà nước đối với xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng ở Tây Nguyên.

  pdf246p change08 27-06-2016 44 8   Download

 • Bài viết Kinh tế xanh và chiến lược phát triển rừng bền vững trình bày về việc xã hội hóa nghề rừng, những thách thức của việc phát triển rừng và đưa ra những giải pháp nhằm đảm bảo kinh tế xanh, phát triển rừng bền vững.

  pdf3p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 79 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phát triển rừng
p_strCode=phattrienrung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2