Phê duyệt đề án hỗ trợ

Xem 1-20 trên 162 kết quả Phê duyệt đề án hỗ trợ
 • Quyết định 71/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020

  pdf10p hoangchau 19-08-2009 508 64   Download

 • Quyết định 103/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 - 2015

  pdf6p hoangchau 19-08-2009 202 23   Download

 • Quyết định 191/2005QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hội nhập và phát triển giai đoạn 2005 - 2010

  doc5p diennghia 19-08-2009 61 8   Download

 • Quyết định số 443/QĐ-UBND phê duyệt đề án hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm 2013 - 2015 tại tỉnh Điện Biên.

  pdf34p kedungsautinhyeu123 19-03-2014 17 1   Download

 • Quyết định số 939/QĐ­TTg/2017 ban hành về phê duyệt đề án “hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”. Quyết định được ban hành theo Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,..

  doc4p bachma45 02-11-2017 5 0   Download

 • Quyết định số 1898/QĐ-TTg ban hành phê duyệt đề án “hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025”. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc4p trangan_123 03-03-2018 0 0   Download

 • Trình tự thực hiện: + Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Các cơ quan, đơn vị tiếp nhận viện trợ gửi hồ sơ, văn kiện dự án đề nghị phê duyệt tiếp nhận dự án, khoản viện trợ đến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố. + Bước 2: Kiểm tra hồ sơ, văn kiện dự án và ra quyết định phê duyệt Sau khi nhận đủ hồ sơ, văn kiện dự án, khoản viện trợ phi dự...

  doc2p batrinh 19-08-2009 80 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BỔ SUNG SỐ LƯỢNG HỘ NGHÈO VÀO ĐỀ ÁN HỖ TRỢ HỘ NGHÈO VỀ NHÀ Ở THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 167/2008/QĐ-TTG NGÀY 12/12/2008 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf4p mungtetmoi 21-01-2013 40 1   Download

 • Quyết định 350/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

  pdf11p nguyenhoangnguyen1212 21-04-2014 14 0   Download

 • Quyết định số 417/QĐ-UBND năm 2017 về việc phê duyệt đề án thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017-2020.

  doc10p daoquocmanh28 13-12-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 1898/QD-TTg năm 2017 phê duyệt đề án “hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025”. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  doc4p daoquocmanh28 13-12-2017 2 0   Download

 • Quyết định số 3371/QĐ-UBND ban hành về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2.

  doc7p trangan_123 03-03-2018 0 0   Download

 • Thực hiện Quyết định số 149/2006/QĐ-TTg ngày 23/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2006 - 2015", Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 639/2008/QĐ-UBND ngày 05/3/2008 phê duyệt Đề án phát triển giáo dục mầm non tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2008 - 2015 và định hướng đến năm 2020.

  pdf4p ferari 21-08-2010 448 47   Download

 • Trình tự thực hiện: + Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Thủ trưởng cơ quan các Bộ, cơ quan ngang Bộ gửi hồ sơ đến phòng Hành chính của Bộ Tài chính qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại trụ sở cơ quan. + Bước 2: Kiểm tra hồ sơ và tham khảo ý kiến Sau khi nhận đủ hồ sơ khoản viện trợ phi dự án, Bộ Tài chính có công văn đề nghị các cơ quan tham gia ý kiến về việc tiếp nhận khoản viện trợ phi dự án công văn gửi cho: Bộ kế hoạch và Đầu...

  doc2p batrinh 19-08-2009 179 20   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN HỖ TRỢ CẢI THIỆN NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG CÓ KHÓ KHĂN ĐẶC BIỆT VỀ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

  pdf6p hoa_kimngan 31-08-2011 24 1   Download

 • Quyết định số 943/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện đồ án hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm tại tỉnh Bắc Kạn.

  pdf10p kedungsautinhyeu123 19-03-2014 16 1   Download

 • Quyết định số 504/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương đề án công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025, căn cứ Luật Tổ chức hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân, căn cứ Quyết định số 3732/QĐ-UBND. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf24p huynhthuy1990 25-09-2015 12 0   Download

 • Tài liệu được soạn cho nguồn vốn vay 3764 - VIE. Hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững và công bằng: tăng trưởng kinh tế không tự nhiên có tính bền vững và thường làm gia tăng mất công bằng. Để tăng trưởng bền vững và công bằng, cần có sự can thiệp trong khi vẫn đảm bảo một sự phát triển thân thiện với thị trường.

  pdf106p pierrecardin 02-02-2010 386 236   Download

 • Nội dung • Điều kiện để các dự án được hưởng tài trợ •Thủ tục xin hỗ trợ •Tiêu chílựa chọn dự án • Qui trình phê duyệt nguồn vốn hỗ trợ cho dự án • Qui trình thanh toán nguồn vốn hỗ trợ • Qui trình báo cáo •Trách nhiệm của các bên liên quan • Qui trình giải ngân từ các nguồn trong nước

  pdf52p thuyha 24-06-2009 389 133   Download

 • Tổ chức dự án là không cần thiết Thiếu sự hỗ trợ từ phía nhà quản trị cấp cao Chỉ định nhầm nhà quản trị dự án Lập kế hoạch tồiCắt giảm ngân sách từ từ Duy trì ngân sách nhỏ đủ để tồn tại dự án nhưng không hoạt động Che đậy sự thất bại

  ppt26p can_loc 27-07-2012 97 33   Download

Đồng bộ tài khoản