Phê duyệt kế hoạch xăng dầu

Xem 1-3 trên 3 kết quả Phê duyệt kế hoạch xăng dầu
  • Quyết định 3708/QĐ-BCT của Bộ Công Thương phê duyệt "Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh giai đoạn II đến năm 2015, định hướng đến năm 2020"

    pdf0p 1huutri 06-08-2009 81 7   Download

  • Quyết định số 1139/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

    pdf18p lawdt1 02-12-2009 84 17   Download

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 5 NĂM 2011 2015 CỦA TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

    pdf11p caythongxinh 19-12-2012 27 4   Download

Đồng bộ tài khoản