intTypePromotion=1
ADSENSE

Phép trừ số nhị phân

Xem 1-20 trên 24 kết quả Phép trừ số nhị phân
 • Chương 6 gồm có những nội dung chính sau: Số bù, phép trừ số nhị phân dùng số bù 1, phép trừ số nhị phân dùng số bù 2, phép toán với số có dấu, mạch cộng, mạch trừ, mạch nhân, mạch chia. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf23p tieu_vu16 03-01-2019 38 6   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về các phép tính số nhị phân không dấu như phép cộng, phép nhân, phép trừ. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf32p shiwo_ding3 02-05-2019 18 2   Download

 • Cộng hai số nhị phân 1 bit: Phân biệt phép cộng nhị phân và phép cộng logic OR: Cộng hai số nhị phân nhiều bit: Quy tắc biểu diễn: MSB là bit dấu trong đó 0 là số dương, 1 là số âm Các bit còn lại biểu diễn trị thực của số dương hoặc trị bù -1 của số âm. Số có dấu n bit biểu diễn các giá trị từ -(2n-1-1) đến +(2n-1-1) Ví dụ: 12→01100 27→011011 -12→10011 -27→100100

  ppt29p ducphan12216 11-05-2013 177 40   Download

 • Chương 1: Hệ đếm - Mã hóa và lưu trữ thông tin trình bày những nội dung chính về mã hóa và lưu trữ thông tin, các hệ đếm, các quy tắc chuyển đổi một số giữa các hệ đếm, các phép toán trên số nhị phân, bảng mã ASCII và các bài tập.

  pdf0p gaugau1905 03-12-2015 106 17   Download

 • CHƯƠNG 1: CÁC HỆ THỐNG SỐ & MÃ NGUYÊN LÝ CỦA VIỆC VIẾT SỐ CÁC HỆ THỐNG SỐ Hệ cơ số 10 (thập phân) Hệ cơ số 2 (nhị phân) Hệ cơ số 8 (bát phân) Hệ cơ số 16 (thâp lục phân) BIẾN ĐỔI QUA LẠI GIỮA CÁC HỆ THỐNG SỐ Đổi từ hệ b sang hệ 10 Đổi từ hệ 10 sang hệ b Đổi từ hệ b sang hệ bk & ngược lại Đổi từ hệ bk sang hệ bp CÁC PHÉP TOÁN Số NHị PHÂN Phép cộng Phép trừ Phép nhân Phép chia MÃ HÓA Mã BCD...

  pdf17p zues06 24-06-2011 277 101   Download

 • MẠCH LÀM TOÁN SỐ BÙ PHÉP TRỪ SỐ NHỊ PHÂN DÙNG SỐ BÙ 1 PHÉP TRỪ SỐ NHỊ PHÂN DÙNG SỐ BÙ 2 PHÉP TOÁN VỚI SỐ CÓ DẤU MẠCH CỘNG Bán phần Toàn phần Cộng hai số nhiều bít MẠCH TRỪ Bán phần Toàn phần Trừ hai số nhiều bit Cộng & trừ hai số nhiều bit trong một mạch MẠCH NHÂN Mạch nhân cơ bản Mạch nhân nối tiếp - song song đơn giản MẠCH CHIA Mạch chia phục hồi số bị chia Mạch chia không phục hồi số bị chia...

  pdf23p thachsaudoi 24-12-2009 264 90   Download

 • Thí dụ 2: N = 110010101100 ⇒ (N)2 = 001101010100 và (N)1 = 001101010011. Để có số bù 2 của một số, bắt đầu từ bit LSB (tận cùng bên phải) đi ngược về bên trái, các bit sẽ giữ nguyên cho đến lúc gặp bit 1 đầu tiên, sau đó đảo tất cả các bit còn lại. Để có số bù 1 của một số, ta đảo tất cả các bit của số đó.

  pdf23p nguyenhuuai90 03-11-2010 309 64   Download

 • MẠCH LÀM TOÁN SỐ BÙ PHÉP TRỪ SỐ NHỊ PHÂN DÙNG SỐ BÙ 1 PHÉP TRỪ SỐ NHỊ PHÂN DÙNG SỐ BÙ 2 PHÉP TOÁN VỚI SỐ CÓ DẤU MẠCH CỘNG Bán phần Toàn phần Cộng hai số nhiều bít MẠCH TRỪ Bán phần Toàn phần Trừ hai số nhiều bit Cộng & trừ hai số nhiều bit trong một mạch MẠCH NHÂN Mạch nhân cơ bản Mạch nhân nối tiếp - song song đơn giản MẠCH CHIA 6.1 Số bù Cho số dương N, n bit, các số bù của N được định nghĩa: Số bù 2: (N)2 = 2n - N (số 2n gồm bit 1 và...

  pdf23p khinhkha 26-07-2010 107 31   Download

 • MẠCH LÀM TOÁN SỐ BÙ PHÉP TOÁN VỚI SỐ BÙ 1 PHÉP TOÁN VỚI SỐ BÙ 2 PHÉP TOÁN VỚI SỐ BÙ 2 KỂ CẢ BIT DẤU MẠCH CỘNG • Bán phần • Toàn phần • Cộng nhiều bit MẠCH TRỪ • Bán phần • Toàn phần • Cộng trừ trong một mạch MẠCH NHÂN MẠCH CHIA I. SỐ BÙ Cho số dương N, n bit, các số bù của N được định nghĩa như sau: Số bù 2: (N)2 = 2n – N. Số bù 1: (N)1 = (N)2 – 1 = 2n – N –1. Ví dụ 1: Ta cho...

  pdf19p meogiay 10-11-2011 98 24   Download

 • MẠCH SỐ HỌC Phép toán số nhị phân không dấu Biểu diễn số nhị phân có dấu Cộng trừ BCD Bộ cộng trừ, Các vi mạch số 6.1 Phép toán số nhị phân không dấu d. Phép chia: là phép so sánh và trừ

  pdf21p vitconmengu 14-08-2011 120 19   Download

 • Đổi từ hệ b sang hệ b CÁC PHÉP TOÁN Số NHị PHÂN Phép cộng Phép trừ Phép nhân Phép chia MÃ HÓA Mã BCD Mã Gray Nhu cầu về định lượng trong quan hệ giữa con người với nhau, nhất là trong những trao đổi thương mại, đã có từ khi xã hội hình thành. Đã có rất nhiều cố gắng trong việc tìm kiếm các vật dụng, các ký hiệu . . . dùng cho việc định lượng này như các que gỗ, vỏ sò, số La mã . . ....

  pdf14p bacuong2205 09-12-2012 115 18   Download

 • BỘ NHỚ BÁN DẪN THUẬT NGỮ VẬN HÀNH TỔNG QUÁT GIAO TIẾP VỚI CPU CÁC LOẠI BỘ NHỚ BÁN DẪN • ROM • PLD • RAM MỞ RỘNG BỘ NHỚ BÁN DẪN • Mở rộng độ dài từ • Mở rộng vị trí nhớ • Mở rộng dung lượng nhớ I. GIỚI THIỆU Tính ưu việt chủ yếu của các hệ thống số so với hệ thống tương tự là khả năng lưu trữ một lượng lớn thông tin số và dữ liệu trong những khoảng thời gian dài hay ngắn. Khả năng nhớ này là điều làm cho hệ thống số...

  pdf19p meogiay 10-11-2011 77 15   Download

 • Trong chương này sẽ đề cập đến lập trình 8051 số học và lôgic. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Số học các số có dấu và số không dấu, các số nhị phân và mã BCD, các lệnh cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia, các phép toán Logic,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf23p nganga_09 21-10-2015 43 9   Download

 • Trong ngôn ngữ máy tính, các phép toán thao tác bit (tiếng Anh: bitwise operation) thực hiện tính toán (theo từng bit) trên một hoặc hai chuỗi bit, hoặc trên các số nhị phân. Với nhiều loại máy tính, việc thực thi các phép toán thao tác bit thường nhanh hơn so với khi thực thi các phép toán cộng, trừ, nhân, hoặc chia.Các toán tử thao tác bit (tiếng Anh: bitwise operator) là các toán tử được sử dụng chung với một hoặc hai số nhị phân để tạo ra một phép toán thao tác bit. Hầu hết các...

  pdf142p perpan 14-05-2012 367 81   Download

 • CÁC HỆ THỐNG SỐ & MÃ NGUYÊN LÝ CỦA VIỆC VIẾT SỐ CÁC HỆ THỐNG SỐ Hệ cơ số 10 (thập phân) Hệ cơ số 2 (nhị phân) Hệ cơ số 8 (bát phân) Hệ cơ số 16 (thâp lục phân) BIẾN ĐỔI QUA LẠI GIỮA CÁC HỆ THỐNG SỐ Đổi từ hệ b sang hệ 10 Đổi từ hệ 10 sang hệ b Đổi từ hệ b sang hệ bk & ngược lại Đổi từ hệ bk sang hệ bp CÁC PHÉP TOÁN Số NHị PHÂN Phép cộng Phép trừ Phép nhân Phép chia MÃ HÓA Mã BCD Mã...

  pdf11p khinhkha 26-07-2010 138 59   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật số và vi xử lý: Chương 1 - Hệ thống số đếm trình bày nội dung biểu diễn số, các loại mã thông dụng, các phép tính trong hệ nhị phân, cộng trừ số BCD và một số nội dung liên quan khác. Tham khảo nội dung bài giảng để hiểu rõ hơn về các vấn đề trên.

  ppt43p hoahue91 19-07-2014 137 15   Download

 • Bài giảng "Thiết kế số - Chương 5: Biểu diễn số và các mạch thực hiện phép toán - Số có dấu và phép cộng, trừ nhị phân" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Số có dấu, biểu diễn kiểu bù 1, biểu diễn kiểu bù 2, số nguyên có dấu 4 bit, phép trừ với biểu diễn bù 2,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf15p doinhugiobay_02 14-11-2015 50 4   Download

 • Đề tài nhằm nghiên cứu lý thuyết về cây đỏ đen, một dạng cây tìm kiếm nhị phân tự cân bằng để thấy được những điểm mạng của kiểu cấu trúc dữ liệu này. Trên cơ sở thực hiện mô phỏng các phép toán chèn, xoá, tìm kiếm trên cây đỏ đen, đề tài nhằm khẳng định những tính chất, và việc sử dụng cấu trúc dữ liệu cây đỏ đen vào việc lưu trữ dữ liệu và thực hịên tìm kiếm trong bài toán tìm kiếm là một việc nên làm...

  doc34p ngoctam386 20-05-2010 313 129   Download

 • Cây tìm kiếm nhị phân là một cấu trúc lưu trữ dữ liệu tốt với tốc độ tìm kiếm nhanh. Tuy nhiên trong một số trường hợp cây tìm kiếm nhị phân có một số hạn chế. Nó hoạt động tốt nếu dữ liệu được chèn vào cây theo thứ tự ngẫu nhiên. Tuy nhiên, nếu dữ liệu được chèn vào theo thứ tự đã đuợc sắp xếp sẽ không hiệu quả.

  doc13p sirdittominhtam 21-09-2010 227 90   Download

 • Phép tính số học có dấu và không dấu Số nhị phân và mã BCD Lệnh cộng Lệnh trừ Lệnh nhân Lệnh chia Các phép toán lôgic Các phép toán quay vòng và dịch Địa hỉ h á Đị chỉ hoá bộ nhớ theo bit và các lệnh đơn bit hớ th à á lệ h đ Phép cộng không dấu • Add A, source ; A=A+source ợ • Có nhớ thì bit nhớ được lưu vào cờ CY mov A, #0F5H , ; A=F5+B0=00, CY=1 , add A, #0BH • Phép cộng số 16 bit – – – – Addc A, source...

  pdf22p khinhkha 22-07-2010 174 35   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phép trừ số nhị phân
p_strCode=pheptrusonhiphan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản