intTypePromotion=1
ADSENSE

Phong trào giải phóng thuộc địa

Xem 1-20 trên 59 kết quả Phong trào giải phóng thuộc địa
 • Phần 2 Giáo trình Lịch sử thế giới hiện đại (1917 – 1945) gồm nội dung các chương: Chương IV - Phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và nửa thuộc địa (1918 –1945 ), chương V - Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế (1917 1945), chương VI - Quan hệ quốc tế dẫn tới chiến tranh thế giới thứ hai (1929 1939), chương VII - Chiến tranh thế giới thứ II (1939 1945).

  pdf30p lalala8 25-12-2015 175 51   Download

 • Những giáo án trong bộ sưu tập “Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ”được biên soạn một cách chi tiết được tổng hợp từ nhiều GV khác nhau. Giúp cho học sinh nắm được: Những diễn biến chủ yếu, những thắng lợi to lớn của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi, Mĩ latinh từ năm 1945 đến những năm 90 của thế kỉ XX và sự tan rã của hệ thống thuộc địa đế quốc- thực dân. Cuộc đấu tranh anh dũng, kiên trì và gian khổ của nhân dân các nước Á-Phi-Mĩ Latinh vì độc lập dân tộc, phát huy tình đoàn kết giữa các dân tộc Á-Phi-Mĩ Latinh trong giai đoạn hiện nay.

  ppt34p nhannguyen0101 13-03-2014 180 15   Download

 • Trả lời: Trong phong trào cộng sản quốc tế đã từng tồn tại quan điểm xem thắng lợi của cách mạng thuộc địa phụ thuộc vào thắng lợi của cách mạng vô sản ở chính quốc. Đề cương về phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa và nửa thuộc địa được thông qua tại Đại hội VI của quốc tế cộng sản (1/9/1928) cho rằng chỉ có thể thực hiện hoàn toàn công cuộc giải phóng các thuộc địa khi giai cấp vô sản giành được thắng lợi ở các nước tư bản tiên tiến. Quan điểm này,...

  pdf3p abcdef_36 09-10-2011 675 102   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa', khoa học xã hội, lịch sử văn hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p hoavantho1209 24-01-2011 505 45   Download

 • Nhằm giúp các em hệ thống lại kiến thức và trả lời các câu hỏi bài 1 SGK trang 14 bài Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa.Tài liệu bao gồm các gợi ý trả lời cụ thể cho từng bài tập. Hy vọng đây là tài liệu hữu ích dành cho các em. Chúc các em học tốt!

  pdf2p tuyensinhhoc247_lop10 18-07-2017 113 1   Download

 • Tham khảo tài liệu giải bài tập 1 bài Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa sách giáo khoa Lịch sử 9 sẽ giúp các em nhanh chóng nắm được kiến thức của bài học, cũng như biết cách vận dụng để giải các bài tập cơ bản trong sách giáo khoa. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf2p tuyensinhhoc247_lop10 18-07-2017 108 1   Download

 • Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của V.I. Lênin là một đóng góp quan trọng vào học thuyết Mác - Lênin, vào quá trình hoạt động của Quốc tế Cộng sản, nhất là ở Đại hội II và vào sự phát triển của phong trào cộng sản, công nhân quốc tế. Trên hành trình tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã tìm thấy con đường giải phóng cho dân tộc Việt Nam khi đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa.

  pdf11p vimichigan2711 24-03-2021 2 0   Download

 • Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa ở châu á, mĩ, la tinh. - Những diễn biến chủ yếu, những thắng lợi to lớn , những khó khăn trong công cuộc xây dựng đất nước.

  doc15p beu1001 21-09-2010 664 21   Download

 • Nhằm giúp cho học sinh nắm được rõ hơn về kiến thức của bài học Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc. Mời quý thầy cô tham khảo BST sau. Những giáo án trong bộ sư tập này giúp học sinh nắm được quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa ở Châu Á, Phi, Mĩ La Tinh. Nắm được những diễn biến chủ yếu, những thắng lợi to lớn, những khó khăn trong công cuộc xây dựng đất nước ở các nước này và thấy rõ sự đấu tranh gian khổ để giải phóng dân tộc của các nước Á, Phi, Mĩ La Tinh.

  doc5p theanhanh12 05-04-2014 561 13   Download

 • Mục tiêu bài dạy: 1) Kiến thức: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa ở châu á, mĩ, la tinh. - Những diễn biến chủ yếu, những thắng lợi to lớn , những khó khăn trong công cuộc xây dựng đất nước. 2) Tư tưởng: Thấy rõ cuộc đấu tranh anh dũng gian khổ của nhân dân các nước á, phi. mĩ la tinh. - Tăng cường tình đoàn kết hữu nghị với các dân tộc á , phi, mĩ la tinh . Tinh thần dân...

  pdf10p dantri1209 19-12-2010 118 8   Download

 • Giáo án Lịch sử 9 - Phần 1: Lịch sử thế giới hiện đại từ 1945 đến nay (Mẫu 2) với các nội dung Liên xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX; Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỷ XX; quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa.

  doc18p anthesong@gmail.com 12-08-2020 21 3   Download

 • Giáo án Lịch sử 9 - Phần 1: Lịch sử thế giới hiện đại từ 1945 đến nay (Mẫu 1) với các bài học Liên xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX; Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỷ XX; quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa.

  doc18p anthesong@gmail.com 12-08-2020 15 1   Download

 • Sau cách mạng tháng Mười Nga (1917), phong trào Cộng Sản và công nhân quốc tế phát triển mạnh mẽ. Tháng 7-1920, Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất đề cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin và đã đi đến một sự lựa chọn dứt khoát con đường giải phóng dân tộc do Lênin vạch ra.

  pdf13p songngoc 12-03-2009 2227 570   Download

 • 1- Vấn đề dân tộc trong tư tưởng HCM là vấn đề dân tộc thuộc địa - Là một người dân thuộc địa ra đi tìm đường để giải phóng dân tộc, Hồ Chí Minh không tìm hiểu các vấn đề dân tộc nói chung ( như trong học thuyết Mác-Lenin ), dân tộc ở các nước tư bản mà là các dân tộc thuộc địa . - Thực chất vấn đề dân tộc ở thuộc địa theo HCM là đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, xoá bỏ ách thống trị, áp bức, bóc lột của nước ngoài dành...

  pdf16p peronality 12-12-2011 1316 151   Download

 • Trình Bày Quá Trình Chuẩn Bị Về Tư Tưởng Chính Trị Và Tổ Chức Cho Việc Thành Lập Đảng Cộn Sản việt Nam Sau cách mạng tháng Mười Nga (1917), phong trào Cộng Sản và công nhân quốc tế phát triển mạnh mẽ. Tháng 7-1920, Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất đề cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin và đã đi đến một sự lựa chọn dứt khoát con đường giải phóng dân tộc do Lênin vạch ra. Tháng 12 năm 1920, tại Đại Hội Đảng xã hội Pháp...

  pdf13p lavie10 28-07-2011 1095 143   Download

 • Trình bày khái niệm . đặc điểm và lịch sử phát triển của công pháp quốc tế . Tại sao nói các nguyên tắc cơ bản của CPQT hiện đại là phơng tiện quan trọng để duy trì trật tự pháp lý QT.: Nêu ý nghĩa nguyên tắc dân tộc tự quyết đối với phong trào giải phóng dân tộc của các nước phụ thuộc và thuộc địa?

  pdf7p 123tien0o0 30-10-2013 553 105   Download

 • - Trên vũ đài chính trị quốc tế những năm sau chiến tranh thế giới lần thứ II, một hệ thống xã hội mới xuất hiện với hàng loạt nước dân chủ nhân dân chọn con đường phát triển theo chủ nghĩa xã hội mà Liên Xô là một hình mẫu lớn. - Cũng sau chiến tranh thế giới lần II, phong trào giải phóng dân tộc ở Á - Phi - Mỹ La-tinh phát triển thành cơn bão táp cách mạng, phá vỡ từng mảng thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc. Những cuộc đấu tranh vũ trang, những lực lượng cách mạng chiếm...

  doc6p taonemay108 11-12-2010 662 93   Download

 • Từ cuối thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản đã chuyển từ tự do cạnh tranh sang giai đoạn độc quyền. Các nước tư bản đế quốc, bên trong thì tăng cường bóc lột nhân dân lao động, bên ngoài thì xâm lược và áp bức nhân dân các dân tộc thuộc địa. Sự thống trị tàn bạo của chủ nghĩa đế quốc làm cho đời sống nhân dân lao động các nước trở nên cùng cực. Mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa thực dân ngày càng gay gắt, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc diễn ra mạnh...

  doc11p duyck5a1 17-06-2011 272 58   Download

 • Thể dục thể thao là một bộ phận của nền văn hóa chung, là sự tổng hợp thành tựu xã hội trong sự nghiệp sáng tạo và vận dụng những biện pháp chuyên môn, để điều khiển sự phát triển thể chất của con người một cách có chủ đích nhằm nâng cao sức khỏe và kéo dài tuổi thọ, bơi lội là một môn thể thao mang tính thực dụng rất lớn và được xác định là một trong những môn thể thao trọng điểm thuộc nhóm I của thể thao Việt Nam.

  pdf70p missminh32 09-04-2014 185 34   Download

 • Thuộc địa là nhu cầu không thể thiếu của các nước thực dân phương Tây trong quá trình phát triển của mình. Chính vì vậy, từ rất sớm các nước lạc hậu ở Á, Phi, Mĩ latinh đã trở thành miếng mồi cho thực dân phương Tây nhòm ngó. Bằng nhiều con đường và phương thức khác nhau mà các nước phương Tây đã lần lượt chinh phục và biến các nước Á, Phi, Mĩ Latinh thành nơi cung cấp nguyên liệu, nhân công, và là thị...

  doc56p phuthuynho1119 06-04-2013 112 27   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phong trào giải phóng thuộc địa
p_strCode=phongtraogiaiphongthuocdia

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2