Phương pháp cbr

Xem 1-9 trên 9 kết quả Phương pháp cbr
 • Mục đích của đề tài này la đưa ra hướng giải quyết bài toán ước lượng chi phí rủi ro trong quá trình ước lượng chi phí phần mềm của giai đoạn đầu tiên trong mô hình quản lý phần mềm. Trong đề tài này tác giả đề nghị sử dụng phương pháp CBR để giải quyết bài toán.

  doc4p tiepvan 18-08-2009 499 89   Download

 • Khóa luận trình bày một số nội dung cơ bản nhất về thư rác (khái niệm, tác hại, các hình thức phát tán thư rác...), tập trung định hướng tới các phương pháp lọc thư rác, đặc biệt là phương pháp lọc dựa trên nội dung. Trong các phương pháp lọc theo nội dung, khóa luận quan tâm mô tả, phân tích hệ thống hệ thống Email Classification Using Examples (ECUE), một phương pháp lọc spam dựa trên nội dung do Delany và Cunningham đề xuất năm 2004 [4].

  pdf54p bluesky_12 26-12-2012 82 25   Download

 • Bộ tiêu chuẩn TCVN 8871–1÷6:2011 – Vải địa kỹ thuật – Phương pháp thử, gồm 6 phần. TCVN 8871-1:2011, Phần 1: Xác định lực kéo giật và độ giãn dài kéo giật. TCVN 8871-2:2011, Phần 2: Xác định lực xé rách hình thang. TCVN 8871-3:2011, Phần 3: Xác định lực xuyên thủng CBR. TCVN 8871-4:2011, Phần 4: Xác định lực kháng xuyên thủng thanh. TCVN 8871-5:2011, Phần 5: Xác định áp lực kháng bục.

  pdf52p falco 29-05-2015 67 13   Download

 • Trong các lĩnh vực mà nền tảng lý thuyết yếu, tri thức cơ bản không đủ mạnh để mô tả tất cả các hiện tượng trong lĩnh vực. Đặc biệt tri thức cơ bản không đầy đủ có thể quá hẹp để cho phép phát triển các lời giải đúng đắn cho tất cả các vấn đề xuất hiện trong lĩnh vực. Nền tảng lý thuyết yếu bắt nguồn từ những quan hệ không chắc chắn giữa các khái niệm của lĩnh vực, lĩnh vực càng yếu quan hệ càng không chắc chắn...

  pdf86p tangtocmuathi 22-05-2013 76 39   Download

 • Phân loại các dịch vụ ATM • Thời gian thực (Real time) – Tốc độ bit cố định (Constant bit rate – CBR) – Tốc độ bit thay đổi (Real time variable bit rate – rt-VBR) • Không thời gian thực – Tốc độ bit thay đổi (Non-real time variable bit rate – nrtVBR) – Tốc độ bit có thể (Available bit rate – ABR) – Tốc độ bit không ràng buộc (Unspecified bit rate – UBR) – Tốc độ frame được bảo đảm (Guaranteed frame rate – GFR) ...

  pdf9p zues06 25-06-2011 64 17   Download

 • Chương 1: Giới thiệu. Chương 2: Quy trình ước lượng chi phí phát triển phần mềm: Mô tả chi tiết các bước của quy trình ước lượng chi phí phát triển phần mềm và một số phương pháp ước lượng thường sử dụng. Chương 3: Phương pháp lập luận dựa trên kinh nghiệm:Trình bày kết quả thử nghiệm và đánh giá khả năng áp dụng hệ thống PC-PACK-CES tại công ty Honda.

  pdf4p banhbeovodung 20-06-2013 52 8   Download

 • Nghiên cứu "Thích nghi thang đo hành vi chống đối, xâm kích trong thang đo tổng quát hành vi Conner - Bản tự khai của trẻ" đánh giá độ tin cậy và độ hiệu lực trên mẫu học sinh từ lớp 4 đến 12 trừ lớp 6 với 535 em. Bằng hai phương pháp tính độ tin cậy Cronback Alpha và phân tích tương quan của các item thành phần với thang đo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt đầy đủ nội dung chi tiết.

  pdf14p thuytct36 25-02-2016 39 8   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8821:2011 trình bày về phương pháp xác định chỉ số CBR của nền đất và các lớp móng đường bằng vật liệu rời tại hiện trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc8p peheo273 26-11-2015 42 2   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8871-3:2011 trình bày nội dung về vải địa kỹ thuật - phương pháp thử - phần 3: xác định lực xuyên thủng CBR. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định lực xuyên thủng CBR của vải địa kỹ thuật.

  doc6p peheo273 26-11-2015 10 0   Download

Đồng bộ tài khoản