intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương pháp chọn giống lúa lai

Xem 1-20 trên 78 kết quả Phương pháp chọn giống lúa lai
 • Trong chọn tạo giống nói chung và giông cây trồng nói riêng, việc sử dụng ưu thế lai của thế hệ con lai thứ nhất (con lai F1) đã được biết rất rõ và có trong chương trình sách giáo khoa môn sinh học. Tuy vậy việc ứng dụng hiện tượng di truyền này đối với cây lúa lại không hề đơn giản một chút nào vì lúa là cây tự thụ phấn. Điều này đồng nghĩa với việc

  pdf63p la_lan23 09-04-2013 151 35   Download

 • Mục tiêu bài viết trình bày việc chọn tạo giống lúa cao sản có khả năng chống chịu thiếu lân (P) là yêu cầu cấp thiết ở vùng canh tác lúa trên đất phèn. Giống AS996 là nguồn cho gen chống chịu thiếu P được ghi nhận. Quần thể F2 và RIL7 của cặp lai OM2395/ AS996, OM2717/AS996 được phân tích QTL với 126 chỉ thị SSR đa hình.

  pdf5p trangcham1896 21-12-2018 31 0   Download

 • Bài viết trình bày quá trình chọn giống có sử dụng kết hợp phương pháp đơn bộ-cấy bao phấn của hai tổ hợp lai là những tổ hợp có ưu thế lai cao về năng suất và chất lượng.

  pdf5p nguaconbaynhay 22-10-2019 8 0   Download

 • Giới thiệu giống: Giống lúa VL20 do PGS.TS. Nguyễn Văn Hoan và Ths. Vũ Hồng Quảng chọn tạo. VL20 được tạo ra từ tổ hợp TGMS 103s X R20. Giống có khả năng thích ứng rộng với nhiều vùng sinh thái, có thể sử dụng trên đất nghèo dinh dưỡng, đất chua mặn và có khả năng thâm canh cao; là giống có hàm lượng protein cao 10,7%, ngắn ngày gieo cấy được cả hai vụ Xuân và vụ Mùa, khối lượng 1000 hạt: 28 gram, thấp cây, khả năng chống đổ tốt. 2. Phương pháp chọn tạo: -...

  pdf6p oxano1 03-03-2011 316 15   Download

 • Tác giả và cơ quan tác giả: Công ty Giống cây trồng Hải Phòng. 2. Nguồn gốc và phương pháp: Là giống lúa chiêm địa phương, gieo cấy ở những vùng bị nhiễm mặn Hải Phòng (ven biển), đã được Công ty Giống cây trồng Hải Phòng.chọn lọc và gọi tên là Tép lai. Được phép khu vực hoá năm 1996 và đã được công nhận giống Quốc gia năm 1999 theo Quyết định số 1659 QĐ/BNN-KHCN ngày 13/5/1999. Hiện gieo trồng chủ yếu tại Hải Phòng, Quảng Ninh. 3. Đặc tính chủ yếu: Vụ Đông Xuân cấy trà...

  pdf4p oxano1 03-03-2011 84 3   Download

 • Hương cốm là giống được chọn thuần theo phương pháp chọn lọc cá thể (pedigree) từ quần thể phân ly F2 và các thế hệ tiếp theo của tổ hợp lai giữa 5 giống bố mẹ có nguồn gốc xa nhau. Mùi thơm của giống Hương cốm giảm rất nhanh qua các thế hệ chọn lọc. Nghiên cứu này được tiến hành để đánh giá năng suất, chất lượng, đặc biệt là tính thơm qua các thế hệ chọn siêu nguyên chủng của giống lúa Hương cốm nhằm duy trì sự ổn định mùi thơm, năng suất, chất lượng...

  pdf8p kem3mau 13-06-2013 56 3   Download

 • Trong những năm gần đây, mực nước biển liên tục tăng làm gia tăng diện tích đất nhiễm mặn. Do đó, công tác tuyển chọn giống lúa chịu mặn là rất cấp thiết. Trong bài báo này, chúng tôi công bố kết quả đánh giá khả năng chịu mặn ở mức độ mô sẹo của 4 giống lúa: OM 4498, VND 95 - 20, IR 64, CR 203 bằng phương pháp nuôi cấy in vitro nhằm phục vụ cho việc chọn tạo vật liệu khởi đầu cho chọn dòng chịu mặn của lúa.

  pdf6p cumeo2005 02-07-2018 61 1   Download

 • Chiến lược chọn tạo giống lúa phẩm chất liên quan mật thiết đến hàm lượng amylose thấp. Phương pháp chọn tạo giống nhờ vào chỉ thị phân tử là phương pháp hiện đại đạt được nhiều thành công qua nhiều nghiên cứu trên cây lúa. Trong nghiên cứu này, 71 giống lúa cao sản được đánh giá về hàm lượng amylose, năng suất và thành phần năng suất và chọn ra cá thể tốt nhất để thực hiện lai hồi giao.

  pdf6p vieeinstein2711 30-07-2019 25 1   Download

 • Mục đích của luận án nhằm sử dụng phương pháp chọn giống nhờ chỉ thị phân tử và lai trở lại để lai chuyển QTL/gen yd7 quy định tính trạng tăng số hạt trên bông, từ đó nhằm cải tiến năng suất một số dòng/giống lúa đang trồng đại trà và dòng lúa mới, triển vọng cho vùng đồng bằng sông Hồng.

  pdf175p phongtitriet000 08-08-2019 15 1   Download

 • Phương pháp ứng dụng chỉ thị phân tử và lai trở lại (MABC) đã được sử dụng để cải tiến giống lúa AS996 phổ biến thành giống lúa có thể chịu ngập mà vẫn duy trì các đặc tính ban đầu đang được nông dân và người tiêu dùng đón nhận. QTL chịu ngập Sub1 giữ vai trò tới 70% tính chịu ngập. Gen này được quy tụ vào giống AS996 bằng lai trở lại và hỗ trợ của chỉ thị phân tử.

  pdf5p vimariecurie2711 01-08-2019 31 0   Download

 • Mục đích của luận án nhằm sử dụng phương pháp chọn giống nhờ chỉ thị phân tử và lai trở lại để lai chuyển QTL/gen yd7 quy định tính trạng tăng số hạt trên bông, từ đó nhằm cải tiến năng suất một số dòng/giống lúa đang trồng đại trà và dòng lúa mới, triển vọng cho vùng đồng bằng sông Hồng.

  pdf27p phongtitriet000 08-08-2019 5 0   Download

 • Rau là loại thực phẩm rất cần thiết trong đời sống hàng ngày và không thể thay thế Cải bắp là một trong những loại rau cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng Đây cũng là một loại cây mang lại nhiều giá trị kinh tế cho người sản xuất, có nhiều ý nghĩa trong ngành y học, xuất khẩu. Cải bắp là cây rau rất quan trọng ở miền Bắc nước ta, là cây vụ đông trong công thức luân canh: lúa xuân – lúa mùa sớm - cải bắp....

  ppt32p lopgiong 26-04-2012 191 42   Download

 • Từ những năm 1990, các nhà khoa học Nhật Bản và Trung Quốc đã khuyến khích sử dụng các cặp lai xa indica x japonica để tăng giá trị ưu thế lai và cho năng suất hạt cao hơn từ 20-30%. Việc nghiên cứu chọn tạo giống lúa lai hai dòng sử dụng dòng mẹ bất dục đực nhân cảm ứng với nhiệt độ (TGMS) đã tạo ra nhiều thuận lợi cho việc nghiên cứu ứng dụng ưu thế lai của các tổ hợp indica x japonica...

  pdf20p dibovaodoi01 12-10-2011 149 30   Download

 • Nghiên cứu này được tiến hành với các mục đích sau: Xác định giá trị ưu thế lai giữa các tổ hợp lai indica x indica và indica x japonica, tìm hiểu mối quan hệ của các yếu tố đến ưu thế lai về năng suất lúa lai hai dòng và tìm ra các tổ hợp lai có triển vọng để phục vụ công tác chọn tạo giống lúa lai hai dòng.

  pdf20p dibovaodoi01 12-10-2011 107 15   Download

 • Nguồn gốc: - Tác giả và cơ quan tác giả: PGS.TS Tạ Minh Sơn và CTV Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam. 2. Phương pháp: - Giống được tạo ra từ tổ hợp lai Xi12/Xi11 bằng phương pháp chọn gộp cải tiến ngoài đồng và trong nhà lưới từ năm 1988. Xi21 là hỗn hợp của 2 dòng thuần 88 - 6 - 5 v à 88 - 6 - 8 theo tỷ lệ 3/1. - Giống được công nhận là giống Quốc gia năm 1996 theo Quyết định số 1208 NN-KHCN/QĐ ngày 16/7/1996. Hiện nay...

  pdf5p oxano1 03-03-2011 173 13   Download

 • Thục hưng số 6 là một giống lúa lai 3 dòng của công ty TNHH giống nghiệp Thục hưng – Huyện xạ Hồng – Tứ Xuyên – Trung Quốc chọn tạo và sản xuất. 1. Đặc điểm sinh học Giống Thục hưng số 6 là giống ngắn ngày, có thời gian sinh tr¬ưởng vụ xuân 120 - 130 ngày, mùa:105 -110 ngày, chiều cao cây: 110 -115 cm đẻ nhánh khá, bản lá nhỏ khoe bông, chịu rét khá giai đoạn mạ, (bộ rễ to, khoẻ...), cứng cây chống đổ tốt, kháng sâu bệnh khá, đặc biệt trong vụ...

  pdf5p keokeo1209 24-12-2010 142 11   Download

 • Do PGS.TS Tạ Minh Sơn và các cộng sự - Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam lai tạo và chọn lọc Giống được tạo ra từ tổ hợp lai Xi12/X11 bằng phương pháp chọn gộp cải tiến ngoài đồng và trong nhà lưới từ năm 1988. Được công nhận giống quốc gia năm 1996. 2. Những đặc tính chủ yếu: X21 là hỗn hợp của hai dòng thuần 88-6-5 và 88-6-8 theo tỷ lệ 3/1, tính đồng nhất của giống bị hạn chế, dễ bị phân ly về kiểu hình và kéo dài thời gian trỗ....

  pdf5p tuoitre1209 08-01-2011 88 10   Download

 • Để tăng năng suất lạc, ngoi công tác chọn tạo giống áp dụng một số biện pháp kỹ thuật tiên tiến cũng góp phần mang lại nhiều thnh công. Cheng Dong Wean (1990) cho biết ở các tỉnh miền Bắc Trung Quốc kỹ thuật trồng lạc che phủ nilon đ

  pdf10p banglang_1523 22-07-2012 97 10   Download

 • Thiên ưu 9 là một giống lúa lai 3 dòng của công ty TNHH CP kỹ thuật sinh vật Vũ Đại Thiên Nguyên Vũ Hán – Trung Quốc chọn tạo và sản xuất. 1. Đặc điểm sinh học Giống Thiên ưu 9 là giống ngắn ngày, có thời gian sinh trưởng vụ xuân 127 - 132 ngày, mùa:107 -110 ngày, chiều cao cây: 115 -120 cm đẻ nhánh khoẻ, hình dáng gốc đẹp, thân to khoẻ, lá thẳng, chịu rét khá giai đoạn mạ, (bộ rễ to, khoẻ...), cứng cây chống đổ tốt, kháng sâu bệnh tốt, đặc biệt...

  pdf4p keokeo1209 24-12-2010 148 7   Download

 • Bài viết trình bày vật liệu và phương pháp chọn tạo giống ngô nếp lai ở Việt Nam, kết quả đánh giá một số đặc điểm nông sinh học chính của một số dòng lựa chọn, kết quả đánh giá độ thuần và đa dạng di truyền của các dòng, kết quả đánh giá khả năng kết hợp của các dòng và đưa ra kết luận, đề nghị trong việc chọn tạo giống ngô nếp lai ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p yumimi1 10-02-2017 89 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phương pháp chọn giống lúa lai
p_strCode=phuongphapchongionglualai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2