intTypePromotion=4
ADSENSE

Phương pháp làm bài hóa đại cương

Xem 1-20 trên 91 kết quả Phương pháp làm bài hóa đại cương
 • Thực tế cho thấy muốn tiền hành quá trình điện phân nào đó người ta phải dùng dòng điện có một thế hiệu xác định.Ví dụ muốn bắt đầu quá trình điện phân dung dịch,các điện cực graphit phải dùng một thế hiệu tối thiểu.Tuy nhiên trong thực tế duy trì sự điện phân đến cùng người ta dùng một thế hiệu.

  pdf22p taydoc07 23-02-2012 214 120   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hoá đại cương và vô cơ trong đề thi đại học, cao đẳng từ 2007-2009', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf44p matuot_238 02-08-2011 120 31   Download

 • uy nhiên, không một nhà giả kim thuật nào tìm ra được hòn đá phù thủy và trong thế kỷ thứ 17, các phương pháp làm việc của khoa giả kim thuật được thay đổi bằng những phương pháp khoa học. Một phần kiến thức của các nhà giả kim thuật đang được sử dụng bởi các nhà hóa học, những người làm việc dựa vào kết luận hợp lý dựa trên những gì mà họ quan sát được chứ không dựa vào ý nghĩ biến hóa chì thành vàng...

  pdf7p artemis04 06-09-2011 101 29   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'hóa đại cương b2 - chương 7 ancol', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf33p thiuyen13 16-09-2011 169 19   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'hóa đại cương b2 - chương 8: hợp chất cacbonyl', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf57p thiuyen13 16-09-2011 143 18   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình bài tập hóa đại cương (phần 2)', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p kata_10 03-03-2012 520 178   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình bài tập hóa đại cương (phần 4)', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p kata_10 03-03-2012 298 139   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình bài tập hóa đại cương (phần 5)', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p kata_10 03-03-2012 292 127   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình bài tập hóa đại cương (phần 6)', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p kata_10 03-03-2012 255 117   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình bài tập hóa đại cương (phần 8)', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf18p kata_10 03-03-2012 281 118   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình bài tập hóa đại cương (phần 7)', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p kata_10 03-03-2012 219 96   Download

 • Bài giảng Đại cương tâm thần học nhằm trình bày về khái niệm về sức khỏe tâm thần, nội dung của tâm thần học tâm thần học đại cương: dịch tễ, triệu chứng, phân loại bệnh. Bệnh học tâm thần: bệnh tâm thần phân liệt, rối loạn cảm xúc, các rối loạn liên quan stress, lạm dụng và nghiện chất. ác phương pháp điều trị: liệu pháp hoá dược, LP tâm lí, LP tái thích ứng xã hội, tâm thần học cộng đồng: vệ sinh phòng bệnh các rối loạn tâm thần, tâm thần học xã hội.

  pdf34p orange_12 04-06-2014 266 71   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng hóa đại cương (phần 3)', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p kata_10 03-03-2012 72 17   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng hóa đại cương (phần 4)', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p kata_10 03-03-2012 80 16   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng hóa đại cương (phần 5)', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p kata_10 03-03-2012 59 14   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng hóa đại cương (phần 2)', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf14p kata_10 03-03-2012 78 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng hóa đại cương (phần 7)', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p kata_10 03-03-2012 61 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng hóa đại cương (phần 6)', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p kata_10 03-03-2012 66 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài 1_hóa đại cương', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p paradise5 13-12-2011 37 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài 3_hóa đại cương', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p paradise5 13-12-2011 38 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phương pháp làm bài hóa đại cương
p_strCode=phuongphaplambaihoadaicuong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2