intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương pháp orbital phân tử

Xem 1-9 trên 9 kết quả Phương pháp orbital phân tử
 • Tính thuận từ cuả O2 Lý thuyết orbital phân tử – liên kết cộng hóa trị được tạo thành từ sự tổ hợp tuyến tính các AO tạo thành các MO. LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ THEO PHƯƠNG PHÁP MO Bài toán ion H2+ Quan niệm của phương pháp MO Các luận điểm cơ sở của phương pháp MO c. Áp dụng phương pháp MO cho các phân tử bậc hai

  ppt48p sang_15 28-03-2013 277 60   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chương iii: liên kết hóa học và cấu tạo phân tử', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc13p daica9x 28-10-2010 761 230   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu cấu trúc hóa học của các icon dương gốc tự do (Radical cation) bằng phương pháp tính toán dựa trên lý thuyết orbital phân tử và lý thuyết hàm mật độ nhằm đóng góp thêm vào những hiểu biết cơ bản về icon gốc tự do nói chung và chứng minh sự hiệu quả cũng như vai trò quan trọng của phương pháp này.

  pdf28p luanvanhaynhat_vn 30-10-2014 106 10   Download

 • Sử dụng phương pháp B3LYP trong đó kết hợp hai phương pháp nguyên lý ban đầu là Hartree-Fock và lý thuyết phiếm hàm mật độ, với chương trình Gaussian và bộ cơ sở 6-31G, chúng tôi tính các vân đạo và mức năng lượng cho 54 nguyên tố đầu tiên. Sau đó sử dụng số liệu thu được kiểm chứng quy tắc sắp xếp điện tử trong bảng phân loại tuần hoàn. Sự phù hợp với số liệu của viện NIST cho phép ta sử dụng các vân đạo và năng lượng thu được cho các nghiên cứu khác về tính chất của hệ tuần hoàn các nguyên tố.

  pdf9p chauchaungayxua 17-10-2019 12 1   Download

 • Cấu trúc và năng lượng phân ly liên kết Au-E trong các phức tetrylene (carbene, silylene, germylene) [AuCl-NHEpr] (Au-NHE) (E = C, Si, Ge) sử dụng phương pháp lý thuyết phiếm hàm mật độ tính toán tại mức BP86/def2-SVP và BP86/def2- TZVPP.

  pdf12p vidakota2711 27-02-2021 1 1   Download

 • THUYẾT ORBITAL PHÂN TỬ. Thuyết này do Hund và Muliken đưa ra vào năm 30 của thế kỷ 20 - gọi tắt là MO (Molecular Orbital) 9.1.LUẬN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA THUYẾT MO Theo phương pháp này, các ông xem phân tử như là một khối thống nhất được tạo nên từ các tâm (các nhân nguyên tử ) và các electron. Lúc ấy trong phân tử không còn cá tính của nguyên tử mà tất cả các electron và các nhân cũng đều thuộc về phân tử. Các electron di chuyển xung quanh các hạt nhân (khác về cơ...

  pdf13p dinhlan0501 07-03-2011 786 95   Download

 • Trong cùng một phân lớp, ứng với cùng một mức năng lượng xác định, các electron sẽ được phân bố thế nào để tổng spin của chúng là cực đại.Vì khi mỗi đôi electron được gép vào cùng một orbital không gian thì spin của chúng phải ngược dấu nhau (ms = ±1/2 ) và triệt tiêu lẫn nhau nên quy tắc Hund cũng có nghĩa là trong cùng một phân lớp, các electron sẽ được phân bố thế nào để số electron độc thân là tối đa và các electron độc thân phải có spin cùng dấu...

  ppt10p minhthan92qt 11-10-2012 898 21   Download

 • Mục tiêu của chương này giúp người học nắm được các kiến thức về liên kết hóa học và cấu tạo phân tử như: Luận điểm cơ bản của phương pháp MO; thuyết MO đối với phân tử H2+, H2, He2+ và He; phân tử 2 nguyên tử đồng hạch A2;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf48p namthangtinhlang_00 28-10-2015 46 7   Download

 • Trong bài viết này, nhóm tác giả phân tích và mô phỏng trường nhiệt khi hàn ống thép A53 bằng quá trình hàn OT. Phương pháp mô phỏng số với sự hỗ trợ của phần mềm SYSWELD được sử dụng để mô phỏng trường nhiệt hàn.

  pdf6p vishizuka2711 03-04-2020 20 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phương pháp orbital phân tử
p_strCode=phuongphaporbitalphantu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2