intTypePromotion=4
ADSENSE

Phương pháp phổ tử ngoại

Xem 1-20 trên 442 kết quả Phương pháp phổ tử ngoại
 • Mô đun Phương pháp phổ hồng ngoại (Phần 2) có nội dung trình bày về quang phổ hấp thu nguyên tử AAS. Qua bài học, người học có thể biết được cơ sở của phương pháp hấp thụ nguyên tử, ứng dụng của phổ hấp thụ nguyên tử để xác định hàm lượng kim loại có trong dầu, máy đo, điều kiện để ghi phổ, một số vạch AAS chuẩn.

  pdf118p uocvong06 13-10-2015 114 31   Download

 • phần 1 của cuốn sách "các phương pháp vật lý ứng dụng trong hóa học" của nguyễn Đình triệu biên soạn gồm các nội dung: khái niệm về các phương pháp phổ, phương pháp phổ quay, phổ hồng ngoại và raman, phương pháp phổ tử ngoại và khả kiến, phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân, phổ khối lượng. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf150p danhvi11 06-09-2018 161 30   Download

 • Từ cao butanol của cây chân chim lá bắc (Shefflera tribracteolata Bui) bằng các phương pháp sắc kí đã phân lập được 2 hợp chất là ginsenoside Rgl, { 3β, 6α, 12 β, 20S-tetrahidroxydammar-24-en 6-O-[β -Dglucopyranoside]}; gypenoside XVII {(3β,12β)-20-{[6-O-(β-D-glucopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy}-12- hydroxydammar-24-en-3-yl β-D-glucopyranoside}. Cấu trúc các hợp chất này được xác định bằng các phương pháp phổ tử ngoại (UV), phổ hồng ngoại.

  pdf4p trangcham1896 10-12-2018 19 0   Download

 • Phần 1 của tài liệu Hóa học hữu cơ và các phương pháp phổ sẽ cung cấp cho người đọc các kiến thức: Bức xạ điện từ, định luật Lambert-Beer, phương pháp phổ hồng ngoại, phổ tử ngoại và khả kiên, phổ cộng hưởng từ hạt nhân. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf68p thuongdanguyetan05 15-07-2019 28 3   Download

 • Mục tiêu của mô đun nhằm giúp sinh viên hiểu được bản chất của các phương pháp quang phổ khác nhau biết cách xác định thành phần hydrocacbon bằng phổ hồng ngoại, xác định các cấu trúc vật liệu bằng phổ rơnghen (xrd), xác định được hàm lượng kim loại nặng có trong dầu mỏ và các phân đoạn nặng của dầu. Phần 1 mô đun trình bày về quang phổ hồng ngoại, quang phổ nhiễu xạ tia X (Rơn nghen).

  pdf70p uocvong06 13-10-2015 169 53   Download

 • Luận án khảo sát tìm các điều kiện tối ưu của phép đo phổ hồng ngoại vùng gần và trung với các hoạt chất và mẫu tự tạo, mẫu thực tế, nghiên cứu lựa chọn mô hình hồi qui đa biến phù hợp để xác định một hoạt chất khi có mặt các tá dược trong mẫu và nghiên cứu xác định đồng thời các hoạt chất trong cùng nhóm chất bằng một mô hình hồi qui đa biến tuyến tính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p tathimu66 22-01-2017 39 5   Download

 • Bài giảng Các phương pháp phổ nghiệm xác định cấu trúc hợp chất hữu cơ cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ sở lý thuyết của các phương pháp phổ; Phổ hồng ngoại (IR); Phổ tử ngoại – khả kiến (UV–VIS); Phổ khối lượng (MS); Phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR); Xác định cấu trúc từ các loại phổ.

  pdf72p dongdong321 07-06-2018 294 50   Download

 • cuốn sách "bài tập và thực tập các phương pháp phổ" của nguyễn Đình triệu biên soạn gồm các câu hỏi và các dạng bài tập xoay quanh nội dung: phổ hồng ngoại, phổ tử ngoại, phổ cộng hưởng từ hạt nhân, phổ khối lượng, kết hợp các phương pháp phổ. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf71p danhvi11 06-09-2018 77 13   Download

 • cuốn sách "bài tập và thực tập các phương pháp phổ" phần 1 của nguyễn Đình triệu biên soạn gồm các câu hỏi và các dạng bài tập xoay quanh nội dung: phổ hồng ngoại, phổ tử ngoại, phổ cộng hưởng từ hạt nhân, phổ khối lượng, kết hợp các phương pháp phổ. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf174p danhvi11 07-09-2018 61 10   Download

 • tiếp nối phần 1 của cuốn sách "bài tập và thực tập các phương pháp phổ" phần 2 của nguyễn Đình triệu biên soạn sẽ trình bày các dạng bài tập thực tập về: Đo phổ tử ngoại và khả biến, đo phổ hồng ngoại, phương pháp đo phổ hồng ngoại phản xạ, câu hỏi kiểm tra thực tập quang phổ phân tử. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf86p danhvi11 07-09-2018 55 8   Download

 • Phương pháp cất kéo hơi nước, phương pháp chiết, các phương pháp chung xác định chất độc hữu cơ, phương pháp quang phổ tử ngoại là những nội dung chính trong bài giảng "Các phương pháp chung phân lập chất hữu cơ". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết bài giảng.

  ppt52p ttv_vuvu 02-10-2015 186 56   Download

 • Bài giảng Phương pháp hấp thụ nguyên tử (UV – VIS) giới thiệu tới các bạn khái niệm về phương pháp; thiết bị đo UV – VIS; máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV – VIS; các chỉ tiêu thực hiện trên máy UV – VIS tại coste; một số chú ý trong thực nghiệm máy UV – VIS.

  ppt17p buicongcnsh 24-06-2016 164 56   Download

 • phần 2 cuốn sách "các phương pháp phân tích vật lý và hóa lý" trình bày các nội dung và triển khai các câu hỏi, bài tập trắc nghiệm về: phổ hồng ngoại, phổ tử ngoại và khả biến, phổ cộng hưởng từ nhân, phổ khối lượng. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf123p danhvi11 05-09-2018 101 14   Download

 • nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "các phương pháp vật lý ứng dụng trong hóa học" của nguyễn Đình triệu biên soạn gồm các nội dung: phương pháp phổ tia x, phương pháp đo độ quay cực, phổ tán sắc quay và phổ lưỡng hướng sắc tròn, momen lưỡng cực, phương pháp độ khúc xạ phân tử và độ tán sắc khúc xạ, ngoài ra tác giả còn triển khai thêm các dạng bài tập ứng dụng và một số ví dụ kết hợp các phương pháp phổ giải thích cấu tạo hợp chất hữu cơ. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf200p danhvi11 06-09-2018 71 17   Download

 • phần 1 cuốn sách "các phương pháp phân tích vật lý và hóa lý" trình bày các nội dung và triển khai các câu hỏi, bài tập về: phổ hồng ngoại và raman, phổ tử ngoại và khả biến, phổ cộng hưởng từ nhân, phổ khối lượng, phương pháp phổ tia x, phương pháp độ khúc xạ phân tử và momen lưỡng cực. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf370p danhvi11 05-09-2018 119 18   Download

 • Luận văn này là một phần trong chương trình hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và Pháp với mục đích nghiên cứu phát triển phương pháp quang phổ hồng ngoại gần và trung bình kết hợp với các phương pháp hồi quy đa biến tuyến tính để kiểm định nhanh chất lượng thuốc. Nghiên cứu này sẽ góp phần khẳng định xu hướng đưa các phép phân tích ra khỏi nghiên cứu đơn thuần và áp dụng nhanh trong thực tế, đồng thời cho phép tiết kiệm thời gian, hóa chất và đặc biệt là tăng tính thời sự của công tác giám định chất lượng.

  pdf91p change13 07-07-2016 59 6   Download

 • Nội dung của bài viết trình bày về việc điều trị đa u tủy đã đạt được những bước tiến rất dài giúp cải thiện thời gian sống và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân, đánh giá hiệu quả bước đầu của phương pháp tự ghép tế bào gốc máu ngoại vi ở bệnh nhân đa u tủy tại bệnh viện Truyền Máu Huyết Học Thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf7p kloiroong11 28-09-2017 45 2   Download

 • Từ dịch chiết metanol của quả cây cách thư oldham (Fissistigma oldhami (Hemsl.) Merr.), bằng các phương pháp sắc kí đã phân lập được hai hợp chất và xác định được cấu trúc của chúng bằng các phương pháp phổ tử ngoại (UV), phổ hồng ngoại (IR), phổ khối lượng (MS), phổ cộng hưởng từ ( 1H-, 13C-NMR, DEPT, HMBC HSQC và COSY). Các hợp chất được xác định là các triterpenoid, taraxer-14- en-6α-ol và taraxerol.

  pdf5p tonymina21 05-12-2018 10 0   Download

 • Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về hệ thống điện chính, được thiết kế để đo nhanh COD bằng phép đo phổ phương pháp bằng bước sóng tử ngoại UV- 254nm. Chất hấp thụ quang cụ thể có thể là từ 10-1 đến 10-4 . Chuyển đổi nồng độ koeficient K có thể là 10.000mg / L. Các Nồng độ COD của nước thải có thể là 20.000mg / L. Thời gian đáp ứng của đo lường kết quả là 2-3 phút.

  pdf6p meolep3 18-12-2018 24 0   Download

 • Bột nanocomposit hydroxyapatit/chitosan (n-HAp/ChS) được tổng hợp bằng phương pháp kết tủa hóa học từ dung dịch Ca(NO3)2 0,5M, (NH4)2HPO4 0,3M trong dung môi nước và chitosan 5%/axit axetic 2%, pH được điều chỉnh bằng dung dịch NH3 28%. Các phương pháp phổ hồng ngoại, nhiễu xạ tia X, kính hiển vi điện tử quét được sử dụng để nghiên cứu đặc trưng hóa lí của bột n-HAp/ChS.

  pdf7p viuzumaki2711 08-05-2019 15 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phương pháp phổ tử ngoại
p_strCode=phuongphapphotungoai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2