Phương pháp suất thu lợi

Xem 1-20 trên 96 kết quả Phương pháp suất thu lợi
 • Trong phân tích dòng tiền tương đương, có 3 nhóm đo lường chính đó là: giá trị hiện tại tương đương, giá trị tương lai tương đương, và giá trị đều tương đương. Các phương pháp phân tích kinh tế kỹ thuật tựu trung xoay quanh 3 giá trị này.Có 3 nhóm phương pháp phân tích kinh tế kỹ thuật chính đó là: Phân tích giá trị hiện tại Phân tích dòng đều hàng năm Phân tích suất thu lợi...

  ppt48p x_lexuanhao 27-08-2012 95 18   Download

 • Lập phương trình hồi quy xem xét mức độ ảnh hưởng của các yếu tố khảo sát đến hiệu suất quá trình chiết thu hồi tinh dầu tỏi, tìm được điều kiện tối ưu để thu được tinh dầu tỏi với hiệu suất cao nhất bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước là những nội dung chính trong đề tài "Nghiên cứu chiết xuất tinh dầu tỏi bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước". Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc35p duyquy2323 13-04-2016 289 105   Download

 • Giải thích tầm quan trọng của “giá trị theo thời gian của tiền tệ” trong các quyết định về dự toán đầu tư. Nắm được cách qui đổi tương đương các dòng tiền xảy ra ơ những thời kỳ khác nhau. Sử dụng được phương pháp “hiện giá ròng” và phương pháp “suất thu lợi nội bộ” để đánh giá hiệu quả của một phương án đầu tư.

  ppt69p newbievnx 06-03-2011 162 79   Download

 • Suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được Marr: suất thu lợi có thể đạt được ( chi phí cơ hội ), là một hàm của giá sử dụng vốn trung bình thường xác định căn cứ vào WACC

  pdf39p caoquanghung01657986 03-08-2013 88 12   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng "Lập và phân tích dự án - Chương 4: Phân tích phương án theo suất thu lợi" đề cùng tìm hiểu các kiến thức: Các phương pháp phân tích phương án theo suất thu lợi (RR), suất thu lợi nội tại (IRR) của một dự án đầu tư, so sánh phương án theo IRR, bản chất của IRR, so sánh phương pháp PW và RR.

  pdf27p tsmttc_007 12-09-2015 26 4   Download

 • 2.1 Các phương pháp định lượngCó hai phương pháp: a. Method)· Phương pháp dòng tiền tệ chiết giảm (Discounted Cash Flow Phương pháp giá trị tương đương (PW, FW, AW): Đưa tất cả các giá trị của dòng tiền tệ về một thời điểm nào đó: hiện tại, tương lai, hoặc hàng năm.Tiêu chuẩn đánh giá “Phương án đáng giá” :+ Các phương án độc lập: NPV 0 + Các phương án loại trừ nhau: NPV à Max (với NPV 0) pháp suất thu lợi (IRR, ERR, ERRR)thu lợi nội tại)ERR IRR ...

  pdf10p kim_ha_nul 07-09-2010 273 142   Download

 • Bài giảng "Lập và phân tích dự án cho kỹ sư - Chương 4: Phân tích phương án theo suất thu lợi" cung cấp cho người học các kiến thức: Suất thu lợi nội tại (IRR) của dự án, so sánh các phương án theo IRR, bản chất của IRR, so sánh phương pháp PW và IRR,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf20p deja_vu10 30-03-2018 4 0   Download

 • Vì enzym là những chất không thể chế biến được bằng phương pháp tổng hợp hoá học nên người ta thường thu chúng từ các nguồn sinh học. Mặc dù enzym có trong tất cả các cơ quan, mô của động, thực vật cũng như trong tế bào vi sinh vật, song việc tách enzym nhất là tách với quy mô công nghiệp một cách thuận lợi về kinh tế chỉ có thể tiến hành trong những trường hợp nguyên liệu có chứa một lượng lớn enzym với hiệu suất cao.

  doc44p levtphat 13-04-2010 362 182   Download

 • Bài toán đặt nguồn điện phân tán (DG - Distributed Generation)vào vị trí tối ưu trong lưới điện mang lại nhiều lợi ích về kinh tế và kỹ thuật như cải thiện chất lượng điện áp, giảm tối thiếu tổn thất công suất trong lưới điện phân phối. Bài báo này giới thiệu phương pháp tính toán lựa chọn vị trí tối ưu đặt DG trong lưới điện theo cách tính toán tổn thất thông qua hệ số B (loss coefficient hay B - coefficient) được đưa ra bởi Kron.

  pdf5p uocvongxua09 04-09-2015 25 5   Download

 • Những vấn đề kinh tế trong các hoạt động kinh tế thường rất đa dạng và phức tạp. Toán học là một công cụ hết sức hiệu quả giúp cho việc phát triển, phân tích và giải quyết các vấn đề như vậy một cách chặt chẽ và hợp lí, mang lại các lợi ích thiết thực.

  pdf188p dungdung386 19-06-2011 383 120   Download

 • Mục tiêu • Giải thích tầm quan trọng của “giá trị theo thời gian của tiền tệ” trong các quyết định về dự toán đầu tư. • Nắm được cách qui đổi tương đương các dòng tiền xảy ra ơ những thời kỳ khác nhau. • Sử dụng được phương pháp “hiện giá ròng” và phương pháp “suất thu lợi nội bộ” để đánh giá hiệu quả của một phương án đầu tư.

  pdf31p gau_baloo 27-08-2010 176 90   Download

 • Giải thích tầm quan trọng của “giá trị theo thời gian của tiền tệ” trong các quyết định về dự toán đầu tư. Nắm được cách qui đổi tương đương các dòng tiền xảy ra ơ những thời kỳ khác nhau. Sử dụng được phương pháp “hiện giá ròng” và phương pháp “suất thu lợi nội bộ” để đánh giá hiệu quả của một phương án đầu tư.

  ppt69p akvevn 08-04-2011 142 62   Download

 • Sau khi học xong chương này, sinh viên có khả năng: Giải thích tầm quan trọng của “giá trị theo thời gian của tiền tệ” trong các quyết định về dự toán đầu tư. Nắm được cách qui đổi tương đương các dòng tiền xảy ra ơ những thời kỳ khác nhau. Sử dụng được phương pháp “hiện giá ròng” và phương pháp “suất thu lợi nội bộ” để đánh giá hiệu quả của một phương án đầu tư. ...

  pdf31p newbievnx 16-03-2011 153 58   Download

 • Kết cấu bài 4: Tiêu chí quyết định đầu tư thuộc bài giảng Phân tích lợi ích chi phí trình bày về các kiến thức hiện giá ròng (NPV), suất sinh lời nội bộ (IRR), suất sinh lời nội bộ điều chỉnh (MIRR), thời gian hoàn vốn (PP), tỷ số lợi ích – chi phí (BCR), hệ số đảm bảo trả nợ (DSCR). Mời các bạn tham khảo.

  ppt68p lamtran89 11-07-2014 117 52   Download

 • Ngân lưu vào: Bao gồm cả phần trợ cấp, trợ giá; nhưng không bao gồm phần tiền vay ngân hàng. Ngân lưu ra: Kể cả phần thuế thu nhập doanh nghiệp của dự án; nhưng không bao gồm phần tiền trả nợ vay (gốc và lãi).

  ppt48p khoanguyendang0409 09-02-2012 160 48   Download

 • Khóa luận tập trung nghiên cứu một số vấn đề: Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về lợi nhuận vầ phân tích lợi nhuận; phân tích thực trạng lợi nhuận hoạt động kinh doanh và tỷ suất lợi nhuận hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH xây dựng Phương Đông; kết luận nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao lợi nhuận tại công ty TNHH xây dựng Phương Đông.

  pdf63p luimotbuoc_2 02-11-2016 59 28   Download

 • Bài 10 Quyết định về vốn đầu tư thuộc bài giảng kế toán quản trị, mục tiêu học tập của bài này nhằm giải thích tầm quan trọng của “giá trị theo thời gian của tiền tệ” trong các quyết định về dự toán đầu tư, nắm được cách qui đổi tương đương các dòng tiền xảy ra ơ những thời kỳ khác nhau, sử dụng được phương pháp “hiện giá ròng” và phương pháp “suất thu lợi nội bộ” để đánh giá hiệu quả của một phương án đầu tư,...

  pdf69p kevinle124 30-05-2014 28 5   Download

 • Bài viết đánh giá tỷ suất sinh lời doanh thu tại các doanh nghiệp nhà nước. Sau khi chuyển đổi sở hữu. Sử dụng phương pháp so sánh ROS của các doanh nghiệp tại thời điểm sau và trước khi trở thành công ty đại chúng.

  pdf6p sieunhansoibac2 07-04-2018 3 1   Download

 • Trong bài báo này, chúng tôi trình bày sử dụng gây ĐDĐL cho bò thịt để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai phương pháp TTNT nhằm mục đích nâng cao năng suất và chất lượng đàn bò tại một số huyện của tỉnh Thái Bình trong thời gian từ năm 2009 đến 2011.

  pdf6p jangni1 16-04-2018 3 0   Download

 • Long An là một tỉnh công nghiệp quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Với các điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý, giao thông thủy bộ, nguồn nhân lực dồi dào và khả năng thông thƣơng kinh tế, tỉnh có nhiều lợi thế trong tiến hành quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế.

  pdf136p peheo_3 18-08-2012 193 104   Download

Đồng bộ tài khoản