intTypePromotion=1

Phương pháp động trong phân tích kinh tế kỹ thuật - 3

Chia sẻ: Le Hao | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:48

0
134
lượt xem
19
download

Phương pháp động trong phân tích kinh tế kỹ thuật - 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong phân tích dòng tiền tương đương, có 3 nhóm đo lường chính đó là: giá trị hiện tại tương đương, giá trị tương lai tương đương, và giá trị đều tương đương. Các phương pháp phân tích kinh tế kỹ thuật tựu trung xoay quanh 3 giá trị này.Có 3 nhóm phương pháp phân tích kinh tế kỹ thuật chính đó là: Phân tích giá trị hiện tại Phân tích dòng đều hàng năm Phân tích suất thu lợi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương pháp động trong phân tích kinh tế kỹ thuật - 3

 1. Phương Pháp Động trong phân tích kinh tế kỹ thuật - 3 Phần GV: Lê Hoài Long 1
 2. Ứng dụng trong phân tích kinh tế kỹ thuật phân tích dòng tiền tương đương,  Trong có 3 nhóm đo lường chính đó là:  giá trị hiện tại tương đương,  giá trị tương lai tương đương,  và giá trị đều tương đương. phương pháp phân tích kinh tế  Các kỹ thuật tựu trung xoay quanh 3 giá trị này GV: Lê Hoài Long 2
 3. Ứng dụng trong phân tích kinh tế kỹ thuật 3 nhóm phương pháp phân tích kinh tế  Có kỹ thuật chính đó là: Phân tích giá trị hiện tại   Phân tích dòng đều hàng năm  Phân tích suất thu lợi GV: Lê Hoài Long 3
 4. Phân tích giá trị hiện tại Thời gian hoàn vốn – thời gian cần thiết để hoàn lại vốn bỏ ra  Giả sử ta đầu tư vào một loại máy sản xuất mới, xác định giá trị tương đối của nó bằng cách xác định thời gian cần thiết để hoàn trả lại chi phí bỏ ra.  Nếu quyết định đầu tư chỉ dựa vào thời gian hoàn vốn, nó sẽ chỉ xem xét những phương án nào có thời gian hoàn vốn ngắn hơn thời gian hoàn vốn cho phép. GV: Lê Hoài Long 4
 5. Phân tích giá trị hiện tại Thời gian hoàn vốn – thời gian cần thiết để hoàn lại vốn bỏ ra  Ý nghĩa của phương pháp đó là mỗi đề xuất đầu tư có thời gian hoàn vốn ngắn thì nhà đầu tư có thể chắc chắn sẽ được hoàn trả lại vị trí ban đầu (vốn) trong khoảng thời gian ngắn đó. GV: Lê Hoài Long 5
 6. Phân tích giá trị hiện tại Ví dụ: Cuối năm Dòng tiền  Xác định thời gian hoàn thứ vốn cho công ty sản 0 xuất vật liệu xây dựng 1 ABC khi công ty vừa đầu tư một máy nghiền 2 đá có giá là 85.000 usd. 3 Dòng tiền được thể 4 hiện trong bảng sau (lãi 5 suất là 10%): 6 GV: Lê Hoài Long 6
 7. Phân tích giá trị hiện tại Thời gian hoàn vốn Giúp nhà đầu tư thấy được khả năng về thời gian  thu lại vốn bỏ ra.  Với thời gian hoàn vốn dự tính đạt được, nhà đầu tư sẽ có thể loại bỏ được các phương án mà không cần phân tích kinh tế kỹ thuật sâu hơn. Tuy nhiên:  Quá tập trung vào thời gian hoàn vốn nên không thấy được khả năng sinh lợi của phương án. GV: Lê Hoài Long 7
 8. Phân tích giá trị hiện tại Dòng tiền Ví dụ: Cuối  Hãy tìm thời gian hoàn năm A B vốn và lựa chọn thứ phương án. Giả sử lãi 0 suất của 2 phương án là 10% như nhau 1 2 3 4 5 6 GV: Lê Hoài Long 8
 9. Phân tích giá trị hiện tại Tiêu chuẩn giá trị hiện tại Các bước thủ tục cơ bản khi đánh giá sử dụng giá trị hiện tại: Xác định mức lãi suất kỳ vọng của đầu tư. Mức lãi suất này  thông thường được xác định bởi nhà quản lý cấp cao. Dự trù vòng đời (tuồi thọ) của phương án.  Dự tính giá trị dòng ra (chi phí…) trên toàn bộ tuổi thọ  Dự tính dòng vào (thu nhập…) trên toàn bộ tuổi thọ  Tính toán dòng tiền ròng (dòng vào trừ dòng ra)  Tính giá trị hiện tại tương đương của dòng tiền.  GV: Lê Hoài Long 9
 10. Phân tích giá trị hiện tại Ra quyết định dựa trên giá trị hiện tại tương đương như sau: Nếu giá trị tương đương P > 0 : có lợi, chấp nhận  đầu tư Nếu giá trị tương đương P < 0 : không có lợi, từ  chối đầu tư Nếu giá trị tương đương P = 0 : không có sự khác  biệt giữa đầu tư hay không GV: Lê Hoài Long 10
 11. Phân tích giá trị hiện tại Ví dụ:  Công ty sản xuất vật liệu Cuối năm Dòng tiền xây dựng mua một máy cắt thứ mài đá mới. Giá trị dòng tiền ròng của phương án mua 0 máy này cho trong bảng dưới. Yêu cầu vẽ dòng ngân 1 lưu và cho biết đánh giá về phương án mua máy này. 2 Lãi suất dự định là 15%. 3 GV: Lê Hoài Long 11
 12. Phân tích giá trị hiện tại Phương pháp giá trị tương lai  Phương pháp giá trị tương lai đo lường sự thặng dư trong phương án đầu tư ở một thời điểm khác 0. Phương pháp này hữu dụng trong trường hợp chúng ta cần phân tích đầu tư bằng cách xem xét giá trị tương đương khi kết thúc vòng đời đầu tư hơn là khi bắt đầu đầu tư.  Các bước áp dụng giống phương pháp hiện tại  Tính giá trị tương lai tương đương của dòng tiền. GV: Lê Hoài Long 12
 13. Phân tích giá trị hiện tại Phương pháp giá trị tương lai  Ra quyết định dựa trên giá trị tương lai tương đương như sau: Nếu giá trị tương đương F > 0 : có lợi, chấp nhận  đầu tư Nếu giá trị tương đương F < 0 : không có lợi, từ  chối đầu tư Nếu giá trị tương đương F = 0 : không có sự khác  biệt giữa đầu tư hay không GV: Lê Hoài Long 13
 14. Phân tích giá trị hiện tại Ví dụ:  Công ty sản xuất vật liệu Cuối năm thứ Dòng tiền xây dựng mua một máy cắt mài đá mới. Giá trị dòng tiền ròng của phương án mua 0 máy này cho trong bảng dưới. Cho biết đánh giá về 1 phương án mua máy này nếu dùng phương pháp giá 2 trị tương lai. Lãi suất dự định là 10%. 3 GV: Lê Hoài Long 14
 15. Phân tích giá trị hiện tại So sánh các phương án loại trừ Từ đầu của phần này chúng ta chỉ xem xét một  phương án.  Trong thực tế thông thường sẽ có từ 2 phương án trở lên để chúng ta lựa chọn.  Phương pháp giá trị hiện tại được sử dụng rộng rãi trong những lựa chọn này. GV: Lê Hoài Long 15
 16. Phân tích giá trị hiện tại So sánh các phương án loại trừ a) Khi các phương án có cùng tuổi thọ:  Trong trường hợp này, chúng ta đơn giản tính giá trị hiện tại tương đương của các phương án rồi lựa chọn.  Phương án được lựa chọn là phương án có giá trị hiện tại lớn nhất. GV: Lê Hoài Long 16
 17. Phân tích giá trị hiện tại So sánh các phương án loại trừ b) Khi các phương án không cùng tuổi thọ:  Giả sử rằng các phương án có thể kéo dài tuổi thọ để phân tích. Trong trường hợp này chúng ta phải: Lựa chọn bội số chung nhỏ nhất của các tuổi thọ  phương án Quy các phương án về tuổi thọ mới là bội số chung  vừa chọn ở trên Tính giá trị hiện tại tương đương và so sánh.  GV: Lê Hoài Long 17
 18. Phân tích giá trị hiện tại So sánh các phương án loại trừ Ví dụ:  Công ty ABC đang có 3 lựa ch ọn để đ ầu t ư v ới các s ố liệu cho trong bảng. Lãi suất tính toán là 12% với tu ổi thọ của 3 phương án đều là 5 năm. Phương án Khoản A B C Chi phí đầu tư (usd) Hoàn vốn hàng năm (usd) Thanh lý (usd) GV: Lê Hoài Long 18
 19. Phân tích giá trị hiện tại So sánh các phương án loại trừ Ví dụ:  Một công ty đang được thuê phát tri ển m ột d ự án d ịch vụ công cộng. Công ty đề ra 2 phương án với các chi phí hàng năm cho từng phương án được cho trong bảng dưới. Hãy lựa chọn phương án. Cuối năm thứ Phương án 1 Phương án 2 0 1 2 3 4 GV: Lê Hoài Long 19
 20. Phân tích dòng đều hàng năm  Hầu hết các bài toán trong phân tích kinh tế kỹ thuật đều có thể áp dụng phương pháp giá trị hiện tại tương đương.  Tuy nhiên với một số dạng phân tích, sử dụng phương pháp dòng đều hữu hiệu hơn. GV: Lê Hoài Long 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2