intTypePromotion=1

Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh: Chương 1 - GS.TS. Bùi Xuân Phong

Chia sẻ: Hồ Quang Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:110

0
229
lượt xem
56
download

Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh: Chương 1 - GS.TS. Bùi Xuân Phong

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 Một số vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh doanh thuộc bài giảng phân tích hoạt động kinh doanh, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: khái niệm và nội dung phân tích hoạt động kinh doanh, loại hình phân tích hoạt động kinh doanh, cơ sở phân tích hoạt động kinh doanh, nhiệm vụ phân tích hoạt động kinh doanh, chỉ tiêu phân tích, nhân tố trong phân tích, quy trình tiến hành công tác phân tích, tổ chức công tác phân tích, phương pháp phân tích.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh: Chương 1 - GS.TS. Bùi Xuân Phong

 1. TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG “PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH” GS.TS. Bùi Xuân Phong Khoa Quản trị kinh doanh 1
 2. CHƯƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 3. 1.1. KHÁI NIỆM VÀ NỘI DUNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 1. Khái niệm phân tích hoạt động kinh doanh Theo nghĩa chung nhất là sự chia nhỏ sự vật, hiện tượng trong mối quan hệ hữu cơ giữa các bộ phận cấu thành của sự vật hiện tượng đó. Trong lĩnh vực tự nhiên, việc chia nhỏ này được tiến hành với những vật thể bằng các phương tiện cụ thể Trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, các hiện tượng cần phân tích chỉ tồn tại bằng những khái niệm trừu tượng. Do đó, việc phân tích phải thực hiện bằng những phương pháp trừu tượng
 4. Phân tích hoạt động kinh doanh là việc phân chia các hiện tượng, các quá trình và các kết quả hoạt động kinh doanh thành nhiều bộ phận cấu thành, trên cơ sở đó, dùng các phương pháp liên hệ, so sánh, đối chiếu và tổng hợp lại nhằm rút ra tính quy luật và xu hướng phát triển của các hiện tượng nghiên cứu
 5. 2. Đối tượng phân tích hoạt động kinh doanh Phân tích hoạt động kinh doanh là kết quả của quá trình hoạt động kinh doanh. Kết quả hoạt động kinh doanh thuộc đối tượng phân tích có thể là kết quả riêng biệt của từng khâu, từng giai đoạn của quá trình hoạt động kinh doanh
 6. 3. Nội dung phân tích hoạt động kinh doanh Nội dung chủ yếu của phân tích hoạt động kinh doanh là các hiện tượng, các quá trình kinh doanh đã hoặc sẽ xẩy ra trong các đơn vị, bộ phận và doanh nghiệp dưới sự tác động của các nhân tố chủ quan và khách quan. Các hiện tượng, các quá trình kinh doanh được thể hiện bằng một kết quả hoạt động kinh doanh cụ thể được biểu hiện bằng các chỉ tiêu.
 7. Kết quả hoạt động kinh doanh có thể là kết quả của từng khâu riêng biệt, cũng có thể là kết quả tổng hợp của quá trình hoạt động kinh doanh. Khi phân tích kết quả hoạt động kinh doanh phải hướng vào kết quả thực hiện các định hướng, mục tiêu và phương án đặt ra.
 8. 4. Vai trò và yêu cầu của phân tích hoạt động kinh doanh Vai trò - Là một công cụ quả lý kinh tế có hiệu quả các hoạt động của doanh nghiệp. - Đánh giá, xem xét việc thực hiện các chỉ tiêu phản ánh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp - Xem xét việc thực hiện các mục tiêu hoạt động kinh doanh, những tồn tại, nguyên nhân khách quan, chủ quan và đề ra biện pháp khắc phục nhằm tận dụng một cách triệt để thế mạnh của doanh nghiệp.
 9. - Kết quả phân tích hoạt động kinh doanh là những căn cứ quan trọng để doanh nghiệp có thể hoạch định chiến lược phát triển và phương án hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có hiệu quả - Chỉ đạo mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
 10. - Giúp doanh nghiệp điều hành từng mặt hoạt động cụ thể với sự tham gia cụ thể của từng bộ phận chức năng của doanh nghiệp. - Là công cụ quan trọng để liên kết mọi hoạt động của các bộ phận cho hoạt động chung của doanh nghiệp được nhịp nhàng và đạt hiệu quả cao. - Giúp các nhà đầu tư quyết định hướng đầu tư và các dự án đầu tư
 11. Tóm lại PTHĐKD là điều hết sức cần thiết và có vai trò quan trọng đối với mọi doanh nghiệp. Nó gắn liền với HĐKD, là cơ sở của nhiều quyết định quan trọng và chỉ ra phương hướng phát triển của các DN
 12. Yêu cầu - Tính đầy đủ: Nội dung và kết quả phân tích phụ thuộc rất nhiều vào sự đầy đủ nguồn tài liệu phục vụ cho công tác phân tích. Tính đầy đủ còn thể hiện phải tính toán tất cả các chỉ tiêu cần thiết thì mới đánh giá đúng đối tượng cần phân tích.
 13. - Tính chính xác: Chất lượng của công tác phân tích phụ thuộc rất nhiều vào tính chính xác về nguồn số liệu khai thác; phụ thuộc vào sự chính xác lựa chọn phương pháp phân tích, chỉ tiêu dùng để phân tích.
 14. - Tính kịp thời: Sau mỗi chu kỳ HĐKD phải kịp thời tổ chức phân tích đánh giá tình hình hoạt động, kết quả và hiệu quả đạt được, để nắm bắt những mặt mạnh, những tồn tại trong HĐKD, thông qua đó đề xuất những giải pháp cho thời kỳ HĐKD tiếp theo có kết quả và hiệu quả cao hơn.
 15. Để đạt được các yêu cầu trên, cần tổ chức tốt công tác phân tích hoạt động kinh doanh phù hợp với loại hình, điều kiện, quy mô hoạt động kinh doanh và trình độ quản lý của doanh nghiệp. Phải thực hiện tốt các khâu: + Chuẩn bị cho quá trình phân tích + Tiến hành phân tích + Tổng hợp, đánh giá công tác phân tích
 16. 1.2 LOẠI HÌNH PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Theo thời điểm phân tích: + Phân tích trước kinh doanh: là PT khi chưa tiến hành KD như PT dự án, phân tích kế hoạch... Tài liệu sử dụng PT là các bản luận chứng, bản thuyết trình về hiệu quả dự án, các bản kế hoạch. Mục đích nhằm dự báo, dự đoán cho các mục tiêu có thể đạt được trong tương lai, để cung cấp thông tin cho công tác xây dựng kế hoạch.
 17. + Phân tích hiện hành: là PT đồng thời với quá trình KD nhằm xác minh tính đúng đắn của phương án KD, của dự án đầu tư, của công tác kế hoạch, đồng thời điều chỉnh kịp thời những bất hợp lý trong phương án KD, trong dự án đầu tư và trong kế hoạch của DN + Phân tích sau kinh doanh: là PT kết quả HĐKD nhằm đánh giá hiệu quả của phương án KD , dự án đầu tư, của việc hoàn thành kế hoạch KD của DN, xác định những nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả HĐKD
 18. Theo thời hạn phân tích: + Phân tích nghiệp vụ (hàng ngày): nhằm đánh giá sơ bộ kết quả kinh doanh theo tiến độ thực hiện, phục vụ kịp thời cho lãnh đạo nghiệp vụ kinh doanh . + Phân tích định kỳ (quyết toán): là phân tích theo thời hạn ấn định trước không phụ thuộc vào thời hạn và tiến độ kinh doanh nhằm đánh giá chất lượng kinh doanh trong từng thời gian cụ thể.
 19. Theo nội dung phân tích gồm : + Phân tích chuyên đề: là PT vào một bộ phận hay một khía cạnh nào đó của KQKD như phân tích sử dụng lao động, vốn, tài sản, hiệu quả KD, hiệu quả của công tác quản lý . . .nhằm làm rõ tiềm năng, thực chất của HĐKD để cải tiến và hoàn thiện từng bộ phận, tứng khía cạnh đó. .
 20. + Phân tích toàn bộ quá trình hoạt động kinh doanh: là PT, đánh giá tất cả mọi mặt của kết quả trong mối liên hệ nhân quả giữa chúng nhằm xem xét mối quan hệ và tác động ảnh hưởng của từng nhân tố đến chỉ tiêu phân tích.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2