intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 3

Chia sẻ: Hgfch Hgfch | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:15

161
lượt xem
22
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 3 Kinh tế và phân tích hoạt động khai thác nguồn hàng nằm trong bài giảng phân tích hoạt động kinh doanh nhằm trình bày về phân tích hoạt động mua hàng trên thị trường nội địa, phân tích lưu chuyển hàng hóa, phân tích tình hình mua hàng theo mặt hàng kinh doanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 3

 1. Kinh tế và phân tích hoạt động khai thác nguồn hàng
 2. Phân tích hoạt động mua hàng trên thị trường nội địa 1. Phân tích lưu chuyển hàng hóa Mục tiêu phân tích:  Đánh giá tình hình mua hàng trong mối liên hệ với hoạt động bán hàng và dự trữ để rút ra mức độ đáp ứng nhu cầu kinh doanh  Nghiên cứu nhân tố tác động đến hoạt động mua hàng  Đề xuất giải pháp tổ chức tốt hơn hoạt động mua hàng ở từng mặt hàng
 3. 1. Phân tích lưu chuyển hàng hóa Phương pháp phân tích:  Phương pháp cân đối  Phân tích thống kê
 4. 1. Phân tích lưu chuyển hàng hóa  Bài tập: p.211 Phân tích tình hình lưu chuyển hàng hóa của Công ty thủy sản Vĩnh Cửu. Đề xuất giải pháp hoàn thiện khâu mua hàng.
 5. 2. Phân tích tình hình mua hàng theo mặt hàng kinh doanh Mục tiêu phân tích:  Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong tổ chức khâu thu mua từng mặt hàng  Nghiên cứu những nhân tố tác động đến hoạt động thu mua ở từng mặt hàng chủ lực  Đề xuất giải pháp để tổ chức tốt hơn hoạt động thu mua ở từng mặt hàng chủ lực của công ty
 6. 2. Phân tích tình hình mua hàng theo mặt hàng kinh doanh  Bài tập: p.214 Phân tích tình hình mua hàng ở từng m ặt hàng phục vụ cho xuất khẩu.
 7. 3. Phân tích tình hình mua hàng theo cách thức khai thác hàng 3.1 Các cách thức khai thác hàng: 3.1.1 Tự tổ chức sản xuất: Ưu điểm:  Chủ động nguồn hàng  Kiểm soát được chất lượng hàng hoá  Xây dựng thương hiệu, quyền sở hữu trí tuệ
 8. 3.1.1 Tự tổ chức sản xuất Nhược điểm:  Đầu tư lớn  Tốc độ luân chuyển vốn chậm
 9. 3.1.2 Liên kết sản xuất  Công ty đầu tư vốn, cơ sở vật chất kỹ thuật với đối tác và nhận lại sản phẩm hoặc dịch vụ Ưu điểm:  Bảo đảm ổn định đầu vào  Giá thu mua tương đối ổn định
 10. 3.1.2 Liên kết sản xuất Nhược diểm:  Vốn đầu tư lớn  Nếu không có biện pháp quản lý tốt hoạt động liên kết sản xuất thì hiệu quả thu mua cũng thấp
 11. 3.1.3 Mua qua các công ty cung ứng Ưu điểm:  Mua được khối lượng lớn  Giảm thiểu chi phí thu mua Nhược điểm:  Lệ thuộc vào bên cung ứng  Khó kiểm soát chất lượng hàng hoá
 12. 3.1.4 Đặt gia công  Công ty giao (hoặc chỉ định) nguyên liệu, xác định mẫu mã, nhãn hiệu,… trả tiền gia công và nhận thành phẩm
 13. 3.1.5 Ủy thác mua hàng  Bên nhận ủy thác thực hiện việc mua hàng với danh nghĩa của mình theo điều kiện đã thỏa thuận với bên ủy thác và được nhận thù lao
 14. 3. Phân tích tình hình mua hàng theo cách thức khai thác hàng Mục tiêu phân tích:  Đánh giá những mặt mạnh, yếu ở từng phương thức mua hàng  Nghiên cứu những nhân tố tác động đến từng phương thức mua hàng  Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả mua hàng
 15. 3. Phân tích tình hình mua hàng theo cách thức khai thác hàng  Bài tập: p.221  Phân tích tình hình khai thác s ản ph ẩm g ỗ gia dụng của công ty Thương mại Hoàng Long.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2