intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh: Chương 3 - ThS. Lê Văn Hòa (2016)

Chia sẻ: Binh Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

113
lượt xem
18
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 3: Phân tích tình hình kết quả hoạt động sản xuất" trình bày các kiến thức: Phân tích kết quả hoạt động sản xuất, phân tích các mối quan hệ chủ yếu trong sản xuất, phân tích tình hình đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh: Chương 3 - ThS. Lê Văn Hòa (2016)

1-1<br /> <br /> Chương 3. PHÂN TÍCH TÌNH<br /> HÌNH KẾT QUẢ HOẠT<br /> ĐỘNG SẢN XUẤT<br /> <br /> 1-2<br /> <br /> Các nội dung chính trong chương:<br /> •3.1 Phân tích kết quả hoạt động sản xuất<br /> •3.2 Phân tích các mối quan hệ chủ yếu trong sản xuất<br /> •3.3 Phân tích tình hình đảm bảo chất lượng sản phẩm<br /> <br /> 1-3<br /> <br /> 3.1 Phân tích kết quả hoạt động sản xuất<br /> •3.1.1 Phân tích kết quả sản xuất về quy mô<br /> •3.1.1.1 Nội dung và ý nghĩa chỉ tiêu phản ánh<br /> •a) Nội dung các chỉ tiêu<br /> <br /> •Các chỉ tiêu khối lượng sản phẩm sản xuất ở doanh nghiệp:<br /> •Tổng sản lượng<br /> •Sản lượng hàng hóa<br /> •Sản lượng hàng hóa thực hiện<br /> <br /> •Các loại thước đo:<br /> •Thước đo hiện vật<br /> •Thước đo bằng giờ lao động<br /> •Thước đo giá trị<br /> <br /> •Biểu hiện khối lượng sản xuất bằng tiền, được gọi là giá trị<br /> sản xuất, được phản ánh dưới ba chỉ tiêu sau:<br /> •Tổng giá trị sản xuất<br /> •Giá trị sản lượng hàng hóa<br /> •Giá trị sản lượng hàng hóa thực hiện<br /> <br /> 1-4<br /> <br /> •b) Kết cấu chỉ tiêu về quy mô sản xuất<br /> •Chỉ tiêu giá trị sản xuất gồm 6 yếu tố cấu thành:<br /> •Yếu tố 1: Giá trị thành phẩm sản xuất bằng NVL của DN<br /> •Yếu tố 2: Giá trị chế biến SP bằng NVL của người đặt hàng<br /> •Yếu tố 3: Giá trị công việc có t/c công nghiệp<br /> •Yếu tố 4: Giá trị NVL của người đặt hàng<br /> •Yếu tố 5: Giá trị chênh lệch giữa cuối kỳ so với đầu kỳ của SP dở dang<br /> •Yếu tố 6: Giá trị SP tự chế tự dùng được tính theo quy định đặc biệt<br /> <br /> •Chỉ tiêu giá trị sản lượng hàng hóa<br /> •Chỉ tiêu giá trị sản lượng hàng hóa tiêu thụ<br /> •c) Ý nghĩa của chỉ tiêu phản ánh<br /> •Là tài liệu cơ sở quan trọng để tập hợp cho số liệu thống kê<br /> theo hệ thống tài khoản quốc gia, của từng ngành, từng địa<br /> phương và toàn bộ nền kinh tế quốc dân<br /> •Đánh giá khái quát và mối quan hệ giữa các chỉ tiêu phản ánh<br /> quy mô SXKD của DN<br /> •Đánh giá thực trạng và triển vọng của từng DN, ngành, địa<br /> phương và toàn bộ nền kinh tế quốc dân<br /> <br /> 1-5<br /> <br /> 3.1.1.2 Phân tích quy mô của KQSX<br /> •a) Phương pháp phân tích<br /> + So sánh kỳ phân tích với kế hoạch để đánh giá tình hình thực<br /> hiện kế hoạch<br /> + So sánh giữa các kỳ (năm) để đánh giá sự biến động về quy<br /> mô<br /> + Phân tích các yếu tố cấu thành để tìm nguyên nhân gây nên sự<br /> biến động về quy mô sản xuất<br /> + Phân tích quy mô của kết quả sản xuất trong mối liên hệ giữa<br /> các chỉ tiêu để thấy mối quan hệ tác động giữa chúng.<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2