Phương pháp xúc tiến hỗn hợp

Xem 1-20 trên 22 kết quả Phương pháp xúc tiến hỗn hợp
 • Hiệu năng của các công cụ xúc tiến thay đổi tùy theo thị trường. Trong thị trường hàng tiêu dùng, quảng cáo được xem là công cụ quan trọng nhất. Trong thị trường hàng công nghiệp, vị trí quan trọng nhất thuộc về chào hàng và bán hàng cá nhân. Các hoạt động xúc tiến hỗn hợp chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của việc công ty chọn chiến lược đẩy hay chiến lược kéo để tiêu thụ sản phẩm của mình....

  doc11p dieuchinhtoan1989 23-01-2011 388 145   Download

 • CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN HỖN HỢP Khái niệm về xúc tiến hỗn hợp Quảng cáo Khuyến mại Tuyên truyền Bài tập tình huống: Hoạt động quảng cáo của PepsiCo 1.

  pdf12p 2332007 09-04-2011 487 161   Download

 • Nội dung của đề tài gồm 3 phần trình bày: Cơ sở khoa học về hoạt động xúc tiến; thực trạng các chương trình xúc tiến của công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình, một số giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến của công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình.

  pdf123p bautroibinhyen2 04-11-2016 22 8   Download

 • Xúc tiến – truyền thông (promotion) theo Brassington & Pettitt (2000) là tập hợp những cách thức trực tiếp để truyền thông (chuyển tải các thông tin) của sản phẩm – dịch vụ đến những thị trường mục tiêu. Một hỗn hợp cụ thể của các phương pháp xúc tiến – truyền thông thường được gọi là “hỗn hợp xúc tiến – truyền thông”.

  ppt25p trada85 18-01-2013 63 13   Download

 • Bài báo đã tiến hành nghiên cứu phân hủy PCBs ở nhiệt độ 600oC có sử dụng chất mang là MB và chất phản ứng là CAO. Sản phẩn phản ứng đã được xác định. Có sự khác biệt về sản phẩm phân hủy PCBs khi chỉ sử dụng MB và khi sử dụng hỗn hợp MB và CAO. Khi sử dụng 3,0 gam MB có chứa từ 1,0 đến 3,0 gam CAO thì sản phẩm khí hình thành chỉ có chứa 1,2-benzendicacboxylic axít không độc; PCBs còn lại trên MB chỉ còn 4 đến 6 nguyên tử clo trong...

  pdf6p tuanlocmuido 13-12-2012 47 9   Download

 • Bài báo đã tiến hành nghiên cứu phân hủy PCBs ở nhiệt độ 600oC có sử dụng chất mang là MB và chất phản ứng là CAO. Sản phẩn phản ứng đã được xác định. Có sự khác biệt về sản phẩm phân hủy PCBs khi chỉ sử dụng MB và khi sử dụng hỗn hợp MB và CAO. Khi sử dụng 3,0 gam MB có chứa từ 1,0 đến 3,0 gam CAO thì sản phẩm khí hình thành chỉ có chứa 1,2-benzendicacboxylic axít không độc; PCBs còn lại trên MB chỉ còn 4 đến 6 nguyên tử clo trong phân tử.

  pdf6p uocvong01 24-09-2015 24 2   Download

 • Bột TiO2 tạp hóa với N được tạo ra bằng phương pháp thủy phân tiền chất Ti(C3H7O)4 kết hợp với đun hồi lưu ở nhiệt độ khoảng 1000C. Ảnh hưởng của sự biến tính N, thời gian đun hồi lưu, sự hiện diện của H2O2 trong dung dịch hồi lưu đến sự hình thành tinh thể TiO2 và hoạt tính quang xúc tác của chúng đã được khảo sát. Đặc trưng hóa lí của mẫu tạo thành được xác định bằng các phương pháp XRD, FE-SEM, DRS, FTIR, BET, EDS.

  pdf9p thorthor1234 24-05-2018 11 0   Download

 • Quảng cáo xúc tiến hỗn hợp: Sơn là một sản phẩm công nghiệp vì vậy đối với khách hàng công nghiệp việc bán hàng trực tiếp là hết sức quan trọng. Công ty phải đào tạo đội ngũ tiếp thị trực tiếp tư vấn khách hàng bán hàng có hiệu quả.

  pdf10p ttcao4 30-07-2011 36 5   Download

 • Giáo trình marketing căn bản có nội dung gồm 6 chương: chương 1 khái quát chung về marketing, lịch sử hình thành; vai trò; chức năng; phương pháp nghiên cứu marketing, chương 2 thị trường và nghiên cứu thị trường, chương 3 đề cập đến chính sách sản phẩm, chương 4 chính sách giá cả, chương 5 chính sách phân phối, chương 6 chính sách xúc tiến hỗn hợp. Mời các bạn tham khảo và học tập.

  pdf105p tinhphuong60 22-08-2010 3254 1528   Download

 • Xúc tác TiO2/silica được tổng hợp bằng phương pháp tẩm ướt SiO2 bằng Ti(i-PrO)4 trong dung môi isopropanol ở nhiệt độ phòng. Các mẫu vật liệu được đặc trưng bằng các phương pháp vật lý như XRD, IR, SEM. Phổ X-ray không xuất hiện tín hiệu của TiO2 ở hàm lượng thấp, nhưng pic của TiO2 rõ rệt hơn ở nồng độ cao. Các mẫu xúc tác được tiến hành phản ứng oxi hóa pha lỏng stiren dưới điều kiện êm dịu, tạo thành sản phẩm chính là benzanđehit.

  pdf8p namson94 22-07-2012 139 26   Download

 • Quảng cáo: Do có nhiều hình thức và cách áp dụng quảng cáo khác nhau nên việc áp dụng được những đặc tính duy nhất của quảng cáo như là một bộ phận của hỗn hợp xúc tiến kinh doanh thật là khó. Tuy nhiên, ta có thể nhận thấy một vài đặc tính của nó.Do quảng cáo mang tính quần chúng nên sản phẩm được quảng cáo phải đúng chuẩn và hợp pháp.

  pdf7p minhtriet000 17-11-2010 76 15   Download

 • - Tỷ lệ Propylen : Hơi nước : Không khí = 10 : 40 : 50 (%V) - Xúc tác: Co2O3. Bi2O3. MoO3 - Nhiệt độ: 200 ÷ 300oC - Thời gian tiếp xúc: 0,5 ÷ 2h - Khi hiệu suất quá trình là 72% thì hỗn hợp phản ứng chủ yếu gồm có acid acrylic, acrolein, CO2, và propylen chưa chuyển hóa. Sau đó tiến hành tách và cho hồi lưu acrolein và propylen. - Khi độ chọn lọc của quá trình lớn hơn 90% sẽ tạo ra các sản phẩm phụ chủ yếu là CO2 và acid acetic....

  pdf5p poseidon09 11-08-2011 61 10   Download

 • Dự báo lũ trung hạn cho các lưu vực sông Miền Trung nói chung và cho lưu vực sông Cả nói riêng là vấn đề búc xúc hiện nay. Từ việc nghiên cứu tổng quan các phương pháp dự báo lũ trung hạn tiên tiến ở trong và ngoài nước, nghiên cứu đã lựa chọn các mô hình lai ghép giữa tất định và ngẫu nhiên như HEC-HMS lai ghép với ARIMA và EANN lai ghép với ARIMA để xây dựng phương án dự báo lũ trung hạn phù hợp cho lưu vực sông Cả.

  pdf6p tinhluong123 22-11-2015 40 4   Download

 • Mục tiêu của bài viết là nghiên cứu thực trạng các rối loạn lo âu, trầm cảm ở học sinh trường tiểu học Hoàng Văn Thụ Thành phố Thái Nguyên. Phương pháp: nghiên cứu được tiến hành qua 2 bước, thực hiện trên một mẫu 744 học sinh từ 6 – 11 tuổi, sử dụng phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang.

  pdf6p cumeo2004 02-07-2018 36 4   Download

 • Nghiên cứu này nhằm xác định hiệu quả và mối quan hệ giữa tiền chất tetraethyl orthosilicate (TEOS) và NH3 chất xúc tác cho chuẩn bị silica cấu trúc nano thông qua phương pháp ngưng tụ, dựa trên tỷ lệ mol của chúng. Các silica cấu trúc nano được chuẩn bị trong dung dịch hỗn hợp NH3, ethanol, nước với các tính toán đã cho trước đó. Các chuẩn bị được thiết lập ở nhiệt độ phòng trong 12 giờ, sau đó lọc kết tủa tổng hợp.

  pdf5p lamtan3547 04-11-2018 7 0   Download

 • Gây tê là một phương pháp vô cảm sử dụng phương tiện lý, hoá học làm giảm hoặc mất ý thức tạm thời (nơi tiếp xúc thuốc)các kích thích hoặc dẫn truyền thần kinh của sợi thần kinh (đặc biệt cảm giác đau)chỉ làm mất cảm giác trên một vùng nhất định của cơ thể, vẫn duy trì ý thức của bệnh nhân.

  pdf18p conchimnon32 26-06-2014 267 58   Download

 • LỊCH SỬ CBT Alfred Adler là người đầu tiên đề cập đến liệu pháp tâm lý nhận thức. Ông cho rằng suy nghĩ đóng vai trò quan trọng hơn nhiều trong nguồn gốc của cảm xúc. Giữa những năm 1950, Albert Ellis phát triển liệu pháp hành vi cảm xúc hợp lý (Rational Emotive Behaviour Therapy- REBT). Aaron Beck với việc trị liệu trầm cảm (1972,1976),

  ppt36p batman_1 09-01-2013 258 56   Download

 • Phương pháp nghiên cứu enzyme Có hai loại phương pháp dùng để nghiên cứu các phản ứng enzyme. Một trong hai phương pháp đó là lựa chọn các mẫu sau những thời gian nhất định và đo sự biến đổi của phản ứng enzyme. Qua hàng loạt điểm riêng biệt nhận được sẽ xây dựng được đường biểu diễn của các bước phản ứng.

  pdf26p suatuoi_thomngon 31-07-2011 100 24   Download

 • Phương pháp nghiên cứu tốc độ của phản ứng là dựa vào việc xác định trạng thái chuyển tiếp của hỗn hợp phản ứng. Sau đó, khảo sát nồng độ của một hoặc một số chất phản ứng theo thời gian. Bằng con đường này có thể nghiên cứu các phản ứng diễn ra chậm, tốc độ của nó so với thời gian cần thiết lập điều kiện đo ban đầu và tiến hành đo nồng độ.

  pdf10p meoancaran 19-03-2011 71 15   Download

 • 5 cách để các marketer tiếp xúc hiệu quả với CIO Các nhà marketer công nghệ đã bỏ ra hàng thập kỷ để có thể liên kết với các CIO. Trong một môi trường nơi công nghệ luôn đổi mới, vốn đầu tư hạn hẹp, việc tiếp xúc với CIO không còn là vấn đề khó khăn nữa. Thế nhưng nhiều nhà marketer vẫn tiếp tục thất bại khi tìm hiểu vị khán giả này và chọn lựa phương pháp marketing thích hợp.

  pdf5p camry2425 23-03-2011 62 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Phương pháp xúc tiến hỗn hợp
p_strCode=phuongphapxuctienhonhop

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản