intTypePromotion=1
ADSENSE

Port xuất nhập

Xem 1-20 trên 35 kết quả Port xuất nhập
 • Vi điều khiển có các port để xuất nhập dữ liệu giao tiếp với các đối tƣợng điều khiển. Tín hiệu điều khiển từ CPU gởi ra port để điều khiển, đồng thời có các port nhận dữ liệu về để xử lý. Trong một hệ thống luôn có các tín hiệu vào ra ví nhƣ hệ thống điều khiển robo nhƣ hình sau: Mỗi vi điều khiển khác nhau có cấu hình các port cũng khác nhau, phần này sẽ khảo sát các port của vi điều khiển PIC bao gồm port A, B, C, D , E và...

  pdf20p aduc_bkfet 15-06-2012 732 120   Download

 • Vi điều khiển AVR Vi điều khiển PIC Vi điều khiển MCUs của Philips Các loại vi điều khiển chuyên dụng của các hãng sản xuất khác: Các loại vi điều khiển này được sử dụng chuyên dụng theo chức năng cần điều khiển. Các thành viên của họ MCS-51 (Atmel) có các đặc điểm chung như sau: Có 4/8/12/20 Kbyte bộ nhớ FLASH ROM bên trong để lưu chương trình. Nhờ vậy Vi điều khiển có khả năng nạp xoá chương trình bằng điện đến 10000 lần. 128 Byte RAM nội 4 Port xuất/nhập 8 bit Từ 2 đến 3...

  pdf5p minhanh0246 20-09-2010 680 364   Download

 • Đặc điểm và chức năng hoạt động của các IC họ MSC-51 hồn tồn tương tự nhau, ở đây ta giới thiệu 89c51 với các đặc điểm chính sau: - 4KB EPROM nội - 128 byte RAM nội - 4 port xuất / nhập (I/O port) 8 bit - 2 bộ định thời 16 bit - Giao tiếp nối tiếp - 64kb Rom ngồi - 64kb Ram ngồi - 210 vị trí nhớ để định vị bit, mỗi vị trí một bit - 4us cho hoạt động nhân hoặc chia

  pdf28p tienvovan 21-09-2010 492 250   Download

 • Nội dung "Bài giảng Vi điều khiển 8051" giới thiệu họ vi điều khiển 8051, các chân tín hiệu, cấu trúc port xuất nhập, tổ chức bộ nhớ. Cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết bài giảng này nhé.

  ppt30p dinhvanmanh 11-04-2010 526 206   Download

 • - Port 2: Port 2 là port xuất nhập 8 bit hai chiều có các điện trở kéo lên bên trong. Khi các logic 1 được ghi lên các chân của port 2, các chân này được sử dụng như là các ngõ vào. Khi làm nhiệm vụ port nhập, các chân của port 2 đang được kéo xuống mức thấp do tác động bên ngoài sẽ cấp dòng do có các điện trở kéo lên bên trong. Port 2 tạo ra byte cao của bus địa chỉ trong thời gian tìm nạp lệnh từ bộ nhớ chương trình ngoài,...

  pdf12p goixanh 22-09-2010 179 99   Download

 • Bộ nhớ chương trình ngoài: Quá trình thực thi lệnh khi dùng bộ nhớ chương trình ngoài có thể mô tả như hình 1.7. Trong quá trình này, Port 0 và Port 2 không còn là các Port xuất nhập mà chứa địa chỉ và dữ liệu. Sơ đồ kết nối với bộ nhớ chương trình ngoài mô tả như hình 1.8. Trong một chu kỳ máy, tín hiệu ALE tích cực 2 lần. Lần thứ nhất cho phép 74HC573 mở cổng chốt địa chỉ byte thấp, ...

  pdf20p myxaodon10 14-06-2011 205 86   Download

 • Đặc điểm và chức năng hoạt động của các IC họ MSC-51 hoàn toàn tương tự như nhau. Ở đây giới thiệu IC 8951 là một họ IC vi điều khiển do hãng Intel của Mỹ sản xuất. Chúng có các đặc điểm chung như sau: Các đặc điểm của 8951 được tóm tắt như sau: 4 KB EPROM bên trong. 128 Byte RAM nội. 4 Port xuất /nhập I/O 8 bit. Giao tiếp nối tiếp. 64 KB vùng nhớ mã ngoài 64 KB vùng nhớ dữ liệu ngoại. Xử lý Boolean (hoạt động trên...

  pdf5p kienza51 14-11-2010 198 81   Download

 • 1 Các nội dung kiến thức tối thiểu mà sinh viên phải nắm vững sau khi học xong chương này 1.1 - Liệt kê ngắn gọn các khái niệm, hay các thuật ngữ, hay các định nghĩa, hay tên các sơ đồ (hình vẽ) nguyên lý, hay các sự kiện, hay hiện tượng, các chỉ tiêu, tiêu chí, . . . cơ bản của chương - Khái niệm về RAM, ROM - Các thanh ghi, bộ nhớ của VĐK - Hoạt động xử lý của VĐK - Cấu trúc chân port xuất nhập - Tập lệnh Vi điều khiển....

  doc22p the123hoa456 02-05-2011 298 69   Download

 • Chip 8051 có các đặc trưng như sau : 4KB ROM. 128 byte RAM. 4 port xuất nhập (I/O port) 8 bit. 2 bộ định thời 16 bit. Mạch giao tiếp nối tiếp. Không gian nhớ chương trình ngoài 64K. Không gian nhớ dữ liệu ngoài 64K. Bộ xử lý bit. 210 vị trí nhớ được định địa chỉ ,mỗi vị trí 1 bit. Nhân/chia trong 4μs.

  pdf10p phandinhhung1988 14-11-2010 137 62   Download

 • Port 0 là port xuất nhập 8bit 2 chiều. Port được định hình làm bus địa chỉ (byte thấp) và làm bú dữ liệu đa hợp trong khi truy xuất bộ nhớ dữ liệu ngoài và bộ nhớ chương trình ngoài. Port 0 nhân các byte mã trong khi lập trình cho Flash và xuất các byte mã trong khi kiểm tra chương trình.

  doc63p khi_anhdayeuem198 28-03-2011 145 46   Download

 • I. GIỚI THIỆU CẤU TRÚC PHẦN CỨNG HỌ MSC-51 (8951) : Đặc điểm và chức năng hoạt động của các IC họ MSC-51 hoàn toàn tương tự như nhau. Ở đây giới thiệu IC8951 là một họ IC vi điều khiển do hãng Intel của Mỹ sản xuất. Chúng có các đặc điểm chung như sau: Các đặc điểm của 8951 được tóm tắt như sau : 8 KB EPROM bên trong. 128 Byte RAM nội. 4 Port xuất /nhập I/O 8 bit. Giao tiếp nối tiếp. 64 KB vùng nhớ mã ngoài 64 KB vùng nhớ dữ liệu ngoại....

  pdf67p khang_duyvu 12-10-2012 98 28   Download

 • (Ban hành kèm Thông tư số 64/2011/TT-BTC ngày 13 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài chính) VẬN ĐƠN GOM HÀNG (House bill of lading) 1. Tên tàu (Name of ship) 2. Cảng xếp hàng (Port of load) 3. Cảng dỡ hàng (Port of unload) 4. Số vận đơn (Bill of lading number) 5. Người gửi hàng (Consigner) 6. Cảng chuyển tải/quá cảng (Port of tranship/transit) 7. Cảng giao hàng/cảng đích (Port of destination) 8. Ngày vận đơn (Date of bill of lading) (dd/mm/yyyy) …./…../….. 9. Ngày khởi hành Departure date (dd/mm/yyyy) …./…../….. 10. Người nhận hàng (Consignee) STT Mã hàng (HS code if avail.

  pdf2p longxanh39 28-06-2011 147 21   Download

 • Các thành viên của họ MCS-51 (Atmel) có các đặc điểm chung như sau: Có 4/8/12/20 Kbyte bộ nhớ FLASH ROM bên trong để lưu chương trình. Nhờ vậy Vi điều khiển có khả năng nạp xoá chương trình bằng điện đến 10000 lần. 128 Byte RAM nội 4 Port xuất/nhập 8 bit Từ 2 đến 3 bộ định thời 16-bit Có khả năng giao tiếp truyền dữ liệu nối tiếp Có thể mở rộng không gian nhớ chương trình ngoài 64KByte (bộ nhớ ROM ngoại): khi chương trình do người lập trình viết ra có dung lượng lớn hơn...

  pdf5p trannguyen1111 13-07-2010 89 19   Download

 • 8051 là vi điều khiển đầu tiên của họ vi điều khiển MCS51 được Intel sản xuất vào năm 1980. Họ MCS51 là họ 8 bit có khả năng định địa chỉ 64kb bộ nhớ chương trình và 65kb bộ nhơ dữ liệu.Port 0 một port hai chức năng trên các chân 32-39. Trong các thiết kế cỡ nhỏ nó có chức năng như các đường I/O.

  pdf101p vanmanh1008 21-05-2013 81 12   Download

 • Transport details (Promulgated under Circular No /2011/TT-BNNPTNT date by Minister of Agriculture and Rural Development) Phụ đính 2b: Thông tin vận tải (Ban hành kèm theo Thông tư số: 09 /2010/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 03 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) TRANSPORT DETAILS THÔNG TIN VẬN TẢI Document number Số chứng nhận ………………………………………………………………………………………………………………….. 1.1. Country of Exportation Quốc gia xuất khẩu: Port/airport/other place of departure Cảng/sân bay/ địa điểm xuất phát khác: Vessel name –voyage No.

  pdf1p longxanh39 28-06-2011 128 11   Download

 • Mẫu số 3 BẢN KHAI CHUNG General Declaration 1. Tên và loại tàu: Name and type of ship 2. Đến/Arrival 3. Rời/Departure 4. Số IMO: IMO number 5. Cảng đến/rời Port of arrival/departure 6. Thời gian đến/rời cảng Date - Time of arrival/departure 7. Hô hiệu: Call sign 8. Quốc tịch tàu Flag state of ship 9. Tên thuyền trưởng Name of master 10. Cảng rời cuối cùng/cảng đích: Last port call/next port of call 11. Giấy chứng nhận đăng ký (Số, ngày cấp, cảng) Certificate of registry (Port, date and number) 12.

  pdf3p longxanh39 28-06-2011 214 8   Download

 • iới thiệu vi mạch lập trình 8255A. Đây là vi mạch vào ra theo chương trình rất thông dụng thường có trong các vi tính PC/XT, PC/AT và các thiết bị trao đổi thông tin khác (xem phần phụ lục 1). 4.4.1.2 Kết nối 8255A với hệ thống. Vi mạch lập trình 8255A có 3 Port xuất nhập trong đó: Port A được sử dụng để cho việc nhập xuất dữ liệu 8 bit song song.

  pdf15p bichtram856 15-04-2011 40 5   Download

 • Giới thiệu vi mạch lập trình 8255A. Đây là vi mạch vào ra theo chương trình rất thông dụng thường có trong các vi tính PC/XT, PC/AT và các thiết bị trao đổi thông tin khác (xem phần phụ lục 1). 4.4.1.2 Kết nối 8255A với hệ thống. Vi mạch lập trình 8255A có 3 Port xuất nhập trong đó: Port A được sử dụng để cho việc nhập xuất dữ liệu 8 bit song song. Port C được sử dụng thực hiện trao đổi các tín hiệu bắt tay...

  pdf15p bichtram864 27-05-2011 52 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 825/QĐ-HQHP NGÀY 05/09/2012 CỦA CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TP HẢI PHÒNG QUY ĐỊNH CHI TIẾT THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 1628/QĐ-TCHQ NGÀY 20/07/2012 CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN ÁP DỤNG CHO ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA TẬP TRUNG NGOÀI CỬA KHẨU SỬ DỤNG MÁY SOI CONTAINER CỐ ĐỊNH VÀ ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA HÀNG HÓA SỬ DỤNG MÁY SOI CONTAINER DI ĐỘNG TẠI CẢNG GREEN PORT CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TP HẢI PHÒNG...

  pdf3p caytudang 20-04-2013 70 3   Download

 • ( Ban hành kèm theo Thông tư số: 28 /2011/TT-BNN PTNT ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônPromulgated under Circular No /2011/TT-BNN PTNT / /2011 by Minister of Agriculture and Rural Development ) DIRECTORATE OF FISHERIES TỔNG CỤC THỦY SẢN DEPARTMENT OF CAPTURE FISHERIES AND RESOURCES PROTECTION CỤC KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN CATCH CERTIFICATE CHỨNG NHẬN THỦY SẢN KHAI THÁC Document number Số chứng nhận Validating authority Cơ quan có thẩm quyền 1. Name Tên Address Địa chỉ Tel Fax 2.

  pdf9p longxanh39 28-06-2011 61 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Port xuất nhập
p_strCode=portxuatnhap

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2