intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Port xuất nhập

Xem 1-20 trên 38 kết quả Port xuất nhập
 • Phần 1 của "Giáo trình Vi điều khiển PIC16F và ngôn ngữ lập trình Hi-Tech C" trình bày những nội dung về: cấu trúc phần cứng PIC16F; thiết kế phần cứng cho PIC; xuất nhập I/O Port; vi điều khiển PIC16F887; ADC module; timer; công thức định thời timer 0;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf78p dieptieuung 14-07-2023 16 7   Download

 • Lập trình họ vi điều khiển 8051: Phần 2 bao gồm các phụ lục: Phụ lục A: Tham khảo nhanh các lệnh; Phụ lục B: Mã lệnh; Phụ lục C: Mô tả bệnh; Phụ lục D: Các thanh ghi SFR; Phụ lục E: Vi điều khiển họ 8051; Phụ lục F: Vi điều khiển AT89C51; Phụ lục G: Chương trình monitor MONS1. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf162p runthenight07 13-03-2023 9 5   Download

 • Tài liệu "Họ vi điều khiển 8051" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Bộ nhớ bán dẫn; Dữ liệu điều khiển; Các thiết bị xuất nhập; Từ bộ vi xử lý đến bộ vi điều khiển; Cấu trúc của port xuất nhập; Các thanh ghi chức năng đặc biệt; Hoạt động của port nối tiếp;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf101p vitomriddle 03-03-2023 12 5   Download

 • Nếu điều kiện vận tải là Door/Port (từ Kho của Người gửi hàng đến Cảng dỡ hàng, ứng với điều kiện giao hàng EXW hoặc FCA) và Nơi nhận hàng khác với Cảng xếp hàng, thì thể hiện Nơi nhận hàng thực tế (là nơi nhận hàng và làm thủ tục hải quan) vào ô này; hoặc để trống.

  doc11p xylitolcool 28-08-2019 58 3   Download

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ: Chương 11 giới thiệu về hệ thống nhập xuất của máy tính. Chương này trình bày những nội dung cơ bản sau: I/O device speeds, port-mapped I/O, memory-mapped I/O, giao tiếp với thiết bị,... Mời các bạn cùng tham khảo/.

  pdf11p nhanmotchut_1 04-10-2016 84 5   Download

 • 8051 là vi điều khiển đầu tiên của họ vi điều khiển MCS51 được Intel sản xuất vào năm 1980. Họ MCS51 là họ 8 bit có khả năng định địa chỉ 64kb bộ nhớ chương trình và 65kb bộ nhơ dữ liệu.Port 0 một port hai chức năng trên các chân 32-39. Trong các thiết kế cỡ nhỏ nó có chức năng như các đường I/O.

  pdf101p vanmanh1008 21-05-2013 90 14   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 825/QĐ-HQHP NGÀY 05/09/2012 CỦA CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TP HẢI PHÒNG QUY ĐỊNH CHI TIẾT THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 1628/QĐ-TCHQ NGÀY 20/07/2012 CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN ÁP DỤNG CHO ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA TẬP TRUNG NGOÀI CỬA KHẨU SỬ DỤNG MÁY SOI CONTAINER CỐ ĐỊNH VÀ ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA HÀNG HÓA SỬ DỤNG MÁY SOI CONTAINER DI ĐỘNG TẠI CẢNG GREEN PORT CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TP HẢI PHÒNG...

  pdf3p caytudang 20-04-2013 79 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1628/QĐ-TCHQ NGÀY 20/7/2012 CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN ÁP DỤNG CHO ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA TẬP TRUNG NGOÀI CỬA KHẨU SỬ DỤNG MÁY SOI CONTAINER CỐ ĐỊNH VÀ ĐỊA ĐIỂM TRA HÀNG HÓA SỬ DỤNG MÁY SOI CONTAINER DI ĐỘNG TẠI CẢNG GREEN PORT THUỘC CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CẢNG HẢI PHÒNG KV3 CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TP HẢI PHÒNG ...

  pdf10p oggianoel 08-01-2013 64 3   Download

 • I. GIỚI THIỆU CẤU TRÚC PHẦN CỨNG HỌ MSC-51 (8951) : Đặc điểm và chức năng hoạt động của các IC họ MSC-51 hoàn toàn tương tự như nhau. Ở đây giới thiệu IC8951 là một họ IC vi điều khiển do hãng Intel của Mỹ sản xuất. Chúng có các đặc điểm chung như sau: Các đặc điểm của 8951 được tóm tắt như sau : 8 KB EPROM bên trong. 128 Byte RAM nội. 4 Port xuất /nhập I/O 8 bit. Giao tiếp nối tiếp. 64 KB vùng nhớ mã ngoài 64 KB vùng nhớ dữ liệu ngoại....

  pdf67p khang_duyvu 12-10-2012 119 29   Download

 • Vi điều khiển có các port để xuất nhập dữ liệu giao tiếp với các đối tƣợng điều khiển. Tín hiệu điều khiển từ CPU gởi ra port để điều khiển, đồng thời có các port nhận dữ liệu về để xử lý. Trong một hệ thống luôn có các tín hiệu vào ra ví nhƣ hệ thống điều khiển robo nhƣ hình sau: Mỗi vi điều khiển khác nhau có cấu hình các port cũng khác nhau, phần này sẽ khảo sát các port của vi điều khiển PIC bao gồm port A, B, C, D , E và...

  pdf20p aduc_bkfet 15-06-2012 925 122   Download

 • Năm 1980 tập đoàn Intel giới thiệu chip 8051 bộ vi điều khiển đầu tiên của họ vi điều khiển MSC-51. Chip 8051 chứa trên 60000 transistor bao gồm 4K byte ROM , 128 byte RAM , 32 đường xuất nhập , 1 port nối tiếp và 2 bộ định thời 16 bit . 8051 là bộ vi điều khiển 8 bit tức là CPU chỉ có thể làm việc với 8 b dữ liệu . Dữ liệu lớn hơn 8 bit được chia thành các dữ liệu 8 bit để xử lý. 8051 đã trở nên phổ biến...

  pdf42p lulanphuong 16-03-2012 222 84   Download

 • Cổng nối tiếp tích hợp trong họ 8051 có vài chế độ họat động trong một phạm vị tần số rộng, chức năng cơ bản của cổng nối tiếp là biến đổi tín hiệu xuất từ song song sang nối tiếp và tín hiệu nhập từ nối tiếp sang song song.

  doc13p ducnhuanxd 26-10-2011 155 24   Download

 • Xuất hiện hộp thoại Configure Device. Trong hộp thoại này, chọn vào mục Remote access connections (inbound only), chỉ chấp nhận các cuộc gọi hướng vào. Sau đó nhấn nút OK.Trong cửa sổ chính của chương trình, bạn cấu hình cho phép hệ thống dùng modem để nhận các cuộc gọi. Nhấp phải chuột lên mục Ports, chọn Properties. Hộp thoại Ports Properties xuất hiện. Trong hộp thoại này, chọn một thiết bị Modem và nhấn Configure để cấu hình....

  pdf5p iphone2 07-09-2011 42 2   Download

 • Vì vậy chúng ta chỉ được dùng trong giao tiếp với các thiết bị ngoài. + Port2: Port2 là một port có công dụng kép trên các chân 21÷28 được dùng như các đường xuất nhập hoặc là byte cao của bus địa chỉ đối với các thiết kế dùng bộ nhớ mở rộng. +Port3: Port3 là một port công dụng kép trên các chân 10 ÷17. Các chân của port này có nhiều chức năng, các công dụng chuyển đổi có liên hệ với các đặc tính đặc biệt của 8051 như ở bảng sau...

  pdf9p phuoctam51 13-08-2011 67 5   Download

 • Mẫu số 6 BẢN KHAI DỰ TRỮ TÀU Ship's store declaration □ 1. Đến Arrival □ 2. Rời Departure 3. Tên tàu: Name of ship 4. Cảng đến/rời: Port of arrival/departure 5. Ngày đến/rời: Date of arrival/departure 6. Quốc tịch tàu Flag state of ship 7. Cảng rời cuối cùng/cảng đích Last port of call/Next port of call 8. Số người trên 9. Thời gian ở cảng 10. Nơi để vật tư: tàu Number of persons on board Period of stay Place of storage 11. Tên vật phẩm Name of article 12. Số lượng Quantity ….., ngày ….. tháng ….. năm ….. Date 13. THUYỀN TRƯỞNG (ĐẠI LÝ HOẶC SỸ QUAN) Mater (Authorized...

  pdf3p longxanh39 28-06-2011 70 1   Download

 • (Ban hành kèm Thông tư số 64/2011/TT-BTC ngày 13 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài chính) VẬN ĐƠN GOM HÀNG (House bill of lading) 1. Tên tàu (Name of ship) 2. Cảng xếp hàng (Port of load) 3. Cảng dỡ hàng (Port of unload) 4. Số vận đơn (Bill of lading number) 5. Người gửi hàng (Consigner) 6. Cảng chuyển tải/quá cảng (Port of tranship/transit) 7. Cảng giao hàng/cảng đích (Port of destination) 8. Ngày vận đơn (Date of bill of lading) (dd/mm/yyyy) …./…../….. 9. Ngày khởi hành Departure date (dd/mm/yyyy) …./…../….. 10. Người nhận hàng (Consignee) STT Mã hàng (HS code if avail.

  pdf2p longxanh39 28-06-2011 185 22   Download

 • Mẫu số 3 BẢN KHAI CHUNG General Declaration 1. Tên và loại tàu: Name and type of ship 2. Đến/Arrival 3. Rời/Departure 4. Số IMO: IMO number 5. Cảng đến/rời Port of arrival/departure 6. Thời gian đến/rời cảng Date - Time of arrival/departure 7. Hô hiệu: Call sign 8. Quốc tịch tàu Flag state of ship 9. Tên thuyền trưởng Name of master 10. Cảng rời cuối cùng/cảng đích: Last port call/next port of call 11. Giấy chứng nhận đăng ký (Số, ngày cấp, cảng) Certificate of registry (Port, date and number) 12.

  pdf3p longxanh39 28-06-2011 242 9   Download

 • ( Ban hành kèm theo Thông tư số: 28 /2011/TT-BNN PTNT ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônPromulgated under Circular No /2011/TT-BNN PTNT / /2011 by Minister of Agriculture and Rural Development ) DIRECTORATE OF FISHERIES TỔNG CỤC THỦY SẢN DEPARTMENT OF CAPTURE FISHERIES AND RESOURCES PROTECTION CỤC KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN CATCH CERTIFICATE CHỨNG NHẬN THỦY SẢN KHAI THÁC Document number Số chứng nhận Validating authority Cơ quan có thẩm quyền 1. Name Tên Address Địa chỉ Tel Fax 2.

  pdf9p longxanh39 28-06-2011 79 4   Download

 • Transport details (Promulgated under Circular No /2011/TT-BNNPTNT date by Minister of Agriculture and Rural Development) Phụ đính 2b: Thông tin vận tải (Ban hành kèm theo Thông tư số: 09 /2010/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 03 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) TRANSPORT DETAILS THÔNG TIN VẬN TẢI Document number Số chứng nhận ………………………………………………………………………………………………………………….. 1.1. Country of Exportation Quốc gia xuất khẩu: Port/airport/other place of departure Cảng/sân bay/ địa điểm xuất phát khác: Vessel name –voyage No.

  pdf1p longxanh39 28-06-2011 145 11   Download

 • Trong cửa sổ chính của chương trình, bạn cấu hình cho phép hệ thống dùng modem để nhận các cuộc gọi. Nhấp phải chuột lên mục Ports, chọn Properties. Hộp thoại Ports Properties xuất hiện. Trong hộp thoại này, chọn một thiết bị Modem và nhấn Configure để cấu hình. Xuất hiện hộp thoại Configure Device. Trong hộp thoại này, chọn vào mục Remote access connections (inbound only), chỉ chấp nhận các cuộc gọi hướng vào. Sau đó nhấn nút OK....

  pdf11p phuoctam26 14-06-2011 66 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2