Prokaryotes

Xem 1-20 trên 183 kết quả Prokaryotes
 • Tế bào eukaryote - Nhân chuẩn Tế bào eukaryote (tiếng Latin có nghĩa là có nhân thật sự) thường lớn gấp 10 lần về kích thước so với tế bào prokaryote do đó gấp khoảng 1.000 lần về thể tích.

  pdf8p heoxinhkute1 12-08-2010 864 112   Download

 • Các protist được xem là các cơ thể sống tương đối đơn giản so với thực vật và động vật. Chúng bao gồm tảo, động vật nguyên sinh, nấm và vi khuẩn. Sự phát triển của kính hiển vi điện tử đã cho phép các nhà khoa học thừa nhận rằng cấu trúc đơn vị của tất cả các cơ thể sống được phân chia trong hai loại: sinh vật tiền nhân (prokaryotes) và sinh vật nhân thật (eukaryotes).

  pdf23p htc_12 16-05-2013 67 21   Download

 • Đến với nội dung bài giảng "Quá trình phát triển ở sinh vật bậc thấp - Cấu trúc chưa tế bào Prokaryote" để nắm bắt được đặc điểm cấu trúc của Prokaryote, quá trình sinh trưởng và phát triển, các vi khuẩn cổ và so sánh giữa vi khuẩn với vi khuẩn cổ. Với các bạn đang học và nghiên cứu về sinh vật thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

   

   

  ppt16p ngocnhituankiet 30-08-2015 63 18   Download

 • Chapter 15 - Gene regulation in prokaryotes. This chapter include the contents: Overview of prokaryotic gene regulation, the regulation of gene transcription, attenuation of gene expression: termination of transcription, global regulatory mechanisms, a comprehensive example: the regulation of virulence genes in V. cholerae.

  ppt61p tangtuy04 12-03-2016 15 2   Download

 • Lecture Microbiology - Chapter 4: Characteristics of prokaryotic and eukaryotic cells. This chapter presents the following content: Cellular characteristics, prokaryotic cells, prokaryotic cell arrangements, typical prokaryotic cell,...

  pdf30p nomoney6 04-03-2017 3 1   Download

 • Tài liệu tham khảo môn Sinh học ( Vi sinh vật học)_ Chương 1: Hình thái và cấu tạo tế bào các vi sinh vật nhân nguyên thuỷ ( Prokaryotes).

  pdf65p tuquy1 02-01-2010 642 252   Download

 • Bài giảng Chương 2: Tế bào và học thuyết tế bào trình bày về những đặc tính chung của tế bào, màng tế bào và các cấu trúc màng, cấu trúc tế bào Prokaryote, tiêm mao, cấu trúc tế bào Eukaryotae (Tế bào nhân thật), cấu trúc tế bào thực vật, cấu trúc tế bào động vật, sự khác biệt giữa tế bào thực vật và tế bào động vật,...

  pdf100p colendaica32 02-06-2014 246 71   Download

 •  Bài giảng Sinh tổng hợp protein (protein translation) cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản của sinh tổng hợp protein như một số khái niệm cơ bản của quá trình dịch mã, giai đoạn khởi đầu của quá trình dịch mã ở prokaryote, giai đoạn kéo dài của quá trình dịch mã ở prokaryote, giai đoạn kết thúc của quá trình dịch mã ở prokaryote, giai đoạn khởi đầu của quá trình dịch mã ở eukaryote, giai đoạn kéo dài của quá trình dịch mã ở eukaryote, giai đo...

  pdf45p kianh88 05-05-2015 215 71   Download

 • Giáo trình "Di truyền học sinh vật nhân sơ và virut" được biên soạn dành cho sinh viên chuyên ngành Vi sinh vật học và Di truyền học. Nội dung của giáo trình cung cấp những kiến thức cơ bản về di truyền học sinh vật nhân sơ và virut, những kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học về di truyền học và vi khuẩn.

  pdf177p tsmttc_004 17-06-2015 115 50   Download

 • Bài thuyết trình Sinh học đại cương: Cấu trúc tế bào Prokyote giới thiệu chung về tế bào Prokaryote; vách ngăn tế bào; lông và roi; màng sinh chất; vật chất di truyền; so sánh giữa tế bào Prokaryote và tế bào Eukaryotes.

  ppt22p dianinhphat 16-03-2015 178 43   Download

 • Các yếu tố di truyền vận động (Transposable genetic elements) ở prokaryote Trình tự xen đoạn là một đoạn DNA của vi khuẩn di chuyển từ một vị trí trên nhiễm sắc thể đến vị trí mới trên cùng nhiễm sắc thể hoặc trên nhiễm sắc thể khác. Khi xen vào giữa gene, yếu tố IS làm gián đoạn trình tự mã hóa và làm bất hoạt sự biểu hiện của gene.

  pdf10p heoxinhkute1 06-08-2010 133 34   Download

 • Chương 2 của bài giảng Vi sinh vật học đại cương giới thiệu về vi sinh vật prokaryote. Thông qua chương học này, người học sẽ nắm bắt được các đặc điểm hình thái cũng như cấu tạo của các loại vi sinh vật prokaryote như vi khuẩn, xạ khuẩn, vi khuẩn lam. Mời khác bạn cùng tham khảo.

  ppt41p namthangtinhlang_02 11-11-2015 61 33   Download

 • Nội dung: Khái quát prokaryotic cell và eukaryotic cell điển hình, Prokaryotic cell, Eukaryotic cell. Các bào quan trong tế bào.

  ppt25p quocnamdhnl 08-12-2010 119 25   Download

 • Sau đây chúng ta cùng điểm qua các đặc điểm chính cùa các nhóm tảo trên và cơ sở khoa học vì sao người ta phân chia chúng như vậy? Nhóm thứ nhất: không có chloroplast Nhóm này chỉ chứa duy nhất tảo prokaryote Cyanophyta (Cyanobacteria), được nhận diện do cấu trúc tế bào của chúng mang đúng đặc trưng của tế bào prokaryote.

  pdf9p heoxinhkute4 26-09-2010 60 19   Download

 • Ở sinh vật prokaryote, vùng promoter chứa hai đoạn trình tự ngắn tại vị trí -10 và -35 thượng nguồn của gene, nghĩa là phía trước gene theo chiều phiên mã. Trình tự tại -10 được gọi là Hộp Pribnowvà thường chứa sáu nucleotide TATAAT. Hộp Pribnow là tối cần thiết để khởi động quá trình phiên mã ở prokaryote. Ngoài ra, trình tự -35 thường chứa 6 nucleotde là TTGACA cho phép gene được phiên mã với tần số cao...

  pdf8p heoxinhkute6 24-11-2010 114 18   Download

 • Bài giảng "Chương 1: Các Enzyme chủ yếu" cung cấp cho người học các kiến thức: Enzyme cắt giới hạn, Enzyme terminal transferase, phản ứng cắt bằng RE, DNA polymerase ở Prokaryote, DNA polymerase bền nhiệt, DNA polymerase bền nhiệt có hoạt tính sửa sai,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf37p doinhugiobay_12 15-01-2016 56 15   Download

 • Tế bào của những sinh vật ở mức tiến hóa thấp như vi khuẩn, vi khuẩn lam chưa có nhân hoàn chỉnh nên gọi là tế bào tiền nhân và những sinh vật này gọi là những sinh vật tiền nhân (Prokaryote).

  pdf13p heoxinhkute1 12-08-2010 82 14   Download

 • Chương 2 trình bày về tế bào và học thuyết tế bào (Vào thế kỷ 19). Trong chương này sẽ đề cập đến một số nội dung chính như: Học thuyết tế bào, những đặc tính chung của tế bào, cấu trúc tế bào Prokaryote, cấu trúc tế bào Eukaryotae ,...và một số nội dung khác.

  ppt100p namthangtinhlang_04 15-11-2015 47 14   Download

 • Bài giảng "Công nghệ di truyền - Chương 6: Biểu hiện của DNA tái tổ hợp ở E. coli" cung cấp cho người học các kiến thức: Protein nguyên thể (native), Protein dung hợp, Vector biểu hiện, hệ thống biểu hiện ở prokaryote,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf19p doinhugiobay_10 12-01-2016 35 12   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về sinh học được đăng trên tạp chí sinh học Journal of Biology đề tài: The bacterial pathogen Listeria monocytogenes: an emerging model in prokaryotic transcriptomics...

  pdf4p toshiba4 07-09-2011 47 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản