intTypePromotion=1
ADSENSE

Quá trình Reforming xúc tác

Xem 1-20 trên 36 kết quả Quá trình Reforming xúc tác
 • Giáo trình Vận hành phân xưởng chế biến dầu 2 được biên soạn với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được cơ sở, nguyên liệu và sản phẩm của các quá trình: reforming xúc tác và xử lý khí trong nhà máy lọc dầu; Trình bày được sơ đồ công nghệ của các phân xưởng reforming xúc tác và xử lý khí trong nhà máy lọc dầu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf80p trangdo0906 18-01-2023 7 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Công nghệ dầu khí" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các quá trình chế biến hóa học; Quá trình chế biến nhiệt; Các quá trình công nghệ của chế biến nhiệt; Quá trình cracking xúc tác; Quá trình reforming xúc tác; Quá trình hydrocracking; Quá trình alkyl hóa; Quá trình izome hóa. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf181p vilandrover 05-10-2022 6 1   Download

 • Bài viết này trình bày về hệ thống thiết bị phản ứng tầng cố định pha hơi là một mô hình được thiết kế trên cơ sở mô phỏng các quá trình chế biến lọc hóa dầu như cracking xúc tác, đồng phân hóa xúc tác. Ngoài ra, có thể dễ dàng cải tiến để thực hiện các quá trình khác như reforming xúc tác, oxy hóa. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p novemberer 10-07-2021 25 0   Download

 • Trong công nghệ chế biến dầu có hai quá trình giữ vai trò chủ đạo nhằm tạo ra xăng có trị số octan cao là quá trình reforming xúc tác và quá trình cracking xúc tác. Tuy nhiên, do tính độc hại và dễ tạo cặn ngưng tụ trong động cơ của hydrocacbon thơm, sản phẩm chính của quá trình reforming xúc tác, những năm gần đây nhiều nước đã giảm mạnh hàm lượng của chúng trong xăng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung luận văn.

  pdf116p capheviahe29 17-03-2021 26 0   Download

 • Bài giảng Công nghệ lọc dầu thông tin đến các bạn với các nội dung: quá trình Cracking xúc tác; quá trình Reforming xúc tác; quá trình Alkyle hóa. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

  pdf105p flynn_beret 08-10-2020 38 3   Download

 • Sử dụng hiệu quả khí thiên nhiên chứa CO2 ở Việt Nam là nhu cầu cấp thiết. Do đó trong những năm gần đây, nghiên cứu sản xuất hydrogen và khí tổng hợp bằng quá trình reforming khô methaneDRM (СН4 +СО2 = 2Н2 +2СО) được quan tâm. Trong bài báo này, các hệ xúc tác Ni/-Al2O3 và Ni– Mg/-Al2O3 được điều chế bằng phương pháp tẩm. Tính chất lý - hóa của xúc tác được nghiên cứu bằng các phương pháp hấp phụ BET, nhiễu xạ tia X (XRD), hiển vi điện tử quét (SEM), hiển vi điện tử truyền qua (TEM) và khử theo chương trình nhiệt độ (TPR).

  pdf10p gildur 30-11-2019 37 1   Download

 • Nội dung bài viết trình bày nhu cầu sử dụng hiệu quả khí tự nhiên giàu CO2 đã thúc đẩy các nghiên cứu nhằm tìm ra các loại xúc tác mới có hoạt tính và độ ổn định cao cho quá trình reforming methane. NiO đã chứng tỏ là chất xúc tác phù hợp nhất cho quá trình reforming trong điều kiện công nghiệp. Nhằm khắc phục những hạn chế của xúc tác trên cơ sở NiO như tạo cốc và thiêu kết ở nhiệt độ phản ứng cao, nhiều nghiên cứu khác nhau từ sử dụng chất mang mới, biến tính xúc tác bằng các phụ gia kim loại kiềm, kiềm thổ và các oxide kim loại đến cải thiện phương pháp tổng hợp xúc tác đã được áp dụng.

  pdf11p luu1212 10-07-2019 62 2   Download

 • Bài viết Nghiên cứu tái chế chất xúc tác thải bỏ từ phân xưởng reforming của Nhà máy lọc dầu Dung Quất và định hướng cho quá trình xử lý khí thải Cacbon Monooxit (CO) tìm hiểu quá trình loại cốc trong xúc tác thải quá trình tách platin và tái sinh chất mang Al2O3 trong xúc tác thải và một số nội dung khác.

  pdf9p maiyeumaiyeu25 23-12-2016 98 9   Download

 • Bài thuyết trình "Tìm hiểu về quá trình Reforming xúc tác" giới thiệu đến các bạn những nội dung về mục đích và vai trò của quá trình, xúc tác dùng trong công nghệ, nguyên liệu và sản phẩm của quá trình, thiết bị và các công nghệ Reforming xúc tác,...

  ppt49p uchihamessi 12-01-2016 143 29   Download

 • Mục đích, ý nghĩa của quá trình Reforming xúc tác, cơ sở hóa học, xúc tác reforming, công nghệ Reforming xúc tác là những nội dung chính trong bài giảng chương 6 "Reforming xúc tác". Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt15p ntchung8894 11-12-2015 99 12   Download

 • Reforming xúc tác là một trong những quá trình quan trọng nhất của công nghiệp chế biến dầu mỏ. Mô đun này trang bị kiến thức chuyên ngành cần thiết cho các học viên sau này tham gia vận hành trong nhà máy lọc dầu cũng như làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến nghiên cứu chế biến dầu khí. Mô đun Reforming xúc tác (Phần 1) gồm nội dung 3 bài học đầu tiên: Bài 1 - Vai trò của quá trình reforming xúc tác trong lọc hóa dầu, bài 2 - Bản chất hóa học của reforming xúc tác, bài 3 - Xúc tác hai chức năng.

  pdf36p uocvong06 13-10-2015 90 14   Download

 • Nội dung mô đun Reforming xúc tác (Phần 2) gồm các bài học sau: Bài 4 - Nguyên liệu và sản phẩm thu, bài 5 - Các loại công nghệ và thiết bị reforming xúc tác, bài 6 - Sự tiến bộ của quá trình reforming xúc tác trong lọc dầu ngày nay, bài 7 - Đặc điểm của xăng reforming xúc tác.

  pdf41p uocvong06 13-10-2015 88 12   Download

 • Nhôm oxít được ứng dụng để làm chất mang cho xúc tác sử dụng trong quá trình reforming xúc tác và izome hóa n-parafin ở các nhà máy lọc hóa dầu. Một yêu cầu quan trọng của cá loại xúc tác này là phải có độ axít phù hợp. Độ axít của chất mang nhôm oxít góp phần quyết định hoạt tính của xúc tác. Trong công trình này giới thiệu kết quả điều chế và khảo sát độ axít của ó-Al2O3 và ỗ-Al2O3 bằng phương pháp hấp phụ NH3TPR. Qua đó để có cơ sở lựa chọn chất mang phù hợp dùng để chế tạo xúc tác.

  pdf4p uocvong04 24-09-2015 87 4   Download

 • Mục đích của bài báo là nghiên cứu công nghệ sản xuất xăng ôtô có trị số octan và hàm lượng benzen nhỏ để làm giảm ảnh hưởng xấu tới môi trường khi sử dụng. Công nghệ dựa trên phương pháp hydro-isomer hóa benzen chứa trong phân đoạn có điểm sôi dầu tới 85 Độ C của xăng refrorming xúc tác.

  pdf6p uocvong02 24-09-2015 84 7   Download

 • Báo cáo bài tập Công nghệ chế biến dầu mỏ: Quá trình Reforming xúc tác giúp sinh viên hiểu được bản chất của quá trình reforming xúc tác, nguyên liệu cần thiết cho quá trình cũng nhưng quy trình làm sạch nguyên liệu trước khi đi vào sản suất cũng như sản phẩm thu được có tính chất , đặc điểm và ứng dụng như thế nào, các phản ứng xảy ra trong quá trình, cơ chế của chúng, các loại xúc tác cho quá trình, đặc điểm, tính chất cũng như phương pháp sản xuất các xúc tác,...

  doc55p mylife_crossfire 21-05-2014 415 80   Download

 • Đồ án: Thiết kế phân xưởng reforming xúc tác" có năng suất 1.490.000 tấn/năm giúp sinh viên rút ra những kiến thức và những kinh nghiệm cần thiết cho những người làm công nghệ nói chung và kỹ sư hoá Dầu nói riêng; hiểu được tầm quan trọng của phân xưởng reforming trong nhà máy lọc hoá dầu; nắm được nguyên tắc hoạt động và bảng chất của quá trình công nghệ, hiểu và nắm bắt được nhiều công nghệ mới, ưu nhược điểm của từng công nghệ khác nhau.

  doc126p mylife_crossfire 21-05-2014 308 78   Download

 • Báo cáo Công nghệ hóa: Lịch sử phát triển xúc tác của quá trình xúc tác reforming sẽ giúp các bạn tìm hiểu về reforming xúc tác và lịch sử phát triển reforming. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ nội dung cụ thể và vận dụng kiến thức học tập thật tốt.

  ppt14p kenbino1 19-03-2014 128 14   Download

 • Nhà máy lọc dầu Dung Quất (DQR) sơ bộ có 9 phân xưởng sử dụng xúc tác trong quá trình chế biến như sau: a). Phân xưởng xử lý Naphta bằng Hydro (NHT) b). Phân xưởng đồng phân hóa Naphta nhẹ (ISOMER) c). Phân xưởng Reforming xúc tác liên tục (CCR) d). Phân xưởng xử lý Kerosen (KTU) e). Phân xưởng Cracking xúc tác tầng sôi cặn chưng cất khí quyển (RFCC) f). Phân xưởng xử lý Naphta của phân xưởng RFCC (NTU) g). Phân xưởng xử lý LCO bằng hydro (LCO-HDT) h). Phân xưởng xử lý LPG (LTU) i).

  pdf20p nobita_12 14-11-2013 476 157   Download

 • Lịch sử phát triển của quá trình Refroming xúc tác. Xúc tác của quá trình refroming xúc tác. Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính của xúc tác. Các biện pháp và quy trình tái sinh xúc tác. .XÚC TÁC CHO QUÁ TRÌNH REFORMING XÚC TÁC MỞ ĐẦU Sự phát triển nhanh chóng của nền công nghiệp xe hơi trong những năm 30

  pdf41p nobita_12 14-11-2013 108 17   Download

 • Cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền công nghiệp xe hơi trong những năm 30 của thế kỉ 20, nhu cầu về xăng tăng cao cả về chất lượng lẫn số lượng. Sự cần thiết phải cho ra đời quá trình reforming xúc tác để thay thế cho quá trình reforming nhiệt. Quá trình reforming xúc tác thường dùng nguyên liệu là phân đoạn xăng có chỉ số octane thấp, không đủ tiêu chuẩn của nhiên liệu xăng với tỷ số nén được thiết kế ngày càng cao mà cụ thể là phân đoạn xăng của quá trình chưng cất khí quyển hay phân đoạn xăng của các quá trình chế biến thứ cấp khác.

  pdf24p nobita_12 14-11-2013 126 22   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Quá trình Reforming xúc tác
p_strCode=quatrinhreformingxuctac

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2