intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản lí tri thức

Xem 1-20 trên 947 kết quả Quản lí tri thức
 • Bài viết Vai trò của văn hóa tổ chức đối với quản lí tri thức và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam khảo sát ảnh hưởng của văn hóa tổ chức và năng lực quá trình quản lí tri thức đến lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.

  pdf18p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 67 6   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'bài tập: phần mềm quản lý tri thức đem đến những ưu thế đặc thù nào cho các tổ chức hoạt động trên phạm vi toàn cầu', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p buiduongson3 08-05-2010 220 60   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tiểu luận quản lý tri thức', kinh doanh - tiếp thị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p konbetocroi 30-11-2012 59 15   Download

 • Trong số này gồm có một số bài viết về quản lí giáo dục như: Quản lí tri thức - một xu thế quản lí hiện đại; cơ hội, thách thức đối với giáo dục đại học nước ta hiện nay và yêu cầu dân chủ hóa nhà trường; giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh trung học phổ thông trong giai đoạn hiện nay,...và một số bài viết khác. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf66p nganga_00 01-09-2015 64 13   Download

 • Bài viết này cố gắng chất vấn những giả định cơ bản về vai trò của thị trường công nghệ và những sáng kiến chính sách nhằm hỗ trợ thương mại hóa công nghệ từ cách tiếp cận thể chế. Bài viết xem xét mối liên hệ qua lại giữa các giai đoạn chuyển tiếp chính sách về KH&CN (từ chính sách vị khoa học tới khoa học vị chính sách, chính sách cho đổi mới công nghệ và gần đây là chính sách cho việc tạo ra và phân phối tri thức) và sự chuyển đổi việc tạo ra tri thức tại Việt Nam.

  pdf18p jangni5 04-05-2018 29 1   Download

 • Quản lí Quản lí là tác động của là tác động của chủ thể quản lý chủ thể quản lý lên lên đối ối tượng quản lý ợng quản lý nhằm đạt được những nhằm đạt được những mục tiêu mục tiêu nhất định trong điều kiện biến động của nhất định trong điều kiện biến động của môi môi tr trường ờng. . Bao gồm các hành động: Bao gồm các hành động: – Lập kế hoạch Lập kế hoạch: quá trình thiết lập các mục tiêu và : quá trình thiết lập các mục tiêu và những phương thức hành động để đạt...

  pdf51p checklogs 01-02-2010 576 358   Download

 • Chúng ta đang sống những thập niên đầu tiên của thế kỷ XXI- Thế kỷ của nền kinh tế tri thức. Đặc trưng nổi bật của nền kinh tế tri thức là quá trình phát triển kinh tế không còn dựa nhiều vào tài nguyên thiên nhiên, mà dự chủ yếu vào tri thức - kết quả sáng tạo của bộ óc con người và khoa học - công nghệ. Trong xã hội kinh tế tri thức, nhân tài và con người có tri thức trở thành nguồn tài nguyên số một của mỗi Quốc gia. Con người vừa là...

  doc57p hongha1980 23-06-2010 442 173   Download

 • Đề tài nghiên cứu khoa học: Thực trạng nhân sự và một số giải pháp cải thiện công tác quản lí nhân sự tại một số doanh nghiệp da giày ở Hải Phòng – nghiên cứu điển hình tại công ty TNHH Đỉnh Vàng nhằm vận dụng được các kiến thức đã học để đánh giá tình hình nhân sự tại một số công ty da giày tại Hải Phòng, nghiên cứu cụ thể tại công ty TNHH Đỉnh Vàng, đóng góp một số ý kiến cải thiện công tác quản lý nhân sự của công ty TNHH Đỉnh Vàng nói riêng, một số doanh nghiệp dệt may Hải Phòng nói chung.

  pdf102p expensive_12 05-07-2013 406 94   Download

 • Mô tả bài toán - Quản lí thuê phòng khách sạn với yêu cầu phân tích thiết kế Hệ thống Quản lí thuê phòng khách sạn thực hiện được các bước: xác định mô hình phân rã chức năng của hệ thống; xác định mô hình luồng dữ liệu mức khung cảnh và đỉnh của hệ thống và mức dưới đỉnh của hệ thống; xác định các thực thể và sơ đồ quan hệ giữa các thực thực thể của hệ thống. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  doc2p agoodboy87 14-06-2014 398 40   Download

 • Nội dung của Luận án "Quản lí tạo đông lực làm việc cho giảng viên tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh" gồm có 3 chương được trình bày như sau: Cơ sở lí luận về quản lí tạo động lực làm việc cho giảng viên, thực trạng quản lí tạo động lực làm việc cho giảng viên tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, giải pháp quản lí tạo động lực làm việc cho giảng viên tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  pdf193p chumeorocky 10-01-2018 78 22   Download

 • Mục tiêu của modun 1 nhằm giúp người học có thể: Hiểu, phân biệt và trình bày được khái niệm giá trị, giá trị sống, lí do cần giáo dục giá trị sống, nội dung giáo dục một số giá trị sống cho học sinh; phương hướng quản lí hoạt động giáo dục giá trị sống; khó khăn khi thực hiện hoạt động giáo dục giá trị sống trong nhà trường THPT. Giúp người học bước đầu biết vận dụng kiến thức của bài học để phân tích thành công (thất bại) trong tình huống quản lí giáo dục cụ thể.

  ppt39p whocare_d 17-09-2016 75 13   Download

 • Quan hệ tương tác giữa văn hoá pháp luật và văn hoá quản lí. Văn hóa được coi là tất cả những gì liên qian và thể hiện sức mạnh bản chất xã hội của con người, đó alf phương thức và kết quả hoạt động sáng tạo ra toàn bộ giá trị vật chất, giá trị tinh thần hướng tới chân thiện mĩ ...

  pdf5p dontetvui 23-01-2013 71 9   Download

 • Tại sao cần khoán ngoài: để có được ưu thế cạnh tranh. Để tận dụng được tri thức chuyên gia cao cấp và những kinh nghiệm thực tế công nghiệp tốt nhất. Dành nguồn lực nhân lực khan hiếm cho việc kinh doanh cốt lõi. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc tái cấu trúc vận hành và giảm chi phí.

  pdf61p esc_12 29-07-2013 67 6   Download

 • Sáng kiến kinh nghiệm "Kinh nghiệm trong công tác quản lí, chỉ đạo hoạt động thư viện ở trường tiểu học" với mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng giờ dạy, góp phần phát triển văn hoá đọc cho học sinh, giúp học sinh không ngừng hoàn thiện nhân cách, tri thức, rèn luyện đạo đức và bồi dưỡng thẩm mỹ cho học sinh. Đồng thời góp phần giúp đội ngũ giáo viên có hướng nghiên cứu, tìm biện pháp giảng dạy giúp học sinh tham gia tích cực hoạt động học tập nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thông qua văn hoá đọc.

  doc12p kyniemngaymua_06 02-05-2018 38 7   Download

 • Bài giảng Tái tổ chức doanh nghiệp: Chuyển đổi mô hình quản lí thân thiện sang mô hình quản lí quan liêu với mục tiêu phân tích hai phong cách quản lí: quản lí thân thiện và quản lí quan liêu; những khó khăn gặp phải trong quá trình chuyển đổi từ phong cách QLTT sang QLQL; tìm hiểu vị trí và vai trò của các nguyên tắc chính thức và các nhân tố phi chính thức trong mô hình QLQL;...

  ppt71p codon_01 13-11-2015 55 3   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp đổi mới công tác quản lí nhằm duy trì và nâng cao chất lượng dạy và học tại trường Tiểu học Hà Huy Tập phù hợp với sự phát triển chung của ngành và điều kiện của địa phương.

  doc19p kyniemngaymua_06 02-05-2018 27 3   Download

 • HR (Human resources) hay còn gọi là ngành nhân sự là một ngành hết sức hấp dẫn trong thị trường lao động những năm gần đây. Tại Việt Nam, các vị trí quản lý nhân sự trong nhiều doanh nghiệp nước ngoài thường được trả mức lương rất cao do các doanh nghiệp này nhìn nhận được con người là yếu tổ quyết định đên sự phát triển của một tổ chức, và sử dụng nguồn lực này như đúng người đúng việc là một phương thức tiết kiệm chi phí hiệu quả.

  xls37p nguyenyenyn117 22-06-2019 69 9   Download

 • Bài viết đề cập đến thực trạng về nhận thức của cán bộ quản lí, giảng viên và của học viên đối với hoạt động giáo dục giá trị sống, thực trạng thực hiện hoạt động quản lí giáo dục giá trị sống tại Trường Sĩ quan Lục quân 2, trên cơ sở đó, đề xuất được các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục giá trị sống để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

  pdf7p danhnguyentuongvi 15-12-2018 36 4   Download

 • Bài viết nghiên cứu thực trạng quản lí đội ngũ giáo viên mầm non (GVMN) các tỉnh miền Trung theo Chuẩn nghề nghiệp (CNN) GVMN được thực hiện bằng phương pháp điều tra bảng hỏi và phỏng vấn 222 cán bộ quản lí và 575 giáo viên (GV) thuộc năm tỉnh miền Trung, gồm: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Phú Yên và Khánh Hòa.

  pdf12p vicross2711 20-06-2019 55 4   Download

 • Năng lực thích ứng của một cán bộ quản lí trường đại học là sự tổng hợp tri thức, kĩ năng và ý thức thái độ được phát lộ thông qua khả năng thực hiện các thay đổi để thích nghi với sự thay đổi của bối cảnh. Khả năng thích ứng được xác định thông qua khả năng phân tích và hành động để thích nghi và nó bao gồm nhiều yếu tố. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết

  pdf13p vinhbinhnguyen 14-06-2017 35 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quản lí tri thức
p_strCode=quanlitrithuc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2