intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Quản lý an toàn

Xem 1-20 trên 8856 kết quả Quản lý an toàn
 • Bài viết đề xuất một số biện pháp dựa trên vai trò người học, giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý và cha mẹ học sinh là những tác nhân quan trọng trong việc thực hiện và xây dựng được trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh trong giai đoạn hiện nay.

  pdf3p vijaychest 16-05-2024 0 0   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình "Luật lao động" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất; an toàn, vệ sinh lao động; giải quyết tranh chấp lao động; quản lý nhà nước, thanh tra nhà nước về lao động và xử phạm vi phạm pháp luật lao động. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf91p khanhchi2560 17-05-2024 0 0   Download

 • An toàn người bệnh (ATNB) là sự phòng ngừa các sai sót có thể gây nguy hại cho người bệnh trong quá trình điều trị và chăm sóc. ATNB còn là một thuộc tính của ngành y tế, nó tối thiểu hóa các sự cố và tối đa hóa sự phục hồi từ các sự cố. Bài viết trình bày phân tích một số yếu tố liên quan đến nhận thức về ATNB của điều dưỡng tại Bệnh viện Đại học Y Dược, ĐHQGHN năm 2023.

  pdf11p viambani 21-05-2024 0 0   Download

 • Bài viết Quản lý hoạt động tư vấn học đường ở các trường tiểu học huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông trình bày các nội dung: Khái niệm Quản lý hoạt động tư vấn học đường; Biện pháp quản lý hoạt động tư vấn học đường ở các trường tiểu học huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

  pdf3p vijaychest 16-05-2024 1 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu này là xây dựng phần mềm số hóa giúp quản lý, phát hiện học sinh sử dụng phương tiện giao thông không đúng quy định, nâng cao ý thức của học sinh khi tham gia giao thông. Đề tài có thể được áp dụng vào các trường học để đảm bảo an toàn cho học sinh và thuận tiện cho nhà trường trong việc quản lí an toàn giao thông.

  pdf2p vijaychest 16-05-2024 0 0   Download

 • Cuốn sách "Kỹ thuật an toàn điện trên công trường xây dựng" nhằm cung cấp cho cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và công nhân ở các công ty. công trường xây dựng có một hiểu biết cơ bản về kỹ thuật an toàn điện cũng như các phương pháp xử lý các tai nạn điện đáng tiếc có thể xây ra. "Kỹ thuật an toàn điện trên công trường xây dựng" cũng góp phần giải thích và làm sáng tỏ các điều quy định về điện trong cuốn "Quy phạm an toàn trong xây dựng".

  pdf110p dongmelo 20-05-2024 3 3   Download

 • Trong bài báo "Phương pháp động học 3D và con đường phát triển sáng tạo các truyền động bánh răng", các kết quả của tác giả về phương pháp động học 3D đã tạo điều kiện thuận lợi để giải nhiều loại bài toán quan trọng trong lý thuyết ăn khớp bánh răng không gian. Trên cơ sở các lời giải đó đã xây dựng được các tiêu chí định hướng phát triển đổi mới các loại truyền động bánh răng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p dathienlang1012 03-05-2024 2 0   Download

 • Bài viết "Công nghệ tài chính: Thực trạng và giải pháp phát triển" một mặt đánh giá thực trạng phát triển của Fintech và hệ sinh thái cho sự phát triển của Fintech tại Việt Nam đồng thời đúc kết các kinh nghiệm ứng xử và quản lý của các nhà hoạch định chính sách của một số nước công nghệ tài chính hàng đầu để đưa ra những gợi mở chính sách nhằm tận dụng những thế mạnh công nghệ trong lĩnh vực tài chính tạo sức bật cho nền kinh tế.

  pdf7p dathienlang1012 03-05-2024 3 0   Download

 • Bài giảng Quản lý tài chính cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp: Chương 3 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên phân biệt được nội dung của quỹ tiền lương; thu nhập tăng thêm và các khoản nộp theo lương; trình bày phương pháp lập dự toán quỹ tiền lương và các khoản nộp theo lương; giải thích cơ sở hình thành quỹ tiền lương tăng thêm và trình bày phương án chi trả thu nhập tăng thêm;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt62p khanhchi2550 10-05-2024 1 0   Download

 • Quyết định số 105/QĐ-TTg về việc kéo dài thời gian thí điểm hoạt động của ban quản lý an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc1p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Quyết định số 2323/QĐ-BCT về việc phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Sông Lô 7; Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

  doc21p khanhchi2540 11-05-2024 1 0   Download

 • Quyết định số 2664/QĐ-BCT về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương; Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

  doc3p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Quyết định số 1690/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc6p khanhchi2540 11-05-2024 2 0   Download

 • Quyết định số 1733/QĐ-TTg về chấm dứt việc thí điểm hoạt động của ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc2p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Quyết định số 1531/QĐ-BGTVT công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi tên cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc7p khanhchi2540 11-05-2024 1 0   Download

 • Quyết định số 94/QĐ-BGTVT ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác và bảo đảm an toàn thông tin mạng hệ thống quản lý văn bản, trục liên thông văn bản bộ giao thông vận tải. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc15p khanhchi2540 11-05-2024 1 0   Download

 • Nợ xấu trong hệ thống ngân hàng tồn tại tất yếu khách quan trong hoạt động tín dụng. Duy trì nợ xấu ở mức độ an toàn là một trong các mục tiêu quan trọng của ngân hàng thương mại. Nợ xấu là nguyên nhân cơ bản gây mất an toàn tài chính, làm gia tăng trích lập dự phòng rủi ro, gia tăng chi phí xử lý nợ xấu từ đó gây sụt giảm lợi nhuận kỳ vọng của ngân hàng, ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển kinh tế - xã hội.

  pdf4p zizaybay1101 09-05-2024 0 0   Download

 • Bài viết nêu khái quát một số vấn đề về nợ công, an toàn nợ công và những công cụ liên quan đến chiến lược nợ công, đồng thời cung cấp số liệu cụ thể về thực trạng vay và trả nợ công của Việt Nam trong giai đoạn 2018- 2022. Qua tổng hợp số liệu về các chỉ tiêu an toàn nợ công, các đối tác cho Việt Nam vay nợ, cơ cấu nợ hiện tại của chúng ta cũng như mức độ tín nhiệm của Việt Nam trên thị trường quốc tế; và một số vấn đề tồn tại mà Việt Nam đang gặp phải từ đó tác giả đưa ra các giải pháp để giải quyết các vấn đề đó theo góc nhìn của tác giả.

  pdf3p zizaybay1101 09-05-2024 2 0   Download

 • Bài viết này tập trung đánh tầm quan trọng của văn hóa trong vấn đề hoằng pháp và an sinh xã hội của Phật giáo. Bởi suy cho cùng, cần phải thay đổi được nhận thức và hành vi của con người trong cộng đồng mới mong có một sự phát triển bền vững, ổn định.

  pdf8p viellison 06-05-2024 1 0   Download

 • Bài viết tập trung phân tích làm rõ khái niệm về ASXH, quan điểm ASXH trong triết lý của Phật giáo cũng như của Đảng và Nhà nước Việt Nam hiện nay, trên cơ sở đó làm rõ vai trò của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong việc bảo đảm ASXH từ đó đề ra các biện pháp góp phần xây dựng và lan tỏa những việc làm thiện nguyện của nhà Phật về công tác ASXH trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.

  pdf13p viellison 06-05-2024 0 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1224 lượt tải
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2