intTypePromotion=3

Quản lý giết mổ

Xem 1-20 trên 47 kết quả Quản lý giết mổ
 • THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP VỀ QUẢN LÝ GIẾT MỔ, VẬN CHUYỂN, KINH DOANH THỊT GIA SÚC, GIA CẦM TẠI MỘT SỐ TỈNH TRỌNG ĐIỂM PHÍA BẮC

  pdf4p bupbebaggo 15-01-2013 41 3   Download

 • Trước nhu cầu đòi hỏi của xã hội, nhiều lò mổ nhỏ và trung bình mới phát sinh mà vấn đề môi trường không được kiểm soát và xử lý đúng đắn đã gây ô nhiễm nghiêm trọng cho các thành phần môi trường không khí, đất, và vệ sinh an toàn thực phẩm. Do đó, các lò mổ cần được quản lý và giảm thiểu ô nhiễm môi trường của các lò giết mổ là vô cùng to lớn, việc xử lý tốn kém, phức tạp và lâu dài. ...

  pdf171p peheo_3 18-08-2012 619 248   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'xử lý nước thải cơ sở giết mổ gia cầm', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf23p dungdiem 21-02-2013 103 43   Download

 • Chỉ thị số 30/2005/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p lawvhxh9 19-11-2009 114 9   Download

 • Ô nhiễm môi trường đã và đang trở thành vấn đề nóng bỏng, luôn được đề cập đến như một phần tất yếu trong các kỳ họp của cấp chính phủ không những ở Việt Nam mà trong cả thế giới. Mức độ ô nhiễm luôn được quan trắc thu thập kiểm soát hàng năm, sự ô nhiễm trầm trọng ảnh hưởng lớn đến môi trường sống, sức khỏe của...

  pdf107p peheo_3 18-08-2012 266 107   Download

 • Nước thải từ cơ sở giết mổ, chế biến sản phẩm chăn nuôi mang theo nhiều chất hữu cơ gây ô nhiễm như: Tiết , mảnh thịt vụn, phân, tổ chức liên kết và nhiều dịch chất khác của động vật xuất thải từ quá trình giết mổ và chế biến v.v…Nếu không có hệ thống xử lý đảm bảo, nguồn nước thải này sẽ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

  pdf6p muakhuya 03-09-2012 243 70   Download

 • Các công nghệ bảo quản chế biến thịt tươi và các sản phẩm thịt truyền thống và sản phẩm thịt dạng phương Tây ở qui mô vừa, nhỏ và qui mô công nghiệp. Các kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm về thịt và sản phẩm thịt. Nguyên lý hoạt động của các loại may móc thiết bị sử dụng trong chế biến thịt.

  pdf150p bluesky_12 26-12-2012 467 216   Download

 • Nguyên nhân của sự biến đổi Enzym trong tế bào họat động không thuận nghịch do ngừng cung cấp oxi và chất dinh dưỡng nên quá trình tổng hợp bị đình chỉ, quá trình phân giải nổi lên hàng đầu sự tự phân. Đó là (1) đình chỉ trao đổi chất, (2) phân hủy các mối liên kết của những chất cấu tạo mô, (3) phân hủy chất phức tạp thành chất đơn giản.

  pdf70p buidinhkhiem1988 27-03-2013 260 62   Download

 • Pháp lệnh của ủy ban thường vụ quốc hội về thú y quy định về phòng bệnh, chữa bệnh cho động vật, chống dịch bệnh động vật; kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y; quản lý thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y; hành nghề thú y.

  pdf20p abcdef_42 01-11-2011 64 8   Download

 • Quyết định số 31/2005/QĐ-UB về ban hành Phương án quy hoạch về hệ thống cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 và Qui định về hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf15p ngotiendoan 23-10-2009 72 5   Download

 • GẶP GỠ Đêm khuya không dám dang chân ruỗi Vì ngại non sông xã tắc xiêu Lý Công Uẩn. Năm Canh Ngọ (970), niên hiệu Thái Bình, nguyên niên của Đinh Tiên Hoàng Đế. Gần 20 năm, mười hai vị Sứ quân đánh giết lẫn nhau, dân gian trộm cướp nổi lên như ong. Đức Tiên Hoàng dấy binh ở Hoa Lư dẹp yên các nơi, thống nhứt giang sơn, lập thành một nước tự chủ ở phương Nam.

  pdf9p ctnhukieu1 21-05-2011 42 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CÁC VÙNG CHĂN NUÔI VÀ CÁC KHU VỰC GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN ĐẾN NĂM 2020 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

  pdf14p buomgiay 13-12-2011 42 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cấp chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở sản xuất con giống; cơ sở giết mổ động vật, cơ sở sơ chế, bảo quản sản phẩm động vật; khu cách ly kiểm dịch, nơi tập trung động vật, sản phẩm động vật; cửa hàng kinh doanh động vật, sản phẩm động vật (do địa phương quản lý)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p meomaythongminh 02-08-2010 107 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH HỆ THỐNG CƠ SỞ GIẾT MỔ VÀ CHẾ BIẾN GIA SÚC, GIA CẦM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  pdf10p vuonnhomini 01-02-2013 31 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI VÀ GIẾT MỔ, CHẾ BIẾN SẢN PHẨM GIA SÚC, GIA CẦM TẬP TRUNG TỈNH BẾN TRE ĐẾN NĂM 2020 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

  pdf18p vuonnhomini 04-02-2013 36 4   Download

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-25:2010/BNNPTNT về quản lý chất thải trong cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm áp dụng đối với mọi tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực giết mổ gia súc, gia cầm trên lãnh thổ Việt Nam. Mời các bạn tham khảo.

  pdf12p thangnamvoiva11 10-08-2016 65 4   Download

 • Thông tư số 07/2005/TT-NHNN về việc hướng dẫn cho vay hỗ trợ giết mổ tập trung, chế biến sản phẩm gia cầm theo Quyết định số 1318/2005/QĐ-TTg ngày 13/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ do Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf2p duongyenngoc 23-10-2009 61 3   Download

 • Quyết định số 101/2000/QĐ-BNN-TY về việc ban hành Quy định về sắc phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm dịch động vật, thẻ kiểm tra vệ sinh thú y và chế độ cấp phát, sử dụng đối với bác sĩ kỹ thuật viên thú y làm công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y động vật, sản phẩm động vật do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thon ban hành

  pdf6p lawbmhc10 24-11-2009 67 3   Download

 • Chỉ thị số 27/2007/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

  pdf3p lawttyt3 30-11-2009 89 3   Download

 • ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------Số: 5791/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH HỆ THỐNG CƠ SỞ GIẾT MỔ VÀ CHẾ BIẾN GIA SÚC, GIA CẦM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân số 11/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 92/2006...

  pdf10p hoamai_do 01-02-2013 49 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Quản lý giết mổ
p_strCode=quanlygietmo

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản