Quản lý hoạt động khoáng sản

Xem 1-20 trên 160 kết quả Quản lý hoạt động khoáng sản
 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

  pdf21p chubebandiem 17-12-2010 62 10   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, BẢO VỆ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  pdf11p mungtetmoi 21-01-2013 27 3   Download

 • Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  pdf19p 0162987154 16-11-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Căn cứ theo Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  pdf10p 0162987154 16-11-2017 5 0   Download

 • Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 24/9/2013 của UBND thành phố Hà Nội.

  doc4p daovanmanh_123 03-03-2018 2 0   Download

 • Công văn 354/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc quản lý hoạt động khai thác khoáng sản

  doc1p giangdien 18-08-2009 58 1   Download

 • 1. Luật này quy định việc quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, hoạt động điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản, hoạt động khoáng sản (bao gồm khảo sát, thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản) ở thể rắn, thể khí, nước khoáng và nước nóng thiên nhiên; riêng dầu khí và các loại nước thiên nhiên khác được điều chỉnh bằng các văn bản pháp luật khác.

  pdf7p truongbao 10-07-2009 711 122   Download

 • CHUYÊN ĐỀ 6 : QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOÁNG SẢN BÀI 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG PHÁP LUẬT VỀ KHOÁNG SẢN HỆ THỐNG CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOÁNG SẢN CÁC CẤP 1. Một số khái niệm cơ bản về hoạt động điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản và hoạt động khoáng sản

  pdf53p kemoc8 24-07-2011 286 114   Download

 • hai Bộ hướng dẫn việc thực hiện chuyển giao chức năng quản lý Nhà nước về tài nguyên ... trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hoạt động khoáng sản trên địa bàn theo quy ...

  pdf2p hongle 24-06-2009 72 21   Download

 • Giấy phép khai thác khoáng sản được cấp cho tổ chức, cá nhân được phép thăm dò khoáng sản đối với khu vực đã thăm dò, với điều kiện tổ chức, cá nhân đó đã hoàn thành mọi nghĩa vụ được quy định trong giấy phép thăm dò và tuân thủ mọi quy định của pháp luật.

  pdf88p nokia_12 09-05-2013 72 19   Download

 • Chuyển giao chức năng quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản từ Sở Công ... vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hoạt động khoáng sản ...

  pdf2p hongle 24-06-2009 132 15   Download

 • Bài báo giới thiệu về lý thuyết xu hướng giá tài nguyên được nhà kinh tế học Margaret E. Slade (1992) phát triển từ mô hình lý thuyết của Fisher, Schultze và tiến hành mô phỏng xu hướng giá của một số loại khoáng sản trên thế giới trong những năm vừa qua.

  pdf5p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 31 10   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOÁNG SẢN VÀ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

  pdf9p chubebandiem 17-12-2010 72 7   Download

 • Thông tư 20/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản

  doc2p hueman 16-08-2009 95 4   Download

 • - Về cơ bản thống nhất nội dung đối với các khu vực cấm hoạt động khoáng sản đã được UBND tỉnh Khánh Hòa khoanh định. Các phiếu khu vực cấm hoạt động khoáng sản cần được đánh số thứ tự, trình bày theo khu vực hoặc theo đối tượng bảo vệ. Bổ sung trong nội dung báo cáo thể hiện tổng hợp các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn đối với diện tích, tọa độ khép góc......

  pdf2p thanhan 23-09-2009 51 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

  pdf19p ngu_mieu 23-10-2012 27 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ VÀ KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

  pdf8p bupbebagsu 16-01-2013 23 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

  pdf17p hoamai_do 01-02-2013 20 2   Download

 • Quyết định 40/2013/QĐ-UBND về Quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể trong quyết định này.

  pdf12p tanhthanhthanh23 17-04-2014 26 0   Download

 • Quyết định 04/2015/QĐ-UBND Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản và bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf38p saoanhnovoicochong 26-01-2015 38 0   Download

Đồng bộ tài khoản