intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản lý hoạt động thu thập dữ liệu

Xem 1-20 trên 92 kết quả Quản lý hoạt động thu thập dữ liệu
 • Chương 8: Thu thập dữ liệu tại hiện trường với mục tiêu học tập của chương nhằm: Tìm hiểu các khía cạnh kỹ thuật và nghệ thuật trong thu thập dữ liệu bằng các phương pháp phỏng vấn cá nhân. Làm rõ các sai số trong thu thập dữ liệu và cách khắc phục/hạn chế sai số này. Tìm hiểu các vấn đề tổ chức và quản lý hoạt động thu thập dữ liệu tại hiện trường từ khâu khảo sát thử, tuyển chọn, huấn luyện nhân viên phỏng vấn đến kiểm tra và giám sát các hoạt động thu thập dữ liệu tại hiện trường.

  pdf9p hanh_tv29 24-04-2019 28 3   Download

 • Bài báo phản ánh kết quả nghiên cứu thực trạng và biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non trên địa bàn thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. Dữ liêu nghiên cứu đươc thu thâp qua phương pháp điều tra, phỏng vấn vớ i mẫu nghiên cứu là 87 cán bô ̣quản lý và giáo viên của 06 trường mầm non trên đia ḅàn thị xã Quảng Trị.

  pdf10p sieunhansoibac7 26-04-2018 57 9   Download

 • 2.1.Khái niệm Phương pháp khuyến nông là cách đạt mục tiêu khuyến nông thông qua sự tác động trực tiếp giữa chủ thể khuyến nông và đối tượng khuyến nông bằng những hoạt động giáo dục,huấn luyện trực tiếp.

  ppt153p nuber_12 24-08-2013 41 7   Download

 • Phần mềm quản lý bán hàng là thành phần quan trọng nhất, có ảnh hưởng trực tiếp đến việc vận hành, quy trình hoạt động của toàn bộ cửa hàng, giúp cho cửa hàng hoạt động nhanh chóng, ổn định và liên tục, giúp thu thập dữ liệu bán hàng và cho ra các báo cáo hoạt động kinh doanh nhằm giúp chủ cửa hàng có thông tin chính xác để đưa ra các quyết định kinh doanh tiếp theo.

  doc6p lanzhan 20-01-2020 73 3   Download

 • Bài nghiên cứu này nhằm giới thiệu tính khả thi trong ứng dụng thiết bị bay không người lái vào công tác quản lý mỏ khai thác lộ thiên. Dữ liệu của bài báo được thu thập từ quá trình bay chụp thực địa ở mỏ đá Tà Zôn 2 bằng thiết bị Phantom 4 tại hai thời điểm (tháng 10/2018 và tháng 02/2019).

  pdf6p nguaconbaynhay9 04-12-2020 5 0   Download

 • QTCN là hệ vật lý được mô tả bởi các biến trạng thái .Các biến trạng thái được đặc trưng cho định tính ( quality ) và định lượng (Quantity ) Của QTCN bởi PT toán lý hoặc số đo thực nghiệm.QTCN được điều khiển bởi các HT đo lường và ĐKTĐ hoạt động theo chương trình trên cơ sở dữ liệu thu được từ các PT cảm biến đo lường ( Tranducer) và các tính năng của các PT chấp hành (actuator ) ...

  ppt46p muathu_102 29-01-2013 100 30   Download

 • THu thập dữ liệu về vị trí phân bố không gian trên bề mặt đất từ lâu đã là các hoạt động quan trọng trong xã hội loài người. Từ xa các nhà hàng hải sản, cá nhà địa lý thu thập dữ liệu này, sau đó cá họa viên can vẽ lại, tô màu để trở thành bản đồ. Ban đầu bản đồ chỉ được sử dụng để diễn tả những vị trí cụ thể trợ giúp người ta định hướng không gian dựa trên những hiểu biết của người xây dựng bản đồ....

  pdf128p baobinh1311 17-10-2012 91 24   Download

 • Đề tài nghiên cứu quy trình thu thập giá hàng hóa xuất nhập khẩu từ các nguồn từ doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu, từ cơ sở dữ liệu thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan; tính toán thử nghiệm chỉ số giá xuất khẩu, nhập khẩu của một số nhóm hàng, mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu; phân tích những chiết suất từ các kết quả tính toán này.

  pdf154p uocvongxua07 26-08-2015 76 12   Download

 • Tuyên Quang là tỉnh có nguồn tài nguyên khoáng sản đa dạng. Hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh hiện nay tập trung vào 14 loại chính.

  pdf7p dunghaiphong_hoaphuong 24-06-2020 33 1   Download

 • Distribution automation system (DAS) – hệ thống tự động hóa lưới phân phối là một phần quan trọng trong Lưới điện thông minh. DAS là sự kết hợp giữa lý thuyết và kinh nghiệm vận hành thực tiễn, là thành tựu của việc sử dụng sự phát triển của máy tính, hệ thống viễn thông, của ứng dụng lập trình và hệ thống SCADA (hệ thống giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu từ xa) hiện hữu.

  pdf10p vioregon2711 22-02-2021 1 0   Download

 • Bài viết này trình bày kết quả phân tích thực trạng quản lý hoạt động khoáng sản và xây dựng một nền tảng cơ sở dữ liệu, công cụ trực tuyến phục vụ khảo sát thu thập, cập nhật thông tin của các điểm khai thác khoáng sản ngoài hiện trường phục vụ công tác quản lý Nhà nước về hoạt động khoáng sản huyện Tuyên Hóa bằng công nghệ GIS (ArcGIS Desktop, ArcGIS Online, Survey123).

  pdf12p vidakota2711 27-02-2021 3 0   Download

 • Mục đích của luận văn nhằm nghiên cứu, hệ thống hóa các vấn đề lý luận về hoạt động giám sát của MTTQ đối với UBND cấp huyện. Thu thập dữ liệu để phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động giám sát của MTTQ đối với UBND trên địa bàn thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với Ủy ban nhân dân trên địa bàn Thành phố Huế.

  pdf151p nhumbien999 11-04-2021 0 0   Download

 • Trường Đại học Đồng luôn khuyến khích sinh viên (SV) tham gia nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của SV Khoa SP Ngoại Ngữ vẫn chưa đạt được những thành tựu đáng kể. Bằng phương pháp thu thập dữ liệu là phiếu khảo sát (questionnaire) SV Khoa SP Ngoại ngữ, và phỏng vấn trực tiếp giảng viên hướng dẫn SV NCKH, bài viết sẽ làm rõ nhận thức về ý nghĩa, vai trò và những khó khăn thường gặp trong hoạt động NCKH; từ đó đề xuất những giải pháp nhằm góp phần nâng cao ý thức và năng lực NCKH cho SV Khoa SP Ngoại ngữ.

  pdf5p vimanoban2711 14-04-2021 1 0   Download

 • Hỗn hợp chất thải hoạt động thu thập dữ liệu thường được thực hiện đáp ứng một nhu cầu được xác định, chẳng hạn như một nhu cầu thực hiện theo quy định, để chuẩn bị cho vụ kiện tụng, hoặc để thu thập thông tin cho việc ra quyết định. Những nhu cầu cơ bản đã được sử dụng để xác định mục tiêu của dự án, tiêu chuẩn chất lượng, và các dữ liệu sử dụng cho hàng ngàn các hoạt động thu thập dữ liệu được thực hiện bởi các cơ quan liên bang và nhà nước...

  pdf76p tuongmatdo 12-12-2011 44 8   Download

 • Bài viết trình bày đánh giá về chế độ nuôi dưỡng và một số yếu tố liên quan đến tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân nội trú tại Bệnh viện Quân y 175 để thu thập dữ liệu nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dinh dưỡng trong Bệnh viện.

  pdf10p vibandar2711 13-07-2020 23 7   Download

 • Hoạt động khai thác ilmenite ven biển Bình Thuận đã và đang tàn phá và gây ra các vấn đề môi trường nghiêm trọng. Qua công tác thu thập tài liệu, khảo sát hiện trạng khai thác ilmenite và hiện trạng tài nguyên nước, đất khu vực Hòn Rơm–Bàu Trắng, Bình Thuận, nhóm tác giả đánh giá các tác động của các dự án ilmenite đến sự thay đổi địa hình –địa mạo, làm rõ sự suy thoái tài nguyên nước (nước mặt và nước dưới đất), cũng như các tiến trình thúc đẩy xâm nhập mặn, những nguy cơ tiềm tàng từ các chất phóng xạ và sự cố môi trường như: cát bay, vỡ bờ mong hồ chứa nước.

  pdf12p gildur 30-11-2019 31 2   Download

 • Các thông tin quảng cáo đã trở thành một bộ phận không thể tách rời của hệ thống kinh tế xã hội, là nhịp cầu quan trọng nối liền giữa người tiêu dùng và người cung cấp. Vì vậy trong chương trình Marketing của bất kỳ Công ty nào, từ những Công ty đa quốc gia khổng lồ đến những quán cà phê sinh viên, cửa hàng bán đồng hồ đều sử dụng quảng cáo trước khi tung sản phẩm ra thị trường và ngược lại người tiêu dùng cũng thông qua đó để thu thập thông tin, dữ liệu...

  pdf31p truongdoan 29-07-2009 730 277   Download

 • Hệ thống thông tin quản lý là hệ thống thu thập, xử lý, lưu trữ và phân phối thông tin để hổ trợ ra quyết định, phối hợp hoạt động, và điều khiển các tiến trình trong tổ chức. Đó là một hệ thống các kênh thông tin biến đổi dữ liệu (hoặc thông tin tổng quát) thành thông tin hữu ích, và mang thông tin hữu ích này đến từng đối tượng sử dụng.

  ppt33p toraihaded 24-06-2011 457 172   Download

 • I. KHÁI NIỆM SQC là việc áp dụng phương pháp thống kê để thu thập, trình bày, phân tích các dữ liệu một cách đúng đắn, chính xác và kịp thời nhằm theo dõi, kiểm soát, cải tiến quá trình hoạt động của một đơn vị, một tổ chức bằng cách giảm tính biến động của nó. Kiểm soát chất lượng là thiết yếu vì không có một quá trình hoạt động nào có thể cho ra những sản phẩm giống hệt nhau. Sự biến động này do nhiều nguyên nhân khác nhau: - Loại thứ nhất: Do biến đổi...

  pdf11p abcdef_37 12-10-2011 185 79   Download

 • Công ty TNHH Metro Cash & Cary Việt Nam (Metro) sẽ thu thập, xử lý và/ hoặc sư dụng thông tin được cung cấp trong Phiếu Đăng ký Hội viên này hoặc những phiếu khác (Dữ liệu cá nhân) cho mục đích quản lý và thực hiện hợp đồng của quý vị với Metro, dịch vụ chăm sóc khách hàng tổng quát và lâu dài và dịch vụ chăm sóc khách hangfcuj thể, cũng như các hoạt động khuyến mãi, nghiên cứu thị trường và thu thập ý kiến (bằng thư và các phương tiện thông tin điện tử)...

  pdf1p haichau 24-06-2009 274 52   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quản lý hoạt động thu thập dữ liệu
p_strCode=quanlyhoatdongthuthapdulieu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2