intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản lý ngân quỹ

Xem 1-20 trên 3585 kết quả Quản lý ngân quỹ
 • Nội dung chính của quản lý tài chính là quản lý nguồn vốn và sử dụng nguồn. Một bộ phận trong tài sản có mối quan hệ biện chứng với nguồn và sử dụng nguồn ngắn ,trung và dài hạn là ngân quỹ. Để đảm bảo khả năng thanh toán trong mọi thời điểm và trong trường hợp xảy ra những biến động bất thường ,doanh nghiệp phải quản lý ngân quỹ. Do đó hoạt động quản lý tài chính của một doanh nghiệp không thể xem nhẹ vai trò của hoạt động quản lý ngân quỹ....

  pdf69p tiencuong 09-07-2009 525 186   Download

 • Ngân quỹ là khoản chênh lệch giữa thực thu ngân quỹ và thực chi ngân quỹ tại một thời điểm nhất định của doanh nghiệp. Quản lý ngân quỹ liên quan đến các dòng tiền vào ra doanh nghiệp, quản lý mức cân đối tiền trong quỹ.

  doc10p hoathuytinh_t2lh 18-08-2011 210 78   Download

 • Đề tài: Quản Lý Ngân Quỹ Tại Công TY TBGDI Bước vào đầu thế kỷ 21 nền kinh tế Việt Nam nói chung và hơn 5000 doanh nghiệp nói riêng đã có nhiều cơ may để phát triển. Nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với không ít thách thức ,xu thế cạnh tranh ngày một quyết liệt và ngay ngắt. Vì vậy muốn tồn tại được các doanh nghiệp càng phải đổi mới và tăng cường cách thức tổ chức sản xuất cũng như phương thức quản lý tài chính doanh nghiệp. Nội dung chính của quản lý tài chính...

  pdf69p tieungot 16-01-2013 65 12   Download

 • Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016, Nghị định số 24/2016/NĐ-CP quy định chế độ quản lý ngân quỹ Nhà nước do Chính phủ ban hành ngày 5/4/2016 là bước hoàn thiện hành lang pháp lý thực hiện chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020. Mời các bạn cùng tìm hiểu nghị định này qua nội dung bài viết.

  pdf3p bautroibinhyen15 09-02-2017 55 7   Download

 • Nội dung chính của luận văn chia làm 3 chương: Chương 1 - Những vấn đề cơ bản về quản lý ngân quỹ của doanh nghiệp, chương 2 - Thực trạng hoạt động quản lý ngân quỹ tại Công ty cổ phần lâm nghiệp Tháng năm và chương 3 - Giải pháp tăng cường quản lý ngân quỹ tại Công ty cổ phần lâm nghiệp Tháng năm. Mời các bạn tham khảo!

  pdf10p praishy 08-03-2019 37 1   Download

 • Bước vào đầu thế kỷ 21 nền kinh tế Việt Nam nói chung và hơn 5000 doanh nghiệp nói riêng đã có nhiều cơ may để phát triển. Nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với không ít thách thức ,xu thế cạnh tranh ngày một quyết liệt và ngay ngắt. Vì vậy muốn tồn tại được các doanh nghiệp càng phải đổi mới và tăng cường cách thức tổ chức sản xuất cũng như phương thức quản lý tài chính doanh nghiệp. Nội dung chính của quản lý tài chính là quản lý nguồn vốn và sử dụng nguồn. Một...

  pdf68p muathulamebay 17-08-2010 143 47   Download

 • Mức ngân quỹ tối ưu phụ thuộc: Chi phí giao dịch mua/bán chứng khoán Sự thay đổi/dao động của thu/chi ngân quỹ Lãi suất đầu tư chứng khoán/gửi tiết kiệm Dùng ngân quỹ tối ưu để quản lý ngân quỹ  VD1

  ppt20p coc_xanh 15-01-2013 90 16   Download

 • "Bài giảng Quản trị tài chính - Bài 8: Quản lý tài sản ngắn hạn" với các nội dung khái niệm và phân loại tài sản ngắn hạn; quản lý hàng tồn kho; quản lý ngân quỹ; quản lý khoản phải thu.

  pdf28p chauchaungayxua9 25-11-2020 43 3   Download

 • "Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 2 - Bài 4: Quản lý tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp" được biên soạn bởi giảng viên Lê Thu Thủy nhằm cung cấp đến các bạn các kiến thức khái niệm và phân loại tài sản ngắn hạn; quản lý hàng tồn kho; quản lý ngân quỹ; quản lý khoản phải thu.

  pdf27p chauchaungayxua9 26-11-2020 21 3   Download

 • "Bài giảng Quản trị tài chính - Bài 8: Quản lý tài sản ngắn hạn" với các nội dung khái niệm và phân loại tài sản ngắn hạn; hoạt động quản lý hàng tồn kho, quản lý ngân quỹ và quản lý khoản phải thu. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để phục vụ học tập hiệu quả hơn.

  pdf20p chauchaungayxua9 26-11-2020 22 1   Download

 • THÔNG TƯ Số 60/2003/TT-BTC - Quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn.

  doc19p haluong725 31-05-2010 546 124   Download

 • Mục đích chung của đề tài là đánh giá công tác quản lý ngân sách xã trên địa bàn thành phố Việt Trì, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý ngân sách xã của thành phố và ổn định theo quy định của Luật NSNN nước CHXHCN Việt Nam.

  pdf152p thangchodien12345678 22-05-2017 136 61   Download

 • Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ở Việt Nam trình bày về thực trang phân cấp quản lý ngân sách nhà nước cho chính quyền địa phương, định hướng tăng cường phân cấp quản lý ngân sách nhà nước cho chính quyền địa phương,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf5p chuotchuot09 07-12-2015 122 29   Download

 • Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước đúng đắn và hợp lý không chỉ đảm bảo phương tiện tài chính cho việc duy trì và phát triển hoạt động của các cấp chính quyền ngân sách từ TW đến địa phương mà còn tạo điều kiện phát huy được các lợi thế của từng địa phương. Bài viết Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước nhằm thực hiện tốt quy trình quản lý ngân sách nhà nước sau đây tập trung làm rõ hơn về điều này.

  pdf4p maiyeumaiyeu12 04-10-2016 80 7   Download

 • Nội dung của luận án kết cấu thành 4 chương, gồm: Chương 1. Tổng quan nghiên cứu về quản lý ngân sách nhà nước đầu tư cho các quỹ phát triển khoa học và công nghệ. Chương 2: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về quản lý ngân sách nhà nước đầu tư cho các quỹ phát triển khoa học và công nghệ. Chương 3: Thực trạng quản lý ngân sách nhà nước đầu tư cho các quỹ phát triển khoa học và công nghệ ở Việt Nam. Chương 4: Giải pháp hoàn thiện quản lý ngân sách nhà nước đầu tư cho các quỹ phát triển khoa học và công nghệ ở Việt Nam.

  pdf27p hanh_tv27 16-04-2019 25 2   Download

 • Nội dung của luận án được kết cấu thành 4 chương, gồm: Tổng quan nghiên cứu về quản lý ngân sách nhà nước đầu tư cho các quỹ phát triển khoa học và công nghệ; Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về quản lý ngân sách nhà nước đầu tư cho các quỹ phát triển khoa học và công nghệ; Thực trạng quản lý ngân sách nhà nước đầu tư cho các quỹ phát triển khoa học và công nghệ ở Việt Nam; Giải pháp hoàn thiện quản lý ngân sách nhà nước đầu tư cho các quỹ phát triển khoa học và công nghệ ở Việt Nam.

  pdf27p sohucninh321 09-07-2019 19 0   Download

 • Quản lý ngân sách là môn khoa học nghiên cứu tính quy luật của sự phụ thuộc lẫn nhau về mặt kinh tế giữa các quốc gia, nghiên cứu sự trao đổi hàng hóa, dịch vụ, sự vận động của các yếu tố sản xuất, sự chuyển đổi tiền tệ và cán cấn thanh toán giữa các quốc gia, nghiên cứu các chính sách điều chỉnh quá trình vận động và trao đổi. Để đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập theo chương trình khung của tổng cục dạy nghề ban hành, Trường CĐ GTVTTW1 đã tổ chức biên soạn giáo trình Quản lý ngân sách. Nội dung của giáo trình gồm 5 chương, mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf58p tradaviahe20 12-04-2021 2 1   Download

 • Quản lí ngân sách là toàn bộ các khoản thu, chi bằng tiền của nhà nước trong một giai đoạn nhất định với mục tiêu thực hiện tốt các khoản thu và phân bổ dự toán các khoản chi hiệu quả. Ngày 16/12/2002 Luật ngân sách Nhà nước 2002 thay thế cho Luật ngõn sỏch nhà nước năm 1996 đã được Quốc Hội khoỏ XI thụng qua tại kỳ họp thứ 2 và có hiệu lực thi hành từ năm ngõn sỏch 2004, Luật quy định về lập, chấp hành, kiểm tra, thanh tra, kiểm toỏn, quyết toỏn ngõn sỏch...

  pdf60p neuocsencotinhyeu 26-09-2013 156 77   Download

 • Ngân sách nhà nước (NSNN) là bộ phận cơ bản, là khâu chủ đạo, có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống tài chính quốc gia, đồng thời là công cụ tài chính để Nhà nước thực hiện chức năng quản lý vĩ mô đối với hoạt động kinh tế - xã hội của đất nước trong từng giai đoạn phát triển.

  pdf114p dell1122 05-09-2012 206 73   Download

 • Nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản lý ngân sách xã (phường) trong giai đoạn hiện nay, với vốn kiến thức quý báo được thầy cô truyền đạt trong quá trình học tập ở trường và thực tế sau thời gian thực tập em thấy công tác quản lý chi ngân sách xã (phường) là không kém phần quan trọng.

  pdf34p timlai_bautroi0202 13-08-2013 174 52   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1000 lượt tải
320 tài liệu
992 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Quản lý ngân quỹ
p_strCode=quanlynganquy

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2