Quản lý tổng hợp dải ven biển

Xem 1-20 trên 27 kết quả Quản lý tổng hợp dải ven biển
 • Ebook Định hướng quản lý tổng hợp vùng bờ biển Bắc Bộ là một trong những tài liệu thuộc bộ sách chuyên khảo về biển đảo Việt Nam.

  pdf118p lalala04 27-11-2015 42 19   Download

 • QUẢN LÝ TỔNG HỢP DẢI VEN BIỂN TRONG BỐI CẢNH CHÍNH SÁCH QUỐC TẾ 7.1. Mở đầu Chương này trình bày tóm lược một số sáng kiến quốc tế quan trọng trong việc phát triển các hiểu biết về phát triển bền vững dải ven biển và thúc đẩy quản lý tổng hợp dải ven biển cho cả các nhà khoa học và các nhà hoạch định chính sách như là một quy trình được chấp nhận rộng rãi để đạt được phát triển bền vững. ...

  pdf0p meogiay 15-11-2011 62 26   Download

 • Chương 1: Khái niệm vùng ven bờ và quản lý tổng hợp vùng ven bờ Vùng ven bờ luôn là nơi được con người quan tâm do nguồn tài nguyên của nó. Đây là nơi có vùng đồng bằng màu mỡ và tài nguyên biển phong phú, vùng ven bờ cũng là nơi dễ dàng cho sự tiếp cận của thị trường quốc tế

  pdf12p samsara246 31-05-2011 170 57   Download

 • PHÂN HỆ HỮU SINH: MÔI TRƯỜNG SINH THÁI, TÀI NGUYÊN SỐNG 3.1 Giới thiệu Dải ven biển là vùng chuyển tiếp từ ảnh hưởng vùng đất liền sang ảnh hưởng của biển. Thuỷ triều, sóng, nguồn nước ngọt đổ ra biển và vùng nước nông tạo nên một môi trường với các điều kiện thường xuyên thay đổi. này. Phân hệ hữu sinh thích ứng với tính đa dạng và năng suất sinh học nổi

  pdf0p meogiay 15-11-2011 78 28   Download

 • PHÂN HỆ KINH TẾ – XÃ HỘI SỰ ĐA DẠNG CỦA CÁC CHỨC NĂNG, LỢI ÍCH VÀ XUNG ĐỘT 5.1 Giới thiệu Giống như tất cả các môi trường tự nhiên, dải ven biển và các hòn đảo nhỏ cung cấp một số chức năng và quá trình thiết yếu đối với phúc lợi xã hội kinh tế của con người. Phúc lợi của người phụ thuộc trực tiếp hoặc gián tiếp vào khả năng sẵn có của hàng hóa và dịch vụ môi trường mà hệ thống biển và ven bờ có thể cung cấp. Vì dải ven biển...

  pdf0p meogiay 15-11-2011 52 22   Download

 • CƠ SỞ NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC KHÍ QUYỂN 3.1 Cơ sở nhiệt lực học khí quyển 3.1.1 Các quá trình đoạn nhiệt của không khí 1) Giới thiệu chung Theo nguyên lý thứ nhất của nhiệt động học thì “năng lượng toàn phần của một cơ hệ bằng tổng công sinh ra và nhiệt lượng mà cơ hệ nhận được”, nên nếu có một lượng nhiệt dQ cung cho 1 gam không khí thì nó sẽ biến thành nội năng du và công dãn nở APdV: dQ = du + APdV (3-1) ...

  pdf72p doquyenhong 28-10-2011 79 21   Download

 • Khí tượng học và phương pháp nghiên cứu Khí tượng học là một ngành khoa học chuyên nghiên cứu về các hiện tượng và các quá trình khí quyển. Vì đi sâu vào nghiên cứu và giải thích bản chất vật lý của mọi hiện tượng, mọi quá trình khí quyển diễn ra trong khí quyển và trên bề mặt trái đất nên Khí tượng học còn được gọi là Vật lý khí quyển.

  pdf19p doquyenhong 28-10-2011 102 20   Download

 • HOÀN LƯU KHÍ QUYỂN 4.1 Hoàn lưu chung khí quyển Tập hợp các luồng không khí chuyển động thành dòng khép kín với quy mô lớn trên phạm vi toàn cầu được gọi là hoàn lưu chung khí quyển. Hoàn lưu chung khí quyển bao gồm 2 thành phần: thành phần nằm ngang (chiếm ưu thế) và thành phần thẳng đứng.

  pdf28p doquyenhong 28-10-2011 63 20   Download

 • THỜI TIẾT BIỂN ĐÔNG 6.1 Thời tiết và hình thế thời tiết Thời tiết là trạng thái vật lý của khí quyển ở một địa điểm nhất định trong một khoảng thời gian nhất định và được đặc trưng bởi tập hợp các giá trị của các yếu tố khí tượng như nhiệt độ không khí, áp suất khí quyển, gió, độ ẩm, mây mưa tại thời điểm đó. Các yếu tố này còn được gọi là các yếu tố thời tiết. ...

  pdf60p doquyenhong 28-10-2011 78 16   Download

 • TƯƠNG TÁC BIỂN – KHÍ QUYỂN 5.1 Hệ thống biển – khí quyển với các quy mô tương tác 5.1.1 Hệ thống biển – khí quyển là gì 1) Khái niệm: Hệ thống được xem như là sự tổng thể của các đối tượng tương tác lẫn nhau trong một tập hợp. - Bản thân khí quyển cũng như đại dương tồn tại các hệ thống riêng của mình với các quy luật chung và riêng biệt do đặc thù của hai môi trường nước và khí. ...

  pdf19p doquyenhong 28-10-2011 61 14   Download

 • KHÍ HẬU BIỂN ĐÔNG Khí hậu được hiểu là sự tiếp diễn có quy luật của các quá trình khí quyển ở một nơi nào đó do tác dụng tương hỗ lâu năm giữa bức xạ mặt trời, hoàn lưu khí quyển, điều kiện mặt đệm và được đặc trưng bằng thời tiết nhiều năm của nơi đó. Khoa học chuyên nghiên cứu điều kiện hình thành khí hậu và chế độ khí hậu được gọi là Khí hậu học.

  pdf26p doquyenhong 28-10-2011 67 14   Download

 • Đề tài "Đánh giá tổng hợp các điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội cho sử dụng và phát triển nông nghiệp bền vững dải ven biển tỉnh Hà Tĩnh” được thực hiện nhằm nghiên cứu một cách đầy đủ tác động của điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội đến khai thác sử dụng dải ven biển cho phát triển nông nghiệp là đòi hỏi hết sức cấp bách và có ý nghĩa rất lớn về kinh tế, xã hội và môi trường.

  doc101p change13 07-07-2016 32 13   Download

 • BỨC XẠ TRONG KHÍ QUYỂN 2.1 Thành phần và cấu trúc khí quyển 2.1.1 Thành phần không khí Không khí là một hỗn hợp bao gồm nhiều chất khí, hơi nước và các tạp chất khác. Nếu không khí không chứa hơi nước và các tạp chất khác (tức là không khí khô sạch) thì thành phần chủ yếu của nó là: - Ni tơ (N2) chiếm 78% trọng lượng khí quyển, - ôxy (O2) chiếm 21% trọng lượng khí quyển, - Các bô nic (CO2) chiếm 0,03% trọng lượng khí quyển, - Ôzôn (O3) và nhiều chất khí...

  pdf45p doquyenhong 28-10-2011 54 10   Download

 • Quyết định số 158/2007/QĐ-TTg về việc phê duyệt chương trình quản lý tổng hợp dải ven biển vùng bắc trung bộ và duyên hải trung bộ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

  pdf6p lawvhxh6 16-11-2009 65 6   Download

 • Trong những năm gần đây, “quản lý tổng hợp” đã và đang dần được sử dụng như một cách thức quản lý mới, hiện đại và hiệu quả ở nhiều nước trên thế giới trong quản lý biển và đại dương.

  pdf12p phalinh15 12-08-2011 23 5   Download

 • Chương 2: Các hệ sinh thái vùng ven bờ Hệ sinh thái cửa sông Cửa sông (estuary) là thủy lực ven bờ tương đối kín, nơi mà nước ngọt và nước biển gặp nhau và trộn lẫn vào nhau.

  pdf20p samsara246 31-05-2011 176 82   Download

 • Chương 3: Tác động của con người đến môi trường vùng ven bờ Các tác động của con người đến môi trường vùng ven bờ có thể xếp vào 3 loại: -Các tác động vào cấu trúc: bắt nguồn từ việc biến đổi và phá hủy nơi ở

  pdf12p samsara246 31-05-2011 164 68   Download

 • GIỚI THIỆU VỀ QUẢN LÝ VÙNG BỜ Lịch sử và khái niệm quản lý vùng ven bờ Quan điểm hệ thống về vùng ven bờ Khái quát về hệ thống đa dạng vùng ven bờ Phân hệ tự nhiên Phân hệ kinh tế – xã hội Cơ sở hạ tầng và thể chế Quản lý vùng ven bờ: phân tích chính sách và hệ thống Phân tích hệ thống trong giải quyết các vấn đề vùng ven bờ Các loại dự án quản lý dải ven bờ

  pdf0p meogiay 15-11-2011 84 34   Download

 • Quản lý vùng bờ là một trong các môn học được lựa chọn trong dự án “Nâng cao năng lực đào tạo về kỹ thuật bờ biển cho Trường Đại học Thủy lợi Hà nội” do chính phủ Hà lan tài trợ Môn học bao gồm những nội dung chủ yếu về bờ biển: Quản lý vùng bờ, quản lý đường bờ, cồn cát, nghiên cứu cửa sông ,bờ biển...

  pdf0p meogiay 15-11-2011 50 15   Download

 • Được quan tâm nguồn TN duy nhất (đất đai & đa dạng NLợi). - Trọng tâm kinh tế của nhiều nước ven biển, nơi có nhiều hoạt động KTXH và chịu tác động được lớn. - Hệ thống đa nguồn lợi & nhiều người sử dụng. - Hoạt động kinh tế chính: nông-lâm-ngư-du lịch,..  ưu tiên cao nhất cho bảo tồn nguồn lợi nhầm đảm bảo sử dụng bền vững. - Trong tương lai, tầm quan trọng càng tăng do gia tăng dân số VVB & thay đổi khí hậu....

  pdf54p nomauvang 19-06-2013 48 9   Download

Đồng bộ tài khoản