intTypePromotion=1
ADSENSE

Quan niệm về tự học

Xem 1-20 trên 2721 kết quả Quan niệm về tự học
 • Trên cơ sở nghiên cứu một cách khoa học về quy trình xây dựng hệ thống thông tin tin học hóa quản lý và vấn đề quản lý hồ sơ tư vấn ở các công ty tư vấn xây dựng của Bộ Xây dựng, luận án hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản và làm rõ hơn về những khái niệm tin học hóa, HTTT tin học hóa, HTTT tin học hóa quản lý, các thành phần của HTTT tin học hóa và mối quan hệ giữa các thành phần ấy... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf221p bakerboys03 02-05-2022 10 1   Download

 • Bài viết bàn về việc tạo niềm hứng thú học Văn cũng như kích thích sự say mê tìm hiểu văn chương ở học sinh thì việc dạy văn ngoài việc bồi đắp kiến thức và tâm hồn cho học sinh, chúng ta cần quan tâm đến sinh hoạt ngoại khóa Văn học trong nhà trường. Sinh hoạt ngoại khóa sẽ tạo một không khí mới lạ, thích thú qua đó tạo điều kiện để học sinh phát triển các năng lực nhận thức, đánh giá và sự sáng tạo độc đáo của chính mình từ đó sẽ hỗ trợ cho việc dạy và học Văn chính khóa có hiệu quả hơn.

  pdf4p atarumoroboshi 05-05-2022 2 1   Download

 • Rất nhiều vấn đề trong Số Học liên quan đến sự tồn tại vô hạn các số nguyên tố trong một dãy nguyên. Ví dụ như định lý Dirichlet, các số nguyên tố Fermat hay các số nguyên tố Mersene. Một vấn đề đơn giản hơn, đó là nói đến các ước nguyên tố của phần tử trong dãy. Bài viết này bàn về khái niệm ước nguyên tố của một dãy số nguyên, và tập các ước nguyên tố đó. Phạm vi bài viết là ở mức độ sơ cấp, mặc dù vấn đề nói đến trong bài vẫn được nghiên cứu ở lý thuyết Số cao cấp.

  pdf15p atarumoroboshi 05-05-2022 3 1   Download

 • Bài viết trình bày quan điểm của triết học Mác về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên và vấn đề phát triển bền vững ở Việt Nam; Một số khuyến nghị chính sách nhằm phát triển bền vững ở Việt Nam đến năm 2030.

  pdf4p viindranooyi 04-05-2022 3 1   Download

 • Luận án chỉ ra những đặc sắc trong thi pháp thơ Nguyễn Duy trên các phương diện: quan niệm về nghệ thuật; cách thức tổ chức hình tượng nghệ thuật; cách tổ chức thể thơ, giọng điệu, ngôn ngữ thơ Nguyễn Duy; từ đó khẳng định những đóng góp độc đáo của tác giả cho thơ ca Việt Nam hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf166p linyanjun_2408 21-04-2022 6 1   Download

 • Giáo trình Kỹ năng sống với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được khái niệm, tầm quan trọng của giáo dục kỹ năng sống trong trường học nói riêng và ngoài cuộc sống nói chung. Nhận biết được những kỹ năng sống quan trọng trong việc phát triển bản thân của nhân viên công tác xã hội và các bước thực hiện các kỹ năng đó. Giáo trình Kỹ năng sống được biên soạn gồm 8 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 cung cấp những kiến thức: Khái niệm chung về kỹ năng sống, kỹ năng tự nhận thức, kỹ năng xác định giá trị.

  pdf38p cucngoainhan9 08-04-2022 11 1   Download

 • Bài viết khai thác và làm sáng tỏ một số tư tưởng về nhân sinh quan của người Việt được ẩn chứa trong tục ngữ, ca dao. Trên cơ sở đó, rút ra ý nghĩa thực tiễn xác lập quan niệm sống của con người Việt Nam trong thời đại mới và vận dụng vào giảng dạy một số bài học đạo đức môn Giáo dục công dân lớp 10 nhằm góp phần nâng cao hiệu quả dạy học các bài học của môn này ở trường THPT hiện nay.

  pdf6p vithales 20-04-2022 5 0   Download

 • Bài viết nghiên cứu quyền tự bảo vệ quyền sở hữu tài sản dưới ba góc độ: Quan niệm về quyền tự bảo vệ quyền sở hữu tài sản; điều kiện thực hiện quyền tự bảo vệ quyền sở hữu và các hình thức thực hiện quyền tự bảo vệ quyền sở hữu tài sản theo quy định của BLDS năm 2015 trong tương quan so sánh với các quy định tương ứng trong BLDS năm 1995 và 2005.

  pdf10p vithales 19-04-2022 2 0   Download

 • Đê ftaif nghiên cứu một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về việc quyền tự định đoạt của đương sự trong tranh chấp kinh doanh thương mại, qua thực tiễn tại trong giải quyết tranh chấp tại Việt Nam hiện nay, trên cơ sở đó làm rõ một số khái niệm, nội dung liên quan đến quyền tự định đoạt của đương sự trong tranh chấp kinh doanh thương mại..... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf27p badbuddy09 05-04-2022 8 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đưa ra định nghĩa chung và những khái niệm liên quan đến quyền của lao động nữ. Phân tích cơ sở lí luận về quyền của lao động nữ; đưa ra thực trạng bảo đảm quyền của lao động nữ làm việc tại các khu công nghiệp ở Việt Nam hiện nay; đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao việc bảo đảm quyền cho lao động nữ làm việc tại các khu công nghiệp ở Việt Nam.

  pdf115p badbuddy09 05-04-2022 11 1   Download

 • Tài liệu "English for kids: Units of Time Posters" gồm các từ vựng chính liên quan đến thời gian. Các áp phích bao gồm phút, giờ, ngày, tuần, tháng, năm, thập kỷ, thế kỷ, thiên niên kỷ và kim đồng hồ để các em nắm được khái niệm về thời gian, đồng thời nâng cao khả năng tư duy toán học. Mời quý phụ huynh và các em học sinh cùng tham khảo!

  pdf11p twinklvietnam 07-04-2022 7 0   Download

 • Mục đích của việc nghiên cứu đề tài là làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc hoàn thiện các quy định của pháp luật về phiên tòa sơ thẩm dân sự theo tinh thần cải cách tư pháp. Từ đó nhiệm vụ của đề tài là giải quyết về mặt lý luận các khái niệm thuộc phạm vi nghiên cứu của đề tài cũng như các vấn đề có liên quan. Trên cơ sở phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật hiện hành, nêu lên thực trạng của việc áp dụng luật trong quá trình giải quyết các tranh chấp dân sự tại phiên tòa sơ thẩm.

  pdf73p badbuddy10 02-04-2022 9 0   Download

 • Bài viết Giải mã vở kịch "Vũ Như Tô" (Nguyễn Huy Tưởng) từ góc nhìn thể loại có nội dung trình bày về giải mã và tiếp nhận văn học; tác giả Nguyễn Huy Tưởng và vở kịch "Vũ Như Tô"; giải mã theo góc nhìn thể loại trong vở kịch "Vũ Như Tô" (Nguyễn Huy Tưởng);... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc18p minhhuehpu2 01-04-2022 3 1   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm tìm hiểu, nghiên cứu về các Khái niệm về phá sản doanh nghiệp và phá sản doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài; Thủ tục phá sản doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài và thẩm quyền của tòa án nước ngoài trong việc mở thủ tục phá sản doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài cũng như Trình tự, thủ tục Phá sản doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài sẽ góp phần làm phong phú thêm tài liệu khoa học về lĩnh vực đang được rất nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước quan tâm, nghiên cứu.

  pdf97p badbuddy09 29-03-2022 8 0   Download

 • Bài viết phân tích các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về bị hại từ các góc độ khác nhau như khái niệm, quyền và nghĩa vụ của bị hại và việc bảo đảm thực hiện; nhận xét, đánh giá các quy định về quyền và nghĩa vụ của bị hại trong tố tụng hình sự và việc bảo đảm quyền và nghĩa vụ của bị hại; đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật cũng như tổ chức thực hiện pháp luật tố tụng hình sự, bảo đảm tốt quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, góp phần giải quyết vụ án khách quan, toàn diện, đầy đủ.

  pdf11p viottohahn 28-03-2022 1 0   Download

 • Chương 1: Tổng quan về Marketing  điện tử thuộc bộ Bài giảng Marketing điện tử cung cấp cho người học những kiến thức về: Định nghĩa được Tiếp thị điện tử, những khái niệm liên quan, chỉ ra được tầm quan trọng của E-marketing trong kỉ nguyên điện tử, xu hướng và tiềm năng phát triển Emarketing trong hiện tại và tương lai, so sánh được Emarketing và marketing truyền thống.

  pdf16p huyenhuyen0827 22-03-2022 7 0   Download

 • (NB) Giáo trình Kỹ thuật đo lường cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu tổng quan về đo lường; Các khái niệm cơ bản về kỹ thuật đo lường; Các cơ cấu chỉ thị; Các thiết bị đo. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf69p hoatudang09 15-03-2022 4 1   Download

 • Việc nghiên cứu đề tài giúp cho tác giả tiếp cận và đánh giá toàn diện về vấn đề năng lực hành vi dân sự của cá nhân từ khái niệm đến các mức độ năng lực hành vi dân sự của cá nhân, năng lực hành vi dân sự của cá nhân trong các quan hệ pháp luật. Từ đó, tác giả đưa ra những lập luận, đánh giá ưu điểm, hạn chế của các quy định năng lực hành vi dân sự của cá nhân về mặt pháp lý và thực tiễn áp dụng.

  pdf97p badbuddy08 16-03-2022 5 0   Download

 • Đề tài nghiên cứu những vấn đề lý luận về hoạt động M&A công ty TNHH từ đó có cái nhìn tổng quan về thực trạng và xu hướng M&A công ty TNHH tại Việt Nam, trong đó đưa ra được khái niệm cơ bản về mua bán, sáp nhập công ty TNHH, cũng như việc phân loại giữa hai hình thức kinh doanh này với nhau.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf93p badbuddy07 11-03-2022 0 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài là làm rõ khái niệm và bản chất pháp lý của TĐKTNN; chứng minh các vấn đề về tính phù hợp và chưa phù hợp của các văn bản pháp quy điều chỉnh tổ chức và hoạt động của các TĐKTNN hiện hành, từ đó đề xuất các khuyến nghị về xây dựng khung pháp luật điều chỉnh liên quan.

  pdf122p badbuddy07 11-03-2022 9 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quan niệm về tự học
p_strCode=quanniemvetuhoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2