intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản trị chất lượng toàn diện

Xem 1-0 trên 0 kết quả Quản trị chất lượng toàn diện
 • Mời các bạn cùng tìm hiểu vị trí của chất lượng trong xu thế cạnh tranh toàn cầu; tình hình quản lý chất lượng tại các nước đang phát triển; tình hình quản lý chất lượng tại Việt Nam;... được trình bày cụ thể trong "Giáo trình Quản trị chất lượng toàn diện".

  pdf106p quanaotreem 04-06-2016 323 105   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài gồm có: Tìm hiểu về lý luận tổng quan về quản trị chất lượng toàn diện trong doanh nghiệp; phân tích tình hình thực trạng công tác quản trị chất lượng toàn diện tại COMA7; đánh giá nhận xét các ưu nhược điểm trong quản trị chất lượng toàn diện tại Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp số 7 cũng như đưa ra các giải pháp hoàn thiện và phát triển công tác quản trị chất lượng toàn diện cho Công ty trong thời kì hội nhập.

  pdf66p hihihaha7 03-01-2017 200 63   Download

 • Tóm tắt luận văn: Rào cản thực hiện hệ thống quản trị chất lượng toàn diện đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa - Nghiên cứu tại Đà Nẵng có nội dung gồm 3 chương. Chương 1: cơ sở lý luận về quản trị chất lượng toàn diện và những rào cản thực hiện, trình bày tổng quan về chất lượng, quản lý chất lượng, hệ thống quản lý chất lượng trong doanh nghiệp. Chương 2: thiết kế nghiên cứu, nêu lên mô hình thang đo rào cản đề xuất nghiên cứu, tiến trình nghiên cứu, nghiên cứu định tính. Chương 3: phân tích kết quả và kết luận, hàm ý. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.

  pdf26p dtphuongg 05-09-2018 57 3   Download

 • Nội dung Tài liệu Quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế: Phần 2 gồm có: ISO 9000 - Bộ tiêu chuẩn quốc tế về Quản trị chất lượng, quản trị chất lượng toàn diện - TQM, giới thiệu các tiêu chuẩn và quản lí chất lượng khác. Đây là Tài liệu được xem như giáo trình lý thuyết và thực hành đối với ngành Quản trị kinh doanh. Tác giả đã nghiên cứu cẩn thận Tài liệu nước ngoài, tham khảo các công trình trong nước, cùng với những kinh nghiệm giảng dạy, làm việc ở các doanh nghiệp để thực hiện nên Tài liệu này. Mời các bạn tham khảo nội dung 2 phần Tài liệu.

  pdf181p uocvongxua02 19-05-2015 205 72   Download

 • Tiểu luận: Quản lý chất lượng toàn diện (TQM) chiến lược và đặc điểm tổ chức: Bằng chứng từ một thành viên WTO gần đây nhằm trình bày một nghiên cứu so sánh về mối quan hệ giữa thực hiện quản lý chất lượng toàn diện (TQM ) và đặc điểm tổ chức (quy mô, loại hình công nghiệp, hình thức sở hữu, và mức độ của sự đổi mới) trong một nước “mới công nghiệp hóa” trong khu vực Đông Nam Á.

  pdf26p orange_12 05-06-2014 306 62   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình quản trị chất lượng toàn diện - chương 4', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p littleduck801 17-08-2011 162 33   Download

 • Nội dung chính của Chương 8 Quản trị chất lượng toàn diện nằm trong bài giảng Quản trị chất lượng nêu các hoạt động được phối hợp nhằm lãnh đạo và kiểm soát tổ chức liên quan đến chất lượng.

  pdf17p top_12 21-04-2014 128 26   Download

 • Nội dung của tiểu luận bao gồm 2 phần: Khái quát về hệ thống quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; tình hình áp dụng tiêu chuẩn iso của các doanh nghiệp tại Đà Nẵng và Việt Nam; thực trạng về động cơ áp dụng iso 9001 của các doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết hơn về nội dung nghiên cứu.

  doc31p abcngan 28-03-2020 97 22   Download

 • Thuyết trình: Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp và quản lý chất lượng toàn diện đến hiệu quả dự án xây dựng tại Đài Loan nhằm trình bày về CC có ảnh hưởng tích cực trực tiếp lên TQM và PP, TQM cũng có ảnh hưởng trực tiếp và tích cực đối với PP, những kết quả cũng thể hiện rằng sự ảnh hưởng gián tiếp của CC đối với PP.

  ppt25p slow_12 26-06-2014 78 8   Download

 • Chương 5 - Mô hình quản trị chất lượng. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu được: Các xu hướng tiếp cận và xây dựng mô hình mô hình quản trị chất lượng, quản trị chất lương theo ISO 9000, quản trị chất lượng toàn diện, giới thiệu một số mô hình quản lý khác.

  pdf15p tieu_vu02 02-06-2018 46 7   Download

 • Bài viết tiến hành khảo sát mối quan hệ giữa VHDN, quản trị chất lượng toàn diện và hiệu quả dự án tại các công ty lắp máy khu vực Miền Bắc nơi mà các dự án về lắp máy được trúng thầu với những hợp đồng có giá trị cao. Dữ liệu thu thập từ 283 lao động tại các công ty lắp máy khu vực Miền Bắc của Lilama được phân tích bằng cách sử dụng mô hình Sem.

  pdf12p caygaocaolon10 19-02-2021 20 0   Download

 • Khái niệm TQM TQM: Total Quality Management – Quản lý chất lượng toàn diện. TQM là một phương pháp quản lý của một tổ chức, định hướng vào chất lượng, dựa trên dự tham gia của mọi thành viên và nhằm đem lại sự thành công dài hạn thông qua sự thoả mãn khách hàng và lợi ích của mọi thành viên của công ty và của xã hội. Mục tiêu của TQM là cải tiến chất lượng sản phẩm và thoả mãn khách hàng ở mức tốt nhất cho phép. Đặc điểm nổi bật của TQM so với các...

  pdf6p kim_ha_nul 07-09-2010 1759 530   Download

 • Tài liệu Quản trị chất lượng toàn diện giúp bạn nhìn nhận khách quan về quá trình toàn cầu hóa, tính cạnh tranh, nhu cầu người tiêu dùng ngày càng gia tăng đã làm thị trường biến đổi. Các doanh nghiệp muốn tồn tại trong thị trường đầy biến động này họ phải giải quyết những yếu tố, trong đó chất lượng là một yếu tố then chốt. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc11p pt1506 17-03-2009 607 151   Download

 • Bước khởi đầu hình thành Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện là từ kiểm soát chất lượng tổng hợp-TQC (Total Quality Control) do ông Faygenbao xây dựng từ năm 1950 khi ông làm việc ở hãng General Electric với tư cách là một người lãnh đạo của hãng chịu trách nhiệm về quản lý chất lượng và quản lý nghiệp vụ sản xuất. TQC được định nghĩa như “một hệ thống có hiệu quả để hợp nhất các nỗ lực về triển khai chất lượng, duy trì chất lượng và cải tiến chất lượng của các bộ...

  pdf0p possibletb 23-11-2012 354 105   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'áp dụng hệ thống quản lý chất lượng toàn diện – tqm tại công ty cổ phần sivico', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt15p trada85 20-01-2013 322 89   Download

 • Bài giảng Quản lý chất lượng toàn diện trình bày về khái niệm TQM, các yếu tố cấu thành TQM, triết lý của TQM. Thực hiện TQM trong tổ chức. “TQM là một dụng pháp quản lý đưa đến thành công, tạo thuận lợi cho tăng trưởng bền vững của một tổ chức thông qua việc huy động hết tâm trí của tất cả các thành viên nhằm tạo ra chất lượng một cách kinh tế theo yêu cầu của khách hàng.” (Histoshi Kume).

  pdf30p next_12 17-04-2014 347 79   Download

 • Đề tài nghiên cứu sự hình thành, phát triển của hoạt động quản lý chất lượng và của hệ thống quản lý chất lượng nói chung và quản lý chất lƣợng toàn diện nói riêng; tìm hiểu và nghiên cứu thực trạng hoạt động quản lý chất lượng toàn diện của công ty Arksun; kiến nghị một số giải pháp để áp dụng quản lý chất lƣợng toàn diện cho công ty.

  pdf93p trangvo0502 18-05-2017 101 40   Download

 • Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 5 hướng đến trình bày các vấn đề quản lý chất lượng toàn diện đó là kiểm soát chất lượng toàn diện (total quality control - TQC); quản lý chất lượng toàn diện (total quality management - TQM);... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  ppt48p codon_011 22-02-2016 323 41   Download

 • Đề tài Quản lý chất lượng toàn diện tại công ty Holcim Việt Nam nêu các khái niệm về quản lý chất lượng toàn diện, giới thiệu về ngành xi măng, công ty Holcim, áp dụng quản lý chất lượng toàn diện tại công ty Holcim, những điểm mạnh và điểm yếu quản lý chất lượng toàn diện tại công ty.

  ppt15p top_12 22-04-2014 180 31   Download

 • Bài thuyết trình: Chiến lược quản lý chất lượng toàn diện (TQM) và đặc điểm tổ chức - Bằng chứng từ một thành viên WTO gần đây trình bày cơ sở của vấn đề nghiên cứu, định nghĩa về TQM và các thành phần của nó, mối quan hệ giữa TQM và đặc điểm tổ chức, đánh giá của nhóm về tổng quan lý thuyết.

  pdf52p nluu9184 12-05-2014 206 25   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quản trị chất lượng toàn diện
p_strCode=quantrichatluongtoandien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2