intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Quản trị hệ thống

Xem 1-20 trên 24239 kết quả Quản trị hệ thống
 • Bài giảng Kỹ năng nghề nghiệp kỹ sư: Công tác kỹ sư, cung cấp cho người học những kiến thức như Vị trí công tác của người kỹ sư; Chức năng của người kỹ sư trong hệ thống lao động kỹ thuật; Nhiệm vụ của người kỹ sư; Năng lực cần có của người kỹ sư; Các yêu cầu về đạo đức cá nhân và đạo đức nghề nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf64p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Hen phế quản (HPQ) là một vấn đề y tế toàn cầu nghiêm trọng ảnh hưởng đến tất cả mọi nhóm tuổi. Bài viết trình bày mô tả đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân hen phế quản tại phòng khám khoa Nội 1 bệnh viện Sain Paul tháng 11- 12 năm 2020.

  pdf4p vicarlos 16-05-2024 7 1   Download

 • Nhằm phục vụ quá trình học tập cũng như chuẩn bị cho kì thi sắp đến. TaiLieu.VN gửi đến các bạn tài liệu ‘Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8 năm 2023-2024 - Trường THCS Văn Quán, Hà Đông’. Đây sẽ là tài liệu ôn tập hữu ích, giúp các bạn hệ thống lại kiến thức đã học đồng thời rèn luyện kỹ năng giải đề. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf2p gaupanda030 09-05-2024 0 0   Download

 • Nghị quyết số 38/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 02 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị về việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

  doc13p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 2: Sự phát triển của khoa học quản trị, cung cấp cho người học những kiến thức như Các lý thuyết quản trị thuộc trường phái Cổ điển; Các lý thuyết quản trị thuộc trường phái Tâm lý–Xã hội; Các lý thuyết quản trị thuộc trường phái Định lượng; Các lý thuyết quản trị thuộc trường phái Hệ thống; Các lý thuyết quản trị thuộc trường phái Nhật Bản. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt44p khanhchi2550 10-05-2024 2 1   Download

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Chương 4: Tổ chức và kiểm soát trong kinh doanh quốc tế, cung cấp cho người học những kiến thức như Tổng quan về cấu trúc tổ chức; Thiết kế cấu trúc tổ chức; Các yếu tổ ảnh hưởng lựa chọn cấu trúc; Hệ thống kiểm soát & phối hợp trong kinh doanh quốc tế;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf29p khanhchi2550 10-05-2024 3 0   Download

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương 8 Quản trị nguồn nhân lực trong kinh doanh quốc tế, cung cấp cho người học những kiến thức như Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực trong kinh doanh quốc tế; Chính sách quản trị nguồn nhân lực trong kinh doanh quốc tế ; Hệ thống dân chủ trong ngành công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf18p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Quyết định số 1694/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Địa đạo Vịnh Mốc và Hệ thống làng hầm Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc8p khanhchi2540 11-05-2024 1 0   Download

 • Thông qua điều tra 324 bạn trẻ thuộc thế hệ gen Z (từ 13-26 tuổi) đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022, bài viết đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi mua sắm của khách hàng Gen Z đối với các thương hiệu thời trang nội địa. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có năm yếu tố có tác động tới hành vi mua sắm sản phẩm thời trang nội địa của thế hệ Gen Z bao gồm: (1) Chuẩn chủ quan, (2) Thái độ với sản phẩm, (3) Chất lượng cảm nhận, (4) Giá trị cảm xúc và (5) Truyền thông mạng xã hội.

  pdf4p zizaybay1101 09-05-2024 2 0   Download

 • Tiền lương được coi là một công cụ kinh tế tác động đến nhận thức của người lao động về sự công bằng trong công việc, nhằm tạo động lực cho người lao động trong công tác quản trị nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Nghiên cứu này tập trung vào việc kiểm tra mối quan hệ giữa tiền lương và nhận thức của người lao động về trả lương công bằng. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng thông qua thu thập dữ liệu từ điều tra bằng bảng hỏi để tìm hiểu vấn đề nghiên cứu trong các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) của Việt Nam.

  pdf5p zizaybay1101 09-05-2024 2 0   Download

 • Để duy trì và gia tăng thị phần trong mảng dịch vụ đối với sản phẩm UPAS L/C các NHTM ngoài việc cạnh tranh với nhau sẽ còn phải cạnh tranh với các đối thủ đến từ bên ngoài. Theo đó, đòi hỏi các ngân hàng sẽ phải dành những khoản đầu tư về nguồn lực nhất định cho hệ thống hạ tầng công nghệ, phát triển quan hệ đối tác, mở rộng tệp khách hàng, phát triển các sản phẩm, nghiệp vụ liên quan cũng như nâng cao khả năng quản lý, điều hành, quản trị rủi ro trong mảng dịch vụ thanh toán quốc tế. Tham khảo bài viết để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf7p zizaybay1101 09-05-2024 0 0   Download

 • Trong bài viết này tác giả tập trung phân tích đặc điểm dịch vụ logistics, đặc điểm hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics trên địa bàn thành phố Hà Nội ảnh hưởng tới kế toán doanh thu, chi phí tại các doanh nghiệp này để từ đó tìm ra các giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí tại các doanh nghiệp đảm bảo hệ thống kế toán cung cấp thông tin hữu ích, phù hợp giúp cho nhà quản trị ra các quyết định điều hành hoạt động kinh doanh phù hợp, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

  pdf4p zizaybay1101 09-05-2024 0 0   Download

 • Nợ xấu trong hệ thống ngân hàng tồn tại tất yếu khách quan trong hoạt động tín dụng. Duy trì nợ xấu ở mức độ an toàn là một trong các mục tiêu quan trọng của ngân hàng thương mại. Nợ xấu là nguyên nhân cơ bản gây mất an toàn tài chính, làm gia tăng trích lập dự phòng rủi ro, gia tăng chi phí xử lý nợ xấu từ đó gây sụt giảm lợi nhuận kỳ vọng của ngân hàng, ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển kinh tế - xã hội.

  pdf4p zizaybay1101 09-05-2024 0 0   Download

 • Quản trị doanh nghiệp nhà nước (DNNN) theo chuẩn mực quốc tế là một yêu cầu đặt ra đối với DNNN như được nêu tại Nghị quyết TW 12/2017 của Đảng. Bộ nguyên tắc quản trị DNNN của OECD cung cấp một bộ chuẩn quản trị quốc tế như vậy. Bài viết này rà soát thể chế để thực hiện các nguyên tắc về mối quan hệ giữa DNNN với cổ đông và các nhà đầu tư khác. Về tổng thể, có thể thấy, mặc dù còn chưa đồng bộ, hệ thống trên một số khía cạnh, thể chế cho việc thực hiện các nguyên tắc này đã có.

  pdf6p zizaybay1101 09-05-2024 2 0   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu nghiên cứu mối quan hệ giữa quản trị công ty và thành quả hoạt động doanh nghiệp tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng nguồn dữ liệu thứ cấp từ 700 quan sát của 70 doanh nghiệp đại chúng niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, giai đoạn 2012 - 2021, mẫu được chọn theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên. Để kiểm định các giả thuyết và mô hình nghiên cứu, phương pháp hồi quy GMM được sử dụng.

  pdf6p zizaybay1101 09-05-2024 1 0   Download

 • Với mục tiêu nghiên cứu ý định sử dụng công nghệ chuỗi khối trong các hệ thống quản trị chuỗi cung ứng, đặc biệt là trong thương mại điện tử, nhóm nghiên cứu đã sử dụng mô hình tuyến tính SEM và mô hình chấp nhận và sử dụng công nghệ hợp nhất mở rộng UTAUT2 cùng với thu thập dữ liệu từ 148 doanh nghiệp (người bán) từ sàn thương mại điện tử Shopee.vn để thực hiện.

  pdf14p viellison 06-05-2024 5 2   Download

 • Bài viết này nhằm mục đích nghiên vai trò của chiến lược kinh doanh (biến độc lập X) nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh (biến phụ thuộc Y) của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa tại Việt Nam. Đồng thời, bài viết coi tầm quan trọng của sự đổi mới (biến M) là những biến số trung gian trong mối quan hệ giữa chiến lược kinh doanh và lợi thế cạnh tranh.

  pdf9p viellison 06-05-2024 1 1   Download

 • Bài giảng "Tin học ứng dụng" Chương 2 Quản trị dữ liệu tài chính, cung cấp cho người học những kiến thức như khái niệm chung về cơ sở dữ liệu; hệ quản trị cơ sở dữ liệu Fox. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf122p khanhchi2530 06-05-2024 1 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình "Hệ quản trị cơ sở dữ liệu" Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như lập trình với cơ sở dữ liệu; thủ tục, hàm và trigger; hàm do người dùng định nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf115p khanhchi2530 06-05-2024 3 3   Download

 • Nghiên cứu về ảnh hưởng của trí tuệ cảm xúc và vốn tâm lý với kết quả công việc thông qua vai trò trung gian của sự hài lòng công việc và hạnh phúc của nhân viên các doanh nghiệp du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh (Tp.HCM). Các giả thuyết nghiên cứu từ khảo sát 327 nhân viên du lịch đều được chấp nhận, trong đó, tác động của trí tuệ cảm xúc đến vốn tâm lý là mạnh nhất; giữa trí tuệ cảm xúc, vốn tâm lý và kết quả công việc có mối quan hệ trung gian với hài lòng công việc và hạnh phúc của người lao động.

  pdf17p viellison 06-05-2024 1 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1439 lượt tải
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2