intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản trị sản xuất toàn cầu

Xem 1-20 trên 668 kết quả Quản trị sản xuất toàn cầu
 • Các vấn đề về quản trị sản xuất và cung ứng mà các công ty đa quốc gia quan tâm: Vai trò của nghiên cứu, phát triển và đổi mới sản phẩm như thế nào?

  ppt39p dahoaquan2509 31-07-2013 99 24   Download

 • Nội dung của chương 7 Quản trị sản xuất toàn cầu trong bài giảng Quản tri kinh doanh toàn cầu nêu vai trò chiến lược của các cơ sở sản xuất ở nước ngoài, các quyết định cơ bản về tổ chức sản xuất ở nước ngoài, điều hành hệ thống sản xuất toàn cầu.

  pdf16p acc_12 04-04-2014 70 13   Download

 • Chương 7 - Quản trị sản xuất toàn cầu. Chương này xem xét vai trò của nghiên cứu, phát triển và cải tiến trong chiến lược sản xuất; liên hệ một vài bước chủ yếu trong việc tạo ra sản phẩm và dịch vụ bao gồm nguồn cung ứng toàn cầu, kỹ thuật giảm chi phí, duy trì chất lượng, kiểm soát hàng tồn kho.

  ppt39p estupendo1 06-08-2016 45 7   Download

 • Bài giảng Quản trị sản xuất chương 6: Quản trị vật liệu trang bị cho sinh viên các kiến thức như: Khái niệm và nội dung quản trị vật liệu, phân tích biên tế tồn kho 1 kỳ, phân loại ABC, hệ thống tồn kho nhu cầu độc lập, tính toán các tham số hệ thống tồn kho, hoạch định nhu cầu vật liệu (MRP). Mời các bạn tham khảo để quá trình học tập được tốt theo ý muốn.

  ppt57p lehanhtuyet 17-07-2014 179 23   Download

 • Bài giảng học phần "Quản trị sản xuất: Chương 6 - Quản trị vật liệu" cung cấp cho sinh viên các kiến thức: Khái niệm và nội dung quản trị vật liệu, phân tích biên tế tồn kho 1 kỳ, phân loại ABC, hệ thống tồn kho nhu cầu độc lập, tính toán các tham số hệ thống tồn kho, hoạch định nhu cầu vật liệu (MRP). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf57p tsmttc_007 12-09-2015 99 11   Download

 • 113 Trước tiên ta lập bảng tính, cột sản xuất được tính toán bằng cách là lấy số ngày sản xuất thực tế ở mỗi tháng nhân với lượng trung bình sản xuất mỗi ngày là 50 sản phẩm. Kết quả bảng tính như sau. Tháng Nhu cầu Sản xuất Tồn đầu kỳ Phát sinh 1 1.200 1.250 + 50 2 900 1.000 50 +100 3 1.000 1.050 150 + 50 4 1.200 1.100 100 -100 5 1.200 1.300 100 +100 6 1.500 1.300 200 -200 Tổng 7.000 7.000 Tồn kho cuối kỳ = Tồn kho đầu kỳ + Sản xuất −...

  pdf16p iiduongii3 05-04-2011 288 161   Download

 • Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, xu hướng quốc tế hoá, toàn cầu hoá cùng với tính chất khốc liệt của cạnh tranh thì vấn đề tăng năng suất lao động trở thành vấn đề sống còn của một doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đã quan tâm tới việc khuyến khích tăng năng suất lao động, trong cả hiện tại và cho tương lai. Các doanh nghiệp Việt Nam cũng không nằm ngoài cuộc cách mạng về năng suất này. Đây là một thách thức không nhỏ nhưng lại mang đến một cơ hội vô cùng lớn về...

  doc25p tunguyen810 04-10-2012 313 111   Download

 • Chương 2 Môi trường toàn cầu nằm trong bài giảng Kinh doanh quốc tế trình bày các học thuyết thương mại quốc tế, các chính sách thương mại quốc tế, sự phát triển của hệ thống thương mại quốc tế.

  pdf0p vespa_12 15-04-2014 93 9   Download

 • Mọi tổ chức, mọi doanh nghiệp đều phải lập kế hoạch hoạt động, xây dựng chiến lược và từ đó tổ chức thực thi chiến lược. Đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế Thị trường với sự tồn tại và điều tiết của những quy luật khách quan như: quy luật cạnh tranh, quy luật cung cầu, giá cả… đòi hỏi phải cung cấp những thông tin một cách chính xác, kịp thời và toàn diện thì công tác này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng....

  doc53p nhaquantritaiba 14-06-2011 196 96   Download

 • Sau Đại hội toàn quốc lần thứ VIII, tiếp tục thực hiện đường lối được đề ra từ Đại hội VI của Đảng, giờ đây chúng ta bước vào thời kỳ phát triển mới- thời kỳ đẩy nhanh công nghhiệp hoá hiện đại hoá đất nước định hướng phát triển nhằm mục tiêu xây dựng nước ta thành một nước có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, cơ câu kinh tế hợp lý quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với trình độ phát triển của Lực lượng sản xuất, đời sống vật chất và tinh...

  pdf23p nguyenhuucanh1212 26-01-2013 293 90   Download

 • Sau Đại hội toàn quốc lần thứ VII, tiếp tục thực hiện đường lối được đề ra từ Đại hội VI của Đảng, giờ đây chúng ta bước vào thời kỳ phát triển mới - thời kỳ "đẩy nhanh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước" định hướng phát triển nhằm mục tiêu " xây dựng nước ta thành một nước có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với trình độ phát triển của Lực lượng sản xuất, đời sống vật chất...

  pdf13p nguyenhuucanh1212 26-01-2013 69 27   Download

 • Tham khảo tài liệu 'sản xuất hiện đại và quản trị sản xuất - 6', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf22p muaythai4 20-10-2011 82 23   Download

 • Tham khảo tài liệu 'sản xuất hiện đại và quản trị sản xuất - 5', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf27p muaythai4 20-10-2011 78 13   Download

 • Tham khảo tài liệu 'sản xuất hiện đại và quản trị sản xuất - 1', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf27p muaythai4 20-10-2011 66 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'sản xuất hiện đại và quản trị sản xuất - 3', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf27p muaythai4 20-10-2011 42 6   Download

 • Trên cơ sở làm rõ quá trình nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất; đặt trong bối cảnh toàn cầu hóa và nền kinh tế tri thức đang diễn ra mạnh mẽ trên nền tảng công nghệ thông tin hiện nay, tác giả tiếp tục đưa ra một số kiến giải mới bổ sung vào nội hàm của khái niệm lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất cũng như nội dung của quy luật này cho phù hợp với sự phát triển về mọi mặt của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong thời kỳ hiện nay.

  pdf8p danhvi95 05-12-2018 23 1   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài " kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần hà anh "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc87p nhaquantritaiba 15-06-2011 707 287   Download

 • Tài liệu Quản trị chất lượng toàn diện giúp bạn nhìn nhận khách quan về quá trình toàn cầu hóa, tính cạnh tranh, nhu cầu người tiêu dùng ngày càng gia tăng đã làm thị trường biến đổi. Các doanh nghiệp muốn tồn tại trong thị trường đầy biến động này họ phải giải quyết những yếu tố, trong đó chất lượng là một yếu tố then chốt. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc11p pt1506 17-03-2009 588 149   Download

 • Chi phí sản xuất chung của Xí nghiệp S biến động theo số giờ máy hoạt động. Trong năm có tài liệu về chi phí sản xuất chung như sau: Mức độ hoạt động thấp nhất là 8.000h máy, chi phí sản xuất chung là 170.000.000đ, gồm: Chi phí vật liệu phụ (biến phí): Chi phí nhân viên phân xưởng (định phí): Chi phí bảo trì (hỗn hợp): 67.200.000đ 42.000.000đ 60.800.000đ Mức độ hoạt động cao nhất là 14.000h máy, tổng chi phí sản xuất chung là 248.000.000đ YÊU CẦU: 1. Xác định chi phí bảo trì ở mức độ hoạt...

  pdf61p nhcth080490 19-06-2012 653 146   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty cổ phần công nghiệp tàu thuỷ hoàng anh', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc19p nhaquantritaiba 15-06-2011 194 98   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quản trị sản xuất toàn cầu
p_strCode=quantrisanxuattoancau

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản