quang học phi tuyến

Xem 1-20 trên 120 kết quả quang học phi tuyến
 • Bài giảng Hiệu ứng quang học phi tuyến: Chương 1 - Mở đầu sau đây trang bị cho các bạn những kiến thức về quang phi tuyến và vai trò của cường độ ánh sáng, những đặc trưng cơ bản của ánh sáng trong, một số hiệu ứng đặc trưng của quang phi tuyến và một số nội dung khác.

  pdf17p maiyeumaiyeu10 17-09-2016 26 5   Download

 • Bài giảng Chương 5: Các hiệu ứng quang học phi tuyến bậc cao trình bày về sự trộn bốn sóng, sự phát sóng hài bậc ba, sự tự tụ tiêu, sự hấp thụ hai photon ás Two – Photon Absorption (TPA), tán xạ Raman kích thích.

  pdf33p maiyeumaiyeu10 17-09-2016 12 4   Download

 • Giáo trình Quang học này được soạn để dùng cho sinh viên Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm, theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có được mở rộng để sinh viên có tài liệu tham khảo một cách thấu đáo. Nội dung Giáo trình gồm các phần sau : - Quang hình học - Giao thoa ánh sáng - Nhiễu xạ ánh sáng - Phân cực ánh sáng - Quang điện từ - Các hiệu ứng quang lượng tử - Laser và quang học phi tuyến Để giúp sinh viên có điều kiện thuận lợi hơn...

  pdf255p ktct_1669 23-04-2012 412 165   Download

 • (NB) Nội dung giáo trình gồm các phần sau: Quang hình học, Giao thoa ánh sáng, Nhiễu xạ ánh sáng, Phân cực ánh sáng, Quang điện tử, Các hiệu ứng quang lượng tử, Laser và quang học phi tuyến.

  pdf256p transang1 17-09-2012 155 74   Download

 • Bài giảng Hiệu ứng quang học phi tuyến: Chương 3 - Những khái niệm cơ bản về quang phi tuyến - SH trình bày về sự phân cực điện môi trong trường điện từ, sự tương tác phi tuyến của trường điện từ, phát sóng hài bậc hai - SH (Second harmonic gernegation) và một số nội dung khác.

  pdf29p maiyeumaiyeu10 17-09-2016 22 5   Download

 • Trước 1960, quang học chỉ là quang học tuyến tính trong đó có cường độ ánh sáng không ảnh hưởng đến các hiện tượng quan học..Thông tin quang đã dần trở thành phương tiện truyền dẫn chủ đạo trên mạng viễn thông của các quốc gia và xuyên quốc gia. Ngày nay, các hệ thống thông tin sợi quang đã truyền tải trên 85% nhu cầu dung lượng thông tin mà con người tạo ra.

  ppt121p bvha2200 03-03-2012 183 77   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài giảng Hiệu ứng quang học phi tuyến: Chương 2: Hiệu ứng quang điện trong tinh thể sau đây để nắm bắt được những kiến thức về sự truyền sóng điện từ trong tinh thể, đặc tuyến quang học - ellipsoid chiết suất, sự truyền sóng trong tinh thể đơn trục.

  pdf13p maiyeumaiyeu10 17-09-2016 15 3   Download

 • Nội dung giáo trình gồm các phần sau: Quang hình học, Giao thoa ánh sáng, Nhiễu xạ ánh sáng, Phân cực ánh sáng, Quang điện tử, Các hiệu ứng quang lượng tử, Laser và quang học phi tuyến.

  pdf0p womanhood911_06 02-11-2009 862 359   Download

 • Wave-Equation Description of Nonlinear Optical Interactions Các phương trình sóng cho truyền thông quang học phi tuyến Chúng ta đã thấy trong chương cuối cùng như thế nào phi tuyến trong phản ứng của một hệ thống vật chất vào một lĩnh vực laser cường độ cao có thể gây ra sự phân cực của môi trường để phát triển các thành phần tần số mới không có mặt trong lĩnh vực bức xạ nhiệt.

  pdf65p hoatuongvihong 06-11-2011 77 20   Download

 • Quantum-Mechanical Theory of the Nonlinear Optical Susceptibility Trong chương này, chúng tôi sử dụng pháp luật của cơ học lượng tử để lấy được biểu hiện rõ ràng cho tính nhạy cảm quang học phi tuyến.

  pdf72p hoatuongvihong 06-11-2011 39 12   Download

 • Molecular Origin of the Nonlinear Optical Response Trong chương 3, chúng tôi trình bày một lý thuyết chung của cơ học lượng tử nhạy cảm quang học phi tuyến. Tính toán này dựa trên lý thuyết nhiễu loạn phụ thuộc thời gian và dẫn đến dự đoán rõ ràng cho sự phụ thuộc tần số hoàn toàn của các tuyến tính và phi tuyến tính nhạy cảm quang. Thật không may, tuy nhiên, những biểu hiện cơ học lượng tử thường quá phức tạp để được sử dụng cho các tính toán thực tế.

  pdf23p hoatuongvihong 06-11-2011 53 11   Download

 • Nonlinear Optics in the Two-Level Approximation Chúng tôi xử lý quang học phi tuyến trong các chương trước đó đã cho hầu hết các phần đã sử dụng mở rộng dòng điện liên quan đến phản ứng của một hệ thống vật chất để sức mạnh của lĩnh vực quang học được áp dụng.

  pdf52p hoatuongvihong 06-11-2011 40 8   Download

 • Optically Induced Damage and Multiphoton Absorption Một chủ đề có tầm quan trọng thực tế lớn quang học gây ra thiệt hại của các thành phần quang học. Thiệt hại quang học là quan trọng vì nó cuối cùng giới hạn số tiền tối đa điện năng có thể được truyền thông qua một vật liệu quang học cụ thể.

  pdf18p hoatuongvihong 06-11-2011 47 7   Download

 • Ultrafast and Intense-Field Nonlinear Optics Hiện nay rất quan tâm đến vật lý của các xung laser siêu ngắn. Tiến bộ gần đây đã dẫn đến việc tạo ra các xung laser với thời gian của 1 atto giây. Xung siêu ngắn có thể được sử dụng để thăm dò các thuộc tính của vật chất trên quy mô thời gian rất ngắn. Trong bối cảnh của quang học phi tuyến, siêu ngắn xung laser được quan tâm vì hai lý do riêng biệt.

  pdf27p hoatuongvihong 06-11-2011 40 6   Download

 • GIẢM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC HIỆU ỨNG PHI TUYẾN KHI KẾT HỢP GHÉP KÊNH QUANG THEO BƯỚC SÓNG VÀ KHUẾCH ĐẠI QUANG SỢI TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN SỢI QUANG ThS. CHU CÔNG CẨN Bộ môn Kỹ thuật thông tin Khoa Điện – Điện tử Trường Đại học Giao thông Vận tải Tóm tắt: Thông tin quang đã dần trở thành phương tiện truyền dẫn chủ đạo trên mạng viễn thông của các quốc gia và xuyên quốc gia.

  pdf9p linhdan05016 27-01-2011 355 144   Download

 • Giáo trình Quang học này được soạn để dùng cho sinh viên Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm, theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có được mở rộng để sinh viên có tài liệu tham khảo một cách thấu đáo. Nội dung Giáo trình gồm các phần sau : - Quang hình học - Giao thoa ánh sáng - Nhiễu xạ ánh sáng - Phân cực ánh sáng - Quang điện từ - Các hiệu ứng quang lượng tử - Laser và quang học phi tuyến ...

  pdf25p bichtram861 06-05-2011 128 32   Download

 • The Nonlinear Optical Susceptibility Phi tuyến quang học là nghiên cứu các hiện tượng xảy ra do hậu quả của sửa đổi, bổ sung các tính chất quang học của một hệ thống vật chất bởi sự hiện diện của ánh sáng. Thông thường, chỉ có ánh sáng laser cường độ đủ mạnh để thay đổi tính chất quang học của một hệ thống vật chất. Sự khởi đầu của lĩnh vực phi tuyến quang học thường được dùng để phát hiện ra hài hòa thế hệ thứ hai Franken et al.

  pdf81p hoatuongvihong 06-11-2011 72 24   Download

 • Một khi cường độ ánh sáng đạt đến một mức giới hạn nào đó, ta có thể quan sát được những tương tác phi tuyến tính liên quan chủ yếu đến sự biến đổi phi tuyến của vectơ phân cực P của môi trường theo cường độ điện trường E của ánh sáng. Những hiện tượng phi tuyến thường được quan sát với công suất ánh sáng cực lớn được cung cấp bởi laser dạng xung.

  pdf15p cinny03 19-01-2011 50 12   Download

 • Luận văn Thạc sĩ: Ảnh hưởng của Chirp phi tuyến đối với xung dạng Gauss trong buồng cộng hưởng Laser CPM trình bày tổng quan về laser màu; mode trong buồng cộng hưởng laser; các phương pháp đồng bộ mode; nghiên cứu về Laser màu CPM, cách tạo chirp và bù trừ chirp do các yếu tố như tán sắc vận tốc nhóm, sự tự điều biến pha, sự nén xung trong và ngoài buồng cộng hưởng; khảo sát ảnh hưởng của chirp phi tuyến đối với xung dạng gauss trong buồng cộng hưởng của laser CPM...

  pdf7p quanot 07-07-2014 80 12   Download

 • The Intensity-Dependent Refractive Index Các chỉ số khúc xạ của nhiều vật liệu quang học phụ thuộc vào cường độ của ánh sáng được sử dụng để đo lường chỉ số khúc xạ. Trong chương này, chúng tôi kiểm tra một số các mô tả toán học của chỉ số khúc xạ phi tuyến và kiểm tra một số các quá trình vật lý làm tăng hiệu ứng này.

  pdf46p hoatuongvihong 06-11-2011 42 11   Download

Đồng bộ tài khoản