intTypePromotion=1
ADSENSE

Qui trình quản trị

Xem 1-0 trên 0 kết quả Qui trình quản trị
 • Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Nghề: Quản trị mạng - Trung cấp) kết cấu gồm 7 chương, cung cấp cho học viên những kiến thức về: tổng quan về cấu trúc dữ liệu và giải thuật; đệ qui và giải thuật đệ qui; danh sách; các phương pháp sắp xếp cơ bản; tìm kiếm; cây; đồ thị;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf73p hayatogokudera 18-07-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Quản trị sản xuất này có cấu trúc bao gồm có 7 chương, trình bày như sau: Giới thiệu về quản trị sản xuất và tác nghiệp; Dự báo nhu cầu; Hoạch đinh sản phẩm, qui trình, công nghệ sản xuất; các định địa điểm của doanh nghiệp; Hoạch định nhu cầu vật liệu; Quản trị hàng tồn kho; Lập lịch trình sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 giáo trình!

  pdf63p dongcoxanh25 12-07-2022 4 1   Download

 • Giáo trình "Nghiệp vụ buồng (Nghề: Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống - Cao đẳng)" nhằm giúp học viên hiểu được cơ cấu tổ chức của khách sạn và bộ phận phục vụ buồng; mô tả công việc vệ sinh trong bộ phận nhà buồng; nhận biết trang thiết bị làm vệ sinh và thực hành; nhận biết Chăn đệm, đồ vải và giặt là; hiểu qui trình phục vụ buồng khách. Phần 1 giáo trình gồm những nội dung về: chuẩn bị làm việc; sắp xếp xe đẩy; phục vụ buồng khách đã trả;...

  pdf87p ryomaechizen 01-07-2022 2 0   Download

 • Giáo trình "Nghiệp vụ buồng (Nghề: Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống - Cao đẳng)" nhằm giúp học viên hiểu được cơ cấu tổ chức của khách sạn và bộ phận phục vụ buồng; mô tả công việc vệ sinh trong bộ phận nhà buồng; nhận biết trang thiết bị làm vệ sinh và thực hành; nhận biết Chăn đệm, đồ vải và giặt là; hiểu qui trình phục vụ buồng khách. Phần 2 giáo trình gồm những nội dung về: dọn phòng tắm; dọn buồng đang có khách; dọn buồng trống sạch; cung cấp dịch vụ chỉnh trang buồng;...

  pdf70p ryomaechizen 01-07-2022 3 0   Download

 • Luận văn Thạc sĩ "Ứng dụng camera nhận dạng khuôn mặt và phân tích thói quen của người dùng" trình bày các nội dung chính sau: Xây dựng phần mềm quản trị hệ thống, quản trị dữ liệu logistics trong vận tải; Phát triển ứng dụng trên nền.NET Framework kết hợp với các qui trình và nghiệp vụ xử lý để tạo nên hệ thống phần mềm quản lý vận tải; Nghiên cứu cách thức nhận dạng khuôn mặt người bằng camera, xây dựng chương trình xư lý tình huống và xử lý thông tin.

  pdf52p viabigailjohnson 10-06-2022 33 5   Download

 • Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Quản trị bán hàng và phân phối sản phẩm: Phần 2" tiếp tục trình bày những nội dung về quản trị nhân viên bán hàng; lực lượng bán hàng của doanh nghiệp; phân tích công việc của nhân viên bán hàng; qui trình tạo động lực cho nhân viên bán hàng; quản trị phân phối sản phẩm; thiết kế kênh phân phối; quản trị cơ sở logistic phân phối; ứng dụng công nghệ trong logistic phân phối;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf48p chenlinong_0310 23-02-2022 38 10   Download

 • Đề tài sẽ tập trung nghiên cứu các vấn đề pháp lý cũng như cơ sơ sở lý luận của vấn đề bảo hộ quyền liên quan theo pháp luật Việt Nam. Trong nội dung trình bày, tác giả sẽ làm sáng tỏ các cơ sở pháp lý, đưa ra những nhận xét, đánh giá việc áp dụng các qui định của pháp luật về vấn đề bảo hộ quyền liên quan tại Việt Nam. Qua đó nêu lên những kiến nghị trong việc áp dụng pháp luật và hoàn thiện pháp luật quyền liên quan trong giai đoạn hiện nay.

  pdf93p badbuddy05 21-02-2022 7 2   Download

 • Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: LAN - WAN - VLAN cung cấp cho học viên những kiến thức về bộ giao thức liên mạng; LAN - WAN - VLAN; qui trình thiết kế mạng PPDIOO – Cisco; kỹ thuật thiết kế mạng phân cấp; kỹ thuật mạng ảo (Vlan);... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt46p tanmocphong 19-01-2022 16 2   Download

 • Luận án đưa ra khái niệm đổi mới, tiếp cận hệ thống đổi mới; thực hiện qui trình theo phương pháp mới hoặc áp dụng cách thức mới để đưa một sáng chế ra thị trường, đem lại lợi ích kinh tế; tiếp cận hệ thống đổi mới là việc sử dụng các tri thức về hệ thống đổi mới... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf188p guitaracoustic03 11-12-2021 10 2   Download

 • Bài giảng Quản trị sản xuất - Chương 3: Định vị doanh nghiệp, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm, tầm quan trọng của định vị doanh nghiệp; Qui trình định vị; Các yếu tố ảnh hưởng đến định vị; Phương pháp đánh giá phương án định vị. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf29p tomjerry009 11-12-2021 17 4   Download

 • Bài viết này giới thiệu lịch sử phát triển, những quan điểm khác nhau về phương pháp SixSigma, những nguyên tắc, những công cụ phân tích, đặc biệt công cụ thống kê, được sử dụng trong SixSigma; nêu những nội dung cơ bản của vòng tròn DMAIC. Đặc biệt, bài viết quan tâm phân tích những nhân tố chính ảnh hưởng đến triển khai thành công các dự án SixSigma trong các doanh nghiệp Việt Nam.

  pdf5p vimackenziebezos 29-11-2021 19 0   Download

 • Bài viết này sử dụng bảng điểm cân bằng (Balanced Scorecard - BSC) và phương pháp chuyên gia để nhằm mục đích chuyển tầm nhìn và chiến lược của Vietcombank (VCB) Kiên Giang thành các mục tiêu, thước đo cụ thể theo bốn viễn cảnh của BSC là tài chính, khách hàng, qui trình hoạt động nội bộ và đào tạo - phát triển.

  pdf15p vimackenziebezos 29-11-2021 8 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của khóa luận nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về quy trình phục vụ buồng, tìm hiểu về các qui trình nghiệp vụ mà bộ phận buồng tại khách sạn Đức Vượng đang áp dụng, từ đó đánh giá hiệu quả của các qui trình đang được thực thi. Từ những kinh nghiệm thực tế tại khách sạn và đánh giá ưu nhược điểm, đưa ra giải pháp góp phần hoàn thiện qui trình phục vụ buồng tại khách sạn Đức Vượng.

  pdf76p tomjerry003 29-11-2021 104 14   Download

 • Bài viết bàn về việc tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ phối hợp với các cơ sở đào tạo để tạo nguồn dữ liệu mở cho Website từ các bài giảng thực tế của giảng viên, giáo viên các ngành nghề theo nhu cầu của người lao động. Hầu hết chương trình giảng dạy của các đơn vị đào tạo hiện nay đều được thiết kế dành cho học sinh, sinh viên chính qui và có tính kinh phí. Do vậy để có thể phổ biến tri thức từ giảng viên đến với người lao động một cách vô vị lợi, rất cần sự tham gia của Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.

  pdf10p huyetthienthan 23-11-2021 16 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài là phân tích khái quát thực trạng hoạt động kinh doanh nhập khẩu tại công ty về hình thức, kim ngạch, cơ cấu mặt hàng và cơ cấu thị trường nhập khẩu; phân tích thực trạng qui trình tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu tại công ty; đánh giá tổng quan tình hình hoạt động kinh doanh nhập khẩu. Từ đó, đề ra các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu cho công ty.

  pdf85p closefriend08 10-11-2021 37 6   Download

 • Bài viết cho thấy văn hóa doanh nghiệp bao giờ cũng là sản phẩm của cộng đồng doanh nghiệp, nó chịu qui định ở mức độ khá lớn bởi văn hóa của người đứng đầu. Sự tác động qua lại giữa yếu tố văn hóa của người đứng đầu và cộng đồng doanh nghiệp là một quá trình vận động không ngừng. Những biến đổi của văn hóa doanh nghiệp cơ bản phụ thuộc vào thiết chế văn hóa mà doanh nhân tạo ra.

  pdf9p visteveballmer 06-11-2021 15 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là nhằm tổ chức lại bộ máy kế toán trong điều kiện có áp dụng kế toán quản trị, xây dựng hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ sách kế toán quản trị và xác lập nội dung kế toán quản trị ứng dụng vào quá trình quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh tại công ty Samyang Việt Nam, trên cơ sở đó mở rộng sang ứng dụng cho các công ty cùng ngành có qui trình sản xuất và qui trình quản lý gần giống công ty Samyang Việt Nam.

  pdf89p closefriend07 05-11-2021 11 2   Download

 • Đề tài tiến hành nghiên cứu cơ sở lý luận chung về doanh nghiệp kinh doanh viễn thông, chiến lược kinh doanh, chiến lược kinh doanh viễn thông và qui trình họach định chiến lược kinh doanh nhằm định hướng cho việc xây dựng chiến lược cạnh tranh, nâng cao năng lực cạnh tranh các dịch vụ viễn thông của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

  pdf88p closefriend06 01-11-2021 22 6   Download

 • Mục tiêu của giáo trình là giúp các bạn có thể trình bày được sơ lược lịch sử ngành Điều dưỡng, chức năng, nhiệm vụ, định hướng phát triển ngành Điều dưỡng, các nhu cầu cơ bản của con người, các bước qui trình Điều dưỡng và những kiến thức cơ bản về sự an toàn của người bệnh trong môi trường bệnh viện, các biện pháp phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện. Trình bày được các kỹ thuật chăm sóc người bệnh toàn diện, trợ giúp thầy thuốc trong công tác điều trị và kiểm soát nhiễm khuẩn ở cơ sở y tế.

  pdf354p conbongungoc09 05-10-2021 39 7   Download

 • Mục tiêu của giáo trình là giúp các bạn có thể trình bày được những kiến thức cơ bản về Marketing, quản trị và kinh doanh dược. Một số kiến thức đặc thù và yêu cầu riêng trong cách xác định thị trường mục tiêu và phân khúc thị trường các công cụ để hoạch định chiến lược trong quản lý kinh doanh dược của ngành dược; Rèn luyện kỹ năng thực hành về Marketing dược gồm; các qui trình xác định, phát triển và cung cấp các thuốc tốt hơn cho khách hàng trên thị trường để đạt được mục tiêu lợi nhuận trong kinh doanh dược.

  pdf204p conbongungoc09 05-10-2021 28 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Qui trình quản trị
p_strCode=quitrinhquantri

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2