intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Quy chế bảo lãnh ngân hàng

Xem 1-20 trên 51 kết quả Quy chế bảo lãnh ngân hàng
 • Cùng tham khảo nội dung tài liệu "Quy chế bảo lãnh ngân hàng", tài liệu này trình bày những quy định chung, quy định cụ thể, chế độ kiểm tra, thông tin báo cáo, điều khoản thi hành về bảo lãnh ngân hàng.

  doc15p haihvnh 25-11-2010 776 278   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG

  pdf12p katty_cat 30-03-2010 680 198   Download

 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy chế này quy định việc thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh của Ngân hàng TMCP Nam Việt đối với Khách hàng. Điều 2. Giải thích từ ngữ Trong Quy chế này, những cụm từ dưới đây được hiểu như sau: 1.

  doc11p cvbn123 31-07-2012 172 62   Download

 • Quyết định số 283/2000/QĐ-NHNN14 về việc ban hành Quy chế bảo lãnh ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf17p truongvu 10-10-2009 224 103   Download

 • Việc phát hành bảo lãnh bằng ngoại tệ của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải phù hợp với phạm vi kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

  pdf3p bibocumi20 15-12-2012 102 13   Download

 • Một số vấn đề về quan hệ bảo lãnh ngân hàng ở nước ta hiện nay Hai là chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật chưa thực hiện triệt để theo quy định của pháp luật. Mức bồi dưỡng thấp hoặc không đáp ứng được nhu cầu, sở thích, thói quen… của người lao động. Vì thế không bảo vệ sức khoẻ người lao động như mục đích đề ra.

  pdf6p bravetocxu 26-04-2013 67 12   Download

 • Quy chNgày 17/04/09 vừa qua, Thủ tướng Chính đã phủ ban hành Quyết định số 60/QĐ-TTg (“Quyết định 60”) sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 ban hành Quy chế Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của ngân hàng thương mại (“Quyết định 14”).

  pdf4p phuonghoangnho 23-04-2010 309 112   Download

 • Quyết định 14/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại

  pdf11p lythong 18-08-2009 233 90   Download

 • Thông tư 12/2009/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn một số nội dung trong cho vay có bảo lãnh của Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của ngân hàng thương mại ban hành theo Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg và Quyết định số 60/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  pdf7p lythong 18-08-2009 255 80   Download

 • Công văn 36/CV-NH14 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp hành Quy chế bảo lãnh và tái bảo lãnh của ngân hàng

  doc2p nguyetnga 19-08-2009 206 64   Download

 • Quyết định 112/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bảo lãnh ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 283/2000/QĐ-NHNN14 ngày 25/8/2000 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước

  doc2p mynuong 19-08-2009 100 26   Download

 • Thông tư hướng dẫn một số nội dung cho vay có bảo lãnh của Ngân hàng phát triển Việt Nam theo quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại ban hành theo quyết định số 14/2009/QD--TTG và quyết định số 60/2009/QĐ-TTG của Thủ tướng chính phủ.

  doc8p chuongvd 25-11-2010 107 25   Download

 • Quyết định 283/2000/QĐ-NHNN14 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế bảo lãnh ngân hàng

  doc16p vantien 19-08-2009 157 23   Download

 • Quyết định 386/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế bảo lãnh ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 383/2000/QĐ-NHNN14 ngày 25/8/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  doc2p vantien 19-08-2009 84 14   Download

 • Công văn 159/2003/NHNN-CNH của Thống đốc NHNN ban hành ngày 20 tháng 02 năm 2003, trình bày ý kiến của NHNN về đề nghị thành lập công ty cổ phần thẻ của các tổ chức tín dụng.

  pdf3p bichhuyen 19-06-2009 402 107   Download

 • Mục Đích: Quy định về các bước thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh của Ngân hàng. Xác định người thực hiện công việc và trách nhiệm của người thực hiện công việc. Giúp quá trình thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh diễn ra thống nhất, khoa học. Hạn chế, phòng ngừa rủi ro. Nâng cao chất lượng bảo lãnh. Thỏa mãn tốt nhất nhu cầu hợp lý của khách hàng trong quan hệ với Ngân hàng.

  doc14p cvbn123 31-07-2012 427 88   Download

 • Cơ sở pháp lý của hoạt động chiết khấu, tái chiết khấu: - Quyết định số 898/2003/QĐ-NHNN ngày 12/8/2003 của Thống đốc NHNN về việc ban hành Quy chế nghiệp vụ chiết khấu, tái chiết khấu của NHNN đối với các ngân hàng; - Quyết định 12/2008/QĐ-NHNN sửa đổi Quy chế chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước đối với các Ngân hàng kèm theo Quyết định 898/2003/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành; - Quy trình 7129/QT-NHNN...

  doc4p cvbn123 31-07-2012 302 62   Download

 • Tài liệu tham khảo Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg ban hành quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng thương mại

  pdf13p hkquoc 14-01-2011 180 56   Download

 • Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn tại các ngân hàng thương mại.

  doc4p chuongvd 25-11-2010 92 23   Download

 • III. Quy chế hiện hành về nghiệp vụ bảo lãnh của Ngân hàng Quy chế bảo lãnh được Thống đốc NHNN ban hành ngày 28/08/2000 bao gồm những nội dung chính sau đây: 1. Phạm vi bảo lãnh -Nghĩa vụ được Ngân hàng bảo lãnh bao gồm một, một số hoặc toàn bộ các nghĩa vụ sau đây - Nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi và các chi phí khác có liên quan đến khoản vay - Nghĩa vụ thanh toán tiền mua vật tươ, hàng hoá, máy móc thiết bị và các khoản chi phí để khách hàng thực...

  pdf10p ttcao6 24-08-2011 50 20   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Quy chế bảo lãnh ngân hàng
p_strCode=quychebaolanhnganhang

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản