intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy chế đào tạo trường mầm non

Xem 1-20 trên 25 kết quả Quy chế đào tạo trường mầm non
 • Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ/BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  pdf24p moon_19 15-03-2014 269 42   Download

 • 1. Quy chế này quy định về công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia bao gồm: tiêu chuẩn trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, kiểm tra, xét công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, trách nhiệm của nhà trường, nhà trẻ, phòng giáo dục và đào tạo, sở giáo dục và đào tạo. 2. Quy chế này áp dụng đối với trường mầm non, trường mẫu giáo (sau đây gọi chung là nhà trường), nhà trẻ trong hệ thống giáo dục quốc dân, thuộc các loại hình cụng lập, dõn lập và tư thục. ...

  pdf14p ferari 21-08-2010 780 95   Download

 • Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 166/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16 tháng 9 năm 2004 về việc quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục ......

  pdf21p ferari 21-08-2010 214 21   Download

 • Quyết định số 411/QĐ-UBND về việc công nhận đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi các huyện, thị xã, thành phố năm 2013.

  pdf5p huongruoutinhnong123 25-03-2014 30 0   Download

 • Quyết định số 36/2008/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  pdf8p lawgd2 04-11-2009 325 44   Download

 • Quyết định số 25/2005/QĐ-BGD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia giai đoạn từ năm 2002 đến năm 2005 ban hành kèm theo Quyết định số 45/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  pdf11p lawgd3 04-11-2009 240 36   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN LÀM VIỆC THEO CHẾ ĐỘ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TẠI CÁC TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP, BÁN CÔNG, DÂN LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf5p mungtetmoi 21-01-2013 54 2   Download

 • Quyết định số 409/QĐ-UBND công nhận các trường mầm non, tiểu học và trung học đạt chuẩn quốc gia ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.

  pdf6p huongruoutinhnong123 25-03-2014 67 2   Download

 • Quyết định số 45/2001/QĐ-BGD&ĐT về việc ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia giai đoạn từ năm 2002 đến năm 2005 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  pdf15p lawgd6 04-11-2009 81 1   Download

 • Thông tư 13/2018/TT-BGDĐT sửa đổi Điều 14 của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục kèm theo Thông tư 13/2015/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

  doc3p kieuvinha321 11-09-2018 27 1   Download

 • Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  pdf27p lawgd1 04-11-2009 393 43   Download

 • Giới thiệu các hình thức giúp trẻ thích nghi khi bắt đầu đến trường Mầm non. Giới thiệu các hoạt động, thành tích của nhà trường trong năm học vừa qua. Giới thiệu quy chế của ngành. Giới thiệu 4 nhóm thực phẩm và lời khuyên ăn uống hợp lý. Giới thiệu thực đơn cho các lứa tuổi. Trang phục mùa mưa – Phòng bệnh mùa mưa. Phòng bệnh vẹo cột sống. Các biện pháp phòng chống suy dinh dưỡng. Các biện pháp phòng chống béo phì. Hướng dẫn đánh giá trẻ béo phì. ....

  pdf17p phuonguyen123 03-07-2010 391 37   Download

 • Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; Căn cứ Nghị định số 45/2003/NĐ-CP ngày 9 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; Theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 4054/TCCB ngày 23 tháng 5 năm 2005; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức...

  doc6p vantien2268 20-02-2011 281 30   Download

 • THÔNG TƯ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 41/2008/QĐ-BGDĐT NGÀY 25 THÁNG 7 NĂM 2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  pdf25p vitconhamchoi 02-08-2011 130 7   Download

 • Quyết định số 03/2005/QĐ-BGD&ĐT về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ III cho giáo viên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, bổ túc văn hóa, trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  pdf5p lawgd4 04-11-2009 85 6   Download

 • kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 75/2011/NĐ-CP...

  pdf17p abcdef_42 02-11-2011 75 5   Download

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG MẦM NON DÂN LẬP

  pdf22p ngu_mieu 24-10-2012 63 3   Download

 • Quyết định số 01/2005/QĐ-UB về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt độngcủa các trường mầm non bán công Thành phố Hà Nội do Ủy ban Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf15p lawgd4 04-11-2009 50 2   Download

 • Quyết định số 36/2003/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy chế thực hành, thực tập sư phạm áp dụng cho các trường đại học, cao đẳng đào tạo giáo viên phổ thông, mầm non trình độ cao đẳng hệ chính quy do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  pdf14p lawgd5 04-11-2009 77 12   Download

 • Thông tư 36/2013/TT-BGDĐT sửa đổi Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi kèm theo Thông tư 32/2010/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

  doc4p bumbumkin 23-06-2014 119 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
801 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Quy chế đào tạo trường mầm non
p_strCode=quychedaotaotruongmamnon

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2