Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ

Xem 1-20 trên 267 kết quả Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ
 • Tài liệu "Tài khoản 414 - Quỹ đầu tư phát triển" nhằm giúp bạn nắm bắt nội dung chính của tài khoản 414 - Quỹ đầu tư phát triển như: kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 414- quỹ đầu tư phát triển, phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kế toán chủ yếu.

  doc2p chikorita 03-12-2009 324 53   Download

 • Vốn điều lệ: Là nguồn vốn ban đàu khi NH mới bắt đầu đi vào hoạt động và được ghi vào bản điều lệ. Vốn điều lệ phải đạt mức tối thiểu theo quy định của pháp luật. Theo nghị định số 82/1998/NĐ- CP, ban hành ngày 3 tháng 10 năm 1998 của Chính phủ, mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng được qui định như sau ( tỷ VND)...

  pdf51p quochung 21-07-2009 4715 1306   Download

 • Đầu tư xây dựng cơ bản là hoạt động đầu tư phát triển quan trọng nhằm tạo ra hạ tầng cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế, là tiền đề để thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Hiệu quả của hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản được thể hiện trên mọi lĩnh vực của nền kinh tế xã hội.

  pdf93p nhanma1311 09-12-2012 100 30   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đầu tư phát triển khu công nghiệp trên địa bàn hà nội', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf71p haiqtkdtm09 21-06-2011 81 26   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: một số vấn đề về đầu tư phát triển công nghiệp vùng kttđ bắc bộ', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf84p kimku10 08-09-2011 30 8   Download

 • Trên thế giới hiện nay việc huy động vốn qua rất nhiều kênh khác nhau trong đó có quỹ đầu tư mạo hiểm. Tại Việt Nam hiện nay đã có đấu hiệu phát triển của các quỹ đầu tư mạo hiểm VC (Venture Capital) sau một thời gian hoạt động không hiệu quả và nhiều quỹ này rút lui. Mekong Capital và Vina Capital là 02 công ty quản lý quỹ VC đang hướng tới những doanh nghiệp phần mềm, thương mại dịch vụ và chuỗi kinh doanh.

  pdf6p butanyc 24-08-2010 333 154   Download

 • Ngân hàng là một trong những bộ phận quan trọng của nền kinh tế. Cùng với các ngành kinh tế khác, ngân hàng có nhiệm vụ tham gia bình ổn thị trường tiền tệ, kiềm chế và đẩy lùi lạm phát, tạo công ăn việc làm cho người lao động, giúp đỡ các nhà đầu tư, phát triển thị trường vốn, thị trường ngoại hối, tham gia thanh toán và hỗ trợ thanh toán...

  doc76p sweet_funny 15-08-2011 325 182   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'chuyên đề tốt nghiệp: biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tại một số công trình trên địa bàn hà nội tại công ty phát triển nhà số 2', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc62p kitty15 29-11-2009 440 140   Download

 • Đầu tư là chìa khoá cho sự tăng trưởng của mỗi quốc gia trên thế giới. Khái niệm đầu tư tuy đã được các nhà kinh tế học đề cập từ rất lâu nhưng nó chỉ thực sự phát triển ở Việt nam từ khi Nhà nước ta chuyển hướng phát triển kinh tế sang vận hành theo cơ chế thị trường theo định hướng XHCN.

  pdf74p taurus23 24-09-2012 135 55   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: " giải pháp huy động và quản lý điều hành vốn tại chi nhánh quỹ hỗ trợ phát triển hà giang"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf71p kungfu_gautruc 21-07-2010 133 44   Download

 • Trong số 73 đơn vị thành viên của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thì Sở giao dịch có tổng tài sản lớn nhất, chiếm 15%. Có được kết quả trên là do Sở luôn luôn tìm cách mở rộng mạng lưới cung cấp dịch vụ đến khách hàng, tìm kiếm khách hàng mới và luôn tìm cách hoàn thiện các sản phẩm dịch vụ của mình. Hơn nữa Sở đã áp dụng quy trình quản lý chất lượng ISO 9001: 2000 để thống nhất các nghiệp vụ, cung cấp các dịch vụ cho khách hàng một...

  pdf10p ttcao7 25-08-2011 71 23   Download

 • Tài chính là những mối quan hệ kinh tế trong việc phấn phối tổng sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân, gắn liền với quá trình hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ trong doanh nghiệp được sử dụng cho tái sử dụng đầu tư phát triển kinh tế và giải quyết các nhu cầu thực hiện chức năng của nhà nước.

  doc0p tengteng1 10-11-2011 53 15   Download

 • Xin Thống đốc chia sẻ những kết quả ban đầu của quá trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thời gian qua? Về cơ bản, NHNN đã kiểm soát được tình hình của các NHTMCP yếu kém thông qua các biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật. Vì vậy, nguy cơ rủi ro gây mất an toàn hệ thống đã được giảm thiểu. An ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

  pdf5p bibocumi20 16-12-2012 65 15   Download

 • Lãi suất thả nổi được tính trên cơ sở chào giá Liên Ngân hàng tại thị trường đã được quy định theo thông lệ quốc tế (ví dụ Libor cho đồng $, Fibor cho đồng DEM cộng với lãi lề cố định) Lãi suất cố định: Được ấn định ngay từ đầu và không thay đổi trong suốt thời gian khoản vay. Mức lãi suất này do OECD (Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế) xác định hàng tháng và được áp dụng từ ngày 14 của tháng thông báo đến ngày 15 tháng sau cho những đơn...

  pdf5p ttcao7 25-08-2011 43 12   Download

 • Để lách các luật của NHNN, các NHTM làm “thủ thuật” ủy thác đầu tư vốn cho một công ty liên kết có chức năng đầu tư... Để lách các luật của NHNN, các NHTM làm “thủ thuật” ủy thác đầu tư vốn cho một công ty liên kết có chức năng đầu tư, điều này sẽ làm méo mó thị trường ngân hàng. Ủy thác đầu tư là một nghiệp vụ thông thường của các doanh nghiệp (DN).và NHTM.

  pdf6p bibocumi7 02-10-2012 49 11   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài "các cttc và sự ra đời phát triển các cttc ở việt nam"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf42p carnation89 15-02-2012 32 4   Download

 • Để thúc đẩy phát triển kinh tế trong nước và mở rộng hoạt động xuất khẩu, các quốc gia trên thế giới đều có những chính sách và xây dựng các mô hình thực hiện chính sách phù hợp với điều kiện của mình. Ngân hàng phát triển Việt Nam - VDB (trước đây là Quỹ hỗ trợ phát triển - DAF) là một tổ chức tài chính Nhà nước được Chính phủ giao nhiệm vụ thực hiện Chính sách tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước....

  doc77p missvnecon2 01-04-2011 453 237   Download

 • BÀI TẬP LÝ THUYẾT KẾ TOÁN Các bài tập sau đơn vị tính : 1.000 đồng BÀI 1 Cho tình hình tài sản của doanh nghiệp A ngày 31.12.2009 như sau : (đồng) 1 2 3 4 5 6 7 Tài sản cố định Nguyên vật liệu Hàng hóa Công cụ, dụng cụ Tiền mặt Tiền gửi ngân hàng Tài sản thiếu chờ xử lý 45.000 5.000 30.000 1.000 2.000 11 12 13 14 15 Phụ tùng thay thế Phải thu khác Nguồn vốn kinh doanh Quỹ dầu tư phát triển Nguồn vốn xây dựng c ơ bản Quỹ khen...

  pdf5p anhketnhok 26-09-2011 155 52   Download

 • Định kỳ hàng năm Capgemini và Merrill Lynch công bố Báo Cáo Thịnh Vượng (Wealth Report) nhằm thống kê đánh giá về số lượng và quy mô giá trị tài sản của các cá nhân có giá trị tài sản ròng cao (High Net Worth Individuals -HNWIs) - các cá nhân có giá trị tài sản tài chính lớn hơn 1 triệu USD của các khu vực và trên toàn thế giới. Tại Báo Cáo Thịnh Vượng Châu Á Thái Bình Dương năm 2008 (Asia Paciílc Wealth Report 2008) lần đầu tiên Việt Nam xuất hiện một cách riêng rẽ...

  pdf155p bidao13 19-07-2012 147 51   Download

 • Căn cứ Bản thoả thuận ký giữa Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thuỵ Sĩ (SDC) và UBND tỉnh Hoà Bình ngày 11/12/2007 về việc đóng góp hỗ trợ cho “Chương trình cải thiện cung cấp dịch vụ công trong nông nghiệp và phát triển nông thôn (PS-ARD)”

  pdf45p xuantruong 12-06-2009 292 40   Download

Đồng bộ tài khoản