Quy định chính sách hỗ trợ

Xem 1-20 trên 752 kết quả Quy định chính sách hỗ trợ
 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Quy định mới về chính sách hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc thiểu số (các văn bản pháp luật mới ban hành trong các năm 2005 - 2006)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các văn bản pháp luật về văn hóa, giáo dục và đào tạo; quy định về đất đai, nhà ở đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Mời các bạn tham khảo.

  pdf162p doinhugiobay_01 11-11-2015 36 7   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Quy định mới về chính sách hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc thiểu số (các văn bản pháp luật mới ban hành trong các năm 2005 - 2006)" cung cấp cho người đọc những văn bản quy định của nhà nước về vấn đề thực hiện chính sách cán bộ và phát triển kinh tế xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Mời các bạn tham khảo.

  pdf220p doinhugiobay_01 11-11-2015 32 6   Download

 • NGHỊ QUYẾT Về việc Quy định chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non; đào tạo cán bộ y tế; phụ cấp cán bộ, công chức bộ phận “một cửa”; cán bộ thú y cơ sở; bổ sung đối tượng, nội dung hưởng chính sách hỗ trợ từ “Quỹ hỗ trợ ổn định đời sống, học tập, đào tạo nghề và việc làm cho người dân khi Nhà nước thu hồi từ 50% đất sản xuất nông nghiệp trở lên”

  pdf7p ferari 21-08-2010 197 20   Download

 • Quyết định số: 19/2015/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định, nghỉ việc chờ đủ tuổi nghỉ hưu; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf2p ngochuyen2345 23-10-2015 15 0   Download

 • về việc bãi bỏ quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 30/7/2012 của UBND tỉnh về việc quy định chính sách hỗ trợ các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp tỉnh Nghệ An.

  doc2p nghqcp 09-11-2017 2 0   Download

 • Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ban hành quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận lao động vào đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

  doc5p thiennga_12 19-03-2018 0 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TIỀN HỌC GIÁO DỤC ĐỊNH HƯỚNG, VAY VỐN ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI.

  pdf6p vienthieu 31-12-2010 50 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA “QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG” BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2009/QĐ-UBND NGÀY 15/5/2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TỈNH BÌNH DƯƠNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf3p mungtetmoi 21-01-2013 33 5   Download

 • NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHO NGƯỜI TỰ NGUYỆN ĐÌNH SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 5

  pdf2p bupbebaggo 15-01-2013 20 3   Download

 • Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND của ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định chính sách hỗ trợ đối với hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Ninh.

  pdf6p tuyetroimuahe123 13-03-2014 31 1   Download

 • Quyết định số: 45/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp và hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2020; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf8p ngochuyen2345 23-10-2015 12 0   Download

 • Quyết định số: 78/2014/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1, 2, 3, 4, điều 6, Quyết định 09/2009/QĐ-UBND, ngày 10/02/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định tạm thời chính sách hỗ trợ, phát triển, thu hút nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2009-2015; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân năm 2003;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf3p ngochuyen2345 23-10-2015 17 0   Download

 • Quyết định số: 08/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND Thành phố về việc quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng trên địa bàn thành phố Hà Nội; căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;...

  pdf3p songcochat 01-06-2016 17 0   Download

 • Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND Thành phố Hà Nội ban hành về việc quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  pdf4p 0162987154 16-11-2017 3 0   Download

 • Nghị quyết số 75/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định chính sách hỗ trợ cho người lao động tỉnh Bình Định đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2017 - 2020.

  doc6p nghiquyet0910 22-11-2017 5 0   Download

 • Quyết định số 1893/QĐ-UBND về việc ban hành hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 11/4/2017 của hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017 - 2020

  doc15p trangan_123 03-03-2018 1 0   Download

 • Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ban hành quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

  doc5p thiennga_12 19-03-2018 1 0   Download

 • Ebook "Chính sách của Nhà nước hỗ trợ người nghèo" có các nội dung như: chính sách hổ trợ đất sản xuất đất ở nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo - đời sống khó khăn, ghi nợ lệ phí trước bạ nhà ở đất, miễn thuế sử dụng đất Nông nghiệp, hỗ trợ xoá đói giảm nghèo, chính sách tín dụng ưu đãi cho người nghèo, Chế độ khám chữa bệnh cho người nghèo,...

  pdf76p kiemtienthatkho 06-03-2015 49 16   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 24/2008/qđ-ttg về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các tỉnh vùng bắc trung bộ và duyên hải trung bộ đến năm 2010 do thủ tướng chính phủ ban hành', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p lawdt2 02-12-2009 54 15   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 26/2008/qđ-ttg về việc ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông cửu long đến năm 2010 do thủ tướng chính phủ ban hành', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p lawdt2 02-12-2009 52 6   Download

Đồng bộ tài khoản