Quy định mức hỗ trợ

Xem 1-20 trên 578 kết quả Quy định mức hỗ trợ
 • "Dự thảo Nghị quyết Về việc quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo và người bị bệnh phong trên địa bàn thành phố Hà Nội" gồm 2 điều chính: Điều 1. Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo và người bị bệnh phong trên địa bàn thành phố Hà Nội; Điều 2. Điều khoản thi hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  doc3p hpnguyen1 02-03-2018 12 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ KHI THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRONG KHU DÂN CƯ VÀ ĐẤT VƯỜN, AO KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ ĐẤT Ở; HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI NGHỀ NGHIỆP VÀ TẠO VIỆC LÀM QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 21 VÀ ĐIỀU 22 NGHỊ ĐỊNH SỐ 69/2009/NĐ-CP. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

  pdf4p inoneyear2 22-03-2010 103 10   Download

 • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ CHO CỘNG TÁC VIÊN TRẺ EM THÔN, KHU PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  pdf2p oggianoel 08-01-2013 28 3   Download

 • "Quyết định số 09/2014/UBND - Quy định mức hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Thừa thiên Huế" thực hiện theo quy định tại Quyết định só 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phụ sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh;...Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p tsmttc_010 26-08-2015 23 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ ẢNH HƯỞNG MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC KHU XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005; Căn cứ ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tại văn bản số 02/HĐND ngày 11/01/2011 về việc ban hành mức hỗ trợ ảnh hưởng môi trường đối với các khu xử l...

  pdf7p meoconanca 28-02-2011 96 19   Download

 • Quyết định số 4380/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành “Quy định mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội”

  pdf5p lawttnh2 11-11-2009 136 6   Download

 • Quyết định 15/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ thực hiện Chính sách hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật thuộc Chương trình 135 giai đoạn II, tỉnh Khánh Hòa

  pdf5p lawvhxh4 16-11-2009 59 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ TIỀN ĂN ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN THUỘC TỈNH QUẢN LÝ (TRỪ DÂN QUÂN BIỂN VÀ DÂN QUÂN THƯỜNG TRỰC) KHI LÀM NHIỆM VỤ CÁCH XA NƠI CƯ TRÚ, KHÔNG CÓ ĐIỀU KIỆN ĐI, VỀ HẰNG NGÀY

  pdf2p ngu_mieu 24-10-2012 25 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ ĐỐI VỚI NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI NƠI CƯ TRÚ; MỨC ĐÓNG GÓP VÀ HỖ TRỢ ĐỐI VỚI NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN MA TÚY ÁP DỤNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN TẠI TRUNG TÂM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

  pdf4p luatsuminhtri 19-06-2013 34 3   Download

 • Quyết định số: 11/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi bổ sung một số quy định mức hỗ trợ sản xuất bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt và dịch bệnh gây ra quy định tại Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 10/8/2012 của UBND tỉnh; căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf3p ngochuyen1234567 23-10-2015 26 3   Download

 • Nghị quyết 18/2013/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ cho Ban Lâm nghiệp xã, thị trấn; Phó Ban lâm nghiệp xã, thị trấn và Tổ trưởng Tổ bảo vệ rừng - phòng cháy chữa cháy rừng thôn, bản tỉnh Thái Nguyên .

  pdf2p nanghonghoang 28-03-2014 26 1   Download

 • "Quyết định số 17/2015/UBND - Ban hành quy định hỗ trợ nông hộ trên địa bàn tỉnh Cà Mau nâng cao hiệu quả chăn nuôi giai đoạn 2015-2020" quy định mức hỗ trợ về liều tinh, đơn giản liều tinh phối giống nhân tạo cho lơn, trâu, bò, gióng gia súc, gia cầm; xây dựng công trình khí sinh học, đệm lót sinh học; đào tạo, tập huấn kỹ thuật phối giống nhân tạo cho gia súc; vật tư phụ vụ hoạt động phối giống nhân tạo. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p tsmttc_010 26-08-2015 16 1   Download

 • Quyết định số: 30/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định mức hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Cà Mau; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;...

  pdf6p cuonghuyen0628 13-11-2015 27 1   Download

 • Quyết định 02/2015/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ cấp dưỡng nấu ăn cho học sinh bán trú tại trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

  doc2p saoanhnovoicochong 31-01-2015 17 0   Download

 • Nghị quyết số: 05/2015/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf1p ngochuyen2345 23-10-2015 34 0   Download

 • Quyết định số: 40/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf12p ngochuyen2345 23-10-2015 24 0   Download

 • Quyết định số: 325/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định mức hỗ trợ bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;... Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf6p ngochuyen2345 23-10-2015 21 0   Download

 • Nghị quyết số 10/2017/NQ-­HĐND ban hành sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại điều 1 nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2016 của hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cấp xã và khen thưởng công trình phúc lợi cho huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020.

  doc3p nghiquyet01 22-11-2017 9 0   Download

 • Nghị quyết số 32/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

  doc2p nghiquyet0910 22-11-2017 11 0   Download

 • Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ban hành quy định mức hỗ trợ cho người làm nhiệm vụ trưng bày, bảo quản, phục vụ người đọc và báo cáo tình hình người đọc tại các điểm bưu điện văn hóa xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

  doc2p thiennga_12 19-03-2018 5 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Quy định mức hỗ trợ
p_strCode=quydinhmuchotro

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản