intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy định về nhãn hữu cơ

Xem 1-20 trên 277 kết quả Quy định về nhãn hữu cơ
 • Bài thuyết trình: Quy định về nhãn mác thực phẩm hữu cơ gồm có 2 phần: Phần 1 - Quy định ghi nhãn thực phẩm, phần 2 - Quy định về nhãn hữu cơ và việc in nhãn trên bao bì. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo!

  ppt25p nha1105 04-10-2018 22 0   Download

 • Luật Nhà ở quy định về sở hữu nhà ở, phát triển, quản lý việc sử dụng, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở. Nhà ở theo quy định của Luật này là công trình xây dựng với mục đích để ở và phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân. Luật áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến sở hữu nhà ở, phát triển, quản lý việc sử dụng nhà ở, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở. Để hiểu rõ hơn về pháp luật nhà ở, mời các bạn cùng tham khảo nội dung Tài liệu Tìm hiểu quy định hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở qua phần 2 sau đây.

  pdf98p lalala7 07-12-2015 58 5   Download

 • Ở các dân tộc thiểu số nước ta từ lâu đã hình thành nên những quy định về quan hệ sở hữu, chiếm hữu đối với của cải vật chất, trong đó có các tài nguyên thiên nhiên nơi họ sinh sống. Việc xác định quyền sở hữu và chiếm hữu đối với các nguồn tài nguyên này chính là cơ sở để cộng đồng có thể quản lý và sử dụng tốt hơn, có hiệu quả hơn đối với các nguồn tài

  pdf6p dem_thanh 21-12-2012 83 10   Download

 • Tài liệu có kết cấu gồm 4 phần: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; quy định về chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân; quy định về bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất, tái định cư; xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung Tài liệu qua phần 2 sau đây.

  pdf64p lalala7 07-12-2015 52 4   Download

 • Nghị định 171/2004/NĐ-CP về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Chính phủ ban hành

  pdf11p truongvekien 10-10-2009 174 3   Download

 • Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai ngày 18 tháng 6 năm 2009; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  doc30p phuocql31 30-10-2009 3695 362   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: cơ sở khoa học của việc cấp gcnqsdđ ở cho hộ gia đình cá nhân đang', luận văn - báo cáo, khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf29p cugiai1311 01-11-2012 89 16   Download

 • Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã. tài liệu Luật hợp tác xã sau đây sẽ trình bày các căn cứ điều lệ của hiến pháp quy định về luật hợp tác xã.

  pdf56p trua_nang 22-04-2013 114 14   Download

 • Quyết định 1420/2004/QĐ-BTM về việc ban hành Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ ASEAN của Việt Nam - Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo "Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) do Bộ Thương mại ban hành

  pdf33p truongvekien 10-10-2009 82 8   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BÁN, CHUYỂN NHƯỢNG CÁC CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC THEO HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐANG THUÊ NHÀ ĐỂ KINH DOANH TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf5p socoladaungot 13-07-2012 64 6   Download

 • Hiện nay có nhiều ý kiến khác nhau của các chuyên gia trong nước và nước ngoài về việc cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Bộ luật dân sự. Đối với các quy định về chuyển quyền sử dụng đất được ghi nhận tại phần V của Bộ luật dân sự, có tác giả đề nghị huỷ toàn bộ các chương này chuyển giao nó cho luật đất đai và các văn bản pháp luật có liên quan đến đất đai.(1) Mặt khác, có tác giả cho rằng trên cơ sở chế độ sở hữu toàn dân về đất...

  pdf8p bravetocxu 26-04-2013 84 6   Download

 • Quyết định số 1810/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ và xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

  pdf10p truongvekien 10-10-2009 75 4   Download

 • Quyết định số 151/2005/QĐ-BTM về Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá của VN - mẫu D để hưởng các ưu đãi theo "Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) do Bộ trưởng Bộ thương mại ban hành Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá của VN - mẫu D để hưởng các ưu đãi theo "Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA)"ửa đổi, bổ sung Quy chế cấp...

  pdf4p truongvekien 10-10-2009 97 3   Download

 • Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND quy định về định mức xây dựng và phân bổ kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

  pdf10p truongvekien 10-10-2009 79 3   Download

 • Quyết định số 103-BNgT/PC/HG về việc ban hành bản Quy định về chế độ gửi và nhận hàng phi mậu dịch dưới hình thức quà biếu đối với các gia đình trong nước có người thân định cư ở các nước ngoài hệ thống XHCN do Bộ Ngoại thương ban hành

  pdf8p truongvu 10-10-2009 47 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ PHỐI HỢP, CUNG CẤP THÔNG TIN TRONG VIỆC CẤP, QUẢN LÝ HỒ SƠ GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf12p buomgiay 09-12-2011 69 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DI DỜI NHÀ Ở CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN RA KHỎI KHUÔN VIÊN CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP, NHÀ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf7p socoladaungot 13-07-2012 39 3   Download

 • Quyết định số 1810/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ và xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

  pdf9p lawdt2 02-12-2009 63 2   Download

 • Quyết định số 228/2003/QĐ-UB về việc bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư cho các hộ dân cư đang cư ngụ trong khuôn viên cơ sở thể dục thể thao, các cơ sở thuộc ngành lao động thương binh và xã hội thuộc sở hữu Nhà nước do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành, để điều chỉnh điểm 1.1 khoản 1 điều 2 phần I Quy định về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư cho các hộ dân cư đang cư ngụ trong khuôn viên cơ sở thể...

  pdf2p lawqds3 09-12-2009 68 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO TỔ CHỨC TRONG NƯỚC, CƠ SỞ TÔN GIÁO; NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ; TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

  pdf8p tinhkhiet2012 09-03-2012 71 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quy định về nhãn hữu cơ
p_strCode=quydinhvenhanhuuco

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2