intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy định về trọng tài thương mại

Xem 1-20 trên 402 kết quả Quy định về trọng tài thương mại
 • Tham khảo tài liệu 'pháp lệnh của uỷ ban thường vụ quốc hội số 08/2003/plubtvqh11 ngày 25 tháng 02 năm 2003 về trọng tài thương mại', văn bản luật, thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc26p thinhlu 05-09-2011 104 9   Download

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Thẩm quyền của Hội đồng trọng tài thương mại theo quy định của pháp luật Việt Nam với mục đích làm rõ các vấn đề lý luận cơ bản về trọng tài thương mại và thẩm quyền của Hội đồng trọng tài trong thủ tục tố tụng trọng tài. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin vấn đề.

  pdf23p ngaybinhthuong1234 13-10-2015 87 9   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài "Hoàn thiện Pháp luật về Trọng tài thương mại ở Việt Nam" là đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện Pháp luật về Trọng tài thương mại ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của luận văn.

  pdf84p viminnesota2711 08-01-2021 9 5   Download

 • Hiện nay, khi soạn thảo các điều khoản về giải quyết tranh chấp trong Hợp đồng thương mại, các bên trong quan hệ giao dịch thường quy định việc giải quyết tranh chấp bằng phương thức Trọng tài thương mại, đặc biệt là khi quan hệ giao dịch này có yếu tố nước ngoài. Từ khi Chính phủ nỗ lực hoàn chỉnh khung pháp lý cho hoạt động Trọng tài bằng việc ban hành Pháp lệnh Trọng tài thương mại năm 2003, việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại đã thực sự chuyển biến và mang lại...

  pdf7p phuonghoangnho 23-04-2010 840 374   Download

 • Luật này quy định về thẩm quyền của Trọng tài thương mại, các hình thức trọng tài, tổ chức trọng tài, Trọng tài viên; trình tự, thủ tục trọng tài; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên trong tố tụng trọng tài; thẩm quyền của Tòa án đối với hoạt động trọng tài; tổ chức và hoạt động của Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam, thi hành phán quyết trọng tài.

  doc41p vanthang122141 23-02-2011 414 165   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật Trọng tài thương mại. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về thẩm quyền của Trọng tài thương mại, các hình thức trọng tài, tổ chức trọng tài, Trọng tài viên; trình tự, thủ tục trọng tài; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên trong tố tụng trọng tài; thẩm quyền của Tòa án đối...

  pdf31p nuber_12 26-08-2013 89 12   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật Trọng tài thương mại. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về thẩm quyền của Trọng tài thương mại, các hình thức trọng tài, tổ chức trọng tài, Trọng tài viên; trình tự, thủ tục trọng tài; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên trong tố tụng trọng tài; thẩm quyền của Tòa án đối...

  pdf35p print_12 23-08-2013 125 10   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu "Một số điểm mới của Luật Trọng tài thương mại năm 2010" dưới đây để nắm bắt được những điểm mới về thẩm quyền giải quyết tranh chấp, về thỏa thuận trọng tài, quy định bảo vệ người tiêu dung, tiêu chuẩn trọng tài viên, về tố tụng trọng tài,... Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  doc3p kalidieu 20-09-2015 48 3   Download

 • Mục đích của việc nghiên cứu đề tài là thông qua việc nghiên cứu, phân tích một cách có hệ thống các quy định, cách thức về giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng bằng trọng tài thương mại; làm rõ bản chất của hợp đồng tín dụng và thủ tục giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại, nhưng cơ sở lý luận và thực tiễn của luật trọng tài thương mại 2010 trong giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng.

  pdf94p viminnesota2711 08-01-2021 2 1   Download

 • Hiệu quả hoạt động của các trung tâm trọng tài chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu giải quyết tranh chấp hiện tại của các doanh nghiệp. Một trong những nguyên nhân dẫn đến thực trạng này là do những bất cập, hạn chế trong quy định và việc thực thi Luật Trọng tài thương mại năm 2010. Chính vì vậy, cần có những giải nhằm hoàn thiện Luật này.

  pdf6p viankanra2711 11-09-2020 18 0   Download

 • Pháp lệnh này quy định về tổ chức và tố tụng trọng tài để giải quyết các vụ tranh chấp phát sinh trong hoạt động thương mại theo sự thoả thuận của các bên

  doc22p gachip 13-05-2009 1068 268   Download

 • Bài báo cáo hướng tới mục đích là làm sáng tỏ các quy định của pháp luật hiện hành về phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, nêu lên thực trạng, bất cập của pháp luật, từ đó đưa ra một số kiến nghị để hoàn thiện hơn pháp luật giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài.

  pdf47p top_12 21-04-2014 544 92   Download

 • Mục tiêu luận văn nhằm nghiên cứu những quy định pháp luật về các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài, đồng thời chỉ ra những hạn chế và đề xuất một số kiến nghị nhằm phát triển hơn nữa phương thức này Việt Nam.

  pdf12p thanhngan29092009 26-09-2018 85 19   Download

 • Để góp phần giải quyết các vụ tranh chấp phát sinh trong hoạt động thương mại, bảo đảm quyền tự do kinh doanh, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội Khoá X, kỳ họp thứ 10....

  doc20p hoangvungtau 22-10-2010 85 11   Download

 • Mục đích nghiên cứu đề tài "Giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng bằng Trung tâm trọng tài thương mại" là để hoàn thiện những quy định của pháp luật về giải quyết tranh chấp HĐTD bằng Trung tâm trọng tài thương mại.

  pdf31p cotithanh321 06-08-2019 73 8   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về hoạt động thương mại.

  doc59p tckt37l_phuong 28-10-2010 111 17   Download

 • Mục đích của luận án là làm rõ về mặt cơ sở lý luận và thực tiễn pháp luật của Việt Nam về các hình thức khai thác thương mại đối với sáng chế đồng thời có so sánh với các quy định pháp lý quốc tế có liên quan. Từ đó đề xuất các phương hướng, xây dựng cơ sở lý luận cho việc hoàn thiện các quy định về khai thác thương mại đối với sáng chế trong phạm vi những vấn đề nghiên cứu đã được xác định.

  pdf27p hannguyetti 09-04-2017 46 6   Download

 • Bài viết này tập trung phân tích, làm rõ một số quy định về hình phạt chính chưa phù hợp tại Phần chung BLHS năm 2015, từ đó, đưa ra một số kiến nghị, đề xuất để tiếp tục hoàn thiện BLHS năm 2015 trong thời gian tới.

  pdf10p vicoachella2711 22-10-2020 4 1   Download

 • Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 222/2005/QĐ-TTg (Quyết định 222) ngày 15 tháng 9 năm 2005 phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2006-2010 là văn bản quy phạm pháp luật đầu tiên của Nhà nước về chính sách vĩ mô với những định hướng, giải pháp toàn diện và chương trình hành động cụ thể nhằm thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử trên phạm vi toàn quốc.

  pdf229p angola 23-05-2009 1639 551   Download

 • "Bộ nguyên tắc Unidroit về hợp đồng thương mại Quốc tế 2004" nhằm đưa ra những quy phạm chung điều chỉnh hợp đồng thương mại quốc tế. Trong đó bao gồ những quy định chung; giao kết hợp đồng và thẩm quyền đại diện; quyền đại diện; hiệu lực của hợp đồng; giải thích hợp đồng... Để nắm rõ nội dung chi tiết của tài liệu hơn mời các ban cùng tham khảo.

  doc16p kupong 26-05-2011 1053 205   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quy định về trọng tài thương mại
p_strCode=quydinhvetrongtaithuongmai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2